Annonce
Sydfyn

Kommunalbestyrelsen: Ja til Netto på havnen i Marstal

Sådan ser den måske kommende dagligvareforretning på Marstal Havn ud fra oven af. Det er endnu en Netto, der er planer om. Illustration af Amstrup/Baggesen Entreprise
Onsdag aften tog kommunalbestyrelsen på Ærø stilling til, hvorvidt planerne for en ny Netto på havnen i Marstal skal gå videre.

Marstal: Skal der arbejdes videre med planerne for en dagligvareforretning - nærmere bestemt en ny Netto på havnen i Marstal?

Det spørgsmål skulle Ærøs kommunalbestyrelse tage stilling til onsdag aften. Og efter lang tids debat endte det altså med et ja fra kommunalbestyrelsen til at gå videre med planerne.

Otte stemte for: Mads Boeberg (K), Søren Laxy (K), Ole Wej Petersen (S), Peter Hansted (S), Kaj Nøttrup (V), Flemming Boye (DF), Mona Madsen (V) og Lennart Mogensen (V).

Annonce

Fire stemte imod: Inga Blom og Carl Jørgen Heide (Ærø Plus), Jens Weiss (løsgænger) og Minna Henriksen (SF).

Bent Juul (Ærøs Fremtid), Leo Holm (K) og Bente Friis (DF) undlod at stemme.

Formand for Teknik-, Miljø og Havneudvalget, Lennart Mogensen (V), tillod sig at starte med at tage ordet for at præcisere, inden debatten kunne starte.

- Jeg vil præcisere, hvad vi skal tage stilling til: Det er, hvorvidt vi ønsker at arbejde videre med det her til den kommende kommuneplan. Det skal altså igennem vores kommuneplan, før det overhovedet bliver til noget. Det er det, jeg henstiller til, vi diskuterer, sagde Lennart Mogensen indledningsvis til punktet onsdag aften.

Derefter fulgte debatten:

Carl Jørgen Heide (Ærø Plus) var den næste og valgte altså at stemme klart nej til at gå videre med planerne om en ny Netto.

- Efter min mening burde denne sag ikke være på dagsordenen. For den gældende lokalplan tillader ikke sådant et byggeri. Vi stemmer nej, fordi planlovens paragraf fem forbyder det, og fordi vi ikke ønsker en Netto på havnen samt fordi det giver øget trafik, som så det senere bliver kommunens opgave at løse. Vi tror ikke, der er brug for en Netto mere, og vi stemmer nej, fordi vi gerne vil styre, hvad vi vil have, og hvor vi vil have det, pointerede Carl Jørgen Heide.

Heller ikke Jens Weiss (løsgænger) ønskede at støtte projektet.

- Jeg tror, hvis vi kigger ind i fremtiden, at vi render ind i problemer undervejs, hvor vi ender med at spilde Nettos tid og vores tid. Jeg holder på, at der skal laves en samlet lokalplan for Marstal havn.


Det er ikke kommunalbestyrelsens opgave at bremse private initiativer.

Peter Hansted (S)


Minna Henriksen (SF) stemte i.

- Vi støtter ikke, at arbejde videre med det. Vi mener, der skal laves en samlet lokalplan, gerne med inddragelse af mulige interessenter.

Jens Weiss forsøgte dog også at sparke et nyt forslag ind. Nemlig, hvorvidt kommunen burde lade flere aktører komme på banen i forhold til placeringen på havnen - de med henblik på bådeværftet HCC, der også har interesse i at udevidde deres virksomhed på Havnepladsen 1 og 1a. Forslaget blev dog stemt ned.

Skal ikke bremse initiativer

Mads Boeberg (K) og Peter Hansted (S) var dog af en anden holdning og gav også udtryk for, hvorfor de stemte for en ny dagligvareforretning.

- Det er en appelsin i turbanen. Jeg tror, det vil skabe en masse liv og aktivitet. Og der er måske nogen, der vil blive tosset over det her, men man skal have det in mente, at man for 25 år siden måske havde andre behov, end der er i dag, sagde Mads Boeberg Hansen.

- Salling Fondene har givet et bud på to ledige arealer. Det er ikke kommunalbestyrelsens opgave at bremse private initiativer. Vi har det frie marked, og jeg mener, det vil være en farlig vej at gå, hvis vi siger nej til det her initiativ.

Det blev så altså et ja til planerne om en Netto på havnen. Det betyder, at forvaltningen nu skal arbejde videre med sagen, hvor udvalg og kommunalbestyrelse så igen skal kigge på sagen, når der skal laves kommuneplan (samlet plan, som kommunalbestyrelsen udarbejder omkring arealanvendelse).

Annonce
Annonce
Annonce