Annonce
Nyborg

Kullerup Sluse: Fisk eller slotshistorie

Vandet omkring slottet og byen er en vigtig del af fortællingen om middelalderens Nyborg. Og fortællingen kan ikke tåle, at der bliver mindre vand, siger Østfyns Museer. Arkivfoto: John Fredy.
Museet ønsker mere vand i voldgravene. Sportsfiskere og andre med fokus på natur vil have flere fisk i Vindinge Å. Begge dele kan ikke lade sig gøre, og politikerne skal træffe et valg.
Annonce

Kullerup/Hjulby: Hvad er vigtigst: At naturen og fiskene har det godt, eller at historien om slottet og Nyborg i Middelalderen fortælles bedst muligt?

Det er hårdt sat op spørgsmålet i en sag, der har rumlet i årtier, men som nu måske er tættere på en afklaring.  Politikerne i Nyborg har i hvert fald fået to muligheder at vælge imellem - og det bliver ikke nemt at gøre alle tilfredse på en gang.

Problemet hedder Kullerup Sluse, og dybest set er det middelalderkongerne, der har skabt det. Da man i starten af middelalderen ville opbygge fæstningen Nyborg Slot, fik man brug for vand til at drikke, til at omgive borgen og til at drive en vandmølle. Den noget besværlige løsning blev at tage helt ud til de sumpede marker mellem Hjulby og Kullerup, hvorfra man gravede en kanal mod Nyborg og anlagde Kullerup Sluse, så man kunne lede en del af vandet fra Vindinge Å ned mod Nyborg.


Problemet hedder Kullerup Sluse, og dybest set er det middelalderkongerne, der har skabt det.

fra artiklen


Slusen ligger der stadig. Så langt ude, at kun naturelskere og meget ihærdige kondiløbere nogensinde har ser den. Men den har stor betydning både for vandstanden i Nyborgs historiske voldgrave og på fiskebestanden i Vindinge Å, Fyns næststørste å.

Annonce

To løsninger

For museet og kulturarven er problemet, at vandstanden efterhånden er blevet lavere og lavere i voldgravene, og dermed fortælles historien ikke rigtigt nu, hvor der ellers pumpes hundredvis af millioner i slotsprojektet. For sportsfiskerne og andre, der vil have god natur, er problemet, at der aldrig kommer en ordentlig fiskebestand i Vindinge Å, så længe slusen ved Kullerup er indrettet, som den er i dag. Omkring halvdelen af fiskeynglen svømmer nemlig forkert ved slusen og dør i voldgravene eller i Hjulby sø på vej mod Nyborg.

Sådan ser der ud ved Kullerup Sluse, der ligger syd for motorvejen midt mellem Hjulby og Kullerup. Det er i virkeligheden slet ikke en sluse, men en opstemning, der leder noget af vandet til venstre mod Nyborg by, mens det meste vand fortsætter til højre mod Vindinge. Arkivfoto: Kim Rune.

Nu har teknikerne på rådhuset præsenteret politikerne for to mulige løsninger:

Enten skal der et gitter ved slusen, så fiskene ikke kan komme den forkerte vej ad Ladegårds å mod byen. Eller også skal der sættes to porte op, sådan, at man kan lukke for tilstrømningen til Ladegårds Å, når fiskene trækker i Vindinge Å, og man kan lede vandet mod byen og slottet, når der ikke trækker fisk i Vindinge Å.

Annonce

For og imod

Sportsfiskerne støtter gitter-løsningen. Den er dyr i drift, fordi gitteret skal renses med jævne mellemrum, men til gengæld peger sportsfiskerne på, at gode forhold for ørreder og dermed sportsfiskeri er lig med store indtægter fra fisketurister.

Østfyns Museer holder på portene. Sådan en løsning ligner den historiske sluse og en sidegevinst er, at Nyborg by kan sikre sig mod oversvømmelser fra voldgravene, hvis man kan lukke helt for vandet ved Kullerup.

Af sagen fremgår det, at kommunens biologer vurderer, at portløsningen ikke vil være lovlig i forhold til de overordnede regler i Naturbeskyttelsesloven, fordi den vil forringe miljøet i Vindinge Å i de perioder, hvor vandet sendes ad Ladegårds Å til Nyborg by.

Sagen var på dagsordenen på det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget, men beslutningen blev udsat.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

OUH er ifølge statistikker bedst til behandling af børnecancer: Fynske læger ser ingen grund til centralisering

Annonce