Annonce
Assens

Hvad foregår der i Tommerup og Broholm kirkesogne?

Læserbrevsskribenterne Poul Petersen og Ruth Klit Poulsen mener, at der er ubalance i samarbejdet mellem Tommerup og Broholm Sogne. Menighedsrådsformand afviser beskyldningerne. På billedet ses Broholm Kirke i Tommerup Stationsby. Arkivfoto: Brian Karmark
Annonce

Lokaldebat: Hvad er det, der foregår i Tommerup/Broholm kirkesogne?

Vi har i længere tid haft en fornemmelse af, at der var en stigende ubalance og manglende harmoni i samarbejdet blandt de involverede parter i de to kirkesogne. Nu hører vi også rygterne om, at der er forhold i Tommerup Menighedsråd, der har været meget uheldige for samarbejdet og tilliden til hinanden mellem de to sogne.

Der er tilsyneladende en del tilfælde, hvor både familieskab og indspisthed i Tommerup Menighedsråd er blevet udnyttet.

Vi har i et "forundringsbrev" til biskoppen i juni forespurgt om formandens habilitet i Tommerup Menighedsråd. Vi mener, der er tale om nepotisme, da han er fætter til den nye deltidspræst, og vi mener klart, at det kan influere på hans stillingtagen i forhold til sager, der skal behandles der.


Det skal ikke være sådan, at et menighedsråd kan opfattes som indspist og kunne beskyldes for nepotisme.

Poul Petersen og Ruth Klit Poulsen, Nørremarksvej 24, 5690 Tommerup


Vi har kigget nærmere på forvaltningslovens definition på inhabilitet.

Citat:

" Inhabilitet foreligger, når en afgørelse træffes under omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om beslutningstagerens upartiskhed, fordi han/hun kan være påvirket af uvedkommende interesser eller præget af interessekollision.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at det ikke er afgørende, om den pågældende person selv ser sig i stand til at "bære flere kasketter". Det afgørende er, hvordan en udefrakommende person, en borger, ville vurdere konstellationen. Det er således en objektiv vurdering, om der forligger inhabilitet. Derfor vil det også ofte være vanskeligt at vurdere sin egen situation. "

Fra vores synsvinkel er det ganske uholdbart, at menighedsrådets formand er så tæt familiemæssigt relateret til præsten, da der gang på gang vil være situationer og behandling af sager, hvor formanden er inhabil.

Når dette bringes op nu, hænger det sammen med, at der snart skal være valg til menighedsrådene, og indenfor et år skal der ansættes en ny præst. Det skulle nødig være sådan, at en fætter/kusinerelation med støtter i et menighedsråd, der primært består af personer, der har eller har haft relation til Tommerup Efterskole, hvor menighedsrådsformanden er forstander, skal afgøre valget af den nye præst.

Det skal ikke være sådan, at et menighedsråd kan opfattes som indspist og kunne beskyldes for nepotisme.


Svar fra Peter Munk Povlsen, formand for Tommerup Menighedsråd

Jeg har med overraskelse og beklagelse læst Poul Petersen og Ruth Klit Poulsens læserbrev. Jeg ville ønske, at skribenterne havde rettet henvendelse til mig, menighedsrådet eller stiftet i stedet. Jeg har ligeledes forsøgt at invitere til en afklarende samtale, hvilket desværre er blevet afvist.

Tommerup Menighedsråd holdt møde den 4. august og vendte de hårde beskyldninger mod min person.

Først og fremmest er det vigtig at understrege, at undertegnede og hele Tommerup Menighedsråd oplever, at samarbejdet med Broholms Menighedsråd er både godt, konstruktivt og fortroligt.


Fra starten af processen erklærede jeg mig inhabil. Jeg deltog ikke i indstillingen, da jeg er familiært forbundet med Karen, der er min kusine.

Peter Munk Povlsen, formand for Tommerup Menighedsråd


Jeg opfatter punktet om nepotisme som en antydning til min rolle i ansættelsen af Karen Frendø Ebbesen som sognepræst i de to sogne. Beskyldningen er både urimelig og forkert. Fra starten af processen erklærede jeg mig inhabil. Jeg deltog ikke i indstillingen, da jeg er familiært forbundet med Karen, der er min kusine. Stiftsjuristerne mente ikke, det var nødvendigt i forhold til loven, men jeg valgte at fastholde, at jeg betragtede mig selv som inhabil. Der skulle ikke kunne sættes en finger på processen.

Det var altså de resterende 12 medlemmer af Tommerup- og Broholm menighedsråd(5 fra Tommerup og 7 fra Broholm), der enstemmigt indstillede Karen Frendø Ebbesen til stillingen.

Hvis der i konkrete spørgsmål er tale om, at der kan sættes spørgsmål ved min habilitet, vil jeg bede Poul Petersen og Ruth Klit Poulsen henvende sig til menighedsrådet eller indgive en klage til Biskop Tine Lindhardt. Generel inhabilitet kan der ikke være tale om. Menighedsrådet behandlede jf. menighedsrådsloven spørgsmålet om inhabilitet på mødet den 4. august, og det blev enstemmigt tilkendegivet, at der ikke har været sager siden ansættelsen af Karen Frendø Ebbesen, der har givet anledning til begæring om inhabilitet.

Undertegnede og Karen Frendø Ebbesen deltog ikke i drøftelsen og afstemningen.

Tommerup Menighedsråd er, som alle andre i landet, valgt ved et åbent valg, hvor alle er velkomne til at stille op. Der er valgforsamling den 17. september i Tommerup Sognehus. Jeg håber, at mange vil bifalde til, at rådet er så bredt sammensat som muligt og vil opfordre alle med interesse for det folkekirkelige arbejde til at møde op.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nyborg

Bæredygtigt byggeri i Nyborg Kommune

Odense For abonnenter

Tiltalts brødre forsøgte at betale sig fra voldtægt: 16-årigt offer tilbudt op til 50.000 kroner for at trække anmeldelse tilbage

CORONAVIRUS

Live: Det er for tidligt at glæde sig over smittetal, mener Mølbak

Annonce