Annonce
Erhverv

Kunderne har vænnet sig til containerkaos og længere leveringstider: De store virksomheder vil have grønne løsninger, men manglende viden er en barriere

Transportgiganten DSV lancerede i december 2021 Green Logistics, der i foreløbig fire step tilbyder kunderne hjælp til at reducere deres CO2-udledning. Især de større virksomheder er villige til at betale ekstra for grønne løsninger, oplever Henrik Nielsen, der er administrerende direktør i DSV Air & Sea i Danmark. Foto: Trine Grauholm
Efter to år med et kaotisk fragtmarked er fokus igen rettet mod grønne løsninger indenfor fragt- og logistikområdet. Det mærker man hos transportgiganten DSV, der har dedikeret en fjerdedel af virksomhedens strategi til det grønne område og er i gang med at træne medarbejderne i CO2-rapportering, klimaoptimering af fragtruter, brug af biobrændstoffer og klimakompensation.

Odense: To år med containerkaos, store forsinkelser og stærkt stigende fragtpriser som følge af corona-nedlukninger i mange containerhavne verden over, har i den grad udfordret mange virksomheder. For nogle har det medført kritisk råvaremangel, og for mange virksomheder har fokus først og fremmest været rettet mod at få de ønskede varer hjem.

Men selv om forårets nedlukning af Shanghai igen har sat en coronaprop i verdens største containerhavn, er situationen ved at normalisere sig så meget, at i hvert fald de større danske virksomheder igen begynder at fokusere på ikke bare at få deres varer hjem, men også at få dem hjem på en måde, der tager størst muligt hensyn til klima og miljø.

Det fortæller Henrik Nielsen, der er administrerende direktør for DSV Air & Sea i Danmark.

Annonce

- Under corona handlede det i høj grad om, at man havde nogle varer i Kina, som man skulle have fragtet hjem til de danske forbrugere. Det var helt ærligt sjældent et spørgsmål om CO2-udledning, men udelukkende et spørgsmål om at få varerne hjem. Nu er der kommet mere ro på, og man har måske vænnet sig til, at transporttiden kan være lidt længere end tidligere, så nu er de grønne løsninger igen på agendaen. Vi fornemmer klart, at efterspørgslen stiger lige nu, siger han.

I Danmarks største transport- og logistikvirksomhed oplever man foruden en øget interesse fra kunderne også et stigende pres fra medarbejderne, der ikke stiller sig tilfredse med nogle grønne visioner på en hjemmeside. De efterspørger konkrete initiativer, og det har været medvirkende til, at DSV Danmark i virksomhedens seneste strategi har dedikeret omkring en fjerdedel til at udvikle og implementere grønne løsninger, der både skal hjælpe kunderne til at nedbringe deres CO2-udslip og reducere DSV's eget.

Forud for strategien i den danske forretning lå også en undersøgelse af en række større DSV-kunders opfattelse af, hvad der er vigtigst, og om de er villige til at betale ekstra for grønne løsninger. Det er de - i hvert fald i en vis udstrækning.

- Vi skal ikke mange år tilbage, før der ikke var nogen, der kunne stave til CO2. Nu er det kommet på dagsordenen i mange bestyrelseslokaler. Også vores eget, hvor vi tænker over, hvordan vi kan være med til at gøre jorden til et bedre sted. Vi vil gerne tænke os om i alt, hvad vi foretager os, og samtidig vil vi gerne hjælpe vores kunder til at reducere deres CO2-udslip, siger Henrik Nielsen.

DSV har derfor sluttet sig til Science Based Targets, der er erhvervslivet mål og måde at bakke op om Paris-aftalen fra 2015 om at reducere den globale opvarmning. Derfor bliver DSV også holdt på på målet om at reducere sit eget CO2-udslip med 40 procent inden 2030, mens virksomheden i samme periode vil reducere det udslip, der kommer gennem virksomhedens leverandørkæde med 30 procent.

Forventninger

Centralt i arbejdet med den målsætning står Kenneth Riis Jensen, der er direktør for bæredygtighed i DSV i Danmark.

Han har arbejdet med bæredygtighed siden 2005. Dengang var det udelukkende nogle få virksomheder, der havde formuleret en bæredygtigheds-strategi, og han arbejdede derfor på projekter i Uganda og Nepal, inden han kom til Vestas, hvor han ligesom i DSV var med til at udforme og ikke mindst implementere bæredygtigheds-strategier.

Samtidig har han arbejdet som rådgiver for andre virksomheder indenfor samme proces, og han fornemmer klart, at der er sket noget de seneste år.

- Uden jeg kan sige præcis, hvornår det er sket, så ruller det bare meget hurtigere nu. Det visuelle billede af, at vi er kommet op af kælderen, er korrekt. Da jeg begyndte at arbejde med området, skulle jeg forklare, hvorfor det var vigtigt at arbejde med bæredygtighed. Nu er præmissen købt, og når jeg kommer rundt i organisationen, kommer medarbejderne med gode idéer og foreslår, hvor vi kan gøre endnu mere, oplever han.

Det gælder ikke mindst fra yngre medarbejdere, der sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor der er kød på menuen i kantinen, og hvad man kan gøre for at mindske madspildet og sortere skrald. Samtidig er det blevet et konkurrenceparameter over for nogle kunder at kunne tilbyde grønne løsninger, og for Kenneth Riis Jensen er opgaven for DSV derfor at binde virksomheder med en grøn profil sammen med de muligheder, der er udviklet og taget i brug.

- Vi har en meget vigtig rolle som et knudepunkt mellem de kunder, der er meget ambitiøse på det grønne område, og de grønne løsninger, så vi kan matche kunderne med de løsninger, der passer til både deres budgetter og forretningsmodel, siger Kenneth Riis Jensen.

Annonce

Grønne løsninger

I december 2021 lancerede DSV Green Logistics for at gå forrest i branchens grønne omstilling. Programmet består indtil videre af fire indsatser fordelt på CO2-rapportering til kunderne, klimaoptimering af fragtruter, tilkøbsmuligheder for grønnere brændstoffer og i sidste ende klimakreditter for den CO2-udledning, der ikke kan undgås.

- Vi kan helt lavpraktisk levere valide data til kunderne, så de ved, hvor stort deres CO2-udledning er på transporten, og vi kan også fortælle dem, hvor den kommer fra: Hvor meget, der kommer fra fly, fra tog, fra sø og fra transport med lastbiler. Vi kan også fortælle dem, på hvilken del af ruten, de udleder mest. Når de har det overblik, kan de begynde at arbejde med deres hotspots, forklarer Kenneth Riis Jensen.

Han understreger, at det ikke er data, som DSV sidder nede i en kælder og beregner på en serviet, men data, der er sofistikerede og hele tiden bliver forbedret.

DSV bruger Global Emission Logistics Councils metodik til at beregne data, der ifølge Kenneth Riis Jensen pt. er den bedste på markedet og gør kunderne i stand til at sammenligne data på tværs.

- Selv om du ikke har en chip i din transport, får du ret præcise data. Beregningen tager for eksempel hensyn til, at man udleder mere CO2 i bjergrigt terræn, fordi man bruger mere brændstof der, siger han.

Derefter handler det om at kigge på, hvor man kan optimere fragten i forhold til CO2-udledning. Tidligere blev meget automatisk fragtet rundt med fly. I dag har DSV en dialog med kunderne om, hvorvidt der kunne være alternativer. Enten til hele fragten eller til dele af den.

Når man ikke kan optimere mere, er tredje skridt at kigge på, om kunderne kan vælge at fragte deres varer med grønt biobrændstof, og som sidste step kan kunderne vælge at klimakompensere den CO2-udledning, de ikke kan undgå.

Derudover påpeger Henrik Nielsen, at det langt hen ad vejen handler om også at bruge sin sunde fornuft og blive endnu bedre til at udnytte pladsen i trailere eller containere, så man ikke bruger brændstof på at fragte tom luft rundt i verden.

Annonce

Ønske om sparring

DSV oplever stor interesse fra kunderne i forhold til at sparre om mulighederne både på kort sigt, på mellemlang sigt og på lang sigt, for selv om man kan gøre noget allerede nu, er der også løsninger, som ikke er modnet nok til for alvor at kunne gøre en forskel i en branche, der tegner sig for en betragtelig CO2-udledning.

I gamle dage røg alt, der handlede om bæredygtighed ind til den grønne afdeling, men det dur simpelthen ikke. Det er ikke sådan, man får skalerbarhed på løsningerne. Det skal ud i organisationen at leve, og for at folk skal være i stand til at arbejde med de grønne løsninger, skal de have noget viden og nogle værktøjer.

Kenneth Riis Jensen, direktør for bæredygtighed i DSV Danmark

Det gælder for eksempel på området for elbiler, hvor DSV Danmark til sommer tager virksomhedens første eldrevne varebil, en Fuso eCanter, i brug i virksomhedens testmiljø for fremtidens grønne løsninger i Aarhus. Den er primært egnet til distribution i større byer.

- Vi vil gerne kunne hive en el- eller brintlastbil ned fra hylderne til vores kunder, når de skal have transporteret noget over lange strækninger også, men der er udviklingen ikke endnu. Hverken i forhold til infrastruktur på ladestandere eller omkostningsniveau. Vi kan heller ikke sætte solceller på fly og skibe endnu. Der er noget teknologi, der er under udvikling, og det vil vi gerne modne sammen med vores kunder og samarbejdspartnere, så vi på sigt får nogle endnu bedre grønne løsninger, vi kan rive ned fra hylderne, siger Kenneth Riis Jensen.

På den korte og mellemlange bane handler det om at sikre, at der er biobrændsel nok til at imødekomme efterspørgslen, for der er meget at hente.

- Der er et enormt reduceringspotentiale i at bruge grønt biobrændsel i stedet for fossile brændstoffer. På fly kan man reducere sin CO2-udledning med et sted mellem 60 og 75 procent, mens det på landevejen er helt op til 90 procent. Det er en meget attraktiv løsning for mange virksomheder, men det er kun en overgangsløsning, for der er ikke nok biobrændstof til både fly, skibe og lastbiler. Der skal vi have gang i andre teknologier, men her og nu er optimering og brug af biobrændstof de to vigtigste håndtag, vi kan skrue på, siger Kenneth Riis Jensen.

Annonce

Norden i front

Det er primært de større danske virksomheder, der har fokus på bæredygtighed og grønne transportformer, oplever man hos DSV. Alligevel er det noget, vi er langt fremme med i Danmark og Norden i forhold til andre steder i verden.

- Hvis du taler med importører eller eksportører i USA, kan de stadig ikke forholde sig til CO2. Det interesserer dem overhovedet ikke. Det er noget, der kommer fra Norden, og vores svenske og norske kollegaer er på samme niveau som os i forhold til at italesætte mulighederne overfor kunderne, siger Henrik Nielsen.

Netop det at tale om løsningerne er vigtigt, for en afgørende del af arbejdet med DSV Danmarks grønne del af strategien handler om at få viden spredt ud i hele organisationen, så det bliver lige så naturligt for medarbejderne at tale med kunderne om CO2-reduktioner, som når de taler om kinesisk nytår eller andre begivenheder, der kan påvirke fragten.

- Kompetenceudviklingen er enormt vigtigt. I gamle dage røg alt, der handlede om bæredygtighed ind til den grønne afdeling, men det dur simpelthen ikke. Det er ikke sådan, man får skalerbarhed på løsningerne. Det skal ud i organisationen at leve, og for at folk skal være i stand til at arbejde med de grønne løsninger, skal de have noget viden og nogle værktøjer, understreger Kenneth Riis Jensen.

Foruden hans team på tre medarbejdere, har DSV derfor udnævnt og trænet en række superbrugere og ambassadører i de forskellige afdelinger, der skal kunne hjælpe og inspirere deres kollegaer.

- Når man kigger ind i bæredygtighed, kan det virke som en stor sky af ting, man kan gøre. Det handler om at få kogt det ned til konkrete initiativer, man kan tage i hverdagen, siger Kenneth Riis Jensen.

Annonce

Skal leve decentralt

Han går ind for, at bæredygtighed skal implementeres decentralt i organisationen, fordi det er medarbejderne, der er tættest på kunderne, og mange af dem har også en holdning til området.

- Når jeg kommer rundt i organisationen for at præsentere strategien som den grønne mand, er der mange kollegaer, der har forventninger til, at vi mener det seriøst. Vi skal ikke bare skrive noget på en hjemmeside. De vil se konkrete initiativer, om det så handler om kaffen eller affaldssortering i kantinen. Det er måske for meget at kalde det et krav, men der er i hvert fald en forventning fra medarbejdernes side til, at man arbejder med de her ting, siger Kenneth Riis Jensen.

Det samme oplever Henrik Nielsen, som kalder det en rejse, der for DSV's vedkommende først for alvor er begyndt de seneste år, men som næppe nogensinde ender.

- Det betyder meget for os, at vi kan bidrage til den grønne omstilling, og vi bliver konstant mindet om muligheden for at gøre forskellige ting. Det handler om alt fra madspild til strømmen på vores store terminaler. Det er huse på 100.000 eller 150.000 kvadratmeter, som bruger meget strøm. Der sætter vi solceller på. Selv om vi måske ikke siger det højt, tænker vi grønt i alt, hvad vi foretager os, påpeger Henrik Nielsen, som oplever, at viden er den største barriere for at gøre en forskel.

Det gælder også ude hos en del af DSV's små og mellemstore kunder, der mangler viden om, hvad de konkret kan gøre.

- Det er lidt som at råbe "ulven kommer". Hvornår kommer den, og hvad er det, der kommer? Vi snakker om det, men foreløbig er det kun de store virksomheder, der rigtigt har fat i det, siger Henrik Nielsen.

Annonce

Ønsker resultater

Også Kenneth Riis Jensen oplever, at manglen på viden er en barriere for at sætte turbo på den grønne omstilling.

- Der er måske 150 mennesker i Danmark, der virkelig ved noget om området, så der er mange rundt omkring, som har fået bæredygtigheds-kasketten på, som først skal til at sætte sig ind i området. Hvis alle store og mellemstore organisationer havde en afdeling, der vidste noget om området, ville tingene gå meget hurtigere, men vi er først ved at opbygge den viden, siger Kenneth Riis Jensen.

Kenneth Riis Jensen har arbejdet med bæredygtighed siden 2005. Dengang skulle han ofte forklare, hvorfor det var noget, virksomhederne skulle bruge penge på. Nu bliver han i stedet mødt med gode idéer og forventninger fra medarbejderne om, at grønne visioner skal følges op af konkrete initiativer. Foto: DSV

Han kalder netop tempoet for en af de største udfordringer for den grønne omstilling. Der er langt fra en kunde, der gerne vil agere grønt, til dem, der udvikler batterier til eldrevne lastbiler. Omvendt er det med til at skubbe på udviklingen, hver gang der kommer opbakning fra offentlig side og der bliver delt eksempler på brugbare løsninger.

- Nogle gange kan man godt synes, at tingene går for langsomt. Det kræver mange møder med en masse aktører, og vi er i en branche, hvor man normalt handler hurtigt og gerne vil se resultater. Vi er ikke vant til at arbejde så langsigtet, så vi er nok lidt utålmodige, siger han.

Om DSV

  • DSV A/S (tidligere De Sammensluttede Vognmænd) blev stiftet i 1976 af ni selvstændige vognmænd og iværksætter Leif Tullberg.
  • Virksomheden er siden vokset til at være en af verdens førende transport- og logistikvirksomheder med kontorer i mere end 90 lande og et internationalt netværk af partnere og agenter.
  • Virksomheden har hovedkontor i Hedehusene og 77.000 medarbejdere fordelt over store dele af verden.
  • Omsatte i 2021 for 182,3 milliarder kroner og kom ud med et nettoresultat på 11,2 milliarder.
  • Er noteret på Fondsbørsen i København og en del af C25-indekset.
Annonce

De giver den gas: Ordblinde håndværkere har succes med Danmarks største 3D-printer farm

Erhverv For abonnenter

Vild fremgang for ejendomsudlejer: Familien Barfoeds formue er vokset voldsomt - Vi tænker ikke over, at vi er blevet rigere

Danmark

Onsdagens coronatal: 744 er testet positive siden i går

Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Skrappere regler for livsfarlig asbest på vej: Sager som den fra Odense, hvor elektrikere fik asbest i hovedet, kan lettere straffes i fremtiden

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Nej tak til Big Mac: Svinene lugter og genbrugsstation støjer - men en anden mulighed til ny fastfoodrestaurant er i spil

Middelfart

Karin og Johannes var til fødselsdag, da én af gæsterne faldt om med hjertestop: Tirsdag lærte de selv at redde liv

Odense For abonnenter

Flere kilo hash fundet i lejlighed: Men dommer blev ikke overbevist af politiets beviser

Økonomien bremser op: Faldende boligpriser og store rentestigninger i vente

Odense

Så gik den ikke længere: Kæmpe eventsted er endnu en gang ramt af konkurs

Kerteminde For abonnenter

Mor og søn fandt indbrudstyv bag en skraldespand: Samme dag fandt far og søn en anden tyv på en mark

Ægtepars salg eksploderer efter økonomisk mavepuster: - For det meste kan vi samarbejde

Odense

Charlotte skralder sig til et madbudget på 200 kroner om måneden: Få hendes bedste råd her

For abonnenter

Direktør: Politikerne skal huske, hvad de har lovet de lokale medier

Erhverv

Revisionsfirma gør op med branchens hårde arbejdspres: Her skal man ikke have dårlig samvittighed over at gå til tiden

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

De frygter hestepærer, ødelagt strand og skræmte dyr: Beboere vil ikke lægge strand til badende heste

Assens

Utålmodige vinterbadere i opråb: - Det vil være spild af borgernes skattekroner at renovere denne bygning

Annonce