Annonce
Nyborg

Leder efter huller til nye boliger

Det er ved Vognmandsvej/Knudshovedvej der er ønsker om at bygge seks små boliger - eventuelt til studerende. Foto: Skråfoto Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Byggefirmaer leder efter de sidste "huller" i Nyborg, hvor der kan bygges boliger. Ideer om byggeri ved Vognmandsvej og Pilsgårdsvej.

Nyborg: Byggefirmaer synes tilsyneladende det så attraktivt at bygge nyt i Nyborg, at man leder efter de sidste "huller" rundt omkring i byen, hvor der eventuelt kan blive plads til nye boliger.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde mandag er der således to sager, hvor byggefirmaer spørger til muligheden for at bygge nyt.

Det ene handler om seks mindre boliger på hver 30 til 40 kvadratmeter på en lille plads, der ligger ved Vognmandsvej, men hører under ejendommen Knudshovedvej 57. Det er nærmest på hjørnet Knudshovedvej/Vogmandsvej/Gormsvej.

Af dagsordenen fremgår, at forvaltningen mener, det er muligt at indpasse byggeriet i området "både funktionelt og arkitektonisk", og forvaltningen minder om, at kommunen har vedtaget en planstrategi, der efterlyser små billige boliger blandt andet til studerende.

Hvis politikerne siger ja, vil det kræve en ny lokalplan.

I den anden ende af byen, nemlig på Pilsgårdsvej i Pilshuse har ejeren af grunden spurgt til muligheden for at omdanne sine to erhvervsgrunde Pilsgårdsvej 8 og 10 til bolig.

Grundene ligger lige op til erhvervsområdet, og forvaltningen frygter konflikter mellem eventuel nye boliger og de eksisterende virksomheder i nærheden. Blandt andet fiskevirksomheden Tenax.

På den baggrund indstiller teknikerne, at politikerne siger nej til ønsket om nye boliger ved Pilsgårdsvej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Ny hanløve er ankommet til Odense Zoo

Leder For abonnenter

Overvågning. Et nødvendigt onde

Avisen bragte i går en god nyhed fra Korsløkkeparken, der er et boligområde i Odense på den såkaldte ghettoliste. Efter opsætning af i alt 460 kameraer er området blevet markant fredeligere. Tidligere var Korsløkkeparken plaget af omfattende hashhandel, hærværk og anden kriminalitet, der gjorde bebeboerne utrygge. Men nu kan tillidsfolk for beboerne fortælle, at kameraerne har lagt en dæmper på de urolige elementer, som typisk er helt unge mennesker. De nye kameraer i Korsløkkeparken flugter således fint med regeringens planer om mulighed for mere markant overvågning i det offentlige rum. Dette forslag vil regeringen sandsynligvis komme igennem med, takket være støtte fra de blå partier, og det vil ikke mindst langt størsteparten af beboerne i større almene bebyggelser være glade for. Med god grund. Fredelige borgeres efterspørgsel af en tryg hverdag, hvor man ikke møder hashpushere i nedgangen til kælderen eller skal frygte hærværk mod sin parkerede bil, er forståelig og legitim. Men samtidig må man ikke se bort fra, at mere overvågning også indskrænker den frihed og ret til privatliv, som er grundlæggende for et åbent, demokratisk samfund. Folks behov for tryghed stritter altså imod nogle vigtige værdier, og dermed kan sammenstødet overføres til modsætninger mellem på den ene side almindelige danskere, der tager afsæt i deres hverdag, og på den anden side organisationer, der henviser til undersøgelser og statistikker. Mens hr. og fru menigmand tager overvågningen ret afslappet, er for eksempel Advokatrådet og Det Kriminalpræventive Råd betænkelige. De efterlyser dokumentation for, at øget overvågning gør det nemmere for politiet at opklare alvorlige forbrydelser. Skeptikerne påpeger også, at regeringens lovforslag, om det bliver vedtaget, vil indskrænke borgernes ret til privatliv mere, end man forestiller sig. Det kan meget vel være rigtigt, at kameraovervågning kun har begrænset betydning, når det drejer sig om alvorlig kriminalitet. Men skønt gamle begreber som ro og orden ikke i dag er på mode blandt fagpersoner, har de alligevel fylde i befolkningen. Derfor er øget overvågning et nødvendigt onde. I hvert fald indtil forældre og SSP-folk har lært de unge uromagere reglerne for almindelig god opførsel. Det vil desværre nok tage en rum tid.

Annonce