Annonce
Læserbrev

Lastbiler skal gennem industrikvarteret

Som beboer i i Sanderum er det glædeligt, at der nu endeligt er opsat en 1600 m lang støjskærm nord for motorvejen syd om Odense fra afkørsel 52 SV og mod vest. Nu man så insistere på, at der af helbredsmæssige grunde snarest bliver etableret flere af disse allerede planlagte støjskærme og volde mod øst langs motorvejen gennem den øvrige del af Odense, der fortsat lever i stærkt helbredsskadende støj fra motorvejen. Her er det især de store lastbiler, der støjer – men en generel hastighedsbegrænsning for alle på 80 km/t er helt nødvendig for at begrænse støjen, der jo fortsat skader sagesløse borgere. Nyborg har som bekendt tilsvarende problemer og her har borgmesteren bl.a. skrevet til Transportministeren for at følge op på sagen efter hans besøg i december 2019.

Samtidig er det fuldstændigt grotesk, at de Sanderumborgere, der nu nyder godt af den nye støjskærm mod syd, rammes fra nord af ny trafikstøj fra de mange nyankomne store lastbiler, der især tidligt om morgenen og om aftenen kører gennem villakvarterene ad Vestre Boulevard og Sanderumvej til og fra industrikvarteret om Holkebjergvej og Logistikvej. Odense Kommune må derfor - som Beboerforeningen Morelvej-Sandknøsen allerede bad om sidste år - snarest pålægge denne trafik at køre til/fra industrikvarteret ad Holkebjergvej, Gammel Højmevej eller Hvidkærvej, hvorfra tilkørslen til Assensvej og videre til E20 jo netop er blevet udvidet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Ny hanløve er ankommet til Odense Zoo

Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1995: Operationssygeplejerskerne på de fynske sygehuse strejker

1995 Samtlige operationsafdelinger på de fynske sygehuse samt syge- og hjemmeplejen i Nyborg og Svendborg bliver strejkemål for sygeplejerskerne. Det meddelte Dansk Sygeplejeråd, da det udsendte strejkevarsel. Strejken kan træde i kraft 1. april og omfatter 340 af de 5000 fynske sygeplejersker. Der opretholdes nødberedskaber på sygehusene til akutte patienter, så i første række vil en eventuel strejke gå ud over ventelisterne. I kommunerne mangler sygeplejerskerne endnu at forhandle med Kommunernes Landsforening om nødberedskabet. Næstformand i Fynskredsen af Dansk Sygeplejeråd, Bo Smith, forventer, at smertestillende indsprøjtninger og insulin fortsat vil blive givet af sygeplejersker. 1970 Der er nogle svenskere, som gnider sig i hænderne for tiden. De står bag et kædebrevssystem, der har mange fynske deltagere. Systemet er ulovligt, men udsigten til at få 10.200 kroner for en beskeden indsats får dog mange mennesker til at se stort på den kendsgerning. Juridisk sidestilles kædebreve med offentlig indsamling. De eneste sikre vindere er de personer, som har sat svikmøllen i gang. De modtager 15 kroner hver gang en ny deltager melder sig. Pengene skal sendes til en postboks i Sverige, og fynske postkontorer har særdeles mange breve at ekspedere til den adresse. Politiet har ikke adgang til at kontrollere pengeforsendelser med mindre, at der foreligger en dommerkendelse. 1945 Ølproduktionen vil fra marts blive nedskåret med 55 procent af produktionen sidste år. Der er tale om en frivillig overenskomst mellem danske bryggerier indbyrdes. Direktør Marstand-Svendsen, Albani Bryggerierne, oplyser, at man har fået ganske bestemte retningslinjer for brændsels- og elektricitetsforbruget, der reduceres til henholdsvis 75 og 65 procent af forbruget i fjor. Bryggerierne i Odense har dog heldigvis en del øl på lager, og man er i disse dage i færd med at sende ekstraforsyninger ud til både købmænd og restauratører i den udstrækning, at der kan skaffes flasker. Dermed håber Albani, at overgangen ikke bliver alt for brat for kunderne, når nedskæringen træder i kraft til marts.

Annonce