Annonce
Indland

Koster dyrt: Virksomhed skæres over af jernbane

Direktør for Danlad Henrik Christensen er harm over, at staten ikke vil dække alle omkostninger, hvis han tvinges til at opføre en ny virksomhed. Arkivfoto: Kim Rune.

Vejdirektoratet anbefaler den billigste af tre linjeføringer for ny vestfynsk jernbane. Den koster til gengæld dyrt for virksomhed i Ejby

Han glæder sig ikke direktør Henrik Christensen. Tirsdag vil han samle de 65 ansatte på virksomheden Danlad i Ejby og fortælle dem, at virksomheden højst sandsynlig skal jævnes med jorden. Det vil være resultatet, hvis folketingspolitikerne følger Vejdirektoratets anbefaling af linjeføring for den nye vestfynske jernbane til højhastighedstog.

- En konsekvens kan blive, at vi bliver nødt til at flytte en stor del af vores produktion til udlandet, siger Henrik Christensen.

Hans pessimisme skyldes, at erfaringen viser, at statens erstatning i forbindelse med opkøb af ejendomme vil tage udgangspunkt i de eksisterende bygningers værdi.

- Vi får altså ikke penge til at kunne opføre en helt ny virksomhed et andet sted og forventer dermed et tab på 5-6 millioner kroner. Det er helt urimeligt på den måde at bede os om at flytte og samtidig lade os selv betale en del af gildet, siger Henrik Christensen.

Han har allerede haft føler ude ved Middelfart Kommune for at sondere mulighederne for opkøb af jord et andet sted.

- Vi vil gerne blive på Fyn og tage hensyn til vores dygtige medarbejdere. Omvendt er vi nødt til også at se på det samlede regnestykke. Det er en forretning, vi driver, påpeger direktøren.

Beslutningen om linjeføring ligger dog hos folketingspolitikerne.

- Men min klare forventning er, at de følger eksperterne anbefaling, forudser Danlad-direktøren.

Annonce

Den billigste linjeføring

Vejdirektoratet har i to år lavet forundersøgelser i forbindelse af anlæg af en 35 km lang jernbane mellem Blommenslyst og Kauslunde. Den vil forkorte køreafstanden for tog med cirka fire kilometer i forhold til i dag og anlægges, så togene kan køre 250 km/t på strækningen.Tre linjeføringer har været lagt frem på en række borgermøder og kommenteret i høringssvar. En linjeføring nord for motorvejen vil koste godt 4,5 milliarder kroner, en kombilinje vil koste 4,4 milliarder og og en sydlig linje vil koste 4,1 milliarder kroner.

Vejdirektoratet anbefaler den sydlige linjeføring. Det sker med henvisning til prisen. I anbefalingen står: De forskelle, der måtte være mellem de tre løsninger i forhold til erhvervsarealer, nærhed til landsbysamfund og naturforhold, opvejer ikke meromkostningen ved kombilinjen og forslag nord.

Vejdirektoratet anbefaler, at en udvidelse af Fynske Motorvej tænkes ind ved planlægningen af den nye jernbane.

Cirka to ud af tre medarbejdere på Danlad risikerer at miste deres job, hvis virksomheden flytter til udlandet på grund af den nye jernbane. Arkivfoto: Kim Rune.

Borgmestre går til kamp

Borgmester Steen Dahlstrøm (S) har dog ikke til sinds uden videre at opgive kampen for en anden linjeføring. I sit høringssvar til Vejdirektoratet havde Middelfart Kommune anbefalet en linjeføring nord for motorvejen, mens Assens Kommune havde anbefalet en kombilinje.

- Og nu vil vi gå sammen for at finde alle gode argumenter for at overbevise folketingspolitikerne om, at de ikke skal vælge den anbefalede sydlige linjeføring, siger Steen Dahlstrøm.

Samtidig håber de to borgmestre på en hurtig afklaring, så de mange berørte lodsejere kan få en afklaring af deres fremtid.

Minister: Møde i foråret

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har i et svar til det fynske folketingsmedlem Julie Skovsby (S) skrevet, at han i foråret vil indkalde forligspartierne bag Togfonden og dermed den vestfynske jernbane til drøftelser af økonomien i Togfonden. Og i den sammenhæng vil det være naturligt også at drøfte linjeføringer, skriver han.

Så lang tid bør der dog ikke gå, mener Julie Skovsby, der vil tage kontakt til sit partis transportordfører Rasmus Prehn. Han har tidligere i Fyens Stiftstidende udtalt, at han vil presse på for en afklaring af linjeføringen, hvis ministeren ikke fremmer processen. Partierne bag Togfonden er S, SF, R, EL og DF.

Jernbanen over Vestfyn skal først anlægges fra 2020-2026, men staten har allerede brugt over 60 millioner kroner på at opkøbe ejendomme langs de tre mulige linjeføringer. Det skyldes, at beboere kan bede staten om en forhåndsekspropriation.

I alt 50-55 ejendomme forventes at skulle totaleksproprieres. Desuden skal 215-235 lodsejere afgive en del af deres jord.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

I Sherwood-skoven

Udligningsordningen er et fantastisk værktøj, der gør Danmark til et mere lige samfund, for den mellemkommunale udligning betyder i al enkelthed, at de kommuner, der har mange penge, giver en lille del af deres velstand til de kommuner, der har færre eller få penge. Udligningsordningen er derfor en ægte Robin Hood-løsning, som de fleste danskere bør kunne være enige om. Det betyder selvsagt ikke, at danskerne - både politikerne og folk, som vi er flest - er enige om, hvordan udligningsordningen skal strikkes sammen. Man kan, som det fremgår af stort set samtlige medier i denne tid, skændes om økonomiske nøgletal og detaljer i en sådan udligningsordning i én uendelighed. For ordningen skiller selvfølgelig vandene. De, der har udsigt til at få flere penge i kassen i kraft af en ny udligningsordning, er som regel fulde af ros til og argumenter for, hvorfor ordningen er velfungerende. Omvendt er de, der kan se frem til at få færre penge i kommunekassen, kritiske over for ændringerne. Sagen er, at alle politikere, uanset landsdel og politisk syns- og standpunkt, allerhelst bare vil have flere penge til deres egen kommune. Social- og indenrigsministeren blev i sidste uge kritiseret for at manipulere eller hemmeligholde en række af de tal, der ligger til grund for beregningerne i regeringens forslag til en ny udligningsreform. Det har ministeren undskyldt - og samtidig korrekt pointeret, at man kan gøre tallene op på flere forskellige måder. Og det er sandt. Udligningsordninger er svært stof for de fleste, inklusive mange økonomer og politikere. De enkelte parametre, der ligger til grund for både den gamle udligningsordning og regeringens forslag til en ny udligningsordning, kan diskuteres og endevendes i én uendelighed. Derfor er kritikken af og debatten om ordningen både relevant og nødvendig. Det ændrer blot ikke på, at vi alle, fattige som rige, socialister som liberale, jyder som fynboer, bør glæde os over, at udligningsreformen gør Danmark mere lige. På ægte Robin Hood-manér. Ligesom i Sherwood-skoven.

Kerteminde For abonnenter

Succesen af Langeskov Station kan måles på flere måder: - Da toget begyndte at stoppe, sagde det 'woom'

Annonce