Annonce
Odense

Kæmpe Vollsmose-plan i høring uden offentlige møder

En ny bygade gennem Vollsmose - evt. med en fremtidig udbygning af letbanen - er noget af det, som den store infrastrukturplan for området beskriver. Illustration: Odense Kommune

Stor plan for nye veje og infrastruktur i Vollsmose for næsten 300 mio. kroner er på vej i otte ugers høring. Men der bliver intet offentligt debatmøde om planerne. - Det forvirrer mere, end det gavner, lyder det fra afdelingschef i By- og Kulturforvaltningen Ellen Drost.

En kæmpe plan for fysisk omdannelse af Vollsmose-firkanten med nye veje og stikveje ind gennem området har siden 2012 været på vej.

Tirsdag tog By- og Kulturudvalget næste skridt ved at frigive 72 millioner kroner over de kommende fire år til formålet og samtidig godkende, at både lokalplan og den såkaldte VVM-rapport om påvirkning af miljøet sendes i otte ugers offentlig høring.

Det betyder, at alle, der har en mening om projektet til i alt næsten 300 millioner kroner (Landsbyggefonden bidrager med 220 mio. kroner), får mulighed for at give deres holdning til kende i et høringssvar. Til gengæld bliver der ikke noget offentligt debatmøde om sagen, hvor folk kan komme og lufte deres synspunkter i andres påhør. Det har Odense Kommune og Vollsmosesekratariatet ikke ønsket.

Ifølge Ellen Drost, afdelingschef for Byudvikling i By- og Kulturforvaltningen, er det ikke oplagt at gøre lige der, hvor sagen står nu.

- I forhold til VVM-rapporten- og i forhold til, at planen har været kendt så længe, er vurderingen, at det forvirrer mere, end det gavner. Det er baggrunden, siger hun.

Annonce

Fremtidens Vollsmose

Fremtidens Vollsmose hedder den plan for en fysisk omdannelse, hvor lokalplan og VVM nu sendes i offentlig høring.

Infrastrukturplanen gennemgår principperne for, hvordan man via fysiske forandringer og tiltag kan udvikle Vollsmose og dermed forsøge at transformere Vollsmose fra et udsat boligområde til en integreret bydel i Odense.

Planens hovedelementer er en helt ny struktur ved etablering af en promenade, pladser og muligvis en letbane igennem Vollsmose, der sammen med en ny bygade forbinder Ejbygade og Vollsmose Allé ved en forlængelse af Risingvej, samt forbindelser gennem Vollsmose ved Bøge- og Birkeparken.

I planen forfølges mulighederne for at bruge infrastruktur som løftestang for en generel udvikling af bydelen.

Kilde: Odense.dk

Beboerformand undrer sig

Bjarne Andersen, der er formand for Fyrreparkens afdelingsbestyrelse og samtidig formand for de ni boligafdelingers samarbejdsråd i Vollsmose, er overrasket over, at offentlige debatmøder om infrastrukturplanen for fremtidens Vollsmose er fravalgt.

- Det kunne være meget rart for alle beboerne herude med sådan et møde, mener han og tilføjer, at det netop synes oplagt i forbindelse med den offentlige høringsfase, der nu snart går i gang, siger Bjarne Andersen.

Ellen Drost mener dog, at beboerne i forvejen ved, hvad det handler om. Det bygger hun dels på, at der har været afholdt afstemninger i hver enkelt boligafdeling, hvor syv afdelinger stemte ja til planerne, mens to stemte nej. Og dels er centrale aktører såsom daginstitutioner og foreninger i området allerede er blevet hørt.

- Beboerne ved, vi gør de her ting, siger hun og tilføjer, at det, som sendes i høring nu, så at sige er fundamentet for den omdannelse af Vollsmose, der på vej.

- Det, der kommer efterfølgende, som omhandler byggeri og det, der nu kommer ud af den såkaldte ghettoplan osv., det vil der være en lang, lang række af borgerinddragende foranstaltninger omkring. Folk vil i den grad blive hørt, lover hun.

Kan man ikke sige, det er oplagt med et offentligt debatmøde netop, fordi mange har vist - via afstemningerne f.eks. - at de har en holdning til det, der skal ske med infrastrukturen i Vollsmose?

- Men netop det viser, at der allerede har været borgerinddragelse undervejs helt siden 2012. Civica (boligselskabet, red.) har været dybt involveret, og det hele hviler på beboerdemokrati. Det er ikke sådan, at det er ukendt for folk. Men når du taler om en vurdering i forhold til miljøet (VVM, red.), så giver det ikke rigtig mening. Det er vores vurdering, lyder det fra Ellen Drost.

Afdelingschefen understreger, at alle selvfølgelig har mulighed for at benytte de næste otte ugers høring til at give sin mening til kende via et skriftligt høringssvar.

Samtlige partier var enige om nu at sende planen i formel høring og samtidig frigive kommunens andel af pengene, der skal til.

Venstre tog som eneste parti forbehold omkring for nuværende at bruge penge på dele af planen, der vedrører en kommende letbane "i den tænkte form", som partiets rådmand Jane Jegind udtrykker det. Venstre ser som bekendt lunkent på en fremtidig udbygning af letbanen med en etape to, som kan komme til at gå til Vollsmose.

Annonce
Forsiden netop nu
Assens

Klager over Assens Kommune: - De tilgodeser ikke vores søns behov

Fyn

Folketingspolitikere støtter flere tog på Vestfyn: Uld i mund om regningen

Annonce