Annonce
Debat

Klumme: Naturpolitik og kaffemøde

Ruth Nøjgaard er uddannet hortonom (uddannelse inden for havebrug, gartneri, frugtavl og planteskoledrift), og folkeskolelærer.

Bedst som jeg syntes, at det at skrive naturklummer var som at råbe ud i den tomme luft, skete der to ting. Jeg blev inviteret til kaffemøde af en politiker, og jeg blev spurgt om jeg ville være med i en ærøsk tænketank. Fantastisk dejligt og ligeså godt, som da Master Fatman for mange år siden ringede for at høre, om jeg kunne skaffe nogle økologiske får. ”Hej, det er Morten Lindberg…”. Jeg var åbenbart kendt som økolog, men havde dog ingen får selv.

Og kaffemøde. Alene ordet gør mig glad og får mig til at tænke på Özlem Cekic og hendes dialogkaffe, hvor hun modigt møder politiske modstandere og mennesker, der har sendt hende hademails og lignende, til en snak og en kop kaffe. I mit tilfælde var der på ingen måde tale om had og kun uoverensstemmelser i ringe grad, men pointen er, at for mig er dialog en ledestjerne, en inspirationsvej, ja vejen frem, så jeg var meget glad for invitationen!

Baggrunden var det digitale borgermøde om Kommuneplantillægget Landskab, natur og jordbrug, som jeg beskrev i min sidste klumme, og hvor jeg havde nogle spørgsmål, som ikke rigtig blev besvaret, fordi politikerne forholdt sig tavse. Peter Hansted, som sidder i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, deltog også i borgermødet, og inviterede mig efterfølgende på kaffe. Ikke nødvendigvis for at svare på mine spørgsmål, men for blandt andet at fortælle mig om Det grønne Råd og deres arbejde med Ærø Kommunes naturpolitik. Det Grønne Råd i Ærø Kommune er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunens politikere og administration, herunder administrationen i Svendborg Kommune, om spørgsmål vedrørende natur, miljø og planlægning i det åbne land. For at blive medlem af Det grønne Råd skal man f.eks. være aktiv i en relevant forening og derfra blive valgt ind i rådet.

Annonce

Allerede i 2018 foreslog Christina Sommer, som repræsenterer Danmarks Naturfredningsforening i Det grønne Råd, at kommunen skulle have en naturpolitik. Rådet fik et kommissorium af Kommunalbestyrelsen og gik i de efterfølgende år i gang med at formulere en naturpolitik, som alle kunne blive enige om, og som blev endeligt formuleret og godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar i år.


Hermed en stor opfordring til at gå ind på kommunens hjemmeside og læse naturpolitikken og kigge på kortene.


Sanne Krongaard Christensen, som repræsenterer Økonetværket, fortæller om en intensiv proces, hvor hun sammen med syv andre medlemmer fra rådet holdt mange møder, der endevendte den ærøske natur – dens naturtyper, arter og observationer af dem ude i felten. Møderne var altid bistået af tålmodige fagpersoner fra teknisk forvaltning, både fra Ærø og Svendborg Kommune. Det eneste, der ærgrer hende i dag, er, at det ikke lykkedes godt nok at bygge bro mellem landbruget og de grønne foreninger.

Men hold op, hvor er det spændende! Hermed en stor opfordring til at gå ind på kommunens hjemmeside og læse naturpolitikken og kigge på kortene. Blandt andet her hvor jeg bor ved Stokkeby, er der planer om at få Stokkeby Nor og Graasten Nor til at hænge sammen via et for mig hidtil ukendt vandløb, Kattemoserenden, som er delvist rørlagt som så mange andre vandløb på øen. En anden grund til, at vi borgere skal læse naturpolitikken og -strategien, er selvfølgelig, at vores politikere skal holdes op på det. I år har de afsat 2.000.000 kroner til at få projekterne sat i søen, hvilket gerne skulle blive et årligt beløb. Det bliver spændende at følge!

Dialogkaffen med Peter Hansted gav mig indsigt i og større forståelse for det politiske arbejde, og jeg er sikker på, at det har gjort mig til en bedre og mere vågen og engageret borger - forhåbentlig til gavn for den pressede ærøske natur. Tak for kaffe.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce