Annonce
Læserbrev

Konservativt fjernvarme-fup

Den konservative byrådsgruppe i Odense hævdede på avisens forside (2. november), at den ”hindrede en blankocheck til at sælge Fjernvarme Fyn uden videre debat”.

Det er det rene fjernvarme-fup. Jeg var selv til stede og kan bevidne, at INTET parti ville sælge Fjernvarme Fyn ”uden nogen yderligere politisk proces eller borgerinddragelse”, sådan som De Konservative påstår.

I den første kladde til en budgetaftale stod der:

”Det er Odense Kommunes ambition at sikre fortsat lave fjernvarmepriser til borgere og virksomheder via sammenlægning af Fjernvarme Fyn og det forbrugerejede selskab Energi Fyn til et samlet stort forbrugerejet forsyningsselskab. Den værdi, som odenseanerne har skabt i fællesskab over en lang periode, skal komme fællesskabet til gode. Det er forligspartiernes forventning og ambition, at sammenlægningen kan tilvejebringe et væsentligt trecifret millionbeløb. Forligspartierne er enige om at Odense Kommunes provenu fra en sådan konsolidering skal bruges på velfærd og over 10 år medvirke til at realisere Velfærdsplan 2030. Forligspartierne er enige om at igangsætte en proces for afklaring af grundlag, vilkår og betingelser for en sådan konsolidering.”

Allerede i dette første udkast til et budgetforlig fremgår det således klart og tydeligt, at partierne ønskede debat for at afklare ”grundlag, vilkår og betingelser”, og at der således ikke var tale om, at nogen ville udskrive en blankocheck.

De Konservative ønskede at få præciseret i teksten, at økonomiudvalg og byråd skal træffe den endelige beslutning. Det kunne intet parti naturligvis have noget at indvende imod, for sådan er det i forvejen. Odense Kommune kan under ingen omstændigheder ændre ejerforholdet til Fjernvarme Fyn, uden at byrådet beslutter det.

Men for at glæde De Konservative skrev vi ind i budgetteksten, at byrådet ”tidligt i processen vil få lejlighed til at drøfte grundlag, vilkår og betingelser”, og at ”beslutning om gennemførelse af konsolidering i givet fald (vil) blive forelagt til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet”, og vi udelod i enighed passager om, hvad pengene ville kunne bruges til.

Vi kunne også have skrevet ind i teksten, at jorden er rund. Det ville være et lige så selvfølgeligt udsagn.

Det er varm luft og ”fake news” fra De Konservative at påstå, at nogen ville haste et salg igennem. Og det er utroligt, at avisen på lederplads er hoppet på De Konservatives fjernvarme-fup.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

3.g-klasse blev landskendt efter at have klaget sin nød: Onsdag jublede og festede de efter nyhed om studenterkørsel

Annonce