Annonce
Læserbrev

Konservativt fjernvarme-fup

Den konservative byrådsgruppe i Odense hævdede på avisens forside (2. november), at den ”hindrede en blankocheck til at sælge Fjernvarme Fyn uden videre debat”.

Det er det rene fjernvarme-fup. Jeg var selv til stede og kan bevidne, at INTET parti ville sælge Fjernvarme Fyn ”uden nogen yderligere politisk proces eller borgerinddragelse”, sådan som De Konservative påstår.

I den første kladde til en budgetaftale stod der:

”Det er Odense Kommunes ambition at sikre fortsat lave fjernvarmepriser til borgere og virksomheder via sammenlægning af Fjernvarme Fyn og det forbrugerejede selskab Energi Fyn til et samlet stort forbrugerejet forsyningsselskab. Den værdi, som odenseanerne har skabt i fællesskab over en lang periode, skal komme fællesskabet til gode. Det er forligspartiernes forventning og ambition, at sammenlægningen kan tilvejebringe et væsentligt trecifret millionbeløb. Forligspartierne er enige om at Odense Kommunes provenu fra en sådan konsolidering skal bruges på velfærd og over 10 år medvirke til at realisere Velfærdsplan 2030. Forligspartierne er enige om at igangsætte en proces for afklaring af grundlag, vilkår og betingelser for en sådan konsolidering.”

Allerede i dette første udkast til et budgetforlig fremgår det således klart og tydeligt, at partierne ønskede debat for at afklare ”grundlag, vilkår og betingelser”, og at der således ikke var tale om, at nogen ville udskrive en blankocheck.

De Konservative ønskede at få præciseret i teksten, at økonomiudvalg og byråd skal træffe den endelige beslutning. Det kunne intet parti naturligvis have noget at indvende imod, for sådan er det i forvejen. Odense Kommune kan under ingen omstændigheder ændre ejerforholdet til Fjernvarme Fyn, uden at byrådet beslutter det.

Men for at glæde De Konservative skrev vi ind i budgetteksten, at byrådet ”tidligt i processen vil få lejlighed til at drøfte grundlag, vilkår og betingelser”, og at ”beslutning om gennemførelse af konsolidering i givet fald (vil) blive forelagt til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet”, og vi udelod i enighed passager om, hvad pengene ville kunne bruges til.

Vi kunne også have skrevet ind i teksten, at jorden er rund. Det ville være et lige så selvfølgeligt udsagn.

Det er varm luft og ”fake news” fra De Konservative at påstå, at nogen ville haste et salg igennem. Og det er utroligt, at avisen på lederplads er hoppet på De Konservatives fjernvarme-fup.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Der kommer flere fremmedarbejdere til Fyn

1994 Skal varmen fra de døde bruges til at varme stuerne hos de levende? Det etiske dilemma er opstået i Odense i forbindelse med udskiftningen af de to kremeringsovne på Assistenskirkegården og overgangen fra olie til gas ved kremeringen. Forbrændingen skal foregå ved 850 grader, og det skader ozonlaget. Derfor planlægger kommunen at afkøle røgen med vand og derefter bruge det opvarmede vand i fjernvarmenettet. Den ansvarlige rådmand, Villy Larsen (SF) mener, at det er en fornuftig idé, mens hans rådmandskollega Søren Møller ønsker en anden løsning. I den kirkelige verden er meningerne delte. Biskop Vincent Lind er betænkelig ved forslaget og de etiske problemer, det kan rejse. 1969 Der kommer snart flere fremmedarbejdere til Fyn. En del restaurationer i Odense har allerede i nogen tid beskæftiget sydlændinge. Således har Sct. Knud og JEKA-restauranten ansat fremmedarbejdere, og efter hvad Fyens Stiftstidende erfarer, kan der i den nærmeste fremtid ventes endnu flere fremmedarbejdere til Fyn – og især til Odense. I øjeblikket er der meget svært at skaffe arbejdskraft til de fynske støberivirksomheder. Arbejdsformidlingskontorerne over hele Fyn har således efterspørgsel på yderligere arbejdskraft liggende fra støberierne. Men da det er vanskeligt at få danskere arbejdere til at påtage sig støberiarbejde, giver lovgivningen mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft. 1944 Odense oplevede i går sin første, rigtige store julesøndag. Forretningerne havde åbent fra kl. 14 til 18, og der var alle steder et stort rykind. I de travleste timer var byens hovedstrøg et myldrende menneskehav. Men også på anden måde var der tegn på, at julen nærmer sig. Foreningen Norden havde i går eftermiddags indbudt til Luciafest på Fyns Forsamlingshus, hvor man samledes om lange kaffeborde, der var smykket med gran og julelys og småflag i de nordiske farver. Den store forsamling modtog årets Luciabrud, den 14-årige Marie Roed, Højby, der kom ind i salen i spidsen for Luciapiger og svende. Luciafesten, der afholdes efter svensk skik, er efterhånden ved at blive en tradition i Odense.

Annonce