Annonce
Indland

Kongehuset kører gratis: 42 BroBizz'er i 2001

Det vakte opsigt, da kronprins Frederik i Krone 7 kørte over Storebæltsbroen i weekenden. Broen var nemlig lukket for alle andre bilister i tidsrummet lørdag klokken 14 til søndag morgen klokken 04.

Men ikke for kronprinsen. Trods manglende tilladelse fra både politiet og Sund & Bælt, kørte Krone 7 med sikkerhedseskorte over den stormlukkede bro lørdag eftermiddag og retur igen natten til søndag.

En tur, der blandt andet har fået Sund & Bælt-direktør Leo Larsen til at udtale:

- Det er fuldstændig uacceptabelt og vanvittigt risikabelt at passere Storebæltsbroen under et stormvarsel.

- Det er ikke for sjov, når vi lukker broen. Der er en meget stor risiko for, at man mister herredømmet over bilen, når der er vinde af storm- og orkanstød. Det er faktisk fuldkommen vanvittigt.

Annonce

42 BroBizz'er, guldkort til Scandlines og fribefordring med DSB

Vanvittigt eller ej, så hører det med til historien, at kronprinsen ikke alene kørte over Storebæltsbroen uden tilladelse - han gjorde det også gratis.

I 2001 fik kongehuset nemlig bevilget hele 42 BroBizz'er af Sund & Bælt - til fri afbenyttelse vel at mærke. Hvor mange BroBizz'er, der er tale om i dag, står ikke klart, men det vil være mærkeligt, hvis der ikke sad en BroBizz i forruden på Krone 7.

- Jeg har ikke de nuværende tal på mig lige nu. Men dem vil jeg finde frem, siger markedsdirektør ved Sund & Bælt, Tine Kirk Pedersen, der dog kan bekræfte, at Kongehuset fortsat modtager og får bevilget BroBizz'er af Sund & Bælt.

Hvor mange BroBizz'er og andre transport-goder, som kongehuset har til dato, vides altså ikke præcist lige nu. Men i et ældre bilag fra Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg (2001), fremgår det blandet andet, at:

Scandlines AG har oplyst, at Kongehuset modtager 20 guldkort til personbiler om året. Guldkort giver adgang til gratis overfart på Scandlines' ruter. Ordningen er etableret som en driftsbeslutning af Scandlines AG.

Sund & Bælt Holding A/S har oplyst, at kongehuset siden åbningen af Storebæltsbroen omkostningsfrit har kunnet passere den faste forbindelse dér, og siden juni 2000 også den faste forbindelse over Øresund. Kongehuset har i dag 42 registrerede Brobizz'er.

For så vidt angår Storebæltsforbindelsen og Kongehusets' gratis passage har Trafikministeriet, jf. § 11, stk. 2 i lov om anlæg af fast forbindelse over Storebælt (lovbekendtgørelse nr. 260 af 4. maj 1998), i lyset af Kongehusets tidligere ret til fribefordring med færgerne over Storebælt fastlagt adkomsten hertil.

... Konsortiet har besluttet, at Kongehuset kan passere Øresundsforbindelsen vederlagsfrit.

Og de trafikale fordele fortsætter:

... Hvad angår den særlige offentlige virksomhed DSB kan det oplyses, at der er bygget eller anskaffet kongelige salonvogne, indrettet venterum på Fredensborg station og etableret særlige remisefaciliteter på stationen blandt andet af hensyn til betjeningen af den kongelige familie i de såkaldte "Fredensborgdage" i Christian den IX's regeringstid fra 1863 til 1906.

I 1930'erne er der indrettet særligt venterum på Grås og der er indrettet en pompøs ventesal på Københavns Hovedbanegård, da den blev bygget i 1911. Udgifterne er blevet afholdt af bevillingerne til DSB, og opgaven er af DSB altid blevet betragtet som en naturlig del af DSB's opgave.

I dag yder DSB fribefordring til blandt andet medlemmer af kongehuset efter kontrakt af 20. december 1999 om fjern- og regionaltrafik udført som offentlig service i perioden 2000-2004, som ændret ved tillæg af 26. februar 2001, godkendt af Folketingets Finansudvalg ved Akt 200 af 4. april 2000.

Det kan yderligere oplyses, at BornholmsTrafikken enkelte gange efter henvendelse fra Kongehuset har givet fri befordring.

Københavns Lufthavne A/S har oplyst, at Kongehuset har adgang til særlige lokaler ved ankomst til og afgang fra lufthavnen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Hoffets kommunikations- og pressechef Lene Balleby.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Ole Maare-sagen: Skandaløs optræden af advokat

Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev ikke stiftet for at yde bistand til advokatfirmaer, der er på randen af konkurs. Tværtimod: Fonden blev grundlagt for at støtte forskning, blinde, handicappede og kronisk syge. Derfor er det skandaløst, at fondens midler ikke er blevet anvendt til de nævnte formål, men i stedet i overvejende grad er blevet anvendt til at betale regninger til det nu krakkede advokatfirma Maare Advokatanpartsselskab, som den kendte advokat Ole Maare stod bag. Der er tillige stærkt kritisabelt, at der er foretaget et antal ulovlige dispositioner i fonden, sådan som fondens revisor har påpeget, og sådan som avisen har beskrevet det de seneste dage. Disse forhold er nu - helt berettiget - ved at blive undersøgt af Erhvervsstyrelsen. Det er i skrivende stund uklart, hvornår Erhvervsstyrelsens juridiske gennemgang af sagen er afsluttet, men man kan allerede nu med sindsro konstatere, at Maare Advokatanpartsselskab har optrådt amoralsk i sagen. For en fondsformand skal ikke bruge en fonds pengetank som malkeko, og en fondsformand bør ikke både bestyre en fond og samtidig modtage store millionbeløb for at administrere fonden, sådan som Ole Maare har gjort i den konkrete sag. Det er imidlertid en realitet, at Ole Maare i sin egenskab af advokat med den ene hånd har udskrevet dyre advokatregninger til fonden og i sin egenskab af fondsformand med den anden hånd godkendt de samme regninger i fondsbestyrelsen - i øvrigt sammen med en af sine egne ansatte, som var blevet indsat i fondens bestyrelse. Det er helt utilstedeligt. Og skandaløst. Og forbløffende skamløst. Ole Maare har igennem et langt advokatliv været i berøring med masser af mennesker i Odense og omegn. Nu har han med denne sag helt egenhændigt sværtet sit eget navn til. Derfor er sagen skidt for Ole Maare, for fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat - og ikke mindst for alle de mennesker, som fondens millioner kunne være kommet til gavn.

Odense For abonnenter

Veteranhjem vidste intet om ulovligt tilskud fra fond: - Det er en møgærgerlig situation

Danmark

71-årig mand anholdt for at have kørt 22-årig værnepligtig ihjel: Havde parkeret bilen, så dens skader ikke var synlige

Annonce