Annonce
Odense

Kommunens takst er for lav: Demensbydel i Odense på grænsen til kollaps

Interessen for demensboligerne under navnet Højstrup Have var stor, da OK Fonden i november inviterede til infomøde om planerne. Nu er de på vej til ikke at blive til noget. Arkivfoto: Yilmaz Polat

Det længeventede friplejeprojekt "Byen for Livet" bliver ikke til noget, hvis Odense Kommune godkender den døgntakst per beboer, som er blevet indstillet til politisk godkendelse. Den er så lav, at det umuliggør nye friplejeboliger, mener OK-Fonden, der står bag projektet. Men projektet skal kunne realiseres med samme økonomiske forudsætning som alle andre plejeboliger, mener rådmand Søren Windell.

Prestigeprojektet "Byen for Livet", der skulle huse 100 demensbeboer i et friplejehjem i Højstrup, ser ud til at falde til jorden. I hvert fald hvis Odense Kommune vedtager den betaling for plejehjemmets beboere, som man har indstillet til politisk godkendelse. Så kontant er udmeldingen fra OK-Fonden, der skulle står bag opførelsen og driften af den såkaldte "demensbydel".

- Det er simpelthen ikke muligt at føre dette projekt ud i livet til den døgntakst, som Odense Kommune har indstillet, siger den administrerende direktør i OK-Fonden, Paul Erik Weidemann, og henviser til taksten på 1.252 kroner per døgn per beboer, der skal godkendes på et møde i Ældre- og Handicapudvalget 11. december.

Taksten er ellers fastlagt ud fra beregninger af, hvad det koster kommunen at drive plejehjem, da loven om friplejeboliger siger, at taksten skal være den samme, uanset om driften er privat eller kommunal. Men OK-Fonden anklager Odense Kommune for at have foretaget beregningerne på et helt forkert grundlag.

- Der er en række af kommunens forudsætninger, som vi er lodret uenige i. Og det resulterer i en takst, der er alt for lav. Derfor overvejer vi nu at prøve beregningsgrundlaget hos Forbrugs- og Konkurrencestyrelsen, siger Paul Erik Weidemann, der understreger, at taksten skal skrues flere hundrede kroner op, hvis "Byen for Livet" skal blive en realitet.

Annonce

Sagen kort

3. juni 2015 underskrev daværende borgmester Anker Boye en samarbejdserklæring med OK-fondens direktør om at opføre bydelen "Byen for Livet", der skulle være en demensby med 350 boliger, hvoraf 100 boliger skulle være til borgere med demens.OK-fonden er en privat nonprofit organisation, der driver et hospice, fire psykiatriske bo- og behandlingssteder samt 15 plejecentre rundt om i Danmark.

OK-fonden driver i forvejen to plejehjem i Odense, nemlig Dyruphus og Gurli-Vibeke.

I efteråret 2016 blev byggegrunden til demensbyen offentliggjort. Valget faldt på det gamle militærdepot i Højstrup, og navnet blev Højstrup Have.

7. december melder OK-fonden ud, at projektet sættes i bero og måske helt må droppes på grund af to primære faktorer. Dels prisen på byggegrunden i Højstrup, der ejes af entreprenørfirmaet CG Jensen. Dels for lav en takst for friplejeboliger, som er de priser, de private leverandører modtager af kommunen for at levere service til friplejebeboerne.

3D-modellen er lavet af NORD Architects for OK-Fonden og viser en vision for, hvordan den planlagte demensbyl i Odense kunne se ud.

Windell: -OK-Fondens ansvar

Rådmand for Ældre- og Handicapudvalget Søren Windell (K) oplyser imidlertid, at taksterne er beregnet efter vejledning fra Sundheds- og Ældreministeriet.

- Og så er det sådan, at OK-Fonden skal kunne drive plejehjem på samme vilkår som alle andre, siger rådmanden, der oplyser, at taksterne skal drøftes i Ældre- og Handicapudvalget i næste uge.

Han understreger desuden, at det er OK-Fonden, der ikke har haft styr på deres budget, hvilket rådmanden finder uprofessionelt.

- OK-Fonden har ikke haft deres finansiering på plads, da de påbegyndte processen. Det er alene OK-Fondens ansvar, lyder det fra Søren Windell.

Takst truer fripleje

Den kritik giver Paul Erik Weidemann fra OK-Fonden dog ikke meget for. Han påpeger, at seniormarkedet endnu er relativt nyt terræn, og derfor er det naturligt, at der vil være nogle uoverensstemmelser med investorerne, fordi man først skal finde sine ben i forhold til ting som risikoprofil og afkastniveauer. Alt dette er dog fuldstændig irrelevant, hvis ikke taksten bliver sat op.

- Der, hvor vi er nu, er, at taksten i Odense bliver tungen på vægtskålen, for hvis vi lander der, hvor kommunen har foreslået, så er der ingenting, der kan realiseres, siger Paul Erik Weidemann.

Han fremhæver, at man også har indgået aftaler om friplejeboliger i Gribskov Kommune og Roskilde Kommune, hvor taksterne ligger over henholdsvis 1.700 og 1.800 kroner. Og selvom man ikke kan lave en direkte sammenligning på tværs af kommuner, da serviceniveauet varierer, så er taksten i Odense så lav, at kommunens fripleje er alvorligt truet.

- Der er ingen tvivl om, at det serviceniveau, der er i Odense, er blandt de lavere i landet, men det er en helt anden diskussion. Vi kan bare konstatere, at den takst, som kommunen har indstillet til godkendelse, gør det umuligt at gennemføre ikke bare "Byen for Livet", men nye friplejeboligprojekter generelt, siger Paul Erik Weidemann, der som direktør i OK-Fonden også er ansvarlig for plejehjemmene Dyruphus og Gurli-Vibeke i Odense.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Dødsfald i Odense Arrest: Meget beklagelig mørkelægning fra myndighedernes side

Det er beklageligt, at Fyns Politi og Kriminalforsorgen har mørkelagt den tragiske sag om den 27-årige danske mand, der lørdag morgen blev fundet død i Odense Arrest. Beklageligt fordi offentligheden har en legitim interesse i at få årsag og omstændigheder at vide, når en ung mand dør i politiets varetægt. Og beklageligt fordi mørklægningen baner vej for allehånde gætterier, der næppe er politi og myndigheder venligt stemt. Politiet begrunder mørklægningen med at sagen efterforskes, og det er sædvanligvis en begrundelse, som pressen respekterer. Der kan være gode grunde til, at politiet i faser af en efterforskning holder kortene tæt til kroppen. I dette tilfælde forekommer “hensynet til efterforskningen” dog at være en standardafvisning, der er hentet til lejligheden. For det første er det svært at se, at et dødsfald, som tilsyneladende ingen andre mennesker er impliceret i, kan kræve en mørkelagt efterforskning over flere dage. Men selv med accept af mulige faktorer, som lægfolk ikke kender til, er der - for det andet - spørgsmål, som politiet må kunne svare på, efterforskning eller ej. For eksempel spørgsmålet, om den afdøde mand skal obduceres - en oplysning, som politiet i mange andre sager går ud med af egen drift. Senest da en ung mand blev fundet druknet i Munke Mose. Den afdøde 27-årige mand var dansker og mistænkt for at have begået et mord i Sverige. Han blev anholdt af dansk politi fredag aften på den fynske motorvej ved Ejby. Det rejser en række spørgsmål, bl.a. om han fik skader i forbindelse med biljagten, om han var psykisk uligevægtig ved anholdelsen, og om han i løbet af fredag aften eller nat blev tilset af en læge. Relevante spørgsmål, idet man skal huske, at med anholdelse af en person følger også en forpligtelse til at passe på den anholdte. Indtil videre vil politiet end ikke oplyse dødsårsagen, og pressen må derfor nøjes med at give den generelle information, at det ind imellem sker, at indsatte i arresthuse begår selvmord. Disse hændelser forsøger medarbejderne i Kriminalforsorgen at komme i forkøbet, men det lykkes ikke altid, og det har omverdenen forståelse for. Af flere grunde vil det være i Fyns Politis interesse at trække mørklægningsgardinet helt eller delvist fra.

Danmark

Nederlag til styrelse: Skandalelæge må fortsætte med at omskære drengebørn

Annonce