Annonce
Kerteminde

Kerteminde Kommune bevilger 100.000 kroner: Giv din landsby en makeover

Sidste år blev Holmens Legepark i Mesinge indviet ved Holmens dag. Den blev til ved, at det lykkedes en lokale legepladsgruppe at skaffe økomiske midler til den. Det har også styrket landsbyen. Arkivfoto: Helle Kryger
  • Arbejdsmarkeds, - erhvervs - og vækstudvalget har bevilget 100.000 kroner til landsbymakeover.
  • Alle små samfund i kommunen, som ligger inden for to byskilte, får frem til 1. april mulighed for at byde ind med projekter, der kan forskønne deres landsby.
  • Borgere i Kerteminde, Munkebo og Langeskov kan ikke byde ind.

Nordøstfyn: Landsbyer i Kerteminde Kommune betegnes til tider af nogle som: Der, hvor kragerne vender.

Nu får borgerne i de små landsbyer en invitation af Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune til at mødes og i fællesskab tale om, hvad der gør deres landsby dejlig at bo i, og hvordan de sammen kan forny deres landsby og gøre den mere tidssvarende.

Som en del af budgetaftalen for 2018-2021 har byrådet besluttet, at der i 2019 skal laves landsby-makeover. På arbejdsmarked -, erhvervs og vækstudvalgets seneste møde nikkede politikerne ja til at bevilge 100.000 kroner, som frigives til landsbyrådet.

Landsby-makeover bygger på en idé, som formand for Kerteminde Landsbyråd, Steen Hjorth, har luftet efter inspiration fra Odsherred Kommune, hvor der i flere år har været landsby-makeovers.

- Det går i al sin enkelthed ud på, at man ved hjælp af noget økonomi motiver landsbysamfundene til at samles og diskutere, hvordan man i fællesskab kan forskønne det område, man bor i, fortæller landsbyrådets formand.

Annonce
Steen Hjorth håber, at der vil være mange borgere i Kerteminde Kommunes landsbyer, der gerne vil gå i gang med projekt, der kan forskønne og styrke deres landsby. Arkivfoto: Mette Louise Fasdal

Send jeres ansøgning senest 1. april

Inden 1. april skal man sende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd, kertemindelandsbyraad@gmail.com, som giver et klart billede af, hvad man i lokalområdet mener kan forskønne landsbyen og gøre den mere attraktiv. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man forestiller sig at kunne gennemføre det lokale projekt, hvis man havde 10.000 kroner til rådighed - og hvis man havde 40.000 kroner til rådighed.

Steen Hjorth er spændt på at se, hvor mange ansøgninger, der kommer.

- For landsbysamfund er faktisk alle samfund, der ligger inde mellem to byskilte, og det er der mange, der gør, påpeger han og skyder på, at der bliver omkring 25 potentielle bysamfund, der kan byde ind.

Han understreger, at de eneste, der ikke får mulighed for at sende en ansøgning, er Langeskov, Munkebo og Kerteminde.

- Selv om de også ligger inde for byskilte.

Ud af de ansøgninger, der kommer ind, vil der blive udvalgt fem landsbyer, som får lov til at gå videre i en konkurrence. De fem lokalsamfund får hver 10.000 kroner til at forskønne et område af deres landsby. De landsbyer, som bliver valgt ud, vil få besked senest 15. april.

Kage skal illustrere projekt

Midt i maj mødes de fem landsbyer og beskriver deres projekt og fortæller om, hvor langt de er nået. Fremlæggelsen kommer til at foregå ved, at hver landsby laver en kage, som illustrerer deres projekt, og som de kan fortælle ud fra. Den landsby, som har det bedste projekt, vinder yderligere 5000 kroner til sit forskønnelsesprojekt.

Midt i august tager et dommerpanel rundt og ser på projekterne.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, at projektet har gjort landsbyen skønnere samtidigt med, at det har været med til at skabe et fællesskab og et tilhørsforhold til det sted, man bor. Desuden er det også et kriterium, at projektet bygger på godt håndværk.

Præmien til det vindende landsbysamfund er 30.000 kroner, som skal gå til mere forskønnelse.

Lige nu er alle i dommerpanelet, der skal vurdere projekterne, ikke udpeget. Arbejdsmarked, - erhvervs - og vækstudvalget besluttede på sit seneste møde, at Jens Arne Hansen (S) bliver det udvalgsmedlem, der skal repræsentere udvalget.

- Jens Arne bor på landet og har gode forudsætninger for, hvad der sker derude. Desuden har han også været vores link til den gruppe, der har udfærdiget den nye landsbypolitik, understreger Jens Gantriis (V), der er formand for udvalget.

- Jeg er personligt meget spændt på at se, hvad der kommer ud af landsby-makeover. Jeg synes, at det er en sjov måde at prøve at gøre tingene anderledes.

- Vi har jo ikke prøvet det før. Så nu kan vi finde ud af, om det er noget, vi skal gøre fremadrettet for at være med til at skabe udvikling. Her er det jo borgerne selv, der får mulighed for at byde ind med det, som de synes kunne været interessant for det område, de bor i.

Steen Hjorth håber, at landsby-makeover vil være en tilbagevendende begivenhed.

- Det kan jo være en hel lavine, som politikerne sætter gang i nu, siger han med smil på stemmen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Annonce