Annonce
Nyborg

Ledelse på jobcenter anklages for topstyring og nepotisme

Jobcentret i Nyborg har cirka 80 ansatte, men der er lagt op til en stor fyringsrunde. Samtidig kritiseres ledelsen nu i skarpe vendinger i et anonymt brev. Foto: Kasper Riggelsen

Anonymt brev fra medarbejdere på jobcentret i Nyborg blev afleveret dagen før stor varslingsrunde. På rådhuset betragter man sagen som afsluttet.

Nyborg: Jobcentret i Nyborg er danmarksmestre i at få borgere væk fra offentlig forsørgelse, viser en ny rangliste fra Beskæftigelsesministeriet.

Der hersker dog langt fra jubelstemning blandt de ansatte i disse dage. Mellem en fjerdedel og en tredjedel af jobcentrets egne medarbejdere risikerer nemlig selv at miste arbejdet som følge af den politiske aftale om budget 2019.

I alt er cirka 25 personer varslet afskediget. Dertil kommer en række stillinger, som ikke bliver genbesat, bekræfter vicekommunaldirektør Søren Møllegård overfor Fyens Stiftstidende.

Som om det ikke var nok, har direktionen haft travlt med at forberede et svar på en usædvanlig hård kritik af den nuværende ledelse på jobcentret i Nyborg, der beskyldes for alt fra topstyring til frås med offentlige midler og nepotisme.

Kritikken er fremsat i et anonymt brev fra "en gruppe medarbejdere på jobcentret", der blev sendt til direktionen og samtlige medlemmer af byrådet den 22. oktober - dagen før varslingen af de mange fyringer.

Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i både brevet og direktionens skriftlige svar, der har været behandlet som et lukket punkt på Økonomiudvalgets dagsorden den 29. oktober. Derudover har avisen været i kontakt med flere ansatte på jobcentret. Også de ønsker at forblive anonyme af frygt for repressalier. Men de bekræfter samstemmende, at kritikken afspejler den snak, der er på gangene.

Annonce

(V)i ser os nødsaget hertil som et desperat forsøg på at sætte fokus på, hvor dårlig trivslen er i jobcentret under den nuværende ledelse af Louise Berg.

Anonym henvendelse til direktionen og samtlige medlemmer af byrådet

Tillidsrepræsentanterne

Det svarer dog langt fra til den opfattelse, som jobcenterchef Louise Berg og direktionen har.

I det skriftlige svar til politikerne henviser man blandt andet til en udtalelse fra de to tillidsrepræsentanter på jobcentret, som stiller sig uforstående overfor kritikken. Tværtimod har de en oplevelse af, at tingene i store træk fungere, som de skal, og at "dialogen er god og konstruktiv".

Ifølge Søren Møllegård har man ingen grund til at tro, at tillidsrepræsentanterne er ude af trit med virkeligheden, eller at de skulle være bange for at sige deres ærlige mening.

- Meget tyder derfor på, at kritikken ikke deles af medarbejderne i jobcentret, men alene er rettet af en enkelt eller meget få medarbejdere, hedder det i redegørelsens konklusion.

Vicekommunaldirektøren erkender omvendt, at man ikke har gjort noget forsøg på at komme i kontakt med afsenderne af brevet. I stedet har man koncentreret sig om at undersøge de påstande og kritikpunkter, som brevet indeholder.

Og det er som antydet ikke småting, jobcentrets ledelse og Louise Berg i særdeleshed bliver beskyldt for.

Bag om ryggen

Afsenderne indleder da også med at konstatere, at de finder det enormt grænseoverskridende at gå bag deres egen chefs ryg.

- (M) en vi ser os nødsaget hertil som et desperat forsøg på at sætte fokus på, hvor dårlig trivslen er i jobcentret under den nuværende ledelse af Louise Berg, skriver de som begrundelse for det usædvanlige skridt.

Det er et faktum, at jobcentret gennem en længere periode har været udfordret af et højt sygefravær. En opgørelse for perioden januar-august i år viser, at afdelingens korte fravær, det vil sige 1-6 dage, er steget yderligere, mens det lange fravær til gengæld er faldet.

Ifølge afsenderne af det anonyme brev er der en direkte forbindelse mellem det høje sygefravær og en generel mistrivsel på stedet som skyldes dårlig ledelse. Ikke bare er der truffet en række dårlige beslutninger, det er også foregået hen over hovederne på de almindelige medarbejdere, hævder altså kritikerne.

Den manglende inddragelse kommer også til udtryk i forbindelse med håndteringen af klagesager, altså hvor en borger klager over en navngiven sagsbehandler. I de tilfælde er det ikke usædvanligt, at ledelsen uden forudgående kendskab til sagen udstikker en kontraordre til sagsbehandlerne og giver garantier til borgerne, hedder det i brevet.

Svar på tiltale

Beskyldningerne bliver dog purre afvist af direktionen, der heller ikke mener, at der er belæg for at påstå, at sygefraværet primært skyldes dårlig trivsel. Tværtimod har der været brugt rigtig meget energi på nye tiltag, der skal være med til at nedbringe fraværet.

- I den proces har der været medarbejdere, som afdelingerne har måtte sige farvel til. Personaleafdelingen har været indover i forhold til både proces på iværksatte tiltag og proces i forhold til medarbejdere, der skulle opsiges grundet fravær, hedder det i redegørelsen, hvor man omvendt bekræfter, at der har været op til flere eksempler på medarbejdere, som har følt sig udsat for mobning af deres nærmeste leder.

Det er der dog blevet taget hånd om, forsikrer direktionen.

Afvisningen er også total, når det gælder anklagerne om nepotisme. I det anonyme brev peger kritikerne på navngivne medarbejdere, som de mener at blevet ansat uden at have de nødvendige kvalifikationer. Og i et enkelt tilfælde også uden at stillingen er blevet slået op. Men som til gengæld er private venner med personer i ledelsen.

Alt er dog foregået hele efter bogen fastslår Søren Møllegård som øverste ansvarlig for personaleanliggender. Alle medarbejdere på jobcentret er således blevet ansat på baggrund af stillingsopslag og af et enigt ansættelsesudvalg. Det forhold, at nogle kender hinanden fra andre sammenhænge eller kører sammen til og fra arbejde, er der ikke i sig selv noget forkert i, bemærker vicekommunaldirektøren.

120 procent opbakning

Han tøver da heller ikke på spørgsmålet om, hvorvidt han fortsat har tillid til jobcenterchefen.

- 120 procent. Derfor giver sagen heller ikke anledning til foretage sig mere i en politisk kontekst, forklarer han.

Helt slut er det imidlertid ikke. Sammen med direktør Marianne Stentebjerg vil han inden længe aflægge jobcentret et besøg. Formålet er dog ikke at genåbne den aktuelle sag, forsikrer han, men derimod at sende et klart budskab om, at det er vigtigt at kunne tale åbent om tingene.

- Vi er afhængige af at kunne tage imod kritik. For det er utrolig svært at håndtere, når der kommer en anonym henvendelse som i dette tilfælde. Det ændrer dog ikke på, at vi naturligvis tager sagen meget alvorligt. Det vidner redegørelsen til Økonomiudvalget også om, siger han.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Regler må stoppe elløbehjul-rod

’Elløbehjul roder i bybilledet’. ’Elløbehjul kører for hurtigt der, hvor der er mange mennesker’. Sådan lød det i min radio i anledning af, at transportminister Benny Engelbrecht mandag holdt møde med de kommuner – deriblandt Odense - hvor det i dag er lovligt at køre på elløbehjul, og hvor elløbehjulene i dag fylder alt for meget i bybilledet på den kedelige måde. Både når de er i brug, og når de ikke er. Men radioværten kunne næsten ikke sige det mere forkert. Hvis et elløbehjul – som oftest ligger og – flyder et sted på gaden, så er det, fordi den person, der senest har brugt det, bare har smidt det. Uden så mange andre hensyn end at det lige passede mig bedst der. Og hvis der er for meget fart på elløbehjulet, så skyldes det udelukkende den, der styrer tempoet. For selvom elløbehjul er smarte, sjove og et godt alternativ til flere biler på vejene, så kan de hverken flytte sig fra et sted fra et andet eller sætte farten uden hjælp fra et menneske. Ansvaret for det rod, som er opstået i kølvandet på lovliggørelsen af elløbehjulene, ligger kun ét sted: Hos dem, der bruger dem. Det er derfor, der er opstået et behov for regler. Fordi tankeløsheden og fraværet af hensyntagen lever for godt hos nogle af dem, der bruger elløbehjulene. Vi skal alle sammen være her og kunne færdes sikkert i trafikken. Så det er mit ansvar, at jeg kigger mig for, inden jeg går over en vej – at jeg ikke bare træder ud i forventning om, at de hjulede trafikanter standser. Det er mit ansvar, at jeg sætter min cykel i et stativ eller i det mindste parkerer den, så den fylder mindst muligt på et fortov, fordi jeg lige skal hente et par bukser, en fløderand eller fire tallerkener. Og det er mit ansvar, at jeg ikke parkerer min bil foran en ud- eller indkørsel, så jeg spærrer vejen for andre. Men nogle brugerne af elløbehjul er ikke det ansvar voksent eller bevidst, og så må der regler til. Og sanktioner til dem, der ikke kan finde ud af at følge dem. Selvom det ville været meget nemmere, hvis vi bare ryddede op efter os selv og tog hensyn til andre.

Fyn For abonnenter

26,5 milliarder fordelt til sundhed, forurening og trafik: Sådan påvirker regionens budget dig

Annonce