Annoncørbetalt indhold

Konsulent eller ansat

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Konsulentaftale i forbindelse med ansættelse af konsulent


Annonce

Som virksomhed kan det være tillokkende at indgå en samarbejdsaftale med en konsulent i stedet for at ansætte den pågældende. En konsulentaftale kan i mange tilfælde give en lagt større fleksibilitet og påregnelighed i forhold til de samlede omkostninger, som er forbundet med at få løst en arbejdsopgave.


Men ved indgåelse af en konsulentaftale med en selvstændig konsulent skal man både som kunde og som konsulent være meget opmærksom på, om aftalen indgås mellem 2 selvstændigt erhvervsdrivende, eller om konsulenten på grund af samarbejdets karakter vil blive anset som ansat.


Advokat Tina Raben Skaarup fra SelskabsAdvokaterne rådgiver mange klienter om denne problemstilling, som for en del kan komme som noget af en overraskelse.

”Har konsulenten udelukkende eller i overvejende grad kun en og samme kunde, og udfører konsulenten en løbende og driftspræget arbejdsydelse hos sin kunde, taler dette i udstrakt grad for, at samarbejdet mellem parterne reelt er et ansættelsesforhold”, siger Tina Raben Skaarup og tilføjer, at ”dette forstærkes yderligere, hvis konsulenten arbejder på timebasis, bliver honoreret månedsvist, og hvis konsulenten har krav på et opsigelsesvarsel”.


Det kan blive rigtig dyrt for begge parter at tage fejl!


Er konsulenten ud fra en samlet vurdering at betragte som lønmodtager, og driver konsulenten sin virksomhed i personligt regi, risikerer konsulenten, at SKAT fx vil anse de indtægter, konsulenten har haft, som lønindkomst og konsulenten vil i den situation alene kunne opnå almindelige lønmodtagerfradrag for afholdte udgifter.


Samtidig vil konsulenten sammen med kunden hæfte solidarisk for den A-skat og de AM-bidrage, som burde være blevet betalt.


Driver konsulenten sin virksomhed i selskabsform, kan en fejlagtig klassifikation af konsulenten som selvstændig i værste fald medføre en beskatning på helt op til 112 %, idet indkomsten i selskabet vil blive anset som personlig indkomst, og samtidig vil fx de udgifter, som er betalt af selskabet kunne blive betragtet som en maskeret udlodning.


Som ”kunde” i den beskrevne situation risikerer man en solidarisk hæftelse sammen med konsulenten for den A-skat og de AM-bidrag, som ikke er blevet betalt, ligesom man risikerer at få en bøde for at have tilsidesat sin skatteindberetningsforpligtelse.


Som kunde kan man også risikerer at blive ramt på det ansættelsesretlige område, hvis betingelserne for at anse en konsulent som selvstændig ikke er opfyldt. Der kan fx blive tale om godtgørelseskrav efter ansættelsesbevisloven, løn under sygdom og barsel og løn i et opsigelsesvarsel.


Anbefalingen fra advokat Tina Raben Skaarup er meget klar: ”min anbefaling er, at hvis der på nogen måde kan herske usikkerhed omkring klassifikationen af en konsulent som selvstændig, er der al mulig grund til, at man både som kunde og som konsulent nøje får afdækket sin retsstilling, så man derved undgår ubehagelige overraskelser, som ingen kan være tjent med”.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.