Annonce
Danmark

Lad være med at pådutte Djøf holdninger vi ikke har

Sara Vergo

Udflytning: Alex Ahrendtsen, MF for DF, argumenterer her i avisen 3. december for flere flytninger af statslige arbejdspladser væk fra hovedstadsområdet. Det er et helt legitimt synspunkt, og fred være med det. Den debat er en central del af den politiske diskussion om, hvordan vi skaber et Danmark i bedre balance, som jeg ikke har hørt nogen argumentere imod.

Men lad være med at pådutte Djøf nogle holdninger, vi ikke har. I sit indlæg skriver han, at især Djøf er imod udflytninger af statslige arbejdspladser med henvisning til, at der ikke er nok dygtige folk til at besætte stillingerne.

For det første: Djøf deler helhjertet ønsket om et Danmark i bedre balance. Men vi anser det også for vores pligt at gøre opmærksom på, at de politiske beslutninger har nogle konsekvenser, der bør være en integreret del af beslutninger om eventuelle nye flytninger af arbejdspladser. Her er det et faktum, at flytningerne af en lang række arbejdspladser har medført længere sagsbehandlingstider. Senest dokumenteret i sidste uge, hvor DR kunne fortælle, at det nu i gennemsnit tager 230 dage at behandle sager om erstatning til voldsofre. Sagsbehandlingstiden er steget med 55 pct. siden 2015. I øvrigt en historie, der fik DF til at kræve flere ressourcer til sagsbehandlingen.

Det er påfaldende, at den øgede sagsbehandlingstid tidsmæssigt falder sammen med, at Erstatningsnævnet er flyttet til Viborg. Lignende historier kan fortælles for en lang række andre myndigheder, der har oplevet længere sagsbehandlingstider, efter at de er flyttet.

Det bringer mig til min anden pointe:

Selvfølgelig er der dygtige medarbejdere over hele landet, der kan løfte i det omfang, de nuværende medarbejdere vælger ikke at flytte med jobbet til en anden del af landet. Det har Djøf ikke på noget tidspunkt problematiseret. Tværtimod har vi fremhævet det som en fordel for vores medlemmer ude omkring i landet, at de får et større og mere varieret jobmarked. Men det kræver tid og oplæring at sætte sig ind i nye sagsområder og den statslige sagsbehandling, hvis man ikke kender til området på forhånd. Og regeringens egen erfaringsopsamling af de foreløbige udflytninger peger da også på, at en række af de udflyttede styrelser har haft problemer med at finde nye medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det påvirker selvfølgelig sagsbehandlingen, mens nye bliver lært op.

Min tredje pointe er, at vi som samfund altid har pligt til at overveje, hvordan vi bruger vores ressourcer bedst muligt. I den netop aftalte finanslov for 2019 er det besluttet, at tilføre en række udflyttede nævn og styrelser ekstra 120 millioner kroner over de næste fire år til at forkorte sagsbehandlingstiderne. Selvfølgelig skal der her - og alle andre steder - være medarbejdere nok til at løfte opgaverne. Men spørgsmålet er, om de ressourcer man bruger på at flytte statslige arbejdspladser kunne bruges endnu bedre ved at sikre det lokale erhvervsliv bedre muligheder for at udvikle sig og skabe nye varige arbejdspladser. Det mener Djøf er en lidt mere holdbar og perspektivrig strategi end uigennemtænkte politiske hovsaløsninger af flytninger af eksisterende arbejdspladser.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Assens

Klager over Assens Kommune: - De tilgodeser ikke vores søns behov

Fyn

Folketingspolitikere støtter flere tog på Vestfyn: Uld i mund om regningen

Annonce