Annonce
Assens

Klager over Assens Kommune: - De tilgodeser ikke vores søns behov

19-årige Rasmus Jørgensen trives med praktiske opgaver, især udendørs, og fornemmelsen af at udføre et arbejde, omend det er på særlige vilkår. Han kan selv starte græsslåmaskinen og fylde benzin på. Foto: Lærke Bjørn Bang
19-årige Rasmus Jørgensen er betydeligt udviklingshæmmet, men blomstrer op, når han får lov til at lave praktisk udendørs arbejde. Rasmus og hans forældre drømmer derfor om en plads på Havørnen, som er en del af Værkstederne i Odense, men har fået afslag af Assens Kommune.

Tommerup: Når Rasmus Jørgensen starter græsslåmaskinen, blomstrer han op.

Den 19-årige mand har en medfødt hjerneskade, som betyder, at han er betydeligt udviklingshæmmet og har stort behov for støtte. Der er meget, han ikke kan. Men når han får lov til at lave praktisk arbejde, især udendørs, trives han.

Rasmus og hans forældre, Mette og Michael Jørgensen, har derfor forelsket sig i Havørnen, som er et tilbud for borgere med funktionsnedsættelse, der hjælper med at holde naturområdet ved Tarup-Davinde, og hvor viften af praktiske opgaver og gøremål er bred.

Familien blev derfor både skuffet og ked af det, da Assens Kommune i juni gav afslag på Rasmus' ansøgning om at starte hos Havørnen. Assens Kommune har i stedet tilbudt ham en plads i kommunens eget aktivitetscenter, som ligger på Odensevej i Assens.

Forældrene ønsker, at Rasmus, selvom han ikke kan det samme som de fleste unge på hans alder, får de bedste muligheder for at trives.

- De tilgodeser ikke hans ønsker, behov og interesser, mener Mette Jørgensen.

Personalet på Odensevej gør en stor indsats for at imødekomme Rasmus' interesser, men tilbuddet matcher ikke hans behov for at indgå i et team og løse praktiske opgaver, siger forældrene.

Derfor har Rasmus Jørgensen sammen med sine forældre klaget over Assens Kommunes afgørelse, og sagen ligger nu til behandling i Ankestyrelsen.

Annonce

Rasmus Jørgensen

Rasmus Jørgensen bor i Tommerup sammen med sin mor, far og lillebror, er 19 år gammel og diagnostiseret med cerebral parese, en lidelse, som tidligere var mest kendt som spastisk lammelse.

Cerebral parese er en medfødt hjerneskade, som betyder, at Rasmus er betydeligt udviklingshæmmet og behøver megen støtte. Det påvirker blandt andet hans hukommelse, indlærings- og koncentrationsevne og giver udfordringer i at indgå i sociale sammenhænge.

Rasmus Jørgensen er tilkendt førtidspension, fordi han ikke realistisk set vil kunne komme i ordinær beskæftigelse.

- Ingen saglige argumenter

Mette og Michael Jørgensen er overbeviste om, at Assens Kommunes afslag skyldes økonomiske hensyn, selvom de ikke har det sort på hvidt.

- De kan ikke komme med et ordentligt, sagligt argument for, at han ikke kan få en plads på Havørnen, mener Mette Jørgensen.

I afslaget fra kommunen, som Fyens Stiftstidende har fået indsigt i, begrundes det med, at Assens Kommune vurderer, at den 19-årige mands behov om støtte, stabilitet og struktur kan imødekommes på Odensevej.

"Vi er opmærksomme på, at du oplyser, at tilbuddet om aktivitet og samvær på Odensevej på nuværende tidspunkt ikke har aktiviteter, der ligger inden for dit interesseområde. Det kan ikke i sig selv føre til et andet resultat," står der i afgørelsen, hvor det også nævnes, at Rasmus Jørgensen, som bor i Tommerup, vil have behov for taxakørsel til og fra Havørnen hver dag, da han ikke er selvtransporterende.

- Men han bliver jo også kørt til Assens, ofte bliver han kørt hjem i taxa, og forskellen er kun tre kilometer, pointerer Mette Jørgensen.

Kan ikke vælge frit

Borgere, som visiteres efter Servicelovens §104 om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan ikke frit vælge tilbud.

- Det er vi godt klar over, men tilbuddet skal bibeholde eller udvikle hans færdigheder. Odensevej er et udmærket sted, men det er bare et sted, hvor han kan være, mener Michael Jørgensen.

Rasmus Jørgensen har tidligere gået på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) hos CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. Både uddannelsesvejleder samt kontakter i klub- og aflastningstilbud vurderer, at han profiterer af at lave praktiske opgaver, fortæller forældrene.

De håber derfor, at Ankestyrelsen vil omstøde Assens Kommunes afslag.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Julestjerner til alle

Leder For abonnenter

Byfester og markeder slipper for dyrt papirnusseri: En prisværdig skrotning

Man kan undre sig over, at et ministerium udsteder nye regler, hvor de negative virkninger er langt større end den mulige gevinst. Og at man fra politisk hold ikke kvæler den slags administrativt makværk, inden det forlader ministerkontoret. Men ud fra mottoet "bedre sent end aldrig" kan man også rose en minister, der ikke er bange for at smide en forfejlet regel i papirkurven. Ekstra prisværdigt er det, hvis skrotningen bremser overflødigt bureaukrati, som samfundet har rigeligt af. Lad os vælge den positive tilgang: Skulderklap til boligminister Kaare Dybvad Bek, som dropper en tåbelig ændring i et bygningsreglement. Ændringen ville gøre arbejdet surt for masser af frivillige, som bruger deres fritid på at gøre livet sjovere for tusinder af danskere. Hvis en række fynske folketingsmedlemmer nåede at presse ministeren, sådan som de ifølge Kertemindes borgmester Kasper Olesen lovede at gøre, må de gerne tage en del af æren. Den nu droppede ændring drejer sig om de byfester og markeder, som holdes overalt i landet. Nogle er velkendte og traditionsrige, andre dukker op og lukker igen. Fælles for dem alle er, at de er populære og at de primært arrangeres og drives af frivillig arbejdskraft. Ofte får arrangørerne hjælp af lokale idrætsforeninger, som honoreres med et beløb til den altid trængende klubkasse. Bortset fra fuldemandstvister og lidt trafikkaos har der aldrig været problemer med disse folkelige arrangementer. Så hvad der fik Transport- og Boligministeriet til at lancere stramninger, der skulle træde i kraft 1. januar, er svært at fatte. Men i hvert fald: Det var nu ikke længere nok, at kommunen enten gratis eller mod et beskedent gebyr lavede en pladsfordelingsplan. Nu skulle en plantegning laves af en ekstern certificeret brandrådgiver til mellem 1200 og 1500 kroner i timen. For et lille marked ville den samlede pris blive over 10.000 kroner. Dertil kom mere papirbøvl. Ifølge formand for Sammenslutningen By- og Markedsfester, Otto Skak, ville denne ekstraudgift og dette ekstraarbejde få mange foreninger til at lukke ned - til ærgrelse for mange og til gavn for ingen. Nu kan - med Dybvad Beks ord - frivillige bruge kræfterne på at være frivillige. En selvfølge, kan man tilføje.

Annonce