Annonce
Debat

Læserbrev:

Læserbrev: I henhold til artiklen i FAA d. 20 maj vil jeg gerne fremføre følgende: Som almindelig bruger af fjernvarmen og som aktiv deltager i alle forhold deromkring, så undrer det mig, at byrådet igen bliver nødt til udskyde vedtagelser desangående.

Fjernvarmebestyrelsen, kraftvarmeværket og byrådet har gennem den sidste tid fået rigtig mange seriøse og faglige beregninger, rapporter og tilbud om fordele for mulige besparelser for os forbrugere, og vi forventer bestemt beslutninger fra byrådet i dette år.

Det undrer mig også, at der fornyligt er adskillige byrådsmedlemmer, der ikke blevet hørt i de udvalg, der skal tage beslutningerne, så de derfor udskydes med muligvise store tab på de tilbud, der ligger på bordet pt. fra leverandører til alternativerne til kraftvarmeværker.

De ansattes begrundelse for at bevare deres arbejdsplads var muligheden for at kunne holde deres traditionsrige julefrokost. Det er dybt uprofessionelt og nærmest latterligt, når vigtige miljøforbedringer og økonomi for mange fjernvarmeforbrugere er på spil.

Den manipulation med information om de samfundsøkonomiske beregninger i forhold til ny miljøvenlig teknik af fjernvarmen er højst uforståelig, da alle jo giver udtryk for, at de ønsker miljøvenlig omstilling.

Det virker mistænkeligt, at kommunen på den seneste generalforsamling i Fjernvarmen brugte deres 50 stemmer i et forsøg på at holde nye, kompetente andelshavere fra at blive en del af bestyrelsen.

Kommunen bør få styr på deres ejerskab af Kraftvarmeværket, således at de ansatte dér og kommunen samarbejder for en klimavenlig fjernvarmeproduktion. Dette vil fremover samtidig nedsætte prisen på fjernvarmen.

Kære avis. Skriv hvordan det virkelig forholder sig i de kompetencebærende grupper, der manipulerer og bremser den viden og de undersøgelser, der gør det muligt for politikerne at tage beslutninger, så de kan overholde de løfter, der er givet til forbrugerne af fjernvarmen.

Annonce
Kommunen bør få styr på deres ejerskab af Kraftvarmeværket, opfordrer Gyvel Kallan. Foto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Dagen i dag: Det var mit livs sværeste skilsmisse, fortæller Helle Virkner

1994 Det var mit livs sværeste skilsmisse, bekender Helle Virkner langt henne i sin meget langstrakte erindringsbog ”Hils fra mig og kongen”, der udkommer i dag. Talen er om opbruddet i 1973 fra ægteskabet med Jens Otto Krag. Der havde været for mange kvinder i hans liv sammen med hende. Beviserne forelå. Han bekræftede dem selv, samtidig med at han holdt fast ved, at hun stadig var hans elskede Helle, genstanden for de varmeste kærlighedserklæringer i gengivne breve. Disse private ytringer til indehaveren af vekslende kælenavne er trykt med fremhævet skrift. Det gælder også digte, han skrev til sin Helle: ” ..thi dagens glæde skal kappes med længslen efter næste nats lidenskabelige hvile”. 1969 Samtidig med, at flere jyske byer undersøger mulighederne for flyforbindelse til Hamborg, foregår der for tiden en række undersøgelser om flyvning mellem Odense og Aalborg. Tanken om en flyrute mellem Odense og Aalborg er ikke af ny dato. Den har været drøftet adskillige gange, og hovedårsagen til, at spørgsmålet er rejst, er Statsbanernes stædige vægring ved at lade de to hurtigste lyntog i forbindelsen til og fra Aalborg, ”Limfjorden” og ”Nordjyden”, standse i Odense. Flere fynske industrivirksomheder har forhandlet med flyselskabet Bel Air i Odense om muligheden for at få etableret en fast rute til Aalborg, og selskabet har ansøgt om tilladelse til flyruten med foreløbig tre ugentlige dobbeltture. 1944 Generaldirektoratet for statsbanerne meddeler, at der indtil videre kun bliver sejlet to daglige færgeture over Storebælt i hver retning. Det betyder, at der kun vil være to togforbindelser fra Odense til Sjælland kl. 6.10 og kl. 11.50. Under hensyn til indskrænkelserne i tog- og færgedriften henstiller generaldirektoratet meget indtrængende til befolkningen om kun at foretage de allernødvendigste rejser mellem landsdelene. Forbindelserne mellem Odense og Jylland bliver indtil videre uændrede. Men indskrænkelserne i færgedriften vil formentlig betyde, at adskillige rejsende fra Jylland mod København vil foretrække at overnatte i Odense og rejse videre med det tidlige morgentog.

Annonce