Annonce
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Faaborg-Midtfyn

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Art & Photo ApS i FaaborgArt & Photo ApS, der er en virksomhed i Faaborg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 333.563 til 68.911 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 425.155 i det foregående regnskabsår til 154.191 - et fald på -64 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-virksomheden fra 843.974 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Evan Frederiksen. Virksomhedens reelle ejere er Evan Frederiksen. Art & Photo ApS hører hjemme i branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at handle med kunst og foretage fotooptagelser, samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ventherm A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ventherm A/S, der er en virksomhed i Sdr Broby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,4 millioner til 6,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr Broby-virksomheden fra 7,2 millioner til 7,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Hansen. I første omgang er det Ventherm International ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Lund Bendixen, der er den dominerende ejer. Ventherm A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og produktion af sprøjtekabiner og ventilationsanlæg og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lykkegaard A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lykkegaard A/S, der er en virksomhed i Ferritslev Fyn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 734.971 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 4,7 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 14 ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 7,3 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ferritslev Fyn-virksomheden fra 10,2 millioner til 11,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Karsten Lykkegaard. I første omgang er det KARSTEN LYKKEGAARD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Lykkegaard, der er den dominerende ejer. Lykkegaard A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre pumper og kompressorer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikationKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Karsten Lykkegaard ApS i Rolfsted ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Karsten Lykkegaard ApS, der er et firma i Rolfsted. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 8,1 millioner til -1,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 8,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -45.680 kroner til -100.568 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 42,4 millioner til 39,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Karsten Lykkegaard. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Lykkegaard. Karsten Lykkegaard ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at besidde aktier i Maskinfabrikken Lykkegaard A/SKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Regnskabsvirksomhed i Sdr Nærå tjente flere penge i seneste regnskabGRØNBEK REVISION OG RÅDGIVNING ApS, der er en virksomhed i Sdr Nærå, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 117.382 til 413.226 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 222.451 kroner i det foregående regnskabsår til 584.102 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i GRØNBEK REVISION OG RÅDGIVNING ApS var ligesom året før på 2,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Grønbek. Virksomhedens reelle ejere er Morten Grønbek. GRØNBEK REVISION OG RÅDGIVNING ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive revisions- og økonomisk rådgivningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt investering og formueforvaltning
Overskuddet stiger: Virksomhed i Ryslinge fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SUPER SPAR RYSLINGE ApS, der er en virksomhed i Ryslinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 917.000 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner til 5,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ryslinge-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Fabricius. I første omgang er det TMF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Fabricius, der er den dominerende ejer. SUPER SPAR RYSLINGE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Købmænd og døgnkiosker". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive dagligvareforretning samt anden hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Blikkenslagervirksomhed i Sdr Nærå hold fast i overskuddetTARUPVVS.DK ApS, der er en virksomhed i Sdr Nærå, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 165.848 til 176.020 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på ni i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr Nærå-virksomheden fra 1 millioner til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Søren Rasmussen. I første omgang er det SØREN RASMUSSEN HOLDING ÅRSLEV ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Rasmussen, der er den dominerende ejer. TARUPVVS.DK ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive smedeforretning og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Ferritslev Fyn fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i FJ Industries A/S, der er en virksomhed i Ferritslev Fyn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 727.000 til 5,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 202 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 209 ansatte - en fremgang på 3,47 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 79,3 millioner kroner til 98,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ferritslev Fyn-virksomheden fra 83 millioner til 91,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steen Høier. Virksomheden ejes af CHRISTENSEN FJ HOLDING ApS,FJ RIISAGER HOLDING ApS. FJ Industries A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve industridrift samt finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Knitter's Delight ApS i Allested får underskudDet seneste år er endt med underskud i Allested-virksomheden Knitter's Delight ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -212.655 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -207.956 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Helle Moritz Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Helle Moritz Hansen. Knitter's Delight ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Tip Top Rent Sydfyn ApS i Faaborg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tip Top Rent Sydfyn ApS i Faaborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -34.369 til 7188 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 298.211 kroner til 370.032 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Faaborg-firmaet fra -761 til 49.856. Virksomheden ledes af direktør Shija John Paul Lusana. Virksomhedens reelle ejere er Shija John Paul Lusana. I Erhvervsstyrelsens register er Tip Top Rent Sydfyn ApS anbragt i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed og andet hermed forbundet virksomhed efter direktørens skønKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Faaborg-Midtfynske virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Fyn For abonnenter

Lokomotivføreren Steen har påkørt fire mennesker: Det har sat sine spor

Annonce

Blev fritaget for tjeneste for sin rolle i minksagen: Nu har departementschefen landet nyt topjob i stor kommune

Annonce
Annonce
Nordfyn For abonnenter

Forsyningschefen Peter har en god nyhed, der koster millioner af kroner: Flere fynske landsbyer kan snart få fjernvarme

Odense For abonnenter

Først gik de konkurs, og nu åbner de igen hver for sig: Tidligere partner i Bar'sushi har en helt ny forklaring på, hvorfor det gik galt

Nyborg

Mand død i arbejdsulykke: 58-årig blev klemt ihjel

Nyborg For abonnenter

Mistanke om læk på rådhuset spøger stadig: Advokatundersøgelse trækker ud

Danmarks fodbold-hykleri? Vi forgylder Qatar med oliemilliarder: Derfor er det landsholdet, der betaler prisen

Formodet pirat slipper for straf efter skud mod danske soldater

For abonnenter

Nul kroner i stedet for 40 millioner: Bitz afviser Würtz' erstatningskrav og går efter nulløsning

Erhverv

Biogasselskab i opsigtsvækkende handel på 14,3 milliarder kroner: - Det er helt uhørt og derfor også noget, vi er virkelig stolte af

Elkunder skifter produkt som aldrig før: Her er den mest populære aftale netop nu

Odense

Vil du fodre løverne eller føle suget i maven 100 meter over Fyn: Sådan får du fat i årets vildeste julegaver mens du støtter et godt formål

Erhverv For abonnenter

Det begyndte med solarier: Nu er Jens Peter Henriksens ejendomme 223 millioner kroner værd

Odense

25-årig gjorde ondt værre for sig selv: Smadrede rude på værtshus og råbte og skreg på åben gade

Annonce