Annonce
Læserbrev

Konservativt fjernvarme-fup

Den konservative byrådsgruppe i Odense hævdede på avisens forside (2. november), at den ”hindrede en blankocheck til at sælge Fjernvarme Fyn uden videre debat”.

Det er det rene fjernvarme-fup. Jeg var selv til stede og kan bevidne, at INTET parti ville sælge Fjernvarme Fyn ”uden nogen yderligere politisk proces eller borgerinddragelse”, sådan som De Konservative påstår.

I den første kladde til en budgetaftale stod der:

”Det er Odense Kommunes ambition at sikre fortsat lave fjernvarmepriser til borgere og virksomheder via sammenlægning af Fjernvarme Fyn og det forbrugerejede selskab Energi Fyn til et samlet stort forbrugerejet forsyningsselskab. Den værdi, som odenseanerne har skabt i fællesskab over en lang periode, skal komme fællesskabet til gode. Det er forligspartiernes forventning og ambition, at sammenlægningen kan tilvejebringe et væsentligt trecifret millionbeløb. Forligspartierne er enige om at Odense Kommunes provenu fra en sådan konsolidering skal bruges på velfærd og over 10 år medvirke til at realisere Velfærdsplan 2030. Forligspartierne er enige om at igangsætte en proces for afklaring af grundlag, vilkår og betingelser for en sådan konsolidering.”

Allerede i dette første udkast til et budgetforlig fremgår det således klart og tydeligt, at partierne ønskede debat for at afklare ”grundlag, vilkår og betingelser”, og at der således ikke var tale om, at nogen ville udskrive en blankocheck.

De Konservative ønskede at få præciseret i teksten, at økonomiudvalg og byråd skal træffe den endelige beslutning. Det kunne intet parti naturligvis have noget at indvende imod, for sådan er det i forvejen. Odense Kommune kan under ingen omstændigheder ændre ejerforholdet til Fjernvarme Fyn, uden at byrådet beslutter det.

Men for at glæde De Konservative skrev vi ind i budgetteksten, at byrådet ”tidligt i processen vil få lejlighed til at drøfte grundlag, vilkår og betingelser”, og at ”beslutning om gennemførelse af konsolidering i givet fald (vil) blive forelagt til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet”, og vi udelod i enighed passager om, hvad pengene ville kunne bruges til.

Vi kunne også have skrevet ind i teksten, at jorden er rund. Det ville være et lige så selvfølgeligt udsagn.

Det er varm luft og ”fake news” fra De Konservative at påstå, at nogen ville haste et salg igennem. Og det er utroligt, at avisen på lederplads er hoppet på De Konservatives fjernvarme-fup.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Flyttehjælp. Lodsedler til 15.000 kr. stykket

Synspunkt: Skal man løse et problem, skal man naturligvis kende problemet. Det virker ikke til at være tilfældet, at rette personer kender problemet, når det gælder Risingområdet i Odense. At politikerne i Odense Byråd i ramme alvor selv tror på, at man kan rydde op i det kriminelle miljø ved at tilbyde disse mennesker 15.000 kr, og så tro på de flytter, siger desværre mere om politikerne end om de kriminelle. Når politikerne i Odense vil have viden, lytter de desværre til de for mange dårlige ”Århushistorier”, der verserer. Det være sig omkring letbanen og nedbrydning af ghettoer. Havde de dog bare kørt en tur til Ålborg for der med egne øjne at kunne se, hvordan disse problemer kunne være løst. Bedre. Skal der ske forbedringer, skal kritikken rettes mod rette personer. Og magter de ikke opgaven, må det have konsekvenser. Her har politikerne et stor del af ansvaret. Desværre hjælper det ikke at skifte dem ud. Problemerne fortsætter, grundet manglende konsekvens. Der tænkes ikke alene på, at vælgerne stemmer på de samme politikere igen og igen. Men mere på de personer, der er selve problemet. En del af dem er danskere med anden etnisk baggrund. Heldigvis kun et mindre antal. De har en anden kultur. Ser anderledes på det at yde og s-nyde. Lader sig ikke integrere, og taler cirkussprog. Primært de unge, en del ældre forstår og taler slet ikke dansk. Hvilket politikerne ved, da disse borgere og nogle af politikerne selv, lever i parallelsamfundet og har gjort det hele tiden. For eksempel Vollsmose, hvor demokratiet ikke gælder, som vi kender det. Hvor ytringsfrihed, religionsfrihed og ligestilling, blot for at nævne nogle eksempler, ikke nødvendigvis er gældende. Hvor mange beboere desværre føler sig som ofre. Og hvor mange borgere flygter fra, da de ikke kan holde parallelsamfundet ud. Hvilket naturligt betyder, at problemerne vokser i et koncentreret væk. Hvad kan eller skal politikerne så gøre. På den lange bane. Køre en tur til Aalborg Øst og se, hvordan man løser ghettoproblemerne der. Før det er for sent. Tale med nogle af de mange, der er fraflyttet ghettoerne, grundet kultur og beboersammensætning. På den korte bane kan borgmesteren bede politiet køre rundt i byens nuværende og måske kommende ghettoer. De kriminelle, de møder på deres vej, skal vises nultolerance. Og så må selvsamme politikere vende det døve øre til den alt for dominerende offermentalitet. Sætte de alt for mange arbejdsløse i gang. Punktum. Stop offermentaliteten, hvor de fleste kender systemet. Netop derfor kan de krybe uden om lovgivningen. Forklar forældrene de skal tage ansvar for deres børn, så de møder op i skolen, og lærer et ordentligt sprog, så de kan få en uddannelse. Lære om pligter og ydelser. Men det kræver også, at byens politikere tager det alvorligt og stopper parodien, hvor de tror, de kan trylle og løse det hele med lodsedler til 15.000 kr. stykket. Det er ikke lang tid siden, de selvsamme politikere postede millioner af kroner ind i Vollsmose til morgenvækning af skolebørn. Nogle af dem, der nu er kriminelle. Kom nu i gang I politikere i byrådet, I har jo flertallet. Stop offermentaliteten og den politiske korrekthed.

Annonce