Annonce
Nyborg

Hovsa: Udsigt til store besparelser på budgettet

Borgmester Kenneth Muhs (V) og resten af byrådet går et travlt efterår i møde. Næste års budget skal være forhandlet på plads senest den 9. oktober. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Nyborg Kommunes økonomi er kernesund. Ikke desto mindre bliver det nødvendigt at skære i kommunens udgifter på en lang række områder, lyder det fra borgmester Kenneth Muhs (V) forud for efterårets budgetforhandlinger. Nyt udspil fra forvaltningen indeholder forslag til effektiviseringer for mere end 50 millioner kroner alene i 2019.

Nyborg: "Rettidig omhu" og "et budget i balance".

Borgmester Kenneth Muhs (V) har fundet sine egne overskrifter frem, da han fredag inviterer til pressemøde om et dugfrisk budgetoplæg fra forvaltningen. Et oplæg, der indeholder forslag til effektiviseringer for mere end 50 millioner kroner alene i 2019. Det svarer til at høvle cirka 2,5 procent af kommunens samlede driftsbudget eller nedlægge rundt regnet 20 fuldtidsstillinger.

Endnu er der netop kun tale om et oplæg, der skal danne baggrund for efterårets politiske forhandlinger. Undervejs vil sparekataloget komme i offentlig høring i en måned, før partierne sætter sig sammen i et forsøg på at strikke den endelige aftale sammen. Borgmesteren erkender dog, at det bliver nødvendigt at spænde den økonomiske livrem ind.

Ikke mindst, hvis politikerne skal leve op til de målsætninger for budgetlægningen, som de selv har været med til at formulere. Ud over et plus på driften i størrelsesordenen 50 millioner kroner skal den såkaldte serviceramme være overholdt, og så skal i gennemsnit afsættes 70 millioner kroner om året til nye investeringer i nye anlæg, uden at kommunen af den grund må optage ny gæld.

- Hvis man ser på serviceniveauet, så ligger vi rigtig godt med på Fyn, og på nogle områder ligger vi også højst. Det bliver der ikke pillet ved, selv om vi gennemfører det oplæg, som forvaltningen nu har lagt frem. Meget af det handler netop om ikke at ramme servicen overfor den enkelte borger. Vi skal hverken ud og lukke skoler eller andet, og taksterne for eksempelvis forældrebetaling stiger ikke. Vi skal heller ikke ud og fjerne visiterede ydelser nogen steder. I stedet har man set meget på administration, på ledelse og på tekniske korrektioner indenfor en række områder. Men selvfølgelig kan der være elementer i det her, der vil kunne opleves som svært, erkender han.

Annonce

Sådan rammer forvaltningens budgetoplæg

Forvaltningen i Nyborg Kommune har virkelig været ude med tættekammen, da man skulle finde forslag til besparelser på næste års budget. I alt er der stillet forslag til effektiviseringer for 51,8 millioner kroner i år 2019, 64,9 millioner kroner i år 2020, 66,1 millioner kroner i år 2021 og 66,3 millioner kroner i år 2022.Det efterlader et økonomisk råderum på 21 millioner kroner samt anlægsreserver på 53 millioner kroner.

En del effektiviseringerne er reguleringer i forhold til det faldende børnetal og tekniske tilretninger på baggrund af faktiske regnskaber. De to ting tilsammen tegner sig for cirka 11,5 millioner kroner, mens der er lagt op til at spare cirka 2,5 millioner kroner på ledelse i skoler og daginstitutioner.

Den næststørste enkeltbesparelse tegner jobcentret sig for med fem millioner kroner, mens en såkaldt chefpulje foreslås reduceret med tre millioner kroner. I alt forventer man at kunne hente 10 millioner kroner på mindre skrivebordsarbejde, mens øget digitalisering og bedre udnyttelse af fælles indkøbsaftaler skal bidrage med 3,85 millioner kroner.

Derudover er der lagt op til at skære i en lang række puljer. For eksempel puljen til byfornyelse, der helt forsvinder, mens puljen til grøn omstilling barberes ned fra cirka 550.000 kroner til blot 100.000 kroner. Frem for alt er der en forventning om, at man kan spare ved at gøre tingene på en ny og mere effektiv måde. Det skal blandt andet bidrage til at reducere vikarforbruget på ældreområdet. Sammenlagt skal der hentes knap 15 millioner kroner på den konto.

20 stillinger i spil

Et af de områder, der har udsigt til at blive særlig hårdt ramt, er kommunens jobcenter. Det er også her, langt de fleste stillinger vil forsvinde.

I det meget omfangsrige sparekatalog fra forvaltningen finder man desuden et forslag om at skære i antallet af ledere på den enkelte folkeskole. Det viser sig nemlig, at Nyborg Kommune bruger næsten halvanden gang så mange penge på skoleledelse og administration pr. elev som gennemsnittet af de fynske kommuner.

Med forslaget vil hver af de fire folkeskoler i kommunen skulle vinke farvel til én leder, hvilket giver en samlet besparelse på to millioner kroner om året. Dog lidt mindre i 2019, da besparelsen først vil træde i kraft fra starten af det nye skoleår.

En af måderne, det vil kunne løses på, er ved at lave fællesledelse af indskolingen og SFO, foreslår forvaltningen i sit udspil, hvor man samtidig lægger op til en kraftig beskæring af den kvalitetspulje, der blev indført tilbage i 2011 i forbindelse med vedtagelsen af den nuværende skolestruktur.

Køreplan for efterårets forhandlinger

Den 21. august deltog de politiske partier i en budget-temadag, hvor politikerne fik lejlighed til - for lukkede døre - at få præsenteret forvaltningens udspil og stille opfølgende spørgsmål.Den 27. august er der 1. behandling af budgettet i det magtfulde Økonomiudvalg. Samme dag sendes budgetoplægget i offentlig høring.

Den 28. august bliver budget 2019 førstebehandlet igen, denne gang i byrådet. Herefter begynder de politiske partier at mødes på kryds og tværs.

I løbet af september vil forvaltningens udspil blive diskuteret i de enkelte fagudvalg.

Den 17. september er der frist for indsendelse af høringssvar.

Den 28. september udløber fristen for at komme med politiske ændringsforslag.

Den 8. oktober andenbehandler Økonomidudvalget budgettet, og dagen efter er det byrådets tur. Typisk vil partierne dog have indgået en skriftlig aftale forinden, som blot bliver bekræftet ved denne lejlighed.

Politisk råderum

Vælger politikerne at følge samtlige forslag i forvaltningens sparekatalog, efterlader det et politisk råderum på cirka 21 millioner kroner i 2019.

- Det beløb kan de politiske partier vælge at sige, at man piller helt ud, og så skal der tilsvarende findes et mindre beløb i effektiviseringer her og nu. Noget andet er, om det er klogt, bemærker Kenneth Muhs, der går efter at skabe en aftale om budgettet, der kan skabe ro på den økonomiske front flere år ud i fremtiden.

Men hvordan kan man overhovedet komme i en situation, hvor det er relevant at diskutere effektiviseringer på godt og vel 50 millioner kroner fra det ene år til det andet, når det ellers lige gik så godt? Et beløb, der ifølge forvaltningens udspil oven i købet vil vokse til hele 66,3 millioner kroner i år 2022.

Det korte svar er, at befolkningens sammensætning ændrer sig med rivende hast. For den kommunale husholdning betyder det blandt andet flere udgifter til ældre, til sundhed og til det specialiserede socialområde. Omvendt falder antallet af børn og unge. En del af forslagene i sparekataloget handler derfor om at korrigere budgettet i forhold til de faktiske udgifter på for eksempel skoleområdet, forklarer borgmesteren.

Socialdemokratiets Sonja Marie Jensen kalder det ikke desto mindre bemærkelsesværdigt, at Nyborg Kommune efter en årrække med ingen eller næsten ingen besparelser lige pludselig skal finde den helt store kniv frem fra skuffen.

Kenneth Muhs afviser dog selv den mindste antydning af, at han eller andre har forsøgt at putte med den ubehagelige sandhed.

- Hvis man ser på det budget, som vi vedtog sidste år, så står der tydeligt "ikke udmøntede besparelser" på i alt 50 millioner kroner. Der er ikke noget nyt i det her. Men vælger vi at følge det oplæg, som forvaltningen har lagt frem, så laver vi ikke kun budget for det kommende år, men for fire år ud i fremtiden, konstaterer han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Leder: Har vi et ansvar overfor den dræbte kvindes døtre?

Der er nogle ting, der er så barske, at du ikke kan læse om dem i avisen. Billederne af en ung syrisk kvinde fra Langeskov og hendes ni-årige søn, der blev dræbt og efterladt i en skov i Syrien. Dem kan du ikke se i Fyens Stiftstidende. Vi fortæller heller ikke, hvordan det præcist foregik, da deres liv endte i et middelalderligt ritual angiveligt udført af deres egen mand og far. Det er så forsimplet, uhyggeligt og afstumpet, at det ikke er til at forstå. Hvis du har lyst til at læse og se, hvad der skete natten til en søndag i februar i det nordlige Syrien tæt på grænsen til Tyrkiet, så kan du finde det i andre danske medier. Men vi bliver nødt til at tage en snak om, hvorfor en flygtningefamilie fra Langeskov vælger at rejse tilbage til det land, der er flygtet fra. Hvorefter familiens overhoved efter beskrivelser fra lokale medier og bekendte vælger at begå et sharia-inspireret mord på sin kone og søn. Den unge kvinde, der kom til Danmark for fire år siden, var efter alle beskrivelser særdeles velintegreret. Hun har taget kørekort og var netop ved at afslutte en uddannelse som frisør. Hendes ældste barn gik i 1. kasse i en dansk skole og havde danske venner. Paradoksalt nok var det netop derfor, kvinden endte med at dø, ifølge hendes venner i Danmark. Hun var blevet for dansk til sin ægtemand, der er gammel nok til at være hendes far. Rejsen til Syrien er efter alt at dømme sket i hemmelighed. Blev kvinden presset til at tage af sted? Har hun vidst, der var fare på færde? Det er ikke sikkert, vi nogen sinde får svar på de spørgsmål. Hendes mand meldte sig efter drabene til de lokale myndigheder, og lad os da håbe, de beholder ham et godt stykke tid, så han ikke kommer til Danmark igen. Lige nu og her er det mest presserende spørgsmål, hvad der skal ske med kvindens to yngste børn. To piger, der begge er født i Danmark, og som nu opholder sig hos familie i Syrien. Har vi i Danmark et ansvar over for dem? Eller skal vi lade dem sejle deres egen sø, og så må de klare sig, som de kan hos familien i Syrien?

Odense

Til trods for myndighedernes anbefalinger: Fjernvarme Fyn aflyser arrangement på grund af coronavirus

Annonce