Annonce
Indland

Landmænd kan lukke markvej med en enkelt mail

Markveje i det åbne land giver ofte konflikter, når lodsejerne vil sløjfe dem eller ikke ønsker dem med i den lokale naturfolder. Mere end halvdelen af de danske markveje og stier er forsvundet siden 1950.

Socialdemokratiets miljøordfører ønsker fokus på adgangen til naturen. Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening kræver strammere regler for sløjfning af private veje.

Markveje: Mere end halvdelen af alle små veje og stier i det åbne land er forsvundet de seneste 50 år. Men nu skal det være slut for landmænd med at sløjfe markveje ved blot at sende en mail og få stiltiende accept fra den lokale kommune.

Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen ønsker en dialog mellem miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V), landbruget og friluftsorganisationerne for at forbedre adgangen til det åbne land. I dag kan en landmand melde lukningen af en markvej til kommunen og gøre det, hvis han eller hun ikke får svar fra sagsbehandleren.

Trods anmeldepligt er mange markveje nedlagt, uden at hverken naboerne eller lokale virksomheder har hørt om det, og derfor beder Christian Rabjerg Madsen nu Jakob Ellemann-Jensen om at forholde sig til problemstillingen.

- Regeringens eget ekspertudvalg for bedre liv i tyndt befolkede områder peger også på, at man skal øge tilgængeligheden til landskabsværdier og natur. Desuden viser en rapport fra Ringkøbing-Skjern Kommune, hvordan lokal adgang til rekreativ natur forsvinder, forklarer Christian Rabjerg Madsen.

Annonce

Dialog er kørt fast

Rapporten fra Ringkøbing-Skjern Kommune viser modstridende interesser omkring det åbne land, men også eksempler på godt samarbejde. Men mange markveje bliver ifølge Christian Rabjerg Madsen nedlagt uden hensyn til dem, som bruger naturen.

- Dialogen er kørt fast mange steder. Det går den forkerte vej og har gjort det i lang tid, men vi skal ikke skælde ud på landmænd. Der kan være økonomiske hensyn hos landbruget for at lukke en vej, men så må vi i dialog om at kompensere med alternative stier og adgang, argumenterer Christian Rabjerg Madsen.

- Men et krav om høring kan være sidste udvej.

Råd kræver lovændring

Miljøordføreren bliver bakket op af Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Sidstnævnte har flere gange dokumenteret og sat fokus på den begrænsede adgang til skove, marker og naturskønne arealer og ønsker en ændring af Naturbeskyttelsesloven, så man skal søge kommunen om lov.

- Vi er ekstremt bekymrede over, at så mange markveje er lukket de seneste 50 år. Det sker stadigvæk, og adgangen til det åbne land og skove forsvinder. Vi vil have strammet op, så man skal have en tilladelse, og der bliver mulighed for indsigelse. Landbruget og andre kan have driftsmæssige behov, men så kan man lave andre ruter ind i det åbne land, siger Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet.

Anmeldepligten fra 2004 har ikke den store betydning ifølge organisationen.

- Det afhænger af flertallet i kommunalbestyrelsen. De fleste nedlæggelser er bare sket, og ingen har haft indsigt med private veje, mens vi har regler for kirkestier, siger Lars Mortensen.

Friluftsrådet ønsker, at hver kommune skal have kort og plan for stier - som udgangspunkt må man gå og cykle på private veje.

- Reglerne skal strammes, så beslutningsprocessen bliver mere åben. Vi vil have dialog om erstatningsveje, så man ikke lukker af, og for det tredje skal vi have kortlagt mulighederne i det åbne land, siger Lars Mortensen.

Også Dansk Naturfredningsforening ønsker en stramning.

- Det bliver sværere og svære for folk i landsbyerne at komme ud i naturen. Markvejene anvendes ofte af skolebørn og som smutveje mellem de små landsbyer. Loven skal ændres, så man skal have en tilladelse for at nedlægge en vej, og der bliver klagemulighed - også for naboer og nabolandmænds skyld, siger naturpolitisk seniorrådgiver Annette Eigaard.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn For abonnenter

- Vi ved godt, det er ulovligt: Derfor parkerer varebilerne midt på fortovet

Leder For abonnenter

Parkering på fortove: Helt ærligt, vi er jo ikke Sverige

Lov er lov, og lov skal holdes, og derfor er vi på denne plads normalt stærke tilhængere af at overholde loven. For landets love, regler, forordninger, cirkulærer, rammer og aftaler er med til at skabe et samfund, hvor alle er stillet ens, uanset økonomisk, aldersmæssig, social, politisk, seksuel eller trosmæssig baggrund og orientering. Alligevel vil vi gøre en undtagelse i sagen om de rigide parkeringsregler, der omtales i avisen i dag. Regler, der gør, at en flyttemand ikke kan parkere sin flyttebil uden for den ejendom i et par timer, mens han bærer sofaer, lænestole og køkkengrej i flyttekasser ud i den ventende bil. Regler, der gør, at en vvs'er ikke kan parkere sin varevogn på et fortov for at løse et akut opstået problem med et lækkende vandrør i en etageejendom. Det er ganske enkelt for stift, for rigidt, for drakonisk. Danmark er et regelsamfund, og hurra for det. Men vi er ikke Sverige. Og vi skal have plads til, at vi også kan bo og leve i vores egne byer. Derfor skal en håndværker selvfølgelig kunne foretage en midlertidig parkering på et fortov uden at skulle frygte en parkeringsbøde. Det er klart, at vores gader og stræder ikke må ende i det rene kaos med biler parkeret på syditaliensk manér; på kryds og på tværs og på langs. Derfor skal vvs'eren, flyttemanden og tømreren parkere med den yderste omhu og omtanke, så han ikke er med til at skabe farlige situationer i trafikken, når gående eller cyklende skal udenom den parkerede lastvogn. Man kan mene, at håndværkere, flyttemænd og andre, der føler trang til at parkere på et fortov i en snæver vending, blot kan vælge lovlydighedens vej og anmode kommunen om en midlertidig parkeringstilladelse. Men helt ærligt: Hvor bureaukratisk kan verden blive? Lykkeligvis udviser mange parkeringsvagter allerede i dag konduite og sund fornuft i disse situationer og undgår at uddele bøder. Det er klogt og bestemt et eksempel til efterfølgelse. For helt ærligt. En flyttebil på et fortov skal der altså være plads til. Også selv om lov er lov.

Annonce