Annonce
forside

Langelands budget: To områder presser økonomien alvorligt

Venstres Bjarne Nielsen ville gerne have genåbnet budgetforliget for 2019, men må afvente en redegørelse. Arkivfoto: Laust Jordal..

Der mangler allerede millioner i pengekassen. Venstre ville genåbne budgettet, men der skal først udarbejdes opfølgende redegørelse til kommunalbestyrelsesmødet i februar.

Langeland: Langelands økonomi er igen alvorligt presset, og navnlig to områder belaster kommunen. Det fremgik, da kommunalbestyrelsen mandag kiggede på en budgetopfølgning og samtidig vurderede, hvordan det vil se ud ved årsskiftet. Udvalg for udvalg blev gennemgået, og selv om flere bruger væsentligt mindre end forventet, vil året vise et større pengeforbrug end forventet.

Venstre havde i Økonomiudvalget stillet forslag om at genåbne budgettet for 2019, der blev vedtaget for en måned siden, men det ville være for tidligt, sagde borgmester Tonni Hansen (SF).

- Det ville kræve, at vi havde handlemuligheder, men det har vi ikke på nuværende tidspunkt. Udvalgene mangler at handle, det skal de først, nævnte borgmesteren.

- Derfor skal der udarbejdes en opfølgende redegørelse. Det burde man kunne nå til kommunalbestyrelsens møde i februar, tilføjede han.

Det er kommunens medfinansiering af sundhedsområdet, der - som flere gange omtalt i Fyns Amts Avis - er et af problemerne. Der er sendt flere millionregninger til kommunen for behandling i regionen, lige som det specialiserede socialområde for børn og unge økonomisk er stukket af.

På ældreområdet kan kommunen ikke gøre noget. Man kan ikke finde en "bøjet femøre" i besparelse her, som Tonni Hansen udtrykte det.

Annonce

Sådan er tallene

Sådan ser tallene for 2018 ud under de nuværende forudsætninger:Lærings-, Social- og Kulturudvalget: 7.197.000 kroner i merforbrug.Sundhedsudvalget: 5.409.000 kroner i merforbrug.Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget: 1 million kroner i mindreforbrug.Økonomiudvalget: 1.513.000 kroner i mindreforbrug.Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget: 4.960.000 kroner i mindreforbrug.Samlet: 5.133.000 kroner i merforbrug.Der forventes serviceudgifter i Langeland Kommune på i alt 679,6 millioner kroner i 2018. Det er 31,3 millioner mere end grænsen for, hvad der kan udløse en økonomisk sanktion fra staten, hvis de danske kommuner samlet overskrider det beløb, som regeringen har pålagt kommunerne at holde sig inden for. Det kan man af gode grunde først vide i løbet af 2019.

14 millioner

Formanden for Sundhedsudvalget, Lisa Pihl Jensen (S), oplyste, at man kommer til at bevilge 14 millioner kroner i samlet medfinansiering af sundhedsudgifter for ældre.

KL havde faktisk i fjor anbefalet, at kommunen satte det beløb af i budgettet 2018, men man valgte kun det halve.

- Det troede vi var nok. At vi havde styr på det, for borgerne ligger ikke længere på sygehuset end nødvendigt. Men vi tog altså fejl. Der er opgaver, som vi ikke kan sige nej til, sagde Lisa Pihl Jensen.

Andre kommuner har samme problem, og landspolitikerne kigger på det. Langeland Kommune kan forvente at få knap 4,4 millioner kroner i både 2019 og 2020 på grund af et stigende antal borgere over 65 år, oplyste Tonni Hansen. Det er penge, som regeringen har lovet at sætte af.

Også Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har barslet med ændringer omkring kommunernes økonomi, men hvad det ender med, afhænger selvfølgelig af det kommende Folketingsvalg.

Til gengæld er der færre udgifter til ledige, lige som man har udbetalt færre penge til arbejdsskader end forventet. Det samme gælder tjenestemandspensioner og udgifter til barsel.

På det specialiserede socialområde kan selv små udsving påvirke økonomien i væsentlig grad, oplyste formanden for Lærings-, Social- og Kulturudvalget, Jan Ole Jakobsen (V).

- Det kan koste mellem en og to millioner kroner for at anbringe et barn, og vi har fået fire børn mere i familiepleje og fem mere i døgninstitution. Det ville være ønskeligt, hvis der var flere på Langeland, som ønskede at være plejefamilie, sagde formanden.

Hvis det er uden for kommunen, skal man regne med 300.000 kroner ekstra for skoleopholdet, tilføjede han.

Brødtekst

Annonce
Forsiden netop nu
Assens

Tyverier fra to varebiler

Leder For abonnenter

Mennesker med hjertestop skal reddes i fællesskab

Adskillige fynboer og syd- og sønderjyder er i dag i live, fordi de har fået hjælp efter et hjertestop af Region Syddanmarks førstehjælpsordning Danmark Redder Liv. Derfor har ordningen vist sit værd: Danmark Redder Liv redder vitterligt liv. Alligevel er der mindst tre gode argumenter for, at det præhospitale udvalg i Region Syddanmark mandag beslutter sig for at lukke den succesfulde ordning og i stedet lader regionen indgå i Trygfondens Hjerteløber-ordning, der har samme formål som Danmark Redder Liv. For det første er der mange flere syddanskere, der har valgt at deltage i Hjerteløber-ordningen end i Danmark Redder Liv. For det andet er ordningen landsdækkende, hvilket betyder, at også en nordjyde, en københavner eller en lollik på ferie på Fyn kan træde til ved et fynsk hjertestop. For det tredje er ordningen gratis for regionen, fordi Trygfonden betaler omkostningerne. Det sidste er i denne sammenhæng mindre vigtigt, for regionen skal såmænd nok kunne finde de få millioner kroner, som det i givet fald vil koste at køre ordningen videre. Det vigtige er, at hele Danmark bliver i stand til at redde liv ved hjertestop. Der er dog ingen tvivl om, at Hjerteløber-ordningen trænger til en forbedring. Det er f.eks. højst mærkværdigt, at man kan blive hjerteløber uden at have erfaring med eller uddannelse i førstehjælp. Derfor bør regionen i samarbejde med de øvrige regioner motivere Trygfonden til at tage et større ansvar for, at de frivillige, der rykker ud til hjertestop, også reelt kan redde liv. Ellers giver ordningen ingen mening. Indtil Trygfonden er klar med en styrket hjerteløber-indsats, bør regionen fortsat bruge et behersket millionbeløb til uddannelse af de fynboer og syd- og sønderjyder, der melder sig som frivillige - nu blot i Hjerteløber-programmet. Det vil skabe større sikkerhed og tryghed for alle parter. Og det vil sikre, at endnu flere mennesker overlever et hjertestop. For det bedste er at redde liv - i fællesskab. Så tag et førstehjælpskursus - og meld dig til.

Fyn

Flertal vil skrotte succesfuld hjertestop-ordning: Peger i stedet på gratis alternativ

Annonce