Annonce
Odense

Jegind om pedelsag: - Vi har ikke råd til at give løn for arbejde, der ikke bliver udført

Pedel på Korup Skole, Jan Christensen, er ligesom 14 andre serviceledere, blevet præsenteret for en fyreseddel og en ny kontrakt med stor lønnedgang i forbindelse med, at hans ansættelse rykkes fra skolen til By- og Kulturforvaltningen. Foto: Frederik Steen Nordhagen
By- og kulturrådmand Jane Jegind er foruroliget over, at man i Børn- og Ungeforvaltningen i årevis har givet pedeller tillæg for opgaver, de ikke har udført. - Det er der ikke råd til i By- og Kulturforvaltningen, siger hun.

Det har skabt røre, at 15 skolepedeller er fyret og har fået tilbudt nye kontrakter på dårligere vilkår, i forbindelse med at de ved årsskiftet er overgået til at arbejde i en afdeling under By- og Kulturforvaltningen i stedet for under de enkelte skoler.

For mange bliver lønnen væsentligt forringet, og fagforeningen FOA har bedt om en time out for at få sat personalesagerne i bero, mens der diskuteres mellem parterne. Det har de nu fået.

Samtidig har børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) stillet sig undrende overfor, at pedellernes vilkår bliver så markant forringet i forbindelse med overflytningen, og hun sagde, da FOA rejste sagen, at lønnedgangen var "uhørt."

Hendes rådmandskollega i By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind (V) deler ikke Crawley Larsens undren. Hun er ikke selv en del af budgetforliget, men minder om, at overflytningen kom sammen med et sparekrav på tre millioner kroner, som er blevet delt mellem forvaltningerne.


Der er nogle, der har fået løn for et stykke arbejde, de ikke har udført. Børn- og Ungeforvaltningen har åbenbart en helt særlig tilgang til, hvordan vi bruger skatteborgernes penge, men så mange penge er der altså ikke til rådighed i By- og Kulturforvaltningen.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V)


- Jeg kan forstå, at budgetforligspartierne af direktør Anne Velliing er blevet gjort opmærksom på, at der blandt andet var tale om den her slags effektiviseringer. Så jeg tænker, at børn- og ungerådmanden taler mod bedre vidende, lyder det fra Jane Jegind.

Annonce

Ledelses- og standbytillæg

By- og kulturrådmanden forklarer, at lønnedgangen handler om, at servicelederne mister tillæg for opgaver, de ikke længere udfører.

Det drejer sig blandt andet om et vintertillæg for at stå stand by til snerydning og om et ledelsestillæg, flere har fået, uden at de har haft medarbejdere under sig. Tillæggene skulle være et levn fra den gang, hvor de tekniske serviceledere havde rengøringsassistenter under sig, siger rådmanden.

- Der er nogle, der har fået løn for et stykke arbejde, de ikke har udført. Børn- og Ungeforvaltningen har åbenbart en helt særlig tilgang til, hvordan vi bruger skatteborgernes penge, men så mange penge er der altså ikke til rådighed i By- og Kulturforvaltningen. Det foruroliger mig dybt i forhold til Børn- og Ungeforvaltningens økonomistyring. Det roder i forvejen - det her er så bare endnu et eksempel på, at de ikke har styr på det, siger Jane Jegind.

By- og Kulturrådmand Jane Jegind har fuld forståelse for de tekniske servicelederes situation, men mener ikke, at hendes forvaltning har råd til at betale tillæg for arbejde, der ikke bliver udført. Arkivfoto: Lasse Hansen

By- og kulturrådmanden påpeger, at hun har fuld forståelse for, at det kan være en svær situation for den enkelte medarbejder:

- Jeg kan sagtens forstå den enkeltes frustration, og derfor er jeg også glad for, at man er blevet enige om at tage en time out og mødes og prøve at snakke om, hvordan det her ser ud. Selvfølgelig skal man have gode forklaringer. Vi sætter stor pris på de medarbejdere, og vi har også brug for dem.

Man har jo været i gang med en proces igennem længere tid, hvor nyansættelser har været på nye vilkår. Kunne man ikke nøjes med at ændre kontrakterne fremover og dermed vise hensyn til medarbejdere, der har været i kommunens tjeneste i mange år?

- Man skal huske, at det her kommer med et sparekrav på tre millioner. Og der er jo også hensynet til de medarbejdere, der er i forvejen. Det er jo kollegaer, der skal gå ved siden af hinanden og udføre det samme arbejde, og så går det ikke, at en får væsentligt mere end en anden på baggrund af, at man i en tidligere forvaltning ikke har evnet at tilpasse lønnen til opgaven, lyder svaret fra Jane Jegind.

Annonce

Børn- og ungerådmand fastholder

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) fastholder, at der i orienteringen ved budgetforhandlingerne blev talt om stordriftsfordele og en bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer, da man vedtog overflytningen og sparemålet.

- Der blev ikke sagt, at der ville blive reduceret i serviceledernes løn. Vi kan heller ikke vide, om de skal løse præcis de samme opgaver. Det er efter min opfattelse ikke den rigtige måde at løse det her på. I øvrigt er der tale om gruppe medarbejdere, der ikke er højtlønnede, siger børn- og ungerådmanden.

Hun har ikke lyst til at kommentere på by- og kulturrådmandens karakteristik af økomonistyringen i Børn- og Ungeforvaltningen.

- Det vil jeg undlade at sige noget om. Det er vist mest udtryk for by- og kulturråmandens egen frustration, siger hun.

Flytning af pedeller

Fra første januar 2020 blev det tekniske servicepersonale - det man i gamle dage kaldte pedeller - flyttet fra at høre under de enkelte skoler og dermed Børn- og Ungeforvaltningen til By- og Kulturforvaltningens afdeling "facility management."

Beslutningen blev truffet i forbindelse med budgetforliget for 2020 og var led i en besparelse på i alt tre millioner kroner.

91 medarbejdere blev flyttet 1. januar 2020.

15 af dem er blevet præsenteret for en opsigelse og mulighed for genansættelse på væsentligt forringede vilkår.

Derudover er 20 servicemedarbejdere blevet bedt om at skrive under på nye kontrakter med væsentlig dårligere løn.

Servicelederne blev præsenteret for en gennemsnitlig lønnedgang på 90.000 årlige lønkroner, mens servicemedarbejderne gennemsnitligt gik 20.000 kroner ned i løn i de nye kontrakter.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

S-politiker om klinkesag fra Bolbro: - Jeg synes, det er provokerende

Odense For abonnenter

Jura-professor klar til kamp: Klinke-strid kan ende i retssag mod Odense Kommune

Annonce