Annonce
Debat

Læserdebat: Ingen hemmelig afgørelse

Direktør i Nævnenes Hus, Christian Lützen, fastholder, at der ikke er truffet to afgørelser i sagen om Nyborg Slot. Foto: Morten Pedersen

Læserdebat: Der har gennem den seneste tid været nogen debat om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i klagesagen vedrørende Nyborg slot.

Nævnet er et uafhængigt, domstolslignende nævn, og jeg kan derfor ikke kommentere på sagens udfald. Når jeg alligevel blander mig, er det fordi, der er to bemærkninger, som jeg tror, det er vigtigt at have med i debatten.

For det første er der truffet én endelig afgørelse i sagen. Det er den afgørelse, nævnet traf den 17. december 2020, og som blev offentliggjort samme dag. Afgørelsen kan man finde på hjemmesiden nævneneshus.dk.

Det er rigtigt, at der er udarbejdet en protokol efter sommerens besigtigelse på slottet. Men efterfølgende er der udvekslet nyt materiale i sagen. Det er helt afgørende, at alle høres, og får mulighed for at give oplysninger. Og at parterne får mulighed for at se de oplysninger, andre har givet. Det udtrykker sådan set en åben forvaltningsproces.

Jeg er ked af, at vi sidste sommer har fået formuleret os på en måde, så man kunne få det indtryk, at sagen var endeligt afgjort på det tidspunkt. Det var den ikke.

For det andet er nævnet sammensat af juridiske, sagkyndige og i visse sagstyper læge medlemmer, som er udpeget til at påse, at den gældende lovgivning overholdes. Visse af reglerne på natur- og miljøområdet indeholder et skønsmæssigt element, hvor flere – ofte modstridende - hensyn skal inddrages og afvejes.

Jeg tror, alle kan være enige om, at der i en sag som den om Nyborg Slot kan være mange forhold og synsvinkler, og at nogle af dem også er komplicerede. Akkurat som ved domstolene må nævnets medlemmer kunne udveksle synspunkter i fortrolighed, inden man træffer en afgørelse.

Det er baggrunden for, at der som udgangspunkt ikke gives aktindsigt i for eksempel protokoller og referater. Vi arbejder stenhårdt for, at nævnene træffer korrekte afgørelser hurtigst muligt til gavn for borgere og virksomheder. Det sker naturligvis med den størst mulige åbenhed.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Assens For abonnenter

78-årig bragede ind i Dittes bil og stak af: Så fandt hun tilfældigt bilen på deres fælles værksted

Odense

Beboere kæmper med vanvidskørsel: Påvirket bilist bragede ind i vejtræ ved legeplads

Kerteminde

Røveri mod Circle K: Mand med Netto-pose truede med 20-25 centimeter lang kniv

Annonce