Annonce
Debat

Hesbjergkilen. Beskæftigelse for DN?

Det er interessant læsning, når B. Ingrisch fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) skriver, at andre stiller skræmmebilleder op og samtidigt siger, at DN ønsker at frede området ved Hesbjergkilen for at det ikke bliver tabt for altid. Den lader vi lige stå et øjeblik.

Lidt fakta. DN ønsker at frede området ved Hesbjergkilen, fordi man vil sikre området mod yderligere bebyggelse. Området er beskrevet i Odense kommuneplan og Assens kommuneplan, hvor man netop lægger vægt på at beskytte naturen i området mod bebyggelse og lignende.

Odense Kommune: o I Odense Kommune vil vi sikre, at det åbne land fortsat overvejende bevares som landbrugslandskab friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er nødvendig for jordbrugs-, skovbrugs- eller fiskerierhverv.o Vi vil opretholde en klar grænse mellem land og by.

Derudover er der bl.a. skovloven, som indeholder krav om, at der kontinuerligt opretholdes skov på arealer defineret som fredsskov, hvilket udgør en stor del af arealet.

DN fremhæver råstofgravning som en stor trussel, da begrænsede dele af området er udlagt til interesseområde for indvinding af ler. Regionen har lavet en opgørelse, der viser, at der er råstofreserver (ler) i eksisterende graveområder til minimum 57 år endnu. Der er mange andre områder på Fyn, der er udlagt til interesseområde for ler, så selv om 57 år er der ingen konkrete trusler for Hesbjergkilen.

DN skriver, at det er en trussel at plante flere juletræer - det forstår jeg ikke. For det første plantes juletræerne på landbrugsjord, som ellers anvendes til korn og lignende. Juletræer kan vel være lige så smukke på marken som korn. Samtidigt bliver de høstet 8-12 år efter de er plantet. Det er således ikke en permanent afgrøde. Landbrugsjorden udgør derudover kun en brøkdel af det område, som ønskes fredet, så det er begrænset, hvor stor "skaden" kan være.

DN skriver, at en fredning sikrer adgang for befolkningen. Der er 25 km stier i området, og Hesbjerg Skov har efter ønske etableret en ny offentlig sti på to km. Det kan undre, at der skulle være behov for yderligere adgang for befolkningen til området.

Endeligt skriver DN, at en fredning er for at sikre naturpleje. Lodsejerne i Hesbjergkilen gør i dag meget for at beskytte naturen og bruger både egne midler og fritid på at værne om den. Det er uforståeligt, hvorfor Odense og Assens kommuner i givet fald skal afsætte millioner af kroner på at sikre noget, der i forvejen er beskyttet.

Samtidig vil en fredning være en relativ stor fast årlig udgift for kommunerne i form af ansvar for at pleje området. Vi mener, at borgerne i Odense og Assens er bedre tjent med, at pengene bruges på børn og ældre. Der er ingen grund til at bruge penge på noget, som borgerne i forvejen kan nyde uden omkostninger.

De, som har lyst, skal være velkommen til at gå en tur i skoven på de etablerede stier. Vi skal nok blive ved med at passe på naturen, som vi har gjort i generationer.

Endelig påstår DN, at man har haft en god dialog med lodsejerne i området, og at de tager maksimalt hensyn til vores ønsker. Vi har ikke oplevet en god dialog. Kære læser, hvordan vil du have det, hvis nogen sagde til dig: "Vi er ved at lægge begrænsninger på, hvad du må i din have, og vil gerne i dialog med dig for eventuelt at kunne tage hensyn til dine ønsker. Vi kan eksempelvis drøfte, hvor den nye offentlige sti skal gå. Begrænsningerne kommer til at gælde for al fremtid"?

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Fængselsforbundet: - Vi kan aldrig undgå, at indsatte tager livet af sig selv

Odense

Tyve brød gennem mur til Matas

Læserbrev

Sammenlægning. 700 udsatte børn på én skole?

Synspunkt: Kære Susanne, det er ikke børnenes tarv at sammenlægge Vollsmose-skolerne. Hvordan skulle det gavne det enkelte barn i Vollsmose at samle over 700 udsatte børn på én skole? I mange år har politikerne i Odense snakket om, at vi skal have flere blandede skoler i Odense. Derfor er det meget svært at forstå, at de nu vil skabe en stor skole og samle alle børnene i Vollsmose på Abildgaardskolen. Det er hverken fagligt forsvarligt eller integrationsfremmende. Derudover er det svært at forstå, hvorfor politikerne ikke kan vente med at sammenlægge skolerne, indtil ombygningen er overstået, for at undgå at børnene bliver udsat for flere skoleskift og stress. I perioden, hvor ombygningen står på og nogle af familierne skal flyttes væk fra området og andre flytter ind, har børnene brug for ro omkring deres skolegang. De har brug for deres vante omgivelser, tryghed og deres lærere, som de har kendt i mange år. Politikernes argumentation om, at der bliver færre børn i området, holder ikke i vand. Der skal opføres nye boliger i området, når nogle af de nuværende boliger blev revet ned, hvilket betyder at der flytter nye familier og deres børn til området. Hvor skal de nye børn i området så gå i skole? Derudover er der omkring 1500 mennesker, som flytter til Odense hvert år. I det hele taget bliver der flere børn og ældre i Odense i fremtiden. Derfor er det en omgang tom snak at påstå, at sammenlægningen skyldes faldende børnetal i området. Dertil savner jeg, at I politikere svarer på, hvor tanken om at skabe flere blandede skoler i Odense er blevet af? Og hvorfor skulle de nye tilflyttere i Vollsmose vælge en skole med over 700 tosprogede børn? Der er overhovedet ikke noget sammenhæng mellem det, I politikere siger, og det I gør. Der er ingen, der siger, at vi skal have to skoler i området, hvis der ikke er behov for det i fremtiden. Det giver bare ikke mening at samle alle områdets børn på en skole midt i en periode, hvor der foregår ombygning og renovering i området. Jeg håber inderligt, at I politikere tænker jer om og ikke svigter de mest udsatte børn i vores by. I det mindste fortjener børnene ro omkring deres skolegang, indtil ombygningen er færdig. Vollsmose-børns faglige udvikling, tryghed og trivsel er mindst lige så vigtig, som det er tilfældet for resten af byens skolebørn. Hvorfor skal byens måske mest udsatte børn stilles ringere end andre børn?

Fyn For abonnenter

Sørens gård køres over af jernbanen: Gid staten bare ville opkøbe mig

Annonce