Annonce
Odense

Letbanens etape to udskydes tre-fire år: Glemte renter og afdrag i beregning

Anden etape er blandt andet planlagt til at føre letbanen helt ind i gågadenettet fra vestsiden. Planen er, at der skal etableres et stoppested i Vestergade tæt ved Pantheonsgade. Illustration: Odense Kommune

Det er en overset udgiftspost til renter og afdrag i anlægsfasen, der betyder, at etape to af letbanen tidligst kan anlægges tre-fire år senere end hidtil antaget. Det forklarer Carsten Henriksen, konstitueret chef for Bystrategisk Stab på rådhuse

- Man må simpelthen bare sige, at vi har lavet en fejl.

Sådan siger Carsten Henriksen, konstitueret chef for Bystrategisk Stab på rådhuset, om den beregningsfejl i økonomien for letbanens etape to, som Økonomiudvalget orienteres om tirsdag.

Fejlen kan få vidtrækkende konsekvenser for, hvornår letbanen kan udvides med anden etape, såfremt et politisk flertal måtte ønske det. For regnefejlen betyder, lyder det fra Bystrategisk Stab, at kommunen med de penge, det er besluttet at spare op år for år, først vil have penge nok i år 2028, hvis staten vil være med til at finansiere. Tidligere lød det, at det ville være muligt at åbne etape to i år 2025. Og vil staten ikke bidrage med et tilskud, så vil der først i år 2031 være penge nok, hvilket svarer til fire år senere end hidtil beregnet.

I begge tilfælde vil den resterende del af anlægsudgiften skulle lånefinansieres, som det også sker med etape et, der er ved at blive forberedt og efter planen åbner i år 2020.

Annonce

Letbanens etape et og to

Første etape er Odense Letbane koster tre milliarder kroner og er ved at blive forberedt.Letbanens linje et åbner efter planen i år 2020.

Anden etape er indtil videre kun på tegnebrættet, og der ikke truffet nogen endelig politiske beslutning.

Det er heller ikke afklaret, om staten vil bidrage, som det er sket med etape et.

I 2015 vedtog byrådet dog i forbindelse med budgetforliget at begynde at spare op.

Opsparingen er en trappeopsparing, hvor det beløb, der opspares, øges for år for år.

i 2016 blev der sparet fem mio. kr. op. I 2017 opspares 10 mio. kr osv.

Renter og afdrag glemt

I følge Carsten Henriksen er det en "overset udgiftspost", som gør, at årstallet, hvor det vil være muligt at åbne etape to, forskubber sig med tre-fire år. Han oplyser, at byrådet ikke har taget stilling til, hvornår letbanens anden etape skal være i drift.

Hvilken udgiftspost handler det konkret om?

- Det er udgiften til renter og afdrag under anlægsfasen, vi ikke har fået med i de tidligere beregninger. Vi har indregnet afdrag og renter fra den dag, letbanen er i drift, men vi har ikke fået med, at lånene jo optages løbende i forbindelse med anlægsfasen. Derfor vil der være udgifter til renter og afdrag tidligere, end vi har taget højde for, og derfor går der flere år, inden der er sparet penge nok op med den opsparingstrappe, byrådet har vedtaget.

I har siddet og kigget på forudsætninger for etape to i flere år. Hvordan kan I ikke have bemærket det her tidligere?

- Vi må erkende, at vi ikke har kigget godt nok efter.

Opdaget i januar

Ifølge Carsten Henriksen var det forud for det debatmøde, Ældresagen 31. januar stod for i Odd Fellow-bygningen i Odense med deltagelse af samtlige partiers spidskandidater, at fejlen blev opdaget.

- Det var op til det møde, vi kiggede på det én gang til. Så snart, vi blev klar over fejlen, blev politikerne orienteret, siger Carsten Henriksen.

Har I undersøgt, hvor meget mere der skal spares op om året, for at udligne den fejl i udregningen, der er lavet, således at den oprindelige tidsplan kan fastholdes?

- Nej, det har vi ikke regnet på.

Hvorfor ikke?

- Det er et politisk spørgsmål, og det er vi ikke blevet bedt om at kigge på.

Anbefaler stadig skiftespor

Byrådet har besluttet at foretage tilkøb af skiftespor til linje to, der etableres i forbindelse med første etape.

Borgmesterforvaltningen anbefaler ikke at ændre på dette, fremgår det af den orientering, politikerne får tirsdag.

Beslutningen er begrundet med, at det vil medføre en længerevarende lukning af letbanens linje et de to steder, skiftesporene skal være, og store ændringer af allerede udførte arbejder, hvis anlæg af skiftespor først sker efter letbanens linje et er kommet i drift.

På baggrund af de nye beregninger af mulige årstal for driftsstart af etape to i henhold til opsparingstrappen har Bystrategisk Stab spurgt Odense Letbane P/S, om de nye årstal vil ændre den hidtidige anbefaling om at anlægge skiftesporene samtidig med letbanens linje et.

Fra Odense Letbane lyder svaret, at det stadig anbefales, hvis man forventer, der skal anlægges en anden etape af letbanen. Det er ifølge letbanen ikke afgørende, "om forgreningspunkterne anvendes 5, 10 eller 15 år efter etablering. Dette kan håndteres med overdækning og/eller mindre vedligehold"

Annonce
Forsiden netop nu
OB

Da Alphonse Tchami kørte over hajtænderne

Odense

Johnny Cash i Sanderum

Leder For abonnenter

Utroværdig optræden af to Venstre-folk

Hvis man vil være en troværdig politiker, skal man gøre mere end at udstede nogle hastige løfter for at tækkes pressen og vælgerne. Man skal også sikre sig, at de løfter, man udsteder, bliver omsat til faktisk, praktisk virkelighed. Derfor er der grundlag for at se endog ganske kritisk på to Venstre-politikere, Bo Libergren og Herdis Hanghøi, og deres optræden i en konkret sag fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Sagen, som er blevet beskrevet i avisen flere gange, senest i mandagsavisen, handler om en ung kvinde, der lider af muskelsvind. Kvinden havde allerede for et halvt år siden et hjælpemiddel, et såkaldt vippeleje, der var så nedslidt, at det kun var delvist funktionsdygtigt, hvilket i længden kan blive invaliderende for kvinden. Imidlertid var kommunen og regionen endt i en strid om, hvem der skulle betale de cirka 30.000 kroner, som et nyt vippeleje koster - selvom loven fastslår, at kvinden burde have haft sit hjælpemiddel uden yderligere diskussion. Det var en pinlig sag for både Faaborg-Midtfyn Kommune og for Region Syddanmark, og derfor lovede både Bo Libergren og Herdis Hanghøi, at de ville sørge for, at den 21-årige Mai-Britt Knudsen fik et nyt vippeleje, så hun også fremover kan træne sine muskler og dermed stå på sine egne ben. Det er imidlertid ikke sket. Og derfor fremstår begge Venstre-folks løfter som utroværdige. Det var godt, at de to Venstre-folk i sin tid var så hurtige til at kræve handling, for det viser, at de to engagerer sig oprigtigt i borgernes problemer. Det er til gengæld virkelig skidt, at Mai-Britt Knudsen ikke har fået sit hjælpemiddel nu, hvor der er gået et halvt år. I Danmark har vi gennemgående dygtige og sanddru politikere, som er langt mere ordholdende, end man kan få indtryk af, når man følger den offentlige debat, ikke mindst debatten på de sociale medier. Derfor vil det være klogt, at Libergren og Hanghøi får løst sagen. Altså: Løst den rigtigt. Og ikke blot løst den ved at afgive endnu et løfte. Alt andet vil være utroværdigt.

Annonce