Annonce
Odense

Kontorchef og letbanedirektør: Bevidst fravalg af cykelsti

Brede fortove og en kommende række med træer er der blevet plads til på Højstrupvej foran Odense Idrætspark. Men ingen cykelsti. Foto: Simon Trøjgaard Jepsen
Centrale embedsfolk afviser, at den manglende cykelsti på Højstrupvej foran Odense Stadion er en forglemmelse. For en cykelsti var faktisk på tale, men blev bevidst valgt fra, lyder det fra både letbanens direktør og en kontorchef i By- og Kulturforvaltningen.

Odense: Når der ikke er anlagt cykelstier på Højstrupvej foran Odense Idrætspark, så er det ikke fordi, at nogen har overset noget.

Det forklarer både adm. direktør hos Odense Letbane Mogens Hagelskær og Jacob Juhl Harberg, der er kontorchef for Vejmyndighed og Parkering i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning. Begge var inde omkring processen, da områdets nye udformning blev planlagt for syv-otte år siden.

- Det (cykelstier, red.) har vi bestemt overvejet, om der skulle være. Men det var et klart ønske, da planerne for områdets udformning blev lagt, at vi skulle have blandet trafik på Højstrupvej for at sanere trafikken og dermed få sænket hastigheden, siger Mogens Hagelskær og henviser derudover til myndigheden på området, det vil sige Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning.

Jacob Juhl Harberg forklarer i tråd med Mogens Hagelskær, at cykelstier faktisk blev overvejet dengang, områdets nye indretning blev fastlagt, men det var nødvendigt at prioritere pladsen. Overordnet var der tre hensyn på spil. P-pladser ved stadion, trafiksikkerheden og hensynet til det grønne, herunder ønsket om at plante træer, som er et gennemgående tema langs hele letbaneruten.


Selvfølgelig giver en cykelsti rigtig gode forhold, men der er taget hensyn til cyklisternes trafiksikkerhed på den måde, vejen er tænkt på og på den måde, at der er nedsat hastighed på strækningen.

Jacob Juhl Harberg, kontorchef, Vejmyndighed og parkering, Odense Kommune


- Der indgår omkring 1400 træer langs hele letbaneruten, oplyser Jacob Juhl Harberg og forklarer videre:

- I hensynet mellem parkeringsplader foran stadion, det grønne og trafiksikkerhed nåede man dengang frem til, at alt ikke kunne lade sig gøre. Og så blev den bedste løsning, at man bevarede p-pladser foran stadion, gjorde plads til det grønne, som går igen i hele letbaneprojektet, og i forhold til cyklisterne og trafiksikkerheden blev der valgt en løsning med blandet trafik på kørebanen og nedsat hastighed på strækningen.

Hvad er rationalet bag at vægte træer over en cykelsti?

- Sådan har det ikke været stillet op. Vi har ikke direkte holdt værdien af have træer op imod en mulig cykelsti. Selvfølgelig giver en cykelsti rigtig gode forhold, men der er taget hensyn til cyklisternes trafiksikkerhed på den måde, vejen er tænkt på og på den måde, at der er nedsat hastighed på strækningen. Og desuden findes der jo mange steder i kommunen eksempler på, at både cykler og biler benytter den samme vejbane. Mange steder også uden, at der er nedsat hastighed.

Ifølge Jacob Juhl Harberg kunne der godt have været planlagt cykelstier til fordel for andre hensyn, men det havde dog krævet en politisk prioritering af cykelstier, da planerne for området blev udformet.

- Det var  ikke tilfældet, og derfor var det heller ikke cykelstier, der blev lagt ned som præmis for planlægningen af området, forklarer han.

Omkring de særdeles brede fortove forklarer Jacob Juhl Harberg, at det faktisk også har sin gode forklaring.

- Vi ved jo, at omkring afviklingen af fodboldkampe på stadion er der mange mennesker i området, og dem vil vi nødig have ud på letbanesporet. Så derfor er de brede fortove dimensioneret efter, at der nogle gange vil være brug for plads til mange fodgængere på samme tid, forklarer kontorchefen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce