Annonce
Odense

Jagten på velfærdspenge: Kultur slipper for en lille bid besparelser

- Kunst og kultur er også kernevelfærd. Der er en grund til, at museers besøgstal boomer, for her er noget meningsfyldt at være sammen om, har Brandts-direktør Mads Damsbo sagt i protest mod de varslede besparelser på Odenses kultur. Nu bliver det sparekrav en anelse mindre. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg
Kulturområdet skal alligevel ikke levere helt så mange millioner til velfærd, som først foreslået. Det står klart, efter Økonomiudvalget har vedtaget en fordeling af de 140 millioner, der skal spares i forvaltningerne. - Men det bliver stadig en hård omgang, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Kulturen og fritidsområdet ser ud til at slippe lidt billigere. Især næste år og så lidt mindre de efterfølgende år.

Men ellers har politikerne i Økonomiudvalget sagt god for rammerne om det spareoplæg, som den kommunale direktørgruppe har sat sammen. Og som betyder, at specielt kulturområdet og vækstinitiativer fra 2020 bliver beskåret for at finde penge til skoler, dagtilbud og ældrepleje.

- Grundpræmissen består, og vi omprioriterer de 140 millioner kroner for frem mod 2024 at sikre ordentlig velfærd til de børn og ældre, der bliver flere af, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Dertil kommer 60 millioner kroner, som det politisk er besluttet at spare ved at fyre 100 administrative medarbejdere.

- Det er en kæmpe øvelse, og jeg synes stadig, der er rigtig mange af forslagene, der kan vække min bekymring, men jeg vil velfærden, understreger Rahbæk Juel.

I et brev fra medarbejdersiden i Odense Kommunes Hovedudvalg er der imidlertid bekymring for netop velfærden. Til Økonomiudvalget skriver de blandt andet:

- Det er svært at se, at de foreslåede omprioriteringer ikke vil få mærkbare konsekvenser for den velfærd, som vi kender i dag. Velfærd defineres ikke kun gennem de opgaver, frontpersonalet løser, men hænger i høj grad sammen med understøttende, administrative indsatser.

Men Peter Rahbæk Juel fastholder, "at det ikke er målet med øvelsen" at ramme den velfærd, der er helt tæt på borgerne.

- Og så er det vigtigt, vi har is i maven og nu lader de enkelte forvaltninger komme med de konkrete forslag. Dem har vi stadig til gode at se, siger han med henvisning til, at hver forvaltning og hvert politisk udvalg nu ud fra de overordnede sparekrav leverer oplæg til, hvordan der mere præcist skæres på for eksempel kulturen, vejene, de grønne indsatser og vækstpuljen.

Annonce

Sådan fordeler besparelserne sig

De 140 millioner kroner, som Økonomiudvalget nu har taget stilling til fordelingen af, skal fra 2022 omprioriteres fra følgende forvaltninger:

  • Borgmesterforvaltningen: 47,6 millioner. Har i år et budget på 1,8 milliarder.
  • By- og Kulturforvaltningen: 57,5 millioner. Har i år et budget på 1,2 milliarder.
  • Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: 21 millioner. Har i år et budget på 4,1 milliarder.
  • Børn- og Ungeforvaltningen: 6,1 millioner. Har i år et budget på 3 milliarder.
  • Ældre- og Handicapforvaltningen: 7,8 millioner. Har i år et budget på 2,2 milliarder.

I fordelingen af sparekravene er der taget højde for, at politikerne har bedt om at skåne ledige, børn, unge og ældre og mennesker med handicap mest muligt. Dertil kommer, at der er låste udgifter til for eksempel overførselsindkomster.

Giver lidt luft

I By- og Kulturforvaltningen skal rådmand Jane Jegind (V) altså nu skære knap så dybt som først foreslået.

Mens hun næste år skulle have leveret 70,5 af de 140 millioner, skal hun nu i stedet finde 57,5 millioner. Og det bliver også den varige besparelse fra 2022 og frem - der lød tallet ellers på 60,5.

- Jeg er glad for de ændringer, der er vedtaget, så vi kan løfte lidt af både fritids- og kulturbesparelserne. Det vil i hvert fald være min intention, for det er for mig også en del af vores velfærd, siger Jane Jegind.

- Det hører med til et ordentligt samfund, at man kan gå til svømning og fodbold, og at man kan få teateroplevelser og dér være del af et større fællesskab, fremhæver hun.

Det samme har flere fremtrædende kulturchefer gjort. Brandts-direktør Mads Damsbo har kaldt kunst og kultur for kernevelfærd, og teaterleder på Momentum Marianne Klint har understreget, at kulturens "mentale helse er lige så vigtig som varme hænder". Og så har hun foreslået hellere helt at lukke udvalgte kulturtilbud frem for at skære bredt på alle.

Jane Jegind er ikke uenig.

- Men det bliver nok en kombination af begge dele. Selv om det her giver lidt luft, bliver det stadig en hård omgang, siger hun.

Lidt mindre luft får til gengæld Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- Handicapforvaltningen, der hver skal levere 1,5 millioner flere sparede kroner. Også selv om det er i netop de to forvaltninger, pengene skal omsættes til velfærd. Til det siger Peter Rahbæk Juel:

- Det var med til at få brikkerne til at falde på plads.

Brat stigning

De sidste 10 millioner, som By- og Kulturforvaltningen slipper for at finde, hentes ved, at der ikke allerede næste år ligger 140 millioner - plus de 60 fra de administrative besparelser - klar til velfærdsbrug. Og det er faktisk heller ikke nødvendigt.

Stigningen i børn og ældre vil næste år kræve op mod 30 millioner ekstra til daginstitutioner og ældrepleje - og så stiger det tal til op mod 200 millioner i 2024.

- Behovet stiger brat, og hvis vi ikke tager tager fat nu, er alternativet, at vi hele tiden skal spare. Nu sikrer vi ro på velfærdsområderne, forklarer borgmesteren.

De ledige penge skal de førstkommende år i stedet bruges på engangsinvesteringer i rammerne for velfærd - der bliver for eksempel brug for flere børnehuse - i vedligeholdelse og i tiltag, der på sigt kan give driftsbesparelser.

Ud over Økonomiudvalgets omprioritering på de i alt 200 millioner, som stadsdirektøren har kaldt historisk stor, skal en netop nedsat velfærds-taskforce give anbefalinger til den mere langsigtede løsning.

Om 10 år vil der ifølge kommunens beregninger mangle op mod en halv milliard kroner årligt, hvis det nuværende velfærdsniveau skal fastholdes til det stigende antal børn og ældre.

Annonce
Forsiden netop nu
Nyborg

Større overskud hos Aagaard Nielsen

Annonce