Annonce
Danmark

Kystdirektoratet ude med ny risikovurdering: Kommuner må til kamp mod vandmasserne

Kommunerne har selv ansvaret for at være forberedt på ekstremt vejr og oversvømmelser. - Det bliver dyrt, siger Nyborgs borgmester og mener ikke, hans borgere bør sidde med den udgift alene.

Nyborg er et af fire nye områder på Kystdirektoratets opgørelse over områder med særlig stor risiko for alvorlige oversvømmelser. Og borgmester Kenneth Muhs (V) ved godt, hvad der nu kræves af hans kommune: Den skal planlægge, hvordan man forebygger de værste oversvømmelser og hvordan, man sætter med beredskab, når vandmasserne ikke kan holdes tilbage:

- Jeg har ingen beregninger, men det bliver rigtig dyrt, siger Kenneth Muhs. Han synes ikke, det er rimeligt, at kommunens 32.000 indbyggere skal hænge på regningen til både anlægsudgifter og beredskab alene.

- Vi må have en debat om, hvordan vi finansierer de omkostninger. Der bør sættes penge af til det, akkurat som der er tidligere er sat penge af til kystsikring ved Vestkysten, siger borgmesteren og vil selv tage debatten videre i sin parti, Venstre.

Kommunernes Landsforening har endnu ikke et fælles udspil på området, oplyser Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard, der er formand for KL's teknik og miljøudvalg.

Annonce

Her truer oversvømmelser mest

Kystdirektoratet har udpeget 14 områder, som er i særlig stor risiko for at blive oversvømmet fra havet eller fra vandløb. I alt 379.280 danskere bor i de berørte områder. Randers Fjord:Ansvarlige kommuner: Randers og Norddjurs

Berørte borgere: 5.970

Højeste vandstand: 1,80 meter under stormfloden i 2006

Der er især risiko for oversvømmelse fra både havet (Kattegat) men også fra Gudenåen.

Randers by er truer, og området er nu udvidet til større dele af Alling Å, Gudenå og Nørreå. Disse områder dækker i høj grad over mindre landsbyer, grønne områder og landbrugsarealer. Flere potentielt forurenende virksomheder og en kritisk infrastruktur i form af centralt værk og renseanlæg samt beredskabscentre gør situationen særligt sårbar.

Holstebro:

Ansvarlig kommune: Holstebro

Berørte borgere: 2.131

Højeste vandstand: Oversvømmelsen i marts 1970.

Der er risiko for oversvømmelse fra Storå.

Risikoområdet udgøres hovedsageligt af boligområder, mindre industri og den indre by samt områder omkring Storå. Området følger overordnet Storå, men der er nu medtaget områder på hver side af arealet mellem Vesterbrogade og Søndergade.

En kritisk infrastruktur i form af renseanlæg og fjernvarmeværk, et hospital og områder med beboelse gør området særlig sårbart.

Vejle:

Ansvarlig kommune: Vejle

Berørte borgere: 14.979

Højeste vandstand: 2,15 meter under stormfloden i 1872

Der er risiko for oversvømmelser især fra havet (Vejle Fjord) men også fra vandløb (Vejle Å og Grejs Å).

Risikoområdet er udvidet ind i landet, så det følger Vejle Å længere. Enkelte områder i Vejle by er ikke en del af det udpegede område, da de ikke er potentielt oversvømmelsestruet.

Flere hospitaler, økonomisk aktivitet og nogle potentielt forurenende virksomheder ved havneområdet gør området særlig sårbart.

Juelsminde:

Ansvarlig kommune: Hedensted

Berørte indbyggere: 1.998

Højeste vandstand: 1,65 meter ved Stormfloden i 2006

Juelsminde er truet af oversvømmelser fra havet (Kattegat). Især lystbådehavnen og et boligområde er i risikozonen.

Ellers nævnes både renseanlæg og beboelser som særligt er sårbare.

Fredericia:

Ansvarlig kommune: Fredericia

Berørte indbyggere: 3.602

Højeste vandstand: 3,35 meter ved Stormfloden i 1872

Der er primært risiko for oversvømmelse i Fredericia-området fra havet (Lillebælt).

Der er meget høj risiko i den sydøstlige del af byen og primært lokaliseret i boligområder og havneområder med industri.

Der er flere sårbarheder i området, hvor der både er potentielt forurenende virksomheder, hospital og fredede bygninger.

Kolding:

Ansvarlig kommune: Kolding

Berørte indbyggere: 6.724

Højeste vandstand: 3,35 meter ved Stormfloden i 1872

Området er nyudpeget og risikerer at blive oversvømmet både fra havet (Kolding Fjord) og fra vandløb (Kolding Å). Oversvømmelse fra Fjorden udgør den største risiko.

Det er hovedsageligt havneområdet, den indre by samt områder omkring Kolding Å, der er truet. Området følger overordnet Kolding Å ind i landet og afgrænses før Lunderskov.

Særligt sårbare er fredede bygninger, flere varmeværker, et motorvejsområde og to potentielt forurenende virksomheder i havneområdet.

Esbjerg:

Ansvarlig kommune: Esbjerg og Kolding

Berørte indbyggere: 10.930

Højeste vandstand: 4,80 meter ved Stormfloden i 1999

Esbjerg er nyudpeget som risikoområde, og der er risiko for oversvømmelse fra havet (Vadehavet).

I Esbjerg by er havneområdet, industriområder og den indre by især i risikozonen. I Nordby på Fanø udgøres risikoområdet især af byområder og havneområdet.

På havnen i Esbjerg er der flere særdeles sårbare med elementer som mange potentielt forurenende virksomheder, en kritisk infrastruktur i form af centralt værk, renseanlæg og fjernvarmeværk. I Nordby forekommer flere områder med kulturarv, politi og beredskabscentre.

Aabenraa:

Ansvarlig kommune: Aabenraa

Berørte indbyggere: 4.245

Højeste vandstand: 3,35 meter ved Stormfloden i 1872

Aabenraa er i risiko for at blive oversvømmet fra havet (Lillebælt) og i mindre grad fra vandløb. Især den indre by, beboelse og industri blandt andet på havneområder er truet ved oversvømmelser.

Særligt sårbar er potentielt forurenende virksomheder på havneareal, hospital, kritisk infrastruktur og større kulturarvsarealer.

Odense Fjord:

Ansvarlige kommuner: Odense, Nordfyn, Kerteminde

Berørte indbyggere: 9.108

Højeste vandstand: 1,80 meter ved Stormfloden i 2006

Store områder omkring Odense Fjord er særligt truet af risikoen for oversvømmelser fra havet (Odense Fjord og Kattegat/Storebælt) og i mindre grad af oversvømmelser fra vandløb. Der er både store landbrugsarealer, industriområder og beboelsesområder, der er truet af oversvømmelser.

Der er både økonomisk aktivitet, flere renseanlæg, mange landbrugsarealer og flere potentielt forurenende virksomheder i havneområdet og langs vandløb, som betragtes som særligt sårbare.

Nyborg:

Ansvarlig kommune: Nyborg

Berørte indbyggere: 5.804

Højeste vandstand: 1,80 meter ved Stormfloden i 2006

Nyborg er nyudpeget som risikoområde og er især truet af oversvømmelse fra havet (Storebælt). Især den nordlige del af området, som primært består af bebyggelse er truet

Særligt sårbare situationer kan opstå på grund af potentielt forurenende virksomheder, fjernvarmeværk, renseanlæg, hospital og kulturarv som f.eks. Nyborg Slot.

Korsør:

Ansvarlig kommune: Slagelse

Berørte indbyggere: 6.691

Højeste vandstand: 1,80 meter ved Stormfloden i 2006

Risikoområdet ved Korsør er udvidet til at dække et større areal mod nord. Området er primært truet af oversvømmelse fra havet.

Hospitaler og potentielt forurenende virksomheder gør området særlig sårbart.

Sydlolland:

Ansvarlig kommune: Lolland

Berørte indbyggere: 20.678

Højeste vandstand: 3,17 meter ved Stormfloden i 1872

Et meget stort sydlollandsk område risikerer oversvømmelse fra havet, og området er udvidet. Truslen er størst omkring Rødby, Rødbyhavn og Nakskov.

Af særligt sårbare elementer nævnes økonomisk aktivitet, hospital og flere potentielt forurenende virksomheder.

Vordingborg:

Ansvarlig kommune: Vordingborg

Berørte indbyggere: 3.849

Højeste vandstand: 2,86 meter ved Stormfloden i 1872

Vordingborg og Masnedø er nyudpeget som område med særligt stor risiko for at blive oversvømmet fra havet.

Risikoen er størst omkring Vordingborg by og hele Masnedø. Det er særlig sårbart, fordi der er potentielt forurenende virksomheder, kritisk infrastruktur i form af renseanlæg og fjernvarmeværk. Derudover ligger Vordingborg Slotsruin og hospitalet også i risikozonen.

Køge Bugt - København:

Ansvarlige kommuner: København, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød og Køge.

Berørte indbyggere: 282.571

Højeste vandstand: 2,86 meter ved Stormfloden i 1872

Området ved Køge Bugt og København er i fare for oversvømmelse fra havet og i mindre grad fra vandløb (Køge Å). Særlig kritisk er det ved Kastrup, Avedøre Holme og Køge, hvor der er boligområder, havneområder, industri og lufthavn.

Området er udvidet, og det har en høj grad af sårbarhed i kraft af høj befolkningstæthed, flere hospitaler, stor økonomisk aktivitet og flere forurenende virksomheder.

Borgmester Kenneth Muhs (V) mener ikke, at Nyborgs borgere skal stå alene med regningen for at gøre byen klar til fremtidige oversvømmelser.

Skab tryghed nu

Det er Kystdirektoratet, der har udpeget de særligt følsomme områder, og områdechef Ane Høiberg Nielsen er ikke i tvivl om, at Danmark vil komme til at mærke mere til klimaforandringerne fremover. Og der er heller ingen tvivl om, hvem der først og fremmest skal i arbejdstøjet. Det skal de kommuner, der ligger der. hvor oversvømmelser lurer i fremtiden:

- Vores nye nationale overblik peger på, hvilke områder og kommuner, der skal have særligt fokus på at forberede sig på vildere vejr og oversvømmelser i fremtiden. Med overblikket giver vi kommunerne et konkret udgangspunkt for at planlægge i tide og dermed skabe tryghed for borgerne og beskytte vores store samfundsværdier, siger Ane Høiberg Nielsen.

Risikovurderingen er baseret både på historiske hændelser samt mulige hændelser i dag og i fremtiden. Endelig har Kystdirektoratet vurderet, hvad en oversvømmelse kan betyde for menneskers sundhed, miljøet, kulturarven og den økonomiske aktivitet.

Annonce
Forsiden netop nu
Assens

Klager over Assens Kommune: - De tilgodeser ikke vores søns behov

Fyn

Folketingspolitikere støtter flere tog på Vestfyn: Uld i mund om regningen

Annonce