Annonce
Odense

Kloakering koster kassen: 23 millioner kroner rækker kun til én kolonihaveforening

Politikerne i Odense ønsker byens kolonihaver kloakeret - men prisen for at få det gjort har vist sig langt højere end forventet. Arkivfoto: Yilmaz Polat
Ud af de 26 millioner kroner, Odense Kommune har afsat til kloakering af kolonihaver, er der 23 millioner tilbage. Beløbet rækker ikke som ventet til to kolonihaveforeninger, men kun til én, viser de bud, der er kommet ind på opgaven.

Flere af Odense Kommunes kolonihaveforeninger er beliggende i nærheden af drikkevands- og naturmæssige interesser, og det er derfor vigtigt at spildevandet fra kolonihaverne håndteres forsvarligt af hensyn til det omkringliggende miljø.

Det har politikere og embedsfolk i Odense vurderet for flere år siden, og 2017 traf Odense Byråd beslutning om at kloakere kolonihaveforeningerne Roerskov og Rosenbækken og afsatte samme år 26 millioner kroner til formålet.

Nu har desværre vist sig, efter opgaven har været udbudt, at projekterne er dyrere at få gennemført end ventet, og By- og Kulturforvaltningen vurderer derfor, at økonomien kun rækker til én kolonihave.

Annonce

Kolonihaver i fokus

De seneste år har der i Odense været stort politisk fokus på byens kolonihaver.

Opmærksomheden har især rettet sig mod behovet for kloakering og et opgør med de ulovligheder, som kommunen har kunnet konstatere, der finder sted.

Odense Kommune har blandt andet fået bragt en del alt for store kolonihavehuse ned i lovlig størrelse, og indsatsen har varet i flere år.

Spørgsmålet om ulovlig helårsbeboelse er der dog ikke rigtig blevet taget fat på endnu, selv om Odense Havelodsselskab anslår, at mere end hvert fjerde hus bliver brugt til ulovlig helårsbeboelse.

Odense Kommune mener dog, at problemet er svært at løse indenfor den nuværende lovgivning og har derfor skrevet til erhvervsministeren. Og Kolonihaveforbundet i Danmark har givet kommunen ret. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har sagt, at han vil se "med alvor" på henvendelsen fra Odense Kommune.

23 millioner tilbage

Det problem kommer By- og Kulturudvalget til at forholde sig til på det kommende møde, der finder sted tirsdag. Her skal de tage stilling til, om pengene skal bruges på et projekt - i første omgang vil det blive Rosenbækken, fordi det giver bedst geografisk mening i forhold til det øvrige kloaknet - eller om der skal findes andre løsninger end at koble kolonihaverne op på byens øvrige kloaknet.

Med til historien hører, at det er meningen, at kolonihaverne over tiden selv skal finansiere udgiften til kloakering, som kommunen i første omgang betaler. Det skal ske via en stigning i det årlige betaling for at have et kolonihavelod. Og med tiden overvejes det, om de penge, der ad vej kommer ind, skal bruges til opsparing til kloakering i andre kolonihaver. Men sådan en plan har under alle omstændigheder lange udsigter, da tilbagebetalingstiden på det første projekt er beregnet til 33 år.

Der er på nuværende tidspunkt brugt tre ud af de 26 millioner kroner, der blev sat af. Pengene er blandt andet gået til forskellige opmålings- og projekteringsopgaver, som allerede er udført. Desuden er der brugt 1,6 millioner på f.eks. at afholde orienteringsmøder i haveforeningerne og på dialog med havelejere om den forestående kloakering.

Kan løses på andre måder

Selv om embedsfolkenes vurdering er, at en opkobling på kloaknettet er den bedste løsning, så er der også andre metoder, som kan tages i brug.

Og hvis politikerne ikke er klar med yderligere finansiering, så bør de alternative løsninger overvejes, skriver forvaltningen i sin indstilling i sagen. Her står:

"Hvis der ikke findes finansiering til kloakeringsarbejdet inden for den nærmeste fremtid, bør det overvejes om kloakeringsplanerne helt skal droppes, og der i stedet skal etableres individuelle løsninger, såsom samletanke på de enkelte havelodder".

By- og Kulturudvalget træder sammen tirsdag fra klokken 8.30.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Middelfart

Stort træ spærrede hovedvej: Bilister hjalp med at slæbe grene og dirigere trafik

Leder For abonnenter

Parkering på fortove: Helt ærligt, vi er jo ikke Sverige

Lov er lov, og lov skal holdes, og derfor er vi på denne plads normalt stærke tilhængere af at overholde loven. For landets love, regler, forordninger, cirkulærer, rammer og aftaler er med til at skabe et samfund, hvor alle er stillet ens, uanset økonomisk, aldersmæssig, social, politisk, seksuel eller trosmæssig baggrund og orientering. Alligevel vil vi gøre en undtagelse i sagen om de rigide parkeringsregler, der omtales i avisen i dag. Regler, der gør, at en flyttemand ikke kan parkere sin flyttebil uden for den ejendom i et par timer, mens han bærer sofaer, lænestole og køkkengrej i flyttekasser ud i den ventende bil. Regler, der gør, at en vvs'er ikke kan parkere sin varevogn på et fortov for at løse et akut opstået problem med et lækkende vandrør i en etageejendom. Det er ganske enkelt for stift, for rigidt, for drakonisk. Danmark er et regelsamfund, og hurra for det. Men vi er ikke Sverige. Og vi skal have plads til, at vi også kan bo og leve i vores egne byer. Derfor skal en håndværker selvfølgelig kunne foretage en midlertidig parkering på et fortov uden at skulle frygte en parkeringsbøde. Det er klart, at vores gader og stræder ikke må ende i det rene kaos med biler parkeret på syditaliensk manér; på kryds og på tværs og på langs. Derfor skal vvs'eren, flyttemanden og tømreren parkere med den yderste omhu og omtanke, så han ikke er med til at skabe farlige situationer i trafikken, når gående eller cyklende skal udenom den parkerede lastvogn. Man kan mene, at håndværkere, flyttemænd og andre, der føler trang til at parkere på et fortov i en snæver vending, blot kan vælge lovlydighedens vej og anmode kommunen om en midlertidig parkeringstilladelse. Men helt ærligt: Hvor bureaukratisk kan verden blive? Lykkeligvis udviser mange parkeringsvagter allerede i dag konduite og sund fornuft i disse situationer og undgår at uddele bøder. Det er klogt og bestemt et eksempel til efterfølgelse. For helt ærligt. En flyttebil på et fortov skal der altså være plads til. Også selv om lov er lov.

Danmark For abonnenter

Tusindvis af borgere betaler allerede mere end gennemsnittet: Nu risikerer de højere skat efter udligningslussing

Annonce