Annonce
Nordfyn

Landsby undgår drikkevand fra tankvogne: Vandværk skal i stedet rense drikkevand med aktivt kul

Nordfyns Vandværk ligger mellem Krogsbølle og Agernæs. Vandværket er ramt af ikke mindre end seks kendte rester af sprøjtegifte. I juni lukkede Nordfyns Kommune to af vandværkets fire boringer. Det er disse to, der efter planen skal tilbage i drift, hvis kulfiltrene kan rense vandet. Foto: Nils Svalebøg
Efter en årrække med noget af Danmarks mest pesticidramte drikkevand er der nu lys forude for forbrugerne ved Nordfyns Vandværk i Krogsbølle.

Nordfyn: Det bliver nu et filtersystem med aktivt kul, der skal sikre vandforsyningen i og omkring Krogsbølle. Det kniber nemlig med at skaffe vand nok til forbrugerne hos Nordfyns Vandværk, efter at Nordfyns Kommune i juni med øjeblikkelig virkning lukkede to af vandværkets boringer.

Det skete, da en vandanalyse viste, at vandet i boringerne var ramt af Chlorothalonil-Amidsulfonsyre.

Det er dette nye stof, der nu får Nordfyns Kommune til at bryde med princippet i kommunens vandforsyningsplan om, at man ønsker rent grundvand som ikke kræver behandling.

Teknik- og miljøudvalgsformand Anders Thingholm (K) slår dog fast, at der ikke er tale om et skifte i Nordfyns Kommunes politik på vandforsyningsområdet.

- Vi står i en akut og presserende situation, hvor vi er nødt til at sikre forbrugerne i Krogsbølle rent vand. Vandværket er ramt af det nye stof i to af sine fire boringer, så der er tale om et undtagelsestilfælde. Kulfiltre er ikke en permanent løsning, vi vil have på Nordfyn, siger Anders Thingholm.

Den eneste anden mulighed for at forsyne området er, at vi skal køre vand ud i tankvogne. Derfor har vi i teknik- og miljøudvalget nu sagt god for en midlertidig løsning med at installere filtre af aktivt kul, fortæller udvalgsformanden.

Det nye stof i drikkevandet, Chlorothalonil-Amidsulfonsyre vurderes at være hormonforstyrrende og så problematisk for vores arveanlæg, at myndighederne har skærpet grænseværdien til en tiendedel af det normale. Samtidig er det indskærpet for kommunerne, at ramte boringer skal lukkes straks.

Nordfyns Vandværk arbejder i øjeblikket på etablering og analyser af en prøveboring ved Norup, men selvom den nye boring skulle vise sig at være ren, vil der gå mindst et år med at få den sat i drift.

Der skal blandt andet anlægges en vandledning på otte kilometer fra det nye kildeområde til vandværket.

Annonce
Vandværkets boringer har en 25 meter beskyttelseszone, hvor der ikke må sprøjtes. Men det har ikke forhindret sprøjtemidlerne i at trænge ned til grundvandsmagasinet. Foto: Nils Svalebøg

Dyrere vand

Den nye boring og vandledning forventes at løbe op i omegnen af 10 millioner kroner. Nu kommer der så en yderligere regning til forbrugerne på cirka halvanden million for etablering af to til tre aktive kulfiltre for at kunne levere den nødvendige mængde vand. I projektet ligger også en mindre tilbygning til vandværket, der skal rumme filtrene.

Dertil vil komme øgede driftsomkostninger til udskiftning af filtre og elektricitet til pumper.

Efter at to af vandværkets fire boringer blev lukket i juni, har Nordfyns Vandværk haft svært ved at levere vand nok. Derfor er planen at tage de lukkede boringer i brug og filtrere så meget af pesticidresterne fra som muligt, parallelt med at vi arbejder på en permanent løsning, fortæller Mogens Stougaard fra vandværkets bestyrelse.

Det er forventningen, at aktivt kul vil kunne opsamle så meget af sprøjtemidlerne, at man kan komme under grænseværdien i drikkevandet.

Erfaringer andre steder i landet viser, at filtrene kan binde fem af de fundne stoffer, mens det sidste N,N Dimethylsulfamid er kendt for at passere stort set uhindret igennem.

Ingeniørfirmaet Rambøll, der rådgiver Nordfyns Vandværk i kampen mod sprøjtemidler, anslår at etableringen af boringen vil kunne finde sted i det tidlige efterår i år og at man kan have den i drift indenfor det første halvår af 2020.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Annonce