Annonce
Odense

Inviterer demente og pårørende med: Nyt forskningsprojekt skal finde "det gode liv" med demens

Der kommer flere ældre i Danmark og dermed potentielt set også flere demente. De kan være krævende at passe og pleje, og det forudsætter kendskab til sygdommen og til de forskellige psykiske og sociale problemer, der med tiden opstår. Et nyt tværfagligt forskningsprojekt vil inddrage de demente og deres pårørende for på den måde at finde nye og bedre måder at hjælpe på. Arkivfoto: Tommy Kofoed/Ritzau Scanpix
Et nyt forskningsprojekt i demens fra SDU og OUH vil for første gang herhjemme inddrage de demente og deres pårørende og lade dem få afgørende indflydelse på projektet. Målet? At finde ud af hvad "det gode liv" med demens er og at se på, hvad der kan hjælpe de demente og deres pårørende i hverdagen.
Annonce

Kan man have et godt liv med demens?

Ja, mener forskere på Syddansk Universitet (SDU) og Demensklinikken på Odense Universitets Hospital (OUH). De har kastet sig ud i et ambitiøst forskningsprojekt, der ved hjælp af en ny tilgang skal være med til at finde bedre måder at hjælpe demente og deres pårørende på i hverdagen.

Tilgangen kaldes citizen science, og begrebet dækker over, at forskere og borgere går i dialog om konkrete problemer - de interagerer, som det hedder på nudansk - med udgangspunkt i viden og fakta. Og det kan der være store fordele i, forklarer projektleder og professor i folkesundhed Pernille Tanggaard Andersen fra SDU:

- Vi vil gerne finde ud af, hvad det gode liv med demens er. Hvad vil det egentlig sige set ud fra forskellige forskningsvinkler, og hvordan ser det ud fra den demente borgers eget perspektiv? Projektet er lagt an på, at vi med det samme får inkluderet de demente borgerne, folk omkring dem, de sundhedsprofessionelle og kommunale medarbejdere samt patientforeningerne. Målet er at rette forskningsprojektet til, så vi får al viden fra alle involverede bragt i spil.

- Det er nemlig ikke alt, vi i dag er opmærksomme på i vores forskning. Nogle gange går vi for mange gange over åen efter vand i stedet for at inddrage folk selv med det samme og designe projektet på den baggrund. Vi regner blandt andet med, at de demente borgere selv kan påpege nogle ting, for eksempel at de kan have svært at komme rundt, eller at de har brug for hjælp til at komme ud at handle, forklarer Pernille Tanggaard Andersen.

Glem ikke demens

Demens skyldes sygdom i hjernen. Der er mange forskellige sygdomme, men den hyppigste årsag er Alzheimers sygdom. Demenssygdomme er kroniske og livstruende sygdomme ofte med et flerårigt forløb med tiltagende svækkelse og er den hyppigste årsag til indstilling til plejebolig.

"Glem ikke demens" heddet projektet, vi omtaler her, hvor forskere fra SDU og OUH arbejder sammen på tværs af sundhedsvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og Demensklinikken. Formålet er på den ene side at skabe en bedre livskvalitet for de demente og deres pårørende, på den anden side at skabe et bedre grundlag til at arbejde med demens på tværs af fagligheder, afdelinger og forskellige sektorer.

Forskerne skønner, at op imod 87.000 borgere lider af forskellige grader af demens, og det tal forventes at blive højere i takt med, at levealderen stiger. Forskningen tyder på, at det i et vist omfang er muligt at forebygge eller udsætte demens og at forebygge pludselige forværringer hos personer, der allerede har fået demens.

Kilde: SDU og Nationalt Videnscenter for Demens

Annonce

Hukommelsesbesvær

De fleste personer med demens får hukommelsesbesvær. Det giver visse udfordringer, og derfor vil forskerne især have fokus på folk, der har begyndende demens.

- Der er faktisk mange, der ligger i den gruppe relativt længe og andre, som ikke har fået diagnosen endnu, hvor man kan lave nogle forebyggende tiltag for at undgå, at sygdommen slår så hårdt ud og kommer så hurtigt. Vi synes - set ud fra en forskningsvinkel - at det er her, man virkelig kan sætte ind, siger Pernille Tanggaard Andersen.

Forskningsprojektet er højaktuelt, da der er en ny dansk demensstrategi på vej. Der kommer nemlig flere ældre samtidig med, at diagnosticeringen af demens bliver mere præcis og bedre. Det betyder, at der potentielt set kommer flere demente, som er krævende at passe og pleje. Det forudsætter kendskab til sygdommen og til de forskellige psykiske og sociale problemer, der opstår.

Og netop derfor er der brug for nye projekter, der arbejder med de dementes hverdag, behov og ønsker, påpeger cand.phil. Thomas Kaarsted, der er projektleder i citizen science-netværket på SDU.

- Her er udgangspunktet, at vi tager fat i de demente og deres pårørende og deres behov og så prøve af den vej at designe nye services og nye interventioner - for at gøre deres liv bedre, siger han.

Annonce

Skal støttes af private

Tilgangen er den samme som den, der senest har sat skub i udviklingen af en ny stor bevægelsespark på omkring 50 hektar ved SDU og nyt OUH i et projekt med navnet Active Living. Her er mere end 800 borgere kommet med input og idéer til, hvad parken skal indeholde.

Den er nu klar til næste fase - realiseringen, hvor der søges fonde - mens demensprojektet skal arbejde videre med at få flere borgere og kommuner med i projektet. Når det arbejde er færdigt, skal det munde ud i en ansøgning til en stor dansk fond om støtte til det videre arbejde.

Hvilke kommuner, som skal være med i projektet, er endnu ikke fastlagt, men både Svendborg og Varde er ombejlede, da de begge er spydspidser på demensområdet og blandt andet arbejder med demensvenlige landsbyer. Odense Kommune er også i spil, selv om en ellers længe planlagt demenslandsby nu er skrinlagt.

Pernille Tanggaard Andersen, professor i folkesundhed fra Syddansk Universitet, står i spidsen for et nyt ambitiøst forskningsprojekt: - Vi vil gerne finde ud af, hvad det gode liv med demens er. Hvad vil det egentlig sige set ud fra forskellige forskningsvinkler, og hvordan ser det ud fra den demente borgers eget perspektiv? Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce