Annonce
Odense

Kloakering koster kassen: 23 millioner kroner rækker kun til én kolonihaveforening

Politikerne i Odense ønsker byens kolonihaver kloakeret - men prisen for at få det gjort har vist sig langt højere end forventet. Arkivfoto: Yilmaz Polat
Ud af de 26 millioner kroner, Odense Kommune har afsat til kloakering af kolonihaver, er der 23 millioner tilbage. Beløbet rækker ikke som ventet til to kolonihaveforeninger, men kun til én, viser de bud, der er kommet ind på opgaven.
Annonce

Flere af Odense Kommunes kolonihaveforeninger er beliggende i nærheden af drikkevands- og naturmæssige interesser, og det er derfor vigtigt at spildevandet fra kolonihaverne håndteres forsvarligt af hensyn til det omkringliggende miljø.

Det har politikere og embedsfolk i Odense vurderet for flere år siden, og 2017 traf Odense Byråd beslutning om at kloakere kolonihaveforeningerne Roerskov og Rosenbækken og afsatte samme år 26 millioner kroner til formålet.

Nu har desværre vist sig, efter opgaven har været udbudt, at projekterne er dyrere at få gennemført end ventet, og By- og Kulturforvaltningen vurderer derfor, at økonomien kun rækker til én kolonihave.

Kolonihaver i fokus

De seneste år har der i Odense været stort politisk fokus på byens kolonihaver.

Opmærksomheden har især rettet sig mod behovet for kloakering og et opgør med de ulovligheder, som kommunen har kunnet konstatere, der finder sted.

Odense Kommune har blandt andet fået bragt en del alt for store kolonihavehuse ned i lovlig størrelse, og indsatsen har varet i flere år.

Spørgsmålet om ulovlig helårsbeboelse er der dog ikke rigtig blevet taget fat på endnu, selv om Odense Havelodsselskab anslår, at mere end hvert fjerde hus bliver brugt til ulovlig helårsbeboelse.

Odense Kommune mener dog, at problemet er svært at løse indenfor den nuværende lovgivning og har derfor skrevet til erhvervsministeren. Og Kolonihaveforbundet i Danmark har givet kommunen ret. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har sagt, at han vil se "med alvor" på henvendelsen fra Odense Kommune.

Annonce

23 millioner tilbage

Det problem kommer By- og Kulturudvalget til at forholde sig til på det kommende møde, der finder sted tirsdag. Her skal de tage stilling til, om pengene skal bruges på et projekt - i første omgang vil det blive Rosenbækken, fordi det giver bedst geografisk mening i forhold til det øvrige kloaknet - eller om der skal findes andre løsninger end at koble kolonihaverne op på byens øvrige kloaknet.

Med til historien hører, at det er meningen, at kolonihaverne over tiden selv skal finansiere udgiften til kloakering, som kommunen i første omgang betaler. Det skal ske via en stigning i det årlige betaling for at have et kolonihavelod. Og med tiden overvejes det, om de penge, der ad vej kommer ind, skal bruges til opsparing til kloakering i andre kolonihaver. Men sådan en plan har under alle omstændigheder lange udsigter, da tilbagebetalingstiden på det første projekt er beregnet til 33 år.

Der er på nuværende tidspunkt brugt tre ud af de 26 millioner kroner, der blev sat af. Pengene er blandt andet gået til forskellige opmålings- og projekteringsopgaver, som allerede er udført. Desuden er der brugt 1,6 millioner på f.eks. at afholde orienteringsmøder i haveforeningerne og på dialog med havelejere om den forestående kloakering.

Annonce

Kan løses på andre måder

Selv om embedsfolkenes vurdering er, at en opkobling på kloaknettet er den bedste løsning, så er der også andre metoder, som kan tages i brug.

Og hvis politikerne ikke er klar med yderligere finansiering, så bør de alternative løsninger overvejes, skriver forvaltningen i sin indstilling i sagen. Her står:

"Hvis der ikke findes finansiering til kloakeringsarbejdet inden for den nærmeste fremtid, bør det overvejes om kloakeringsplanerne helt skal droppes, og der i stedet skal etableres individuelle løsninger, såsom samletanke på de enkelte havelodder".

By- og Kulturudvalget træder sammen tirsdag fra klokken 8.30.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Debat: Værdig tilbagetrækning

Coronavirus

Live: Over halvdelen af de corona-ramte kender ikke selv smittekilden

Danmark

'Træls', 'tåbeligt' og 'det vil vi ikke tolerere': DF-bagland kritiserer degradering af Kofod og Kjærsgaard

Annonce