Annonce
Debat

Gå til domstolene med slottet

Foto: Kasper Riggelsen

Læserdebat: Jeg stiller spørgsmålene: Er museumsloven god nok til slotsprojektet i Nyborg? Er der tale om byrådets og dermed borgmesterens forsøg på at tilsidesætte Grundloven?

Den 12. januar 2021 nævnes i Fyens Stiftstidende, at man søgte og fik afslag på forhåndsgodkendelse til slotsprojektet.

Det er derfor min opfattelse, at Østfyns Museer, byrådet og borgmesteren allerede havde kendskab til afslaget, hvorfor det umiddelbart kan opfattes som en indikation på de risici, der nu er blevet til virkelighed ved klagenævnets afslag med stemmeflertallet 4 – 3.

Deraf spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende museumslov er god nok til slotsprojektet?

Et af de mest fundamentale principper i Grundloven er, at der skal være adskillelse med den lovgivende, udøvende og dømmende magt.

I sagen her har den lovgivende magt vedtaget museumsloven, som ligger til grund for klagenævnets afgørelse.

Når sagens parter modtager en afgørelse som den om Nyborg Slot, har de mulighed for at indbringe den for domstolene.

Byrådet med borgmesteren som frontfigur har midlertid valgt ikke at indbringe sagen for domstolene, men i stedet inddrage kulturministeren og kulturudvalget.

Deraf spørgsmålet, hvorvidt der er tale om byrådets og dermed borgmesterens forsøg på at tilsidesætte Grundloven.

Det er der efter min opfattelse. Borgmesteren har fået foretræde for Folketingets kulturudvalg i stedet for at få klagenævnets afgørelse prøvet ved domstolene.

Byrådets og dermed borgmesterens fremgangsmåde kan sammenlignes med en borger, som indbringer en klagesag mod en offentlig forvaltning og kommune for Folketingets Ombudsmand.

I sådanne sager vil borgeren få sin klage afvist, såfremt denne ikke har udtømt sine klagemuligheder.

Derfor spørgsmålet: Er borgmesteren og byrådet af den opfattelse, at der er og skal være forskelle på, hvordan klagesager skal behandles?

Grundet den manglende domstolsprøvelse mener jeg ikke, sagen om Nyborg Slot egner sig til forelæggelse for hverken ministeren eller kulturudvalget. (Forkortet af redaktionen)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce