Annonce
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Faaborg-Midtfyn

Nedgang på bundlinjen: Henrik Storm Hardwood ApS i Millinge går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Henrik Storm Hardwood ApS, der er et firma i Millinge. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 120.604 til -13.367 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 332.148 kroner i det foregående regnskab til 184.984 - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 761.119 til 750.427 kroner . Firmaet ledes af direktør Henrik Storm. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Storm. Henrik Storm Hardwood ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er import og eksport af råvarer, primært træ, og anden virksomhed i tilknytning hertil samt produktion og handel med interiør og akustiske produkterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i KorinthOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ConSilvia ApS, der er en virksomhed i Korinth. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 29.073 til 23.919 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 250.618 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 147.961 kroner i det foregående regnskab til 85.918 - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Korinth-virksomheden fra 225.572 til 228.628. Virksomheden ledes af direktør Andreas Møller Bottke. Virksomhedens reelle ejere er Andreas Møller Bottke. ConSilvia ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser til skovbrug". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Åstrup tjente flere penge i seneste regnskabLN Maskiner A/S, der er en virksomhed i Åstrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5188 til 20.108 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 253.834 kroner til 265.653 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Åstrup-virksomheden fra 466.174 til 481.869. Firmaet ledes af direktør Lars Havregaard Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Havregaard Nielsen. LN Maskiner A/S hører hjemme i branchen "Maskinforarbejdning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg samt reparation af havemaskiner og al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Åstrup Murer ApS i Åstrup er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Åstrup Murer ApS i Åstrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -50.017 til 526.855 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Åstrup-firmaet fra 289.423 til 708.257. Virksomheden ledes af direktør Carsten Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Madsen. I Erhvervsstyrelsens register er Åstrup Murer ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomheden formål er at udføre byggeopgaver og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos murervirksomhed i V ÅbyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Murermester Palle Jensen. V. Aaby A/S, der er en virksomhed i V Åby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 171.441 til 116.469 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 171.441 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i V Åby-virksomheden fra 575.186 til 662.453. Virksomheden ledes af direktør Søren Jensen. I første omgang er det BYGGEFIRMAET SØREN JENSEN ApS og BETTINA HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bettina Jensen og Søren Jensen, der er de dominerende ejere. Murermester Palle Jensen. V. Aaby A/S hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Faaborg fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i BSJ Ejendomme A/S, der er et firma i Faaborg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -469.897 til -527.334 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 194.532 kroner. Virksomheden oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 848.557 kroner i det foregående regnskab til 668.138. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 787.012 kroner . Firmaet ledes af direktør Bettina Jensen. I første omgang er det PALLE JENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Palle Jensen, der er den dominerende ejer. BSJ Ejendomme A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ejendomsselskab og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Herløvgaard ApS fik større overskud end året førHerløvgaard ApS, der er en virksomhed i Dømmestrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 50.506 til 93.284 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 68.970 kroner i det foregående regnskabsår til 127.970 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dømmestrup-virksomheden fra 3 millioner til 3,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Sanne Lundsgaard Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Sanne Lundsgaard Rasmussen. Herløvgaard ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive landbrugsdrift fra den af selskabet ejede ejendom, matr.nr. 8 a Dømmestrup By, Nr. Lyndelse, beliggende Dømmestrupvej 54, 5792 ÅrslevKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HorneHorne-virksomheden HLS - Schaumann Sprayers ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -114.519 til -183.448 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 176.866 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 996.271 i det foregående regnskabsår til 462.473 - et fald på -54 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 248.510 til 101.075 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Juul Christoffersen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Juul Christoffersen. HLS - Schaumann Sprayers ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg samt produktion og reparation af maskiner og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Allested fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BO GODT ApS, der er en virksomhed i Allested. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7,2 millioner til 14,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 18,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Allested-virksomheden fra 58,2 millioner til 79,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Poulsen. I første omgang er det CHR. P. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Poulsen, der er den dominerende ejer. BO GODT ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som ejendoms- og projektselskab og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i AllestedCP BYG ApS, der er en virksomhed i Allested, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 9,0 millioner til 4,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 9,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 58 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 61 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 39,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 35,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 3,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i CP BYG ApS fra 16,3 millioner til 12,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Christian Poulsen. I første omgang er det CHR. P. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Poulsen, der er den dominerende ejer. CP BYG ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at fungere som tømrer- og entreprenørfirma og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Millinge er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BOE BYG EJENDOMME ApS i Millinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -344 til 1280 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste blev noteret til 56.486 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Millinge-firmaet fra 52.272 til 53.486. Virksomheden ledes af direktør Kasper Boe Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Boe Rasmussen. I Erhvervsstyrelsens register er BOE BYG EJENDOMME ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med murerarbejde og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Boe Byg ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Boe Byg ApS, der er en virksomhed i Faldsled. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 255.211 til 645.799 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 848.952 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faldsled-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kasper Boe Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Boe Rasmussen. Boe Byg ApS hører hjemme i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med murerarbejde og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Fynsk Håndværk ApS i Årslev går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Fynsk Håndværk ApS, der er et firma i Årslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 302.817 til -141.065 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 302.817 kroner. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 290.478 til 177.911 kroner . Firmaet ledes af direktør Lau Christiansen. Virksomhedens reelle ejere er Lau Christiansen. Fynsk Håndværk ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabet formål er at drive tømrer- og bygningssnedkervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Sdr Nærå fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i COORD EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Sdr Nærå. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 376.130 til 429.013 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 656.436 kroner til 793.069 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr Nærå-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Egeberg Rasmussen. I første omgang er det COORD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Egeberg Rasmussen, der er den dominerende ejer. COORD EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre håndværkervirksomhed samt anden hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i Sdr NæråIN CIMA TAG A/S, der er en virksomhed i Sdr Nærå, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 400.666 til 76.337 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 846.280 kroner i det foregående regnskab til 704.152. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr Nærå-virksomheden fra 546.435 til 606.200. Virksomheden ledes af direktør Brian Egeberg Rasmussen. I første omgang er det COORD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Egeberg Rasmussen, der er den dominerende ejer. IN CIMA TAG A/S hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er, at drive targetentrepriseforretning og lignende virksomhed i Danmark, omfattende tagdækningsentrepriseopgaver for kunder indenfor nybyg, renovering, vedligeholdelse og servicetilsyn. Ejendomsrenovering, ejendomsservice og underentreprisearbejde for andre håndværksmestre
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i FaaborgOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i FAABORG RYGCENTER FOR KIROPRAKTIK ApS, der er en virksomhed i Faaborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,0 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit seks i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i FAABORG RYGCENTER FOR KIROPRAKTIK ApS fra 5,6 millioner til 2,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jesper Dahlgaard. I første omgang er det DAHLGAARD KIROPRAKTIK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Dahlgaard, der er den dominerende ejer. FAABORG RYGCENTER FOR KIROPRAKTIK ApS hører hjemme i branchen "Kiropraktorer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive kiropraktorvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed
Tallene går op: Virksomhed i Faaborg fik større overskud end året førEJENDOMSSELSKABET ODENSEVEJ 84 ApS, der er en virksomhed i Faaborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 141.682 til 210.846 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 293.120 kroner til 324.461 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Jesper Dahlgaard. I første omgang er det DAHLGAARD KIROPRAKTIK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Dahlgaard, der er den dominerende ejer. EJENDOMSSELSKABET ODENSEVEJ 84 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at købe, sælge, eje og administrere fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i BrobyIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i HARDWARE SHOPPEN ApS, der er et firma i Broby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 63.947 til 3460 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 63.947 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 32.699 kroner året før til -15.363 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Broby-virksomheden fra 287.709 til 288.470. Firmaet ledes af direktør Carlos Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Carlos Petersen. HARDWARE SHOPPEN ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af multimedia hardware, udvikling af software og hardware og anden virksomhed beslægtet hermed
Tallene er vendt: Virksomhed i Nr Søby er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Confetti-World.com ApS i Nr Søby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -407.131 til 229.640 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 919.618 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 833.842 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Søby-firmaet fra 2,3 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mads Søe Møller. I første omgang er det FESTIVITAS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Søe Møller, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Confetti-World.com ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er import og handel med fyrværkeri og konfetti til indendørs brugKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Hellebjerggaard ApS i Ø Hæsinge går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Hellebjerggaard ApS, der er et firma i Ø Hæsinge. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 990.360 til -17.109 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,1 millioner i det foregående regnskabsår til 58.858 - et fald på -95 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 823.308 til 806.198 kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Bonde. Virksomhedens reelle ejere er Morten Bonde. Hellebjerggaard ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er landbrugsrelateret drift samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Broby-virksomheden Fyns Maskinskovning ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Fyns Maskinskovning ApS, der er en virksomhed i Broby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 429.648 til 250.726 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 807.424 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Broby-virksomheden fra 1,8 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Lind Kallehauge. Virksomhedens reelle ejere er Bettina Elisabeth Kallehauge. Fyns Maskinskovning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser til skovbrug". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handels og servicevirksomhed inden for landbrug og skovbrugKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Fyns Termografi ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Fyns Termografi ApS, der er en virksomhed i Faldsled. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 383.069 til 776.698 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faldsled-virksomheden fra 756.429 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Poul Poulsen og Michael Højgaard Poulsen. I første omgang er det Fyns Termografi Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Poulsen og Michael Højgaard Poulsen, der er de dominerende ejere. Fyns Termografi ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive en servicevirksomhed, som består af teknisk afprøvning og kontrol af vand og varmerør og opmåling af disseKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos De Hvide Boder ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Faaborg-virksomheden De Hvide Boder ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 34.940 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 236.402 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Casper Stelzner Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Casper Stelzner Jensen. De Hvide Boder ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er detailhandel med fødevarer fra stadepladser og markederKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Faaborg Bilcenter ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Faaborg Bilcenter ApS, der er en virksomhed i Faaborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 4,4 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 5,7 millioner til 6,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Anders Ørgaard Engelbreth. I første omgang er det Engelbreth Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jeanette Pilegaard Engelbreth og Anders Ørgaard Engelbreth, der er de dominerende ejere. Faaborg Bilcenter ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive autohandel, fabrikation, værkstedsydelser og salg af autoreservedeleKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Nørre Lyndelse får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Nørre Lyndelse-virksomheden VA Health ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 367.567 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 378.179 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Søren Baungaard Thomsen. Virksomheden ejes af MØLLER THOMSEN HOLDING ApS, HA Holding, Fyn ApS, VA Holding Denmark ApS og NVMT Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er VA Health ApS anbragt i branchen "Agenturhandel med specialiseret varesortiment". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt aktiviteter, der efter direktionens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i FaaborgIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i TØMRERFIRMAET RASMUSSEN & UDENBY ApS, der er et firma i Faaborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 137.023 til 3537 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 925.157 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ti ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra -563.275 til -561.384. Firmaet ledes af direktør Lars Nedergaard-Rasmussen. I første omgang er det NEDERGAARD-RASMUSSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Nedergaard-Rasmussen, der er den dominerende ejer. TØMRERFIRMAET RASMUSSEN & UDENBY ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkerforretning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Korinth er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Health Management Consultants ApS i Korinth. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -12.299 til 329.186 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -22.175 kroner til -21.860 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Korinth-firmaet fra 307.128 til 563.910. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Trydemann Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Trydemann Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er Health Management Consultants ApS anbragt i branchen "Public relations og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent virksomhed indenfor sundhedssektoren, udlejnings- og investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Konsulentvirksomhed i Ryslinge hold fast i overskuddetFI CONSULT ApS, der er en virksomhed i Ryslinge, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 43.010 til 44.811 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 48.597 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 43.055 kroner til 44.854 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ryslinge-virksomheden fra -410.507 til -371.834. Firmaet ledes af direktør Frode Iversen. Virksomhedens reelle ejere er Frode Iversen. FI CONSULT ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje finansielle aktiver
Overskuddet stiger flere gange: Murervirksomhed i Diernæs tjente flere penge i seneste regnskabHPF Murerbyg ApS, der er en virksomhed i Diernæs, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6653 til 217.856 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 6842 kroner i det foregående regnskabsår til 218.397 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Diernæs-virksomheden fra 405.148 til 575.076. Firmaet ledes af direktør Jesper Jensen. I første omgang er det VIGUS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Jensen, der er den dominerende ejer. HPF Murerbyg ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udførsel af murearbejder samt aktiviteter i tilknytning hertil
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Faaborg-virksomheden Klitgaards Bageri ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Klitgaards Bageri ApS, der er et firma i Faaborg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 187.419 til 5398 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 187.419 kroner. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,5 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 597.634 til 598.633. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Thomsen. Klitgaards Bageri ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bagerivirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Veksø Electric ApS i Nr Broby går fra overskud til underskudOverskuddet i Nr Broby-virksomheden Veksø Electric ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 269.000 til -353.214 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 710.000 i det foregående regnskabsår til 102.432 - et fald på -86 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 535.000 til -217.850 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Kim Mortensen. I første omgang er det Veksø Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Mortensen, der er den dominerende ejer. Veksø Electric ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive el-installatørvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Bang Jensen ApS fik større overskud end året førBang Jensen ApS, der er en virksomhed i Sønder Nærå, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 129.805 til 190.637 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 268.917 kroner i det foregående regnskabsår til 523.606 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sønder Nærå-virksomheden fra 141.214 til 287.881. Firmaet ledes af direktør Morten Bang Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Bang Jensen. Bang Jensen ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Virksomhed i Broby fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PYRO3 ApS, der er en virksomhed i Broby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 783.000 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Broby-virksomheden fra 1,1 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim Anker Nielsen. I første omgang er det UNIKAN HOLDING ApS og Stater ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kim Anker Nielsen, Helene Enegaard Lykouresis og Dimitrios Lykouresis, der er de dominerende ejere. PYRO3 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er Tømrer- og snedkervirksomhed herunder produktion af branddøre, brandvinduer og anden snedkervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Bilværksted i Tarup tjente flere penge i seneste regnskabJUELS AUTO OG CAMP ApS, der er en virksomhed i Tarup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 68.884 til 341.336 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarup-virksomheden fra 485.354 til 750.894. Firmaet ledes af en direktion, der består af Morten Christensen og Signe Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Christensen og Signe Christensen. JUELS AUTO OG CAMP ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med auto- og campingvognværksted og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i MillingeMillinge-virksomheden Toftebjerggaard Tømrer og Snedker ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -64.439 til -12.341 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 202.742 kroner til 240.128 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 132.135 til 122.509 kroner . Firmaet ledes af direktør René Krog Clemmensen. I første omgang er det Toftebjerggaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Krog Clemmensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Toftebjerggaard Tømrer og Snedker ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og byggevirksomhed samt hermed forbundene aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i Årslev er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet VEX IT ApS i Årslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -60.303 til 259.226 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 109.772 kroner i det foregående regnskabsår til 303.438 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Årslev-firmaet fra 767.957 til 966.735. Virksomheden ledes af direktør Gunner Vexlund. Virksomhedens reelle ejere er Gunner Vexlund. I Erhvervsstyrelsens register er VEX IT ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er IT konsulentvirksomhed indenfor ERP systemer og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Tallene går op: Byggevirksomhed i Gl Stenderup fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i BRDR. MØLLER MURER OG ENTREPRENØRER ApS, der er en virksomhed i Gl Stenderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 793.451 til 972.681 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 755.350 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i BRDR. MØLLER MURER OG ENTREPRENØRER ApS fra 3,3 millioner til 1,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ib Møller. I første omgang er det DIM Broby Holding ApS, JM Faaborg Holding ApS og Glædemark ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ib Møller, Jan Møller og Jesper Stavnsager Fribo, der er de dominerende ejere. BRDR. MØLLER MURER OG ENTREPRENØRER ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er murer- og entreprenørvirksomhed, ejendomsbesiddelse, men også alt i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Ryslinge tjente flere penge i seneste regnskabsårGreen-Lindholm Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Ryslinge, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 78.549 til 145.690 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 121.058 kroner i det foregående regnskabsår til 186.938 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ryslinge-virksomheden fra 93.232 til 204.625. Firmaet ledes af direktør Susanne Green. I første omgang er det GREEN-LINDHOLM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Fin Lindholm Kristensen og Susanne Green, der er de dominerende ejere. Green-Lindholm Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder investering i og udlejning af fast ejendom og anden hermed naturligt forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ølsted Ejendomsinvest ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ølsted Ejendomsinvest ApS, der er en virksomhed i Nr Broby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 375.000 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 786.997. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Broby-virksomheden fra 697.000 til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Chresten Anker Nielsen. I første omgang er det Lars Thye Finans ApS og A. Nielsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Strange Thye, Chresten Anker Nielsen og Nadja Anker Nielsen, der er de dominerende ejere. Ølsted Ejendomsinvest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af boliger og anden virksomhed forbundet hermed, gennem investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ryslinge-virksomheden Finito ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Finito ApS, der er en virksomhed i Ryslinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 668.038 til 595.660 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 823.675 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,4 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ryslinge-virksomheden fra 2,7 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Fin Lindholm Kristensen. I første omgang er det GREEN-LINDHOLM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Fin Lindholm Kristensen og Susanne Green, der er de dominerende ejere. Finito ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bygge og anlægsvirksomhed, montage, handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Klinik Birgit Kløverpris ApS fik større overskud end året førKlinik Birgit Kløverpris ApS, der er en virksomhed i Faaborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 66.238 til 90.178 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 149.008 kroner til 197.554 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Birgit Elise Kløverpris. Virksomhedens reelle ejere er Birgit Elise Kløverpris. Klinik Birgit Kløverpris ApS hører hjemme i branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive skønhedsklinikKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Bjerne er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Grands Vin I/S i Bjerne. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -85.423 til 137.666 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 198.658 kroner i det foregående regnskabsår til 408.552 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjerne-firmaet fra 129.700 til 267.367. Virksomheden ledes af direktør Sofie Cathrine Zschau Grand. Virksomhedens reelle ejere er Helle Grand. I Erhvervsstyrelsens register er Grands Vin I/S anbragt i branchen "Fremstilling af cider og anden frugtvin". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Interessentskabets formål er at producere og sælge rosévin og andre beslægtede produkterKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Hverdagsmuseet ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Søsted-virksomheden Hverdagsmuseet ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 5218 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 5218 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Peter Henrik Stæhr Albrekt. Virksomhedens reelle ejere er Peter Henrik Stæhr Albrekt. Hverdagsmuseet ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Faaborg-Midtfynske virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Middelfart For abonnenter

Bang og Olufsen-butik lukker efter 50 år: - Nu går jeg fra at arbejde 80 timer om ugen til 37 timer

Ikke ren, men rørt: Rolf Sørensen om doping, tårer og dansk Tour-start

Annonce
Annonce
Annonce
Fyn

Fynsk iværksætter ramte corona-guldåre: Nu bruger han millionbeløb på Tour de France-sponsorat - Jeg glæder mig som en lille dreng

Erhverv For abonnenter

Micro Matics budget blev løbet over ende: Fadøllet strømmede verden over og udløste vild, uventet fremgang

Kerteminde

25 tons tung båd i frit fald: På et tidspunkt begyndte det at knage - og så sagde det bang

Nyborg

Tour de Folkefest er for alvor begyndt: - Den, der bunder sin øl først, han får den gule trøje!

- Sådan noget her sker kun en gang i livet: Regnskyl druknede ikke Tour-festen i København

Erhverv

Odense Havn og Kerteminde Kommune indgår opsigtsvækkende handel: - Det er en virkelig god aftale

Forvaltningsekspert om embedsværkets rolle i minksagen: - Det bliver et historisk blodbad

For abonnenter

Michael Mortensen oplevede historisk resultat: Mere end en milliard i overskud

Nyborg

Tour de fængsel: Indsatte bag kæmpe hyldest

For abonnenter

Mette Frederiksens brutale højre hånd fra Esbjerg har fået hård kritik i mink-sagen: Genlæs portrættet af Barbara Bertelsen

Faaborg-Midtfyn

Fynsk spinatfirma risikerer at miste perfekt lokation til Odense Havn: - Vi kendte vilkårene, men var villige til at løbe risikoen

Odense For abonnenter

For fire år siden sagde de deres gode job op for at forfølge drømmen: Derfor har Kristian og Astrid nu lukket populær café

Sport

Tour-feberen kølnede af i regnen: - Vi glæder os til solskin på Nyborg-etapen

Annonce