Annonce
Debat

Landbrug. Skal vi leve af udenlandske fødevarer?

Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs

Den til stadighed aktuelle debat om hvilke vilkår landbruget i Danmark skal drives under efterlader et massivt behov for at få klarlagt, hvad der er "op og ned" i debatten og de bagvedliggende undersøgelser og tal.

Jeg er landmand på en ejendom, der har været i familiens eje i ni generationer. Her er et naturligt ønske om at efterlade stedets livsnerve, jorden, i en bedre tilstand, end den blev modtaget.

Målet er, at der fortsat skal kunne produceres gode danske produkter på jorden i en naturlig symbiose med et godt miljø. Det siger sig selv, at ingen landmand kan have det mål at ødelægge sit eget produktionsapparat og dermed levevej, men derimod ønsker at værne om og optimere produktionen i samklang med samfundets overordnede interesser og de næste generationers muligheder.

Store samfundsmæssige interesser står på spil i den igangværende debat om landbrugets muligheder. Konkurrenceevnen er begrænset af såvel politiske restriktioner for produktion som afgifter på produktionsmidler. Ingen af vore nabolande lægger tilsvarende bånd på deres landbrug.

Samfundsøkonomisk bidrager landbruget med godt 20 % af Danmarks samlede eksport. Begrænses landbrugets muligheder for at producere, vil det betyde store velfærdsmæssige nedskæringer, som vil berøre hele den danske befolkning. Landbruget, fødevareindustrien og serviceerhverv beskæftiger omkring 170.000, som for de flestes vedkommende er lokaliseret i de såkaldte "udkantsområder". Med en begrænset landbrugsdrift vil antallet af arbejdspladser begrænses og mange aktiviteter i de danske landområder forsvinde. Det vil efterlade udkantsområderne erhvervsmæssigt øde hen og dermed harmonere dårligt med det politisk klart udtalte ønske om et Danmark i balance.

Den danske landbrugsproduktion sikrer folkesundheden. Dansk landbrug producerer nogle af de bedste fødevarer i verden.

Danske landbrugsprodukter har høj international standard. Vi kan følge produkterne fra jord til bord. Det ved man i udlandet, og der er derfor stor efterspørgsel efter danske landbrugsprodukter, ganske enkelt fordi andre lande ikke kan mønstre den samme kvalitetssikring.

Historisk set har det altid tidligere været et politisk "must", at Danmark skulle være selvforsynet med fødevarer. Ikke alene sikrer det folkesundheden, men sikrer tillige, at vi ikke bliver afhængige af udenlandsk produktion, som vi hverken har den store kvalitets- eller prismæssige indflydelse på.

Med en stærkt stigende verdensbefolkning samt ændrede klimaforhold, vil der opstå et naturligt pres på verdens produktion af fødevarer. En neddrosling af den danske fødevareproduktion kan derfor få fatale konsekvenser også for andre end den danske befolkning.

Gode og sunde fødevarer kan hurtigt blive en mangelvare. Kvalitet og pris bliver dermed usikker på de fødevarer, vi i Danmark i givet fald så må importere.

Da de europæiske fællesskaber blev grundlagt, var et af de vigtigste politiske formål at sikre, at der var mad nok til alle. Det lykkedes, og den gevinst skal vi ikke sætte over styr.

De politikere der tør udfordre samfundsøkonomi, folkesundhed og forsyningssikkerhed påtager sig et meget stort ansvar.

Der skal ikke herske tvivl om vigtigheden af at værne om miljøet. Med moderne teknologi sikrer vi en fortsat dansk landbrugsproduktion og et godt miljø. Det kræver imidlertid, at man politisk kommer ud af de hjørner, man har malet sig op i og overordnet erkender, at det for vort samfunds skyld er nødvendigt, at der findes en løsning, som sikrer såvel et godt miljø som bevarelse af en moderne landbrugsproduktion.

Alternativet vil blive uoverskueligt for alle.

Heller ikke de aktuelle politiske forslag om at udtage store landbrugsområder af drift er en brugbar løsning. Forslaget må opfattes som et udslag af manglende vilje til at se nye intelligente løsninger.

På den anden side Øresund, i Skåne, griber de sagen anderledes videnskabeligt an. I Sverige ser man ingen konflikter mellem et godt miljø og en stærk landbrugsproduktion. Her har man bl.a. udviklet et koncept for næringsstofbalance, der hedder "smart gødskning" med lav udledning. Ved at kombinere videnskab med ny teknik tilgodeser svenskerne begge dele. Det giver fuldt udbytte og lav udledning tillige med et godt miljø.

Det kan ikke være rigtigt, at man i et landbrugsmæssigt foregangsland som Danmark ikke kan finde ud af at sætte sig sammen og i fællesskab, politikere og landbrug, finde en metode, som sikrer vores verdenskendte landbrugsprodukter og samtidig sikrer os et godt miljø.

Tavlen må vaskes ren. Der skal tænkes løsninger og ikke barrierer, så vi kan bevare vore arbejdspladser, gode fødevarer og et godt miljø. Vi skal f.eks. kunne producere al den brødhvede, som vi behøver til det daglige brød. Det kan ikke være rigtigt, at hveden til det brød vi bager skal importeres. Det samme gælder for dyrefoderet. Vi henter soja i Amerika, fordi vores korn, med de restriktioner vi har, ikke indeholder tilstrækkeligt protein.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Vildt uheld på E20: Tidligst om en måned har politiet et svar

Odense

Hundeejer: Barfoed-skilte er idioti

Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1945: Færdselsuheld på Lyø for første gang i mange år

1995 Stiftstidendes medarbejder Bo Østlund kunne ikke finde sin tandbørste, men kæresten og passet var klar til London, da DR’s ”Husk lige tandbørsten” rullede over skærmen i aftes. Den fynske journalist var deltager i Casper Christensens populære underholdningsshow, hvor det gælder om at løse en opgave på tid. Da drejescenen svingede rundt, rummede den foruden Bo Østlunds skrivebord og to kolleger fra Odense også adskillige stakke af dagens Fyens Stiftstidende, der indeholdt bogstaverne til titlen på en kendt London-muscial. Med kollegernes hjælp fik Bo Østlund løst opgaven, og efter en nat på Hotel d’ Angleterre venter der Bo og hans kæreste en musical-oplevelse i London. 1970 Efter tre dages intenst flyttearbejde forlader Civilforsvarets Sektion Fyn i dag det gamle slot i Sandholt-Lyndelse, hvor korpset i snart 28 år har haft til huse. De 87 værnepligtige og den faste stab af officerer indlogeres nu under mere tidssvarende forhold på CF-kasernen i Middelfart, mens det har været nødvendigt at afskedige det civile personale på 10 ansatte. Flytningen, der sker af besparende årsager, rammer ikke alene det afskedigede personale hårdt. Det er med vemod, at den lokale befolkning siger farvel til garnisonen og den tryghed, som de mange CF-ere var med til at skabe. Blandt den faste stab af officerer er der tre af korpsmestrene, som var med til at flytte ind på det gamle slot i 1942. 1945 For første gang i mange år skete der i går en form for færdselsuheld på Lyø. Gdr. Jørgen Chr. Jørgensen var på vej ned til damperen med et læs kløverfrø. Da køretøjet befandt sig på Postbanken gled en sæk ned mellem hestene og vognen, og derved blev dyrene sky og satte i vildt løb fremefter. Gdr. Jørgensen faldt ned og kom til at sidde på vognstangen, mens køretøjet fortsatte ud over anløbsbroen. Den tunge vogn blev stående på molen, mens vognstangen knækkede og seletøjet blev revet over. Gdr. Jørgensen blev med tømmen om den ene arm og ben slynget ud over hestene, der også faldt i vandet. Det lykkedes for gdr. Jørgensen at komme fri og redde sig i land, men begge heste druknede.

Danmark

Genlæs livebloggen: Britta Nielsen idømt mere end seks års fængsel

Erhverv For abonnenter

Erhvervshus Fyns gulddreng: Økonomisk hjælp til udvikling af supercomputer har fløjet dronevirksomhed i mål

Annonce