Annonce
Læserbrev

Futter I bare papir og pap af efter det er sorteret? Læs svaret fra NFS-direktør

Debat: Borgerne i Nyborg Kommune har i nogle år haft mulighed for at deltage i affaldssortering af plast (klar sæk) samt papir og pap (sort vogn med blåt låg).

Dette bliver gjort samvittighedsfuldt rundt omkring. Man er vel med på den grønne, klimavenlige bølge! Dog har forlydt, at også dette sorterede affald bliver futtet af uden den påtænkte anvendelse.

Må vi Nyborggensere og østfynboer af NFS få at vide, hvad der rent faktisk videre sker med det nævnte affald, når indsamlingsbilen ca. hver sjette uge kører hjemad fuldt læsset?

Bliver det futtet af, og hvor? Eller går det vitterlig til genanvendelse, og hvor da, og hvordan? Kun positive svar herpå kan motivere til deltagelse i den velmente ordning!

Las os få redegørelsen ikke kun på nettet men under alle omstændigheder i al sin klarhed i byens og oplandets papiravis ”Lokalavisen”.

Annonce

Svar

Direktør hos Nyborg forsyning og service, Erik Hansen svarer på spørgsmålene fra Philip Rasmussen:

Tak for din interesse i affaldssortering og genanvendelse af papir, pap og plast.

Papir og pap fra husholdninger, genbrugsstationer, genbrugsøer samt foreningsindsamlinger sendes til genanvendelse gennem danske genanvendelsesvirksomheder, og der bliver ikke ”futtet” noget af, som du skriver. Det genanvendes bl.a. til nye papkasser, toiletpapir, æggebakker, tæpperuller m.m.

Plast er en vanskelig fraktion, hvor der endnu ikke sker en 100 % genanvendelse. Plast indsamlet fra husstandene i Nyborg Kommune sendes til en dansk genanvendelsesvirksomhed, som grovsorterer og efterfølgende sender plasten til et sorteringsanlæg i Tyskland. Den neddelte og sorterede plast sendes til andre genanvendelsesvirksomheder, hvor det indgår i nye produkter f.eks. renovationssække m.m. Der opstår en rest efter sortering som brændes.

Afslutningsvis vil jeg gerne slå fast, at når vi beder om at affaldet sorteres, skal man som borger selvfølgelig også kunne være sikker på, at materialerne rent faktisk går til genanvendelse, og det er bl.a. det NFS sikrer.

I Nyborg Kommune er det besluttet at indføre en ny renovationsordning, som vil betyde endnu mere sortering, og dermed mere til genanvendelse til gavn for miljøet, så jeg håber, at du vil fortsætte din samvittighedsfulde sortering, for det nytter.

Hvad sker der med papir og plast, når det er sorteret og samlet ind, spørger Philip Rasmussen fra Vindinge. Direktør Erik Hansen, NFS, svarer. Arkivfoto: Robert Wengler.
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn For abonnenter

På motorvejen: Ud af øjenkrogen så Sofie en lastbilanhænger komme glidende imod hende

Læserbrev

Åløkkeskoven. Lad kommunen købe de Lindes grund

Synspunkt: For nylig bragte Fyens Stiftstidende et læserbrev om Åløkkekvarterets beboeres bekymring for, at ejendomsudvikleren Olav de Linde vil bygge seks blokke med lejligheder i Åløkke/Snapindskoven. Argumenterne lød blandt andet, at skovområdet er hjemsted for forskellige dyr og har stor rekreativ værdi for beboerne i området. Vi deler betragtningerne 100 procent. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at der skal fældes gammel skov i en by som Odense, der i forvejen er bagud på grønne områder, når man samtidig vil være grøn by. I øvrigt er der siden seneste læserbrev hørt rævehyl i skoven, så ræve er der også. Skoven er et sammenhængende hele med den omgivende natur. Vi er forbundne kar, da biodiversiteten i den kommunale del af skoven vil blive påvirket, hvis der bygges. Dels vil fugtigheden i skoven ændres, så de eksisterende vådområder forsvinder, og dels vil de ændrede vindforhold, vinden fra vest, påvirke de meget høje, smukke træer, som er karakteristiske for denne skov, der ligger midt i byen. For nogle år siden skulle de gamle kirsebærtræer på Ny Kongevej udskiftes. Odense Kommune havde ikke alle midlerne til det, så beboerne på vejen gik i gang med at skaffe de penge, der manglede, et joint venture med Odense Kommune, hvor hver husstand på vejen lagde 2500 kroner i kassen. På det tidspunkt kontaktede vi Olaf de Linde for at høre, om han ville støtte projektet. Olaf de Linde havde dog nok at gøre med at holde Bazaren oven vande på det tidspunkt, hvilket vi fandt helt forståeligt. Som helt almindelige borgere i Odense Kommune har vi altså alle forsøgt at gøre noget for at bevare kvarterets særkender med de blomstrende kirsebærtræer, der fører ned til Åløkke/Snapindskoven. Det er helt forståeligt, at Olav de Linde har et ønske om at bygge boliger i et attraktivt område og udnytte den del af skoven, som han ejer (den øvrige del ejes af kommunen). Det er hans forretningsområde, og han har formentlig ikke den samme kærlighed til området, som vi naboer har. Det kan man dybest set ikke klandre ham for. Der er ingen tvivl om, at kommunen, ejendomsselskabet og beboerne kan have forskellige interesser. Derfor må der findes en løsning, der kan tilgodese alle parter. Løsningen må efter vores opfattelse være, at kommunen køber den grund, som er en del af skoven, og som i dag ejes af Olav de Linde. Det vil koste kommunen en sum penge. Til gengæld kan kommunen sikre, at det eksisterende skovareal i Åløkke/Snapindskoven bevares som skov, hvilket stemmer overens med kommunens egne planer og ambitioner om at være en grøn storby. Samtidig bevares området uforandret til glæde for alle brugere. Herved får Olav de Linde en sum penge, som kan bruges på at købe en anden attraktiv grund, hvor han kan bygge de boliger, han planlægger - og taber dermed ingenting. Alternativt kan kommunen eventuelt tilbyde at bytte til en anden grund, som kommunen ejer. Der er ingen grund til, at sagen skal gå yderligere i hårdknude til ugunst for alle. Derfor vil vi opfordre By- og Kulturudvalget til at se velvilligt på vores forslag, som er en enkel, men effektiv løsning. I virkeligheden kan man sige, at man derved ruller situationen tilbage til før en del af skoven blev solgt til det daværende Roulunds fabrikker, så kommunen igen ejer hele skovområdet - og derefter kan udlægge hele området som fredskov.

Fyn

Lastbil tabte tre ton tung anhænger på motorvej: - Vi kunne have stået med en kæmpe katastrofe

Fyn For abonnenter

Frederik Barfoed: - Når det skal gå stærkt, kan vi være nødt til at parkere på fortovet

Danmark For abonnenter

Tusindvis af borgere betaler allerede mere end gennemsnittet: Nu risikerer de højere skat efter udligningslussing

Annonce