Annonce
Faaborg-Midtfyn

Klumme: Når regler ødelægger initiativ og sund fornuft

Gymnasierektor Jesper Hasager Jensen drømmer om, at Faaborg i fremtiden ikke blot kan byde på en studentereksamen men en hel vifte af uddannelser til de unge mennesker. Arkivfoto

Historisk set er mange mennesker fra Faaborg naturligvis flyttet til de større byer for at videreuddanne sig, men udbuddet af en ungdomsuddannelse (gymnasiet) har været godt for virksomhedernes mulighed for at rekruttere højtuddannet arbejdskraft i området, enten fordi man efter endt uddannelse er flyttet tilbage, eller fordi forældre er flyttet til området på grund af uddannelsesmuligheder for børnene.

I mit job som rektor er det min vigtigste opgave at tilbyde gode lokale uddannelsesmuligheder for unge, og dette begrænser sig ikke kun til unge, der ønsker en almen studentereksamen.

I øjeblikket tilbyder vi et virkelig stærkt gymnasietilbud med meget dygtige undervisere, et levende studiemiljø og meget tilfredse elever og medarbejdere.

Dette skal vi naturligvis blive ved med, men derudover drømmer jeg om at udbyde en lang række andre uddannelser til unge mennesker i området. Først og fremmest erhvervsuddannelser – eventuelt i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole.

Håbet er, at eleverne vil kunne starte her i Faaborg og også få en praktikplads i lokalområdet, hvorefter de vil kunne specialisere sig i Svendborg senere.

Vi drømmer også om HTX, HF og SOSU-uddannelser beliggende i eller omkring vores skole.

Dertil kunne vi knytte lokale 10. klasser og eventuelt andre af kommunens tilbud som ungdomsskole og lignende. Måske vil der endda kunne etableres studieboliger/kollegier, så elever kunne komme fra andre steder end blot Faaborg by.

Der er ingen tvivl om, at mange unge ville benytte sig af sådanne tilbud, men som reglerne er nu, må vi ikke bare åbne alle disse uddannelser, og det mest groteske er, at ønsker vi at fusionere med andre skoler og af den vej skabe mulighed for alt dette, vil vi efter fire år kun modtage et enkelt grundtilskud.

Dette kan betyde et samlet tab ved en fusion på 4-8 millioner kroner årligt.

Som reglerne er nu betaler man altså ganske simpelt til statskassen, hvis man udfører noget godt for unges uddannelsesmuligheder lokalt i Faaborg.

Ingen fornuftige bestyrelser vil naturligvis sige ja på den baggrund.

Jeg arbejder derfor i øjeblikket tæt sammen med Svendborg Erhvervsskole og Svendborg Gymnasium på at få børne -og undervisningsministeren til at indse det ulogiske i disse regler og for at få hende til at forstå, hvilken betydning det konkret har for unge mennesker lokalt i Faaborg.

Jeg håber meget, at politikerne kan se det fornuftige i at sørge for udbrede ungdomsuddannelsestilbud alle steder i landet og ikke kun i de store byer.

Annonce

Jesper Hasager Jensen

Bopæl: Ollerup, Sydfyn

Beskæftigelse: Rektor Faaborg Gymnasium

Engageret i andet: Mine børn

Fritidsbeskæftigelser: Rejser – Især Centralasien og Afrika og helst med tog.

Jesper Hasager Jensen. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Harmonikasammenstød i Vestergade

Klumme

Hvad er målet med udligning?

Temaet i rigtig mange samtaler i denne tid er den kommunale udligning. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været til et møde, uden at det har været bragt op. Sidst til et møde med plejefamilierne i Assens Kommune i mandags, hvor den manglende udligning nævnes af flere som en årsag til den besparelse, som kommunen har valgt at lægge på plejefamilierne. Til det skal jeg dog også sige som kommunalpolitiker i Assens, at det også er et spørgsmål om prioritering, og hvis viljen havde været der i byrådet, kunne der have været prioriteret anderledes. Men det er et faktum, at der er stor forskel mellem kommuner i forhold til kommunernes mulighed for at opretholde en god service. Foreningen Bedre Balance har opgjort, at kommunerne i hovedstadsområdet kan bruge 186 kroner for hver gang, kommunerne i resten af landet kan bruge 100 kr. pr. sårbart barn. Skal vi acceptere det? Sundhedsministeren har sagt: “Vi skal knække den ulighed, der betyder, at et barn, der i dag fødes i Gentofte Kommune. i gennemsnit kan regne med at blive 83,4 år, mens det barn, der fødes i Lolland, bliver 77,7 år. Alene på grund af postnummeret.” Ja selvfølgelig skal vi knække uligheden, siger alle. Men er forudsætningen så ikke, at vi må starte med at sikre alle kommuner samme mulighed for service - samme mulighed for at sikre de svage børn et godt liv. Da man oprettede regionerne, var man enige om, at der ikke måtte være forskel på kvaliteten af behandlingen på sygehusene. Derfor bliver pengene til regionerne fordelt med den målsætning, at det er muligt. Når det så handler om kommunerne, så burde vi starte med diskussionen af om vi - som på sygehusområdet - mener, at der bør være samme kvalitet i alle kommuner. Når Mette Frederiksen udråber sig som børnenes minister, så ville jeg forvente, at vi var enige om, at der ikke må være forskel på støtten til det svage barn alene på grund af hvilken kommune, barnet er født i. Derfor vil jeg foreslå, at vi tager hul på en diskussion om, hvorvidt vi vil acceptere ulighed på tværs af landets kommuner. Mit og DF's udgangspunkt er, at vi ønsker et lige Danmark. Et Danmark, hvor det, at man bor i det ene eller andet postnummer, ikke er afgørende for et barns chancer for et godt liv eller kvaliteten af ældreplejen. Jeg vil gå til forhandlingerne med troen på, at vi kan blive enige om en politisk målsætning for udligningsreformen. Og kan vi det, så tror jeg på, at der er håb for et mere lige Danmark.

Annonce