Annonce
Odense

Hold tilbage: Letbanen får grøn bølge hele vejen

Biler og øvrige trafikanter må vige, for lyskrydsene vil i fremtiden automatisk skifte til grønt, når letbanen kommer. Med signalprioritering bliver det muligt at opnå en køretid på 42 minuter på den 14,4 lange letbanestrækning fra Tarup til Hjallese. Illustration: Odense Letbane

Letbanetoget får grønt lys på sin tur gennem byens lyskryds, mens andre trafikanter får øget ventetid. Den og flere andre detaljer om, hvordan Odense bliver trafikalt, når letbanen kører, fremgår af en præsentation, politikerne har fået forelagt, som avisen har set nærmere på.

42 minutter.

På den tid skal Odenses kommende letbane nå fra sin ene endestation ved Tarup Centeret til endestationen i den modsatte ende, Hjallese Station.

For at holde den køretid er det dog nødvendigt at prioritere letbanen over den øvrige trafik, når letbanetogene - efter planen fra slutningen af år 2020 - skal sno sig gennem byen.

Det fremgår af en status for de fremtidige trafikforhold i forbindelse med Odense Letbane, som i november er blevet præsenteret for By- og Kulturudvalget. Der er ganske store ændringer på vej i det odenseanske trafikbillede, kan man læse, og avisen er dykket lidt længere ned i, hvad der rent faktisk er i vente.

Fra starten har det været en præmis, at letbanen skulle tænkes sammen med busserne, og i øjeblikket er planlægningen af et nyt fremtidigt rutenet i gang. Planen er, at By- og Kulturudvalget i begyndelsen af 2019 skal beslutte, hvordan busserne fremover skal køre.

Fra artiklen
Annonce

Topprioritet i 56 signalanlæg

Konkret betyder ambitionen om at holde køretiden fra endestation til endestation nede på 42 minutter, at letbanen skal have fuld prioritet i samtlige signalanlæg, kan man læse af statusnotatet. I alt er der 56 signaler på den 14,4 kilometer lange letbanestrækning. Konsekvensen bliver øget ventetid for andre trafikanter, herunder bilisterne.

- Letbanetoget får grønt lys uden ventetid, når det ankommer til signalanlæggene. Når letbanen ankommer til krydset, skal de øvrige trafikanter holdes tilbage fra at krydse letbanesporet, står der, og det følges op med:

- Forvaltningen (by- og kultur, red.) er i gang med at programmere de 56 signalanlæg, hvor eksempelvis grønt-tider for de forskellige retninger fastlægges. I det arbejde forsøger forvaltningen at afvikle trafikken så smidigt som muligt. Det vil dog være uundgåeligt, at de øvrige trafikanter vil opleve en langsommere afvikling af trafikken, når der passerer et letbanetog gennem krydsene hvert 7,5. minut i hver retning.

Annonce

Smallere veje, fortove og cykelstier

En anden konsekvens af letbanen bliver smallere veje, fortove og cykelstier en del steder.

Målet har været at skabe så meget plads som muligt, men samtidig er antallet af nedrivninger af bygninger langs strækningen forsøgt mindsket.

Udfordringen er, at letbanens traché - altså det areal, letbanen anlægges i - fylder otte meter i bredden. Det har medført, at det mange steder har "været nødvendigt at trykke de omkringliggende arealer sammen", som det er formuleret.

Enkelte steder, eksempelvis på inderste del af Nyborgvej, har det været nødvendigt helt at fjerne cykelstien på grund af pladsmangel.

- På de steder vil bilernes hastighed blive tvunget ned ved hjælp af bump, oplyses det.

Flere steder på letbanestrækningen vil pladsmanglen også påvirke mulighederne for varelevering og udeservering.

By- og Kulturforvaltningen er i gang med at gennemgå de strækninger, hvor butikker og virksomheder vil opleve væsentlig ændrede muligheder for varelevering. Nogle butikker vil skulle have leveret varer fra sideveje, da der ikke er plads til at etablere vareleveringslommer eller parkering langs letbanens tracé på grund af den snævre plads i gaderummet.

Det drejer sig primært om Nyborgvej, Albanigade, Vestre- og Østre Stationsvej og Middelfartvej.

Annonce

Politiet har bekymringer

Hele strækningens indretning er godkendt både af Odense Kommune og Fyns Politi. Politiet har dog visse bekymringer omkring trafikafviklingen tre konkrete steder.

Dels ved Odense Banegård Center men også i krydset Middelfartvej/Grønløkkevej og krydset Vesterbro/Vestre Stationsvej. Det er især den reducerede plads til trafikafviklingen, politiet har en skepsis omkring.

By- og Kulturforvaltningen er enig i betragtningerne, men forventer, at biltrafikken vil tilpasse sig vejenes kapacitet. Eller sagt på en anden måde: Trafikanterne vil vælge andre veje, hvis trafikafviklingen bliver for besværlig.

Desuden har politiet et par bemærkninger til den manglende mulighed for at køre udrykningskørsel i letbanens tracé på Albanigade og Middelfartvej. Her er tracéet planlagt som græs uden mulighed for kørsel med udrykningeskøretøjer. Men på grund af bekymringen fra politiets side er By- og Kulturfovaltningen gået i dialog med letbanekontoret med henblik på at få etableret et kørefast, men stadig grønt tracé på de to strækninger.

Findes der sådan en løsning, vil indtrykket stadig være grønt, men på en måde så strækningerne i nødstilfælde stadig kan anvendes af udrykningskøretøjer, der skal hurtigt frem gennem byen.

Annonce

Nye busruter og færre busser

Den øvrige kollektive trafik, altså først og fremmest busserne, påvirkes selvfølgelig også af letbanen.

Fra starten har det været en præmis, at letbanen skulle tænkes sammen med busserne, og i øjeblikket er planlægningen af et nyt fremtidigt rutenet i gang. Planen er, at By- og Kulturudvalget i begyndelsen af 2019 skal beslutte, hvordan busserne fremover skal køre.

Hvad, der nok ligger fast, er, at busser og letbane nogle steder vil krydse hinanden med mulighed for at skifte.

- For at skiftet skal opleves let for passagererne, er det nødvendigt, at den fysiske udformning i byrummet muliggør, at busserne holder tæt på letbanestoppet, og der er gode venteforhold for passagererne, fremgår det.

Antallet af køreplantimer for den ordinære kollektive trafik (primært busser) vil blive reduceret med 30 procent, når letbanen tages i brug. Det har været en forudsætning, da letbanen blev planlagt, og det kan dels ske ved direkte nedlæggelse af ruter og dels ved udretning eller afkortning af ruter.

De første letbanetog kan odenseanerne forvente at se i gaderne om cirka halvandet år. Inden udgangen af i år bliver de første skinner lagt i jorden, og i foråret 2020 ventes anlægsarbejdet at være ovre.

Herefter kan de første testkørsler gå i gang, og holder tidsplanen hele vejen hjem, kan de første passagerer stige ombord i letbanen i december 2020.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Assens For abonnenter

78-årig bragede ind i Dittes bil og stak af: Så fandt hun tilfældigt bilen på deres fælles værksted

Odense

Beboere kæmper med vanvidskørsel: Påvirket bilist bragede ind i vejtræ ved legeplads

coronavirus

Sådan genåbnes der løbende for rejser: Her er de fire faser

Kerteminde

Røveri mod Circle K: Mand med Netto-pose truede med 20-25 centimeter lang kniv

Annonce