Annonce
Læserbrev

Konservativt fjernvarme-fup

Den konservative byrådsgruppe i Odense hævdede på avisens forside (2. november), at den ”hindrede en blankocheck til at sælge Fjernvarme Fyn uden videre debat”.

Det er det rene fjernvarme-fup. Jeg var selv til stede og kan bevidne, at INTET parti ville sælge Fjernvarme Fyn ”uden nogen yderligere politisk proces eller borgerinddragelse”, sådan som De Konservative påstår.

I den første kladde til en budgetaftale stod der:

”Det er Odense Kommunes ambition at sikre fortsat lave fjernvarmepriser til borgere og virksomheder via sammenlægning af Fjernvarme Fyn og det forbrugerejede selskab Energi Fyn til et samlet stort forbrugerejet forsyningsselskab. Den værdi, som odenseanerne har skabt i fællesskab over en lang periode, skal komme fællesskabet til gode. Det er forligspartiernes forventning og ambition, at sammenlægningen kan tilvejebringe et væsentligt trecifret millionbeløb. Forligspartierne er enige om at Odense Kommunes provenu fra en sådan konsolidering skal bruges på velfærd og over 10 år medvirke til at realisere Velfærdsplan 2030. Forligspartierne er enige om at igangsætte en proces for afklaring af grundlag, vilkår og betingelser for en sådan konsolidering.”

Allerede i dette første udkast til et budgetforlig fremgår det således klart og tydeligt, at partierne ønskede debat for at afklare ”grundlag, vilkår og betingelser”, og at der således ikke var tale om, at nogen ville udskrive en blankocheck.

De Konservative ønskede at få præciseret i teksten, at økonomiudvalg og byråd skal træffe den endelige beslutning. Det kunne intet parti naturligvis have noget at indvende imod, for sådan er det i forvejen. Odense Kommune kan under ingen omstændigheder ændre ejerforholdet til Fjernvarme Fyn, uden at byrådet beslutter det.

Men for at glæde De Konservative skrev vi ind i budgetteksten, at byrådet ”tidligt i processen vil få lejlighed til at drøfte grundlag, vilkår og betingelser”, og at ”beslutning om gennemførelse af konsolidering i givet fald (vil) blive forelagt til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet”, og vi udelod i enighed passager om, hvad pengene ville kunne bruges til.

Vi kunne også have skrevet ind i teksten, at jorden er rund. Det ville være et lige så selvfølgeligt udsagn.

Det er varm luft og ”fake news” fra De Konservative at påstå, at nogen ville haste et salg igennem. Og det er utroligt, at avisen på lederplads er hoppet på De Konservatives fjernvarme-fup.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Debat: En god idé til gavn for hele Ærø blev trukket ned i et intrigant hængedynd

Læserbrev: Midt i en tilsyneladende uendelig debat om omgangstonen i avisdebatten og føljetonen om det ikke eksisterende samarbejdsklima i kommunalbestyrelsen - kom et lyspunkt. Borgmester Ole Wej luftede sammen med turist- og erhvervsforeningen en idé i avisen om at lade emissionsfri færgetransport omfatte af landevejsprincippet hele året. En idé, som er perfekt timet i forhold til den aktuelle nationale debat om klimahandlingsplaner, kommunal udligning (ligestilling), og som vandt genhør på Christiansborg. Tak for det, Ole! Avisens tryksværte var knapt tør, før Ærø Plus lod de fem kriterier for listens beslutninger og den samarbejdsvilje, som de har stået for, sejle af øen i iveren efter at "sælge billetter" til det kommunalvalg, som ligger næsten to år ud i fremtiden. "Er den demokratiske proces sat ud af spillet?" spurgte Carl Jørgen Heide og Inga Blom Thomas her i avisen 28. januar. Ja, den demokratiske proces i Ærøs kommunalbestyrelse er sat ud af spil så længe, at kommunalbestyrelsens medlemmer åbenlyst fører valgkamp i avisen i stedet for at sætte sig rundt om et bord på rådhuset og få renset luften. Med debatindlægget blev en god idé til gavn for hele Ærø trukket ned i det intrigante hængedynd som aktuelt handlingslammer kommunalbestyrelsen. Ingen tak for det. Midt i en valgperiode, som nu, bør vælgerne kunne forvente, at de folkevalgte forvalter deres mandat til gavn for samfundet (øen/kommunen) og venter med at føre valgkamp, til det er valgår (2021). Såfremt der fordres en uddannet konfliktmægler til at få gang i kommunalbestyrelsens samarbejde, står jeg til rådighed, også gerne med at anvise en uvildig mægler. Men noget bør forandres, vælgerne fortjener en kommunalbestyrelse, der samarbejder.

Nordfyn For abonnenter

Lars og Mette har solgt deres to campingpladser på Nordfyn: - Det er sgu lidt som at sælge en baby

Annonce