Annonce
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Faaborg-Midtfyn

Nedgang på bundlinjen: Sallinge Ågade ApS i Korinth går fra overskud til underskudOverskuddet i Korinth-virksomheden Sallinge Ågade ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 15.805 til -34.805 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 82.567 kroner til 86.002 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 57.887 til 35.219 kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Kurt Nielsen. I første omgang er det F.K.N. HOLDING ApS,Anders S. Nielsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Kurt Nielsen,Anders Strandgaard Nielsen, der er de dominerende ejere. Sallinge Ågade ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og udlejning af ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Broby Industrilakering A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårBroby Industrilakering A/S, der er en virksomhed i Nr Broby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13.789 til 135.784 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 562.699 kroner til 770.748 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Broby-virksomheden fra 1,8 millioner til 1,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Per Andersen. I første omgang er det KPA FINANS 2000 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Andersen, der er den dominerende ejer. Broby Industrilakering A/S hører hjemme i branchen "Overfladebehandling af metal". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og produktion og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Marcus 2008 ApS i Faaborg ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Marcus 2008 ApS, der er et firma i Faaborg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4,9 millioner til -1,6 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 25,7 millioner til 24,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kaare Møller Munch. I første omgang er det KAARE MØLLER MUNCH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kaare Møller Munch, der er den dominerende ejer. Marcus 2008 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er investeringsvirksomhed af enhver art herunder at eje, drive, udvikle og sælge ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Snedkeren Per Sørensen ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSnedkeren Per Sørensen ApS , der er en virksomhed i Nr Søby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1213 til 236.824 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 600.678 kroner til 816.824 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Søby-virksomheden fra 427.839 til 612.504. Firmaet ledes af direktør Per Helmer Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Per Helmer Sørensen. Snedkeren Per Sørensen ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive snedkervirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Casparus ApS fik større overskud end året førCasparus ApS, der er en virksomhed i Faaborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 37.366 til 44.285 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 20.305 kroner året før til -634 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 48.187 til 92.472. Firmaet ledes af direktør Casper Overlade Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Casper Overlade Rasmussen. Casparus ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter (kapitalandele) i datterselskaber og associerede selskaber samt dermed beslægtet virksomhed og formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Rc Hobby Trucks ApS fik større overskud end året førRc Hobby Trucks ApS, der er en virksomhed i Broby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 132.156 til 191.983 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 132.172 kroner til 192.948 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Broby-virksomheden fra 132.207 til 247.168. Firmaet ledes af en direktion, der består af Peter Stengaard Bülow-Olsen og Danny Bo Engholm Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Stengaard Bülow-Olsen,Danny Bo Engholm Jensen. Rc Hobby Trucks ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med import, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Larsen Anlæg ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Larsen Anlæg ApS, der er en virksomhed i Broby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 922.855 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Broby-virksomheden fra 2,9 millioner til 4,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Brøjtenborg Larsen. I første omgang er det BRØJTENBORG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Brøjtenborg Larsen, der er den dominerende ejer. Larsen Anlæg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er brolægning og entreprenørarbejde samt enhver hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Plasvika ApS i Ryslinge får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ryslinge-virksomheden Plasvika ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-05-05/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -44.704 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -44.574 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Maria Matheou Mygind Holm og Rikke Clausen Uhrenholt. I første omgang er det Maria Matheou Mygind Holm,RIANSI HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Rene Uhrenholt,Maria Matheou Mygind Holm, der er de dominerende ejere. Plasvika ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Alkali ApS i Ryslinge får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ryslinge-virksomheden Alkali ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-05-08/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -26.587 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -26.480 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Torben Rene Uhrenholt og Lasse Enkebølle Rasmussen. I første omgang er det Lasse Enkebølle Rasmussen,RIANSI HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Rene Uhrenholt,Lasse Enkebølle Rasmussen, der er de dominerende ejere. Alkali ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ryslinge-virksomheden Sundvision ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Sundvision ApS, der er en virksomhed i Ryslinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 192.189 til 103.941 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 211.588 kroner i det foregående regnskabsår til 657.883 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 79.039 kroner efter skat, faldt formuen i Sundvision ApS fra 348.236 til 327.275 kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Rene Uhrenholt. I første omgang er det RIANSI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Rene Uhrenholt,Torben Rene Uhrenholt,Gitte Rene Uhrenholt, der er de dominerende ejere. Sundvision ApS hører hjemme i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at sælge og formidle IT-, internet- samt marketingsløsninger indenfor sundhedssektoren, drive portalvirksomhed vedrørende diverse sundheds- og sundhedsvirksomhedsrelaterede områder samt i øvrigt drive oplysnings- og rådgivningsvirksomhed af enhver art, herunder vedrørende (men ikke begrænset til) sundhed, virksomhedsdrift og -udvikling, økonomi og jura, overfor såvel virksomheder og privateKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tandlæge Mads Hørmand ApS i FaaborgTandlæge Mads Hørmand ApS, der er en virksomhed i Faaborg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-07-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 339.762 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 7,8 millioner i det foregående regnskabsår til 3,8 millioner - et fald på -52 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra -329.077 til 51.644. Virksomheden ledes af direktør Mads Hørmand. I første omgang er det Tandlæge Hørmand Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Hørmand, der er den dominerende ejer. Tandlæge Mads Hørmand ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, samt herved beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Headset Shop ApS fik større overskud end året førHeadset Shop ApS, der er en virksomhed i Nr Søby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 105.700 til 280.741 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 947.587 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Søby-virksomheden fra 453.456 til 670.526. Firmaet ledes af direktør Sven Caning. I første omgang er det Caning Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sven Caning, der er den dominerende ejer. Headset Shop ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med tele- og kontorudstyr samt anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Pedersen Rolfsted ApS i Ferritslev Fyn er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Pedersen Rolfsted ApS i Ferritslev Fyn. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -78.475 til 400.478 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -74.292 kroner året før til 407.616 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ferritslev Fyn-firmaet fra 1,1 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Flemming Skyttegaard Pedersen. I første omgang er det SKYTTEGAARD PEDERSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Skyttegaard Pedersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Pedersen Rolfsted ApS anbragt i branchen "Genbrug af sorterede materialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er entreprenørvirksomhed, nedbrydningsopgaver samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Midtfyns Totalservice A/S i Nr BrobyMidtfyns Totalservice A/S, der er en virksomhed i Nr Broby, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-07-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,8 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-07-01/2021-06-30, der endte med et resultat før skat på 4,8 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 43 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 49 ansatte - en fremgang på 13,95 procent. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 23,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 12,9 millioner - et fald på -45 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Broby-virksomheden fra 16,2 millioner til 17,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Nielsen og Martin Wrang Nielsen. I første omgang er det NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Nielsen, der er den dominerende ejer. Midtfyns Totalservice A/S hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er skadeservice, rengøring, planlæggelse og afholdelse af musikalske events og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Stensdal's Byg ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårStensdal's Byg ApS, der er en virksomhed i Nr Lyndelse, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 54.285 til 563.498 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 975.465 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Lyndelse-virksomheden fra 567.245 til 961.793. Firmaet ledes af direktør Thomas Stensdal Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Stensdal Jensen. Stensdal's Byg ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med murerarbejde samt aktiviteter i tilknytning hertil
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Gislev-virksomheden Leby Elteknik ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Leby Elteknik ApS, der er en virksomhed i Gislev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 272.463 til 155.179 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 871.239 kroner i det foregående regnskab til 545.797 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gislev-virksomheden fra 251.134 til 274.726. Virksomheden ledes af direktør Henrik Leby Rasmussen. I første omgang er det Leby Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Leby Rasmussen, der er den dominerende ejer. Leby Elteknik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive elinstallatørvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tømmerholt & Højmark ApS fik større overskud end året førTømmerholt & Højmark ApS, der er en virksomhed i Faaborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 95.493 til 264.453 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 559.651 til 759.903. Firmaet ledes af en direktion, der består af Kasper Skafte Tømmerholt og Søren Højmark Albertsen. I første omgang er det Kasper Skafte Tømmerholt, Søren Højmark Albertsen og TH Boliger Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kasper Skafte Tømmerholt og Søren Højmark Albertsen, der er de dominerende ejere. Tømmerholt & Højmark ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed med bl.a. afrensning af overflader, herunder tag og fliser, udføre maler- og spartelarbejde samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Freltofte er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tømrerfirmaet Lars Mortensen ApS i Freltofte. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -94.681 til 32.780 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 317.325 kroner til 471.437 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Freltofte-firmaet fra 225.158 til 251.711. Virksomheden ledes af direktør Lars Elnegaard Mortensen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Elnegaard Mortensen. I Erhvervsstyrelsens register er Tømrerfirmaet Lars Mortensen ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed, ejendomsudlejning og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Faaborg fik større overskud end året førTH Boliger ApS, der er en virksomhed i Faaborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 31.290 til 36.228 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 72.327 kroner i det foregående regnskab til 65.100. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 61.643 til 89.423. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kasper Skafte Tømmerholt og Søren Højmark Albertsen. I første omgang er det TH Boliger Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Skafte Tømmerholt og Søren Højmark Albertsen, der er de dominerende ejere. TH Boliger ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Faaborg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet FAABORG BOLIG INVEST ApS i Faaborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -227 til 70 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 329 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 11.933 i det foregående regnskabsår til 5661 - et fald på -53 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Faaborg-firmaet fra 125.199 til 125.269. Virksomheden ledes af direktør Mads Peter Jakobsen. Virksomhedens reelle ejere er Mads Fjeldstad Mouritzen, Mette Qvick, Mads Peter Jakobsen, Marie Jakobsen og Signe Barner Jespersen. I Erhvervsstyrelsens register er FAABORG BOLIG INVEST ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i og handel med ejendomme, samt renovering/vedligeholdelse, drift og servicering af ejendomme og hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Sima Innovation ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sima Innovation ApS, der er en virksomhed i Årslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,5 millioner til 5,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 11, året før var det 12. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,0 millioner kroner til 14,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Årslev-virksomheden fra 9,4 millioner til 13,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Uldall Thorup. I første omgang er det M. TECH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikael Kildevæld og Jeanette Kildevæld Post, der er de dominerende ejere. Sima Innovation ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af militære kampkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion og handel med militærprodukter samt andet dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Nr. Lyndelse Autolakering ApS i ÅrslevOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nr. Lyndelse Autolakering ApS, der er et firma i Årslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 21.414 til 2962 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 192.788 til 190.470 kroner . Firmaet ledes af direktør Søren Graack Jensen. I første omgang er det GRAACK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Graack Jensen, der er den dominerende ejer. Nr. Lyndelse Autolakering ApS hører hjemme i branchen "Karosseriværksteder og autolakererier". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er autolakering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Øhavets Murer ApS fik større overskud end året førØhavets Murer ApS, der er en virksomhed i Sønder Nærå, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 19.469 til 34.085 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 329.622 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 390.640 kroner i det foregående regnskab til 322.383. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 25.745 kroner efter skat, faldt formuen i Øhavets Murer ApS fra 222.017 til 191.261 kroner . Virksomheden ledes af direktør Berit Dørr. Virksomhedens reelle ejere er Berit Dørr. Øhavets Murer ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udøve byggevirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Gislev går fra overskud til underskudOverskuddet i GeoReg ApS, der er et firma i Gislev, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 16.427 til -31.419 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 16.721 kroner året før til -16.306 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 48.143 til 23.322 kroner . Virksomheden ledes af direktør Pia Bjørnø Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Pia Bjørnø Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er GeoReg ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Thomsen & Jensen ApS i Nr Broby får underskudDet seneste år er endt med underskud i Nr Broby-virksomheden Thomsen & Jensen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -76.170 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 549.079 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Stine Østerskov. Virksomhedens reelle ejere er Stine Østerskov. Thomsen & Jensen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som omfatter bogholderiservice og mandskabsudlejning, samt øvrige serviceydelse forbundet hermed
Opad igen: Mindre underskud i Byggeselskab i FreltofteFreltofte-virksomheden TOF Graveservice & Udlejning ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7412 til -984 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -7306 kroner til -981 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -18.933 til -19.701 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Bjarne Bertelsen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Bertelsen og Oliver Bertelsen. I Erhvervsstyrelsens register er TOF Graveservice & Udlejning ApS anbragt i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre grave- og anlægsarbejde, udlejning, køb, salg og reparation af maskiner samt dermed beslægtet virksomhed
Tallene vendt: Servering Fyn ApS i Gislev gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Servering Fyn ApS i Gislev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -253.670 til 77.976 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gislev-firmaet fra 20.884 til 80.153. Virksomheden ledes af direktør Pia Bjørnø Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Pia Bjørnø Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er Servering Fyn ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med restaurationsdrift og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i FaaborgSVANNINGE SKOVSERVICE A/S, der er en virksomhed i Faaborg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 496.461 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 11,5 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 4,9 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peder Lynghøj Frederiksen. I første omgang er det Svanninge Holding ApS, Jens Frederiksen Holding ApS og René Frederiksen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Frederiksen og Rene Frederiksen, der er de dominerende ejere. SVANNINGE SKOVSERVICE A/S hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive skoventreprenørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nørre Søby Slagteren A/S fik millionoverskudNørre Søby Slagteren A/S, der er en virksomhed i Nr Lyndelse, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 118.057 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 18 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,7 millioner kroner til 10,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Lyndelse-virksomheden fra 6,8 millioner til 8,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Ronni Black Nielsen. I første omgang er det JBN, NR.SØBY HOLDING II ApS og RBN HOLDING 2014 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørn Black Nielsen og Ronni Black Nielsen, der er de dominerende ejere. Nørre Søby Slagteren A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med kød og kødprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fremstilling og forædling af kødprodukter og slagtervarer samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tandlæge Finn Nielsen ApS i Sønder Nærå går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Tandlæge Finn Nielsen ApS, der er et firma i Sønder Nærå. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 31.372 til -9031 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 31.372 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 984.671. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 232.723 til 165.664 kroner . Firmaet ledes af direktør Finn Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Finn Nielsen. Tandlæge Finn Nielsen ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Nr BrobyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ViBo Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Nr Broby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 501.980 til 354.429 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 658.897 - et fald på -35 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Broby-virksomheden fra 3,6 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Nielsen. I første omgang er det S.AA.O HOLDING ApS og NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Aalund Olsen og Michael Nielsen, der er de dominerende ejere. ViBo Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i ÅstrupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i GAMSKÆRGÅRD MASKINSTATION ApS, der er et firma i Åstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 52.960 til 3321 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 52.960 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 71.015 i det foregående regnskabsår til 17.051 - et fald på -76 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra -284.045 til -284.141 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Anders Johannes Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Johannes Andersen. GAMSKÆRGÅRD MASKINSTATION ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, maskinstation og anden dermed beslægtet virksomhed
Nedad: Virksomhed i Vejle fik igen tabVejle-virksomheden AktivApps ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1875 til -2530 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1875 kroner til -2530 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 26.362 til 23.832 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Egelund. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Egelund. AktivApps ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Unifog Denmark ApS i Ryslinge går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Unifog Denmark ApS, der er et firma i Ryslinge. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 160.461 til -44.710 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 481.324 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 674.028 til 488.958 kroner . Firmaet ledes af direktør Thomas Fromberg Pedersen. I første omgang er det FROMBERG HOLDING ApS og T. FROMBERG HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ejvind Christian Fromberg Hansen og Thomas Fromberg Pedersen, der er de dominerende ejere. Unifog Denmark ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er salg og montering af luftbefugtningsudstyr og al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Vinotinto ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vinotinto ApS, der er en virksomhed i Ryslinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ryslinge-virksomheden fra 15,1 millioner til 15,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Damm Hansen. I første omgang er det DAMM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Damm Hansen, der er den dominerende ejer. Vinotinto ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Sønder Nærå tjente flere penge i seneste regnskabElskbedre aps, der er en virksomhed i Sønder Nærå, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7275 til 23.476 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 72.636 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 7275 kroner i det foregående regnskabsår til 23.476 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Sønder Nærå-virksomheden fra 7660 til 31.194. Firmaet ledes af direktør Helle Nygaard Gerbild. I første omgang er det NEROS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Peter Johansen og Helle Nygaard Gerbild, der er de dominerende ejere. elskbedre aps hører hjemme i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive sundhedsbehandling og undervisning
Vending: Adding Edge ApS i Millinge er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Adding Edge ApS i Millinge. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -28.649 til 66.504 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Millinge-firmaet fra -40.582 til 39.570. Virksomheden ledes af direktør Anne Mette Bang Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Anne Mette Bang Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er Adding Edge ApS anbragt i branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for wellness samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Nørre Søby er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tømrermester Jesper Møldrup ApS i Nørre Søby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -56.462 til 11.314 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 543.983 kroner i det foregående regnskab til 437.301. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Søby-firmaet fra 65.615 til 74.432. Virksomheden ledes af direktør Jesper Møldrup Jensen. I første omgang er det Møldrup Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Møldrup Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Tømrermester Jesper Møldrup ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af tømrervirksomhed, og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ølsemagle Totalservice ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ølsemagle Totalservice ApS, der er en virksomhed i Faaborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 573.000 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 513.000 kroner i det foregående regnskab til 437.004. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 6,7 millioner til 8,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Olsen. I første omgang er det INTERNATIONAL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Olsen, der er den dominerende ejer. Ølsemagle Totalservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom og drift herafKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: René Munck ApS i Lumby går fra overskud til underskudOverskuddet i Lumby-virksomheden René Munck ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 78.879 til -276.823 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 173.622 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 255.964 til -20.858 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Rene Munck. Virksomhedens reelle ejere er Rene Munck. René Munck ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve tømrervirksomhed, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i konsulentvirksomhed i Sønder NæråSønder Nærå-virksomheden HCommunication ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1431 til -3316 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 21.891 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 875 kroner året før til -3316 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -3316 kroner efter skat voksede formuen i HCommunication ApS sidste år fra 16.620 til 52.303 . Virksomheden ledes af direktør Michael Håhr Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Håhr Larsen. HCommunication ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udvikle specielle IT-løsninger og yde konsulentbistand hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Faaborg tjente flere penge i seneste regnskabKEKKON ApS, der er en virksomhed i Faaborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 55.067 til 308.155 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 72.390 kroner i det foregående regnskabsår til 336.681 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 159.104 til 398.708. Firmaet ledes af direktør Knud Erik Banke Kristensen. I første omgang er det J.V. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Jesper Vigelsø, der er den dominerende ejer. KEKKON ApS hører hjemme i branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt anden virksomhed i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Faaborg Farvehandel ApS i Faaborg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Faaborg Farvehandel ApS, der er et firma i Faaborg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 483.306 til -276.882 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 483.306 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,8 millioner - et fald på -25 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til 713.528 kroner . Firmaet ledes af direktør Kent Christiansen. I første omgang er det KENT CHRISTIANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kent Christiansen, der er den dominerende ejer. Faaborg Farvehandel ApS hører hjemme i branchen "Farve- og tapetforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel og produktionKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Faaborg tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kent Christiansen Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Faaborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 220.692 til 399.512 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 429.821 kroner i det foregående regnskabsår til 686.606 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kent Christiansen. I første omgang er det KENT CHRISTIANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kent Christiansen, der er den dominerende ejer. Kent Christiansen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er besiddelse af fast ejendom og al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Kroghs Tømrerfirma ApS i Håstrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Håstrup-virksomheden Kroghs Tømrerfirma ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -303.940 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 798.180 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Michael Krogh. Virksomhedens reelle ejere er Michael Krogh og Anstina Krogh. Kroghs Tømrerfirma ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive tømrervirksomhed, juridisk rådgivning og bistand, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i V ÅbyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i FAABORG HANDELSSELSKAB ApS, der er en virksomhed i V Åby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 134.377 til 103.352 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 134.377 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 134.566 kroner i det foregående regnskab til 104.956. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i V Åby-virksomheden fra -2 millioner til -1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Bang Jensen. I første omgang er det MAPL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Bang Jensen, der er den dominerende ejer. FAABORG HANDELSSELSKAB ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er sikring af danske hjem, institutioner, lejligheder og erhverv mod indbrud
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Nørre Lyndelse ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Comfort Units HDS ApS, der er et firma i Nørre Lyndelse, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 16.000 til -336.225 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 16.000 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 439.000 kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 52.000 til -215.675 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Bent Christensen. I første omgang er det NEOTHERM A/S og Holdingselskabet af 17-04-2020 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Heine Brændstrup og Kirsten Wendorff Christensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Comfort Units HDS ApS anbragt i branchen "Varmeforsyning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og producere industrielle fjernvarmeanlægKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Millinge får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Millinge-virksomheden DM Handel og Teknik ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 55.773 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 56.399 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Dorte Mehl. Virksomhedens reelle ejere er Dorte Mehl. I Erhvervsstyrelsens register er DM Handel og Teknik ApS anbragt i branchen "Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive engroshandelsfirma samt im- og eksport af varer til industrivirksomheder og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i BrobyværkBoligselskabet 3B ApS, der er en virksomhed i Brobyværk, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 608.000 til 150.714 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 608.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 474.000 kroner i det foregående regnskab til 426.901. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brobyværk-virksomheden fra 2,6 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Egeberg Rasmussen. I første omgang er det BROBY BYG & BO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egeberg Rasmussen, der er den dominerende ejer. Boligselskabet 3B ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i BrobyværkIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Broby Byg og Bo ApS, der er et firma i Brobyværk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 83.000 til 25.111 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 80.000 i det foregående regnskabsår til 20.905 - et fald på -74 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brobyværk-virksomheden fra 108.000 til 127.296. Firmaet ledes af direktør Michael Egeberg Rasmussen. I første omgang er det BROBY BYG & BO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egeberg Rasmussen, der er den dominerende ejer. Broby Byg og Bo ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive bygge- og tømrervirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i FaaborgIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i KF-Lak Faaborg ApS, der er et firma i Faaborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 75.936 til 18.846 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 163.717 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 65.568 til 79.732. Firmaet ledes af direktør Kim Roger Frandsen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Roger Frandsen. KF-Lak Faaborg ApS hører hjemme i branchen "Karosseriværksteder og autolakererier". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er autolakering og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Sdr. Nærå er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet JUSSLIN MFL. ApS i Sdr. Nærå. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1855 til 55.830 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -10.696 kroner året før til 19.769 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr. Nærå-firmaet fra 188.695 til 234.317. Virksomheden ledes af direktør Casper Jusslin. Virksomhedens reelle ejere er Casper Jusslin. I Erhvervsstyrelsens register er JUSSLIN MFL. ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed med investeringer i aktier, anparter og andre værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Restaurantvirksomhed i Faaborg ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i RUDBÆK INDUSTRI ApS, der er et firma i Faaborg, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 470.637 til -1,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 470.637 kroner. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 644.790 i det foregående regnskabsår til 66.869 - et fald på -90 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til -81.418 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Jan Rudbæk Larsen. I første omgang er det RUDBÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Rudbæk Larsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er RUDBÆK INDUSTRI ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve restaurant, handel- og udlejning af maskiner til dansk industri
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Nørre Lyndelse tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gartneriejendommen Odensevej 58, Nr. Søby ApS, der er en virksomhed i Nørre Lyndelse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 381.271 til 833.377 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -58.427 kroner til -53.461 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Lyndelse-virksomheden fra 11 millioner til 11,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Anders Kortegaard. Virksomhedens reelle ejere er Per Anders Kortegaard. Gartneriejendommen Odensevej 58, Nr. Søby ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje landbrugsejendommen Odensevej 58 samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Restaurantvirksomhed i Faaborg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Faaborg-virksomheden Restaurant Kompasset Fåborg Aps. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 368.748 til -21.972 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit 12 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 910.892 kroner i det foregående regnskab til 849.697. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 327.628 til 305.656 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Rudbæk Larsen. I første omgang er det RUDBÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Rudbæk Larsen, der er den dominerende ejer. Restaurant Kompasset Fåborg Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive restaurant
Nyt regnskab: Askou & Nielsen Byg ApS i Freltofte får underskudDet seneste år er endt med underskud i Freltofte-virksomheden Askou & Nielsen Byg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -313.333 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 877.639 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Alexander Marcus Handlos Skousen og Ole Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Nielsen. Askou & Nielsen Byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og murervirksomhed samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Thor Solutions ApS i Ferritslev Fyn får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ferritslev Fyn-virksomheden Thor Solutions ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -11.132 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -10.857 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Allan Jensen. I første omgang er det JensenInc Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Jensen, der er den dominerende ejer. Thor Solutions ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af vagt- og sikkerhedsydelser samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet formålKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Faaborg-Midtfynske virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Middelfart For abonnenter

Politimanden Søren søgte desperat efter bedring: Det iskolde hav blev hans vej ud af stress

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Annonce
Annonce
Annonce
Ung og aldrig god nok

Kun én elev i 2.Y har det helt fint med sit udseende: Unge mistrives i stigende grad

Nyborg For abonnenter

Lokaler på havnen blev ikke klar til skolestart: Nu skal skoleelever fra Nyborg køres i busser til Kerteminde

Sydfyn

Ishus ved minigolfbane nedbrændt: Voldsomme flammer hærgede i nat

Middelfart

Lokalpolitiker sætter sig i jurystolen til Byens Bedste: - Jeg forstår, hvor betydningsfuldt det er at have aktive foreninger lokalt

Pinkwashing eller ægte kærlighed? Virksomheder står i kø for at støtte Priden

Ung og aldrig god nok

Unge er stressede, angste og mangler selvværd: Nu slår fynsk rektor og psykologer alarm - det her er meget alvorligt

13.000 mennesker har fulgt 21-årige Amalies vej mod døden: Om lidt er hendes liv slut - men først har hun et vigtigt budskab

Familie udlever drøm om egen virksomhed: - Det føles næsten ikke som arbejde, fordi vi hygger os med det

Kerteminde For abonnenter

Heidi lukkede butik efter større genbrugsdrama: Nu åbner hun ny forretning med Michael

Martin frygter, han fik fjernet benet ved en fejl: Nu har en beslutning fra skandaleramt region fået ham til helt at miste tilliden

Fyn

Færre optagne skabte bekymring - nu har flere end sædvanligt søgt de ledige pladser på fynsk uddannelsessted: - Det er sådan set vigtigere for samfundet

Odense For abonnenter

Ingen aner, hvor meget de vilde forandringer af Vollsmose vil skade klimaet: - Dybt problematisk og meget, meget alvorligt

Erhverv

Odense-virksomhed vokser som aldrig før: Investerer millioner i Italien

Annonce