Annonce
Sydfyn

Kommunaldirektør indrømmer fejl i Klosterplads-sag: Foreslår at hive den tilbage til udvalget

Administrationen har lavet en fejl i sagsbehandlingen af byomdannelsen på Klosterplads, medgiver kommunaldirektøren. Foto: Katrine Becher Damkjær.
Administrationen havde indhentet politiets vurdering af skitseprojektet for omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade, men undlod i første omgang at oplyse Teknik- og Erhvervsudvalget om det. Det var en klar fejl, indrømmer kommunaldirektør Erik Bendorf nu og fortæller, at han har opfordret borgmesteren om at lade sagen ryge tilbage til udvalget.

Svendborg: Sagen om byomdannelsen af området omkring Klosterplads og Frederiksgade bliver efter alt at dømme sendt tilbage til Teknik- og Erhvervsudvalget.

Det er i hvert fald oplægget fra kommunaldirektør Erik Bendorf forud for Økonomiudvalgsmødet, der finder sted tirsdag eftermiddag.

Her var der lagt op til, at politikerne skulle beslutte, om lokalplanforslaget for området skal sendes i offentlig høring. Men inden de når så langt, foreslår kommunaldirektøren at slå bremserne i.

Årsagen er, at administrationen har lavet en fejl i sagsbehandlingen, forklarer Erik Bendorf.

- Det var egentlig meningen, at Økonomiudvalget bare skulle følge op på det, der blev besluttet i Teknik- og Erhvervsudvalget i sidste uge. Men vi er efter udvalgsmødet blevet opmærksomme på, at der var nogle oplysninger, som burde have været fremlagt, men ikke blev det, siger han.

- Derfor har jeg foreslået borgmesteren, at sagen bliver sendt tilbage til udvalget, og vi får alle sagens oplysninger fremlagt, og det er han (Bo Hansen, red.) enig i, tilføjer kommunaldirektøren.

Annonce

For skarpt

Kernen i sagen er dels selve vejforløbet gennem Klosterplads, dels muligheden for parkeringspladser i området efter omdannelsen - emner, som politikere i Svendborg Byråd har diskuteret langt og længe.

Senest her i den forgangne uge oven på et møde i Teknik- og Erhvervsudvalget, hvor Birger Jensen fra Venstre fremsatte hård kritik af sagsbehandlingen af byomddannelsesprojektet og påpegede, at det skitserede vejforløb, som udvalget var blevet præsenteret for, var uhensigtsmæssigt på grund af for skarpe sving, og at politiet derfor nok ikke ville godkende projektet.

Han mente desuden, at administrationen i den forbindelse burde have indhentet en vurdering fra politiet.

Administrationen har faktisk fået sådan en, men har ikke fremlagt den, og det er heri fejlen ligger, forklarer kommunaldirektøren.

- Politiet havde fremsendt dets vurdering til os. Men da det ikke var på nuværende tidspunkt, at man skulle til at fastlægge kørebaneprofilen, blev der i administrationen lavet en vurdering om, at ikke at tage den med. Og det er en skidt vurdering, kan vi se nu, siger han.

- Især fordi det er et sag, der har stor politisk bevågenhed. Derfor skulle de her oplysninger have været fremlagt lige så hurtigt, vi havde fået dem, siger Erik Bendorf

Kommunaldirektøren afslører i øvrigt, at politiet giver Birger Jensen ret i sine betragtninger om, at vejforløbet, som er tegnet op, ikke er hensigtsmæssigt.

- Politiet fraråder, at man laver svinget stejlere, end det er i dag og siger, at det skal være et blødere S-sving, for så bliver kørekurverne mere naturlige og bedre, siger Erik Bendorf, der beklager, at udvalget ikke blev informeret om dette.

- Vi burde have fremlagt politiets forbehold hurtigst muligt og arbejdet videre med politiet i forhold til, hvad de kunne gå med til. Når man havde et overblik over det, kunne man så vurdere, hvor meget plads, der ville være foran Sydbank. Og på det grundlag kunne man diskutere, om der var rum til parkeringspladser.

Rystet

Birger Jensen er ikke imponeret af sagsforløbet.

- Jeg er rystet over den administrative og politiske behandling af sagen her. Til udvalgsmødet gjorde jeg bredt opmærksom på, at der var problemer med at få godkendt det vejforløb, hvilket var helt centralt i forhold til muligheden for at fastholde nogle af p-pladserne ved Sydbank. Det har man dog fuldstændig overhørt, siger han.

- Jeg er rystet over, at når jeg gør opmærksom på det på et udvalgsmøde, at der så ikke er en af de administrative medarbejdere, der informerer om det her. Jeg mangler ord, lyder det fra Birger Jensen.

Træt af sagen

Erik Bendorf medgiver, at sagen ikke er god.

- Jeg vil være ærlig at sige, at det er en rigtig dum sag for administrationen. For jeg synes, vi har lavet et stort fejlskøn i forhold til, hvordan vi har oplyst sagen, siger han og forklarer, at han til økonomiudvalgsmødet tirsdag eftermiddag vil give en undskyldning for fejltrinnet, som han dog ikke mener, får den store betydning for selve sagens videre forløb.

- Strengt taget kan lokalplanforslaget køre videre, og så kan man efterfølgende fastlægge den eksakte vejprofil. Så det behøver ikke have konsekvenser. Det her er mere et spørgsmål om, at det her kan slå skår til den tillid, der gerne skal være til administrationen om, at den oplyser korrekt i sagerne.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Sparetid i kommunen: Respekt for aflysning af julefrokost i Ældre- og Handicapforvaltningen

RESPEKT FOR AFLYSNINGEN Julen er som bekendt traditionernes tid, men en arbejdsgiverstøttet firmajulefrokost kan aldrig blive en så fast tradition, at den er ubrydelig. Derfor fortjener beslutningen om at droppe årets julefrokost for de 4500 medarbejdere i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning respekt. Herunder medarbejdernes accept af beslutningen. Forvaltningens direktør Gitte Østergaard og Forvaltningsudvalget traf beslutningen, fordi økonomien er dårlig. Forvaltningen har i år brugt for mange penge, og dette overforbrug skal tjenes ind i 2020. Forvaltningsledelsen agerer altså på samme måde, som en ansvarlig ledelse i en privat virksomhed. I den private sektor er der mere julefryns til medarbejderne i år med store overskud, end i år med røde tal på bundlinjen. Anskuer man Ældre- og Handicapforvaltningen som en helt almindelig arbejdsplads, er beslutningen om at aflyse julefrokosten derfor elementær. Men beslutningen har skabt debat, fordi rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell (K), er så ærgerlig over aflysningen, at han foreslår en centralisering af kommunens penge til personalepleje. Windells begrundelse er, at alle medarbejdere i en kommune bør have samme beløb til fryns. De enkelte afdelinger kan så selv bestemme, om pengene skal bruges til en julefrokost eller en sommerfest eller noget tredje. Rådmandens forslag er velment, og hans argument om, at god personalepleje er med til at fastholde gode medarbejdere, er bestemt validt. Men det modsatte argument, at lokal medbestemmelse også er personalepleje, er lige så vægtigt. Og her skal man huske, at Odense Kommune ikke blot er en stor arbejdsplads med i alt cirka 13.000 ansatte. Det er også en mangeartet arbejdsplads med vidt forskellige kulturer. Beslutningen om, hvordan man bedst fejrer jul med kollegerne, kan man derfor roligt overlade til de enkelte afdelinger. Det er ikke noget, politikerne behøver at blande sig i, hvad borgmester Peter Rahbæk Juel da også fornuftigvis afviser. Politikerne i Ældre- og Handicapudvalget har i solidaritet - må man gå ud fra - med medarbejderne besluttet også at aflyse deres julefrokost. Det er da en sympatisk beslutning. Men det må være tilladt at tilføje: Alt andet havde også set underligt ud og sendt et blakket signal.

Assens For abonnenter

Johns kæbe var blød som bølgepap efter strålebehandlinger: - Den ville smuldre væk uden tandbehandlinger

Annonce