Annonce
Assens For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Assens

Stadig minus: A/S Bryggeriet Vestfyen får nyt millionunderskudUnderskuddet i Assens-virksomheden A/S Bryggeriet Vestfyen voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2020-10-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7,1 millioner til -16,4 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Forrige år var der i gennemsnit 100 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 101 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 27,7 millioner kroner til 28,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 64,4 millioner til 51,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Rasmus Damsted Hansen. Virksomheden ejes af Olvi Oyj. I Erhvervsstyrelsens register er A/S Bryggeriet Vestfyen anbragt i branchen "Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel- og fabrikations- virksomhed, herunder specielt fremstilling og salg af øl og mineralvandKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Optik Rahr A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårOptik Rahr A/S, der er en virksomhed i Assens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 148.000 til 708.413 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 4,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 551.292 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Optik Rahr A/S fra 2,6 millioner til 2,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik Rahr. I første omgang er det Rahr.eu Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steffie Rahr,Erik Rahr, der er de dominerende ejere. Optik Rahr A/S hører hjemme i branchen "Optikere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er detailhandel med briller og kontaktlinser og andet hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Møller1920 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tommerup-virksomheden Møller1920 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-09-04/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 4949 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 5391 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Ruth Klit Poulsen. I første omgang er det Møller1920 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ruth Klit Poulsen, der er den dominerende ejer. Møller1920 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Marie Louise Plum ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårMarie Louise Plum ApS, der er en virksomhed i Assens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 110.428 til 600.721 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -9374 kroner til -5876 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Marie Louise Plum ApS var ligesom året før på 10,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Marie Louise Bretteville Plum. Virksomhedens reelle ejere er Marie Louise Bretteville Plum. Marie Louise Plum ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele samt al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Rahr Ejendomme ApS i AssensOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Rahr Ejendomme ApS, der er et firma i Assens. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 185.000 til 19.909 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 295.000 kroner i det foregående regnskab til 251.716. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Rahr Ejendomme ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Erik Rahr. I første omgang er det Rahr.eu Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steffie Rahr,Erik Rahr, der er de dominerende ejere. Rahr Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme og andet hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Kønig ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kønig ApS, der er en virksomhed i Skallebølle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 887.180. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skallebølle-virksomheden fra 2,4 millioner til 3,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bo Groth Kønig. Virksomhedens reelle ejere er Bo Groth Kønig. Kønig ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed samt hermed naturligt beslægtede aktiviteter. Dertil også formueadministration
Vending: Loticon ApS i Glamsbjerg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Loticon ApS i Glamsbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -65.225 til 279.815 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -13.125 kroner året før til 10.024 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Glamsbjerg-firmaet fra -54.630 til 225.185. Virksomheden ledes af direktør Søren Evald Kristensen. I første omgang er det SKK.HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Evald Kristensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Loticon ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og fremstillingsvirksomhed, herunder outsourcing, samt konsulentvirksomhed og i øvrigt al virksomhed, beslægtet med ovennævnteKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Jørand Tækkeforretning ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Knold-virksomheden Jørand Tækkeforretning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-11-23/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 377.675 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 3,5 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør André Tønder. Virksomhedens reelle ejere er André Tønder. Jørand Tækkeforretning ApS hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tækkeforretning, samt andet dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Slp Multiservice ApS i Sønderby gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Slp Multiservice ApS i Sønderby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -55.256 til 51.048 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 389.910 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sønderby-firmaet fra 83.540 til 116.922. Virksomheden ledes af direktør Søren Lau Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Lau Petersen. I Erhvervsstyrelsens register er Slp Multiservice ApS anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre entreprenør og anlægsarbejder og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Bosswik A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårBosswik A/S, der er en virksomhed i Tommerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 186.000 til 703.154 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,2 millioner kroner til 5,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tommerup-virksomheden fra 4,3 millioner til 4,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Morten Heireth Levorsen. I første omgang er det Bosswik Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Heireth Levorsen, der er den dominerende ejer. Bosswik A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med beklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af bælter, slips m.v. samt produktion af bælterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Boelbjerg ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Boelbjerg ApS , der er en virksomhed i Assens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 905.927 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 21, året før var det 22. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,3 millioner kroner til 10,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-virksomheden fra 5,4 millioner til 6,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ib Rene Lamp Carlsen. I første omgang er det BOELBJERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ib Rene Lamp Carlsen, der er den dominerende ejer. Boelbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Maskinforarbejdning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive maskinfabrik og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Torup-virksomheden Agernæs Komplementar Øko ApSAgernæs Komplementar Øko ApS, der er en virksomhed i Torup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 5761 til 5420 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 5761 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 3500 kroner i det foregående regnskab til 3021. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Torup-virksomheden fra 69.673 til 73.905. Virksomheden ledes af direktør Claus Brejnholt Jacobsen. I første omgang er det Jacob Brejnholt Jacobsen,Claus Brejnholt Jacobsen,Agernæs ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Brejnholt Jacobsen,Claus Brejnholt Jacobsen,Ole Lawaetz Olesen, der er de dominerende ejere. Agernæs Komplementar Øko ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at deltage som komplementar i Agernæs Øko P/SKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Gummerup-virksomheden Pemo Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Pemo Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Gummerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 60.598 til 31.063 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 60.598 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 66.133 kroner til 78.115 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 24.229 kroner efter skat, faldt formuen i Pemo Ejendomme ApS fra 3,6 millioner til 3,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Hedegård Jensen. I første omgang er det MJ HOLDING GUMMERUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Hedegård Jensen, der er den dominerende ejer. Pemo Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje landbrugsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Hans Storm A/S får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Tommerup-virksomheden Hans Storm A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -874.000 til -1,0 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6,3 millioner til 5,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Christian Storm. I første omgang er det Hans Christian Storm,HANS STORM HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Christian Storm, der er den dominerende ejer. Hans Storm A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bygge- og entreprenørvirksomhed, håndværk, udlejning og investeringKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Tommerup Vinduet A/S får nyt millionunderskudTommerup-virksomheden Tommerup Vinduet A/S har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,6 millioner til -1,7 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 826.699 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -1,6 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Tommerup Vinduet A/S sidste år fra -1 millioner til -594.384 og er dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Hans Christian Storm. I første omgang er det Hans Christian Storm,HANS STORM A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Christian Storm, der er den dominerende ejer. Tommerup Vinduet A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at producere vinduer, håndværk, udlejning og investeringKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Hans Storm Ejendomme A/STommerup-virksomheden Hans Storm Ejendomme A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3000 til -3374 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 130.000 kroner i det foregående regnskab til 127.627. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Hans Storm Ejendomme A/S var ligesom året før på 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Christian Storm. I første omgang er det Hans Christian Storm,HANS STORM HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Christian Storm, der er den dominerende ejer. Hans Storm Ejendomme A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og administrere samt udleje fast ejendom samt andre aktiviteter, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Grønnemose-virksomheden Pyrosan Fyn ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Pyrosan Fyn ApS, der er en virksomhed i Grønnemose. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 6,1 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 19 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 6,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,2 millioner - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Grønnemose-virksomheden fra 11,9 millioner til 14,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dennis Østergaard Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Dennis Østergaard Hansen. Pyrosan Fyn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Overfladebehandling af metal". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive industrilakereri, virksomhed med sandblæsning og pyrolyseafbrænding af diverse emner og andre dertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Dupont Lightstone ApS i HelnæsOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Dupont Lightstone ApS, der er et firma i Helnæs. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 4000 til 1421 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4000 i det foregående regnskabsår til 1458 - et fald på -64 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Helnæs-virksomheden fra 10.000 til 11.609. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Bo Jacobsen. I første omgang er det SCHRAMM JACOBSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Bo Jacobsen, der er den dominerende ejer. Dupont Lightstone ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af byggematerialer af beton". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere betonelementer med indstøbte optiske fibreKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Matemat ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Nårup-virksomheden Matemat ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-03-22/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 64.945 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -7500 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Malthe Bruun Ludvigsen, Mathias Bruun Ludvigsen og Terese Bruun Ludvigsen Vilholm. I første omgang er det MALTHE INVEST ApS,MATHIAS INVEST ApS,Terese Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Malthe Bruun Ludvigsen,Mathias Bruun Ludvigsen,Terese Bruun Ludvigsen Vilholm, der er de dominerende ejere. Matemat ApS hører hjemme i branchen "Formueforvaltning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i datterselskaber, formueadministration og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tormic ApS i Vissenbjerg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Tormic ApS, der er et firma i Vissenbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 463.804 til -212.394 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 463.804 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2 millioner til 1,9 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Michael Holbech Andersen og Torben Reinberg Simonsen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Holbech Andersen,Torben Reinberg Simonsen. Tormic ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med transport, logistik og dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Optilogic ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Optilogic ApS, der er en virksomhed i Tommerup St. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,0 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 5,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tommerup St-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Per Müller, Martin Ry og Brian Tscherning Mortensen. I første omgang er det Müller Holding ApS,BACMOR Holding ApS,RyByte Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Müller,Martin Ry,Brian Tscherning Mortensen, der er de dominerende ejere. Optilogic ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med levering af hardware og software til specialmaskiner inden for den industrielle producerende industri og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Dan Gørtz Invest ApS i Aarup er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Dan Gørtz Invest ApS i Aarup i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -236.000 til 9,7 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.000 kroner til -14.635 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aarup-firmaet fra -11,4 millioner til -1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dan Gørtz Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Dan Gørtz Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er Dan Gørtz Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at forestå investering i virksomheder, der beskæftiger sig med landbrug, investeringsvirksomhed vedrørende køb og salg af værdipapirer samt valutainvesteringer og investeringer, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: A/S Dansk Coladrik tjente flere penge i seneste regnskabsårA/S Dansk Coladrik, der er en virksomhed i Assens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020-10-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5555 til 19.491 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -110.647 kroner til -166.820 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i A/S Dansk Coladrik var ligesom året før på 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Rasmus Damsted Hansen. Virksomheden ejes af AKTIESELSKABET BRYGGERIET VESTFYEN. A/S Dansk Coladrik hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er fremstilling og/eller salg af råvarer til læskedrikke og fremstilling og/eller salg af læskedrikke gennem af bestyrelsen autoriserede aftapningsvirksomheder samt iøvrigt varetagelse af aktionærernes fælles forretningsinteresser for så vidt angår fremstilling og salg af læskedrikke, herunder fællesindkøb af råvarer, emballage m.vKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Agernæs ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Agernæs-virksomheden Agernæs ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 331.231 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ole Lawaetz Olesen. I første omgang er det Agernæs Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Lawaetz Olesen, der er den dominerende ejer. Agernæs ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Næsgaard A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Næsgaard A/S, der er en virksomhed i Torup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 812.176 til 998.214 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 77 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 61 ansatte - en nedgang på 20,78 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 34,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 31,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Torup-virksomheden fra 2,8 millioner til 3,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jacob Brejnholt Jacobsen. I første omgang er det Næsgaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Brejnholt Jacobsen,Claus Brejnholt Jacobsen, der er de dominerende ejere. Næsgaard A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af jordbrug og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Halvorsen Autotec ApS fik større overskud end året førHalvorsen Autotec ApS , der er en virksomhed i Vissenbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 142.909 til 145.655 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 109.484 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Halvorsen Autotec ApS fra 2,1 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Holbech Halvorsen. I første omgang er det HALVORSEN AUTOTEC HOLDING APS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Holbech Halvorsen, der er den dominerende ejer. Halvorsen Autotec ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive autoværkstedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Brydegaard-virksomheden Varda ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Varda ApS, der er en virksomhed i Brydegaard. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 217.641 til 157.103 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 217.641 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 253.380 kroner i det foregående regnskab til 197.439. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brydegaard-virksomheden fra 601.096 til 720.183. Virksomheden ledes af direktør Anne Mølgaard Raun. I første omgang er det RATHO ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Emil Raun, der er den dominerende ejer. Varda ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Brydegaard-virksomheden Ratho ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ratho ApS, der er en virksomhed i Brydegaard. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 365.621 til 317.034 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 365.621 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 339.679 kroner i det foregående regnskab til 335.435. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brydegaard-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anne Mølgaard Raun. I første omgang er det VARA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Emil Raun, der er den dominerende ejer. Ratho ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder udlejning og handel med fast ejendom, besidde kapitalandele i andre selskaber samt handel med værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Mikkelsen Juhl ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Mikkelsen Juhl ApS, der er en virksomhed i Skovkrogen. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner til 5,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skovkrogen-virksomheden fra 1,9 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Mikkelsen og Mathias Vinther Juhl. I første omgang er det LAAS MIKKELSEN HOLDING ApS,M.V.Juhl ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Mikkelsen,Mathias Vinther Juhl, der er de dominerende ejere. Mikkelsen Juhl ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med el installations forretning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: El-selskabet A/S i Skovkrogen går fra overskud til underskudOverskuddet i Skovkrogen-virksomheden El-selskabet A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 101.000 til -151.028 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 107.000 i det foregående regnskabsår til 3118 - et fald på -97 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 479.000 til 335.241 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Mikkelsen. I første omgang er det LAAS MIKKELSEN HOLDING ApS,M.V.Juhl ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Mikkelsen,Mathias Vinther Juhl, der er de dominerende ejere. El-selskabet A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med el-installation og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Sølvtoft ApS i BrylleSølvtoft ApS, der er en virksomhed i Brylle, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 251.414 til 42.199 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 404.937 kroner i det foregående regnskab til 238.559 - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brylle-virksomheden fra 889.945 til 916.055. Virksomheden ledes af direktør Laurits Peder Sølvtoft Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Laurits Peder Sølvtoft Hansen. Sølvtoft ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Vermlandsgade 34-36 ApSAarup-virksomheden Vermlandsgade 34-36 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -20.141 til -25.078 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -17.350 kroner til -21.599 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 219.953 til 195.327 kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Baun Helios. I første omgang er det RHB DEVELOPMENT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Baun Helios,Søren Riis Jensen, der er de dominerende ejere. Vermlandsgade 34-36 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at opføre et boligprojekt på ejendommen Vermlandsgade 32-34, 2300 Kbh S samt anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Leda Montage & Service ApS i TommerupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Leda Montage & Service ApS, der er et firma i Tommerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 113.773 til 47.544 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 597.260 kroner i det foregående regnskab til 448.440. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tommerup-virksomheden fra 128.082 til 164.252. Firmaet ledes af direktør Allan Mølgaard Madsen. I første omgang er det Leda M & S Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Mølgaard Madsen, der er den dominerende ejer. Leda Montage & Service ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på at udføre diverse montage- og serviceopgaver samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aarup-virksomheden Årup Entreprenørforretning ApSÅrup Entreprenørforretning ApS, der er en virksomhed i Aarup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 154,3 millioner til 142,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,7 millioner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner - et fald på -59 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aarup-virksomheden fra 357,4 millioner til 499,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Poul Juhl Fischer. Virksomhedens reelle ejere er Poul Juhl Fischer. Årup Entreprenørforretning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Olesen Sporthorses ApSEgemosedam-virksomheden Olesen Sporthorses ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -20.438 til -14.675 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -12.000 kroner til -6650 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 19.562 til 4887 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lærke Michelle Olesen. Virksomhedens reelle ejere er Lærke Michelle Olesen. Olesen Sporthorses ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af heste og dyr af hestefamilien". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med opdræt af heste, herunder handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Gartnervænget Vissenbjerg ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gartnervænget Vissenbjerg ApS, der er en virksomhed i Aarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 4,2 millioner til 30,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -45.814 kroner til -19.191 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aarup-virksomheden fra 70,3 millioner til 100,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Juhl Fischer. I første omgang er det ÅRUP ENTREPRENØRFORRETNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Juhl Fischer, der er den dominerende ejer. Gartnervænget Vissenbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at opføre ejendom og sælge fast ejendom, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Bakii Cakes ApS i Aarup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bakii Cakes ApS i Aarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -17.933 til 6860 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -17.889 kroner året før til 7042 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aarup-firmaet fra -80.087 til -33.227. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Chastine Borne Solmer og Anitta Møllebjerg Borne. I første omgang er det Anitta Borne Holding ApS,Chastine Borne Solmer Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Chastine Borne Solmer,Anitta Møllebjerg Borne, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Bakii Cakes ApS anbragt i branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med brød, bager- og konditori samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i M. N. Byg ApS i AarupM. N. Byg ApS, der er en virksomhed i Aarup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 717.000 til 325.733 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 717.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 254.043 kroner efter skat, faldt formuen i M. N. Byg ApS fra 1 millioner til 863.582 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Nielsen. I første omgang er det Michael Nielsen,Michael Nielsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Nielsen, der er den dominerende ejer. M. N. Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med tømrerarbejde, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Sunshine Ren ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Brahesborg-virksomheden Sunshine Ren ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-07-29/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 5946 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 335.171 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Britt Schiønning Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Britt Schiønning Larsen. Sunshine Ren ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nyt regnskab: 10-4byg ApS i Glamsbjerg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Glamsbjerg-virksomheden 10-4byg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-09/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -117.898 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 102.625 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kenneth Edlefsen. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Edlefsen. 10-4byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive murervirksomhed og salg af håndværksydelser og service, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Nyt regnskab: Damau ApS i Assens får underskudDet seneste år er endt med underskud i Assens-virksomheden Damau ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-10-06/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -68.251 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -68.210 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør John James Strobel. I første omgang er det JJ Strobel Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John James Strobel, der er den dominerende ejer. Damau ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at sælge kosmetikvarer og produkter til personlig pleje, smykker og ure mm. via webshop, samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: A. Pilemand ApS i Dreslette går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i A. Pilemand ApS, der er et firma i Dreslette. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 50.629 til -36.812 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 967.633 kroner i det foregående regnskab til 547.603 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 521.277 til 398.856 kroner . Firmaet ledes af direktør Andreas Pilemand. Virksomhedens reelle ejere er Andreas Pilemand. A. Pilemand ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Flexshoppen ApS i Verninge gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Flexshoppen ApS i Verninge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -447.000 til 156.926 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -344.000 kroner året før til 280.667 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Verninge-firmaet fra 51.000 til 260.351. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Kristensen og Anders Sørensen Vedel. I første omgang er det Another Planet ApS,3XATK ApS,MMYH ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Kristensen,Anders Sørensen Vedel,Søren Valdemar Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Flexshoppen ApS anbragt i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af mobiltelefoner samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Fin Form Odense 2021 ApSTommerup St-virksomheden Fin Form Odense 2021 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -80.000 til -478.242 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -81.000 kroner året før til 41.353 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -31.000 til -259.330 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Leif Christensen og Casper Bøndergaard. I første omgang er det Leif Christensen,Casper Bøndergaard,FIN FORM INVEST ApS,CB Holding Odense ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Leif Christensen,Casper Bøndergaard, der er de dominerende ejere. Fin Form Odense 2021 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fitnesscentre". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fitnesscenter og efter direktionens skøn hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Familien Nielsen ApSAssens-virksomheden Familien Nielsen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9785 til -34.376 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9596 kroner til -10.884 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 124.033 til 97.220 kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Nielsen. I første omgang er det Andreas Nielsen,Tobias Nielsen,DANSK POLYMER IMPORT ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Nielsen,Andreas Nielsen,Tobias Nielsen, der er de dominerende ejere. Familien Nielsen ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive formueadministration, finansiering samt handel med ejendomme m.vKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Pronto Pizza ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårPronto Pizza ApS, der er en virksomhed i Aarup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2318 til 40.765 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 272.989 kroner i det foregående regnskabsår til 427.376 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aarup-virksomheden fra 17.989 til 40.000. Firmaet ledes af direktør Mohammad Ajmal Noori. Virksomhedens reelle ejere er Mohammad Ajmal Noori. Pronto Pizza ApS hører hjemme i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Fin Form Bellinge ApSTommerup St-virksomheden Fin Form Bellinge ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -99.000 til -194.321 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 883.254. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 178.000 til 19.765 kroner . Virksomheden ledes af direktør Leif Christensen. I første omgang er det FIN FORM INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leif Christensen, der er den dominerende ejer. Fin Form Bellinge ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fitnesscentre". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fitnessvirksomhed samt hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Fin Form Invest ApSUnderskuddet i Tommerup St-virksomheden Fin Form Invest ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -848.000 til -526.092 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021-01-01/2021-12-31. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 276.000 kroner til 376.353 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -264.000 til -841.946 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Leif Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Leif Christensen. Fin Form Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af aktier og administration i forbindelse hermed og al anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Fin Form Tommerup I ApSOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Tommerup St-virksomheden Fin Form Tommerup I ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -244.000 til -357.297 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021-01-01/2021-12-31. Året før var der i gennemsnit tre ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 544.000 til 232.048 kroner . Firmaet ledes af direktør Leif Christensen. I første omgang er det FIN FORM INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leif Christensen, der er den dominerende ejer. Fin Form Tommerup I ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive motionscenterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Højvangen 4 ApS i Aarup går fra overskud til underskudOverskuddet i Aarup-virksomheden Højvangen 4 ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 9777 til -80.418 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 9777 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 41.775 kroner året før til -45.383 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -13.758 til -78.272 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Poul Juhl Fischer. I første omgang er det ÅRUP ENTREPRENØRFORRETNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Juhl Fischer, der er den dominerende ejer. Højvangen 4 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Dansk Redningsmateriel ApS fik større overskud end året førDansk Redningsmateriel ApS, der er en virksomhed i Gadsbølle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 156.000 til 439.978 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 437.000 kroner til 632.419 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gadsbølle-virksomheden fra 256.000 til 597.885. Firmaet ledes af direktør Danni Davidsen. I første omgang er det DAREMA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Kvist, der er den dominerende ejer. Dansk Redningsmateriel ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion, handel samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Skydebjerg-virksomheden Tobcon Entreprise ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tobcon Entreprise ApS, der er en virksomhed i Skydebjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 62.591 til 35.980 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 118.115 kroner i det foregående regnskabsår til 391.815 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skydebjerg-virksomheden fra 88.132 til 113.269. Virksomheden ledes af direktør Toke Olsen Birkebæk. Virksomhedens reelle ejere er Toke Olsen Birkebæk. Tobcon Entreprise ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med hendblik på tømrer og entreprenør opgaver og hermed opgaver forbundet med denne type virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Linie Service ApS i SøholmshuseLinie Service ApS, der er en virksomhed i Søholmshuse, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 245.000 til 25.220 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 15.202 kroner efter skat, faldt formuen i Linie Service ApS fra 516.000 til 331.111 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kim Bruun Petersen. I første omgang er det K. Bruun Holding 2017 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Bruun Petersen, der er den dominerende ejer. Linie Service ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af kombineret serviceydelsesvirksomhed samt anden beslægtet virksomhed hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Fageship ApS i Assens ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i Assens-virksomheden Fageship ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,1 millioner til -1,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2,2 millioner kroner året før til -217.006 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 622.576 kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Pedersen. Fageship ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med vejning og måling, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bertelsen & Plum ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bertelsen & Plum ApS, der er en virksomhed i Assens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 3,4 millioner til 31,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Assens-virksomheden fra 43,5 millioner til 73,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Poul Martin Kolind Bertelsen. I første omgang er det Poul Bertelsen Plum Holding ApS,Martin Bertelsen Holding ApS,Frederik Bertelsen Plum Holding ApS,Magnus Bertelsen Plum Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Poul Martin Kolind Bertelsen, der er den dominerende ejer. Bertelsen & Plum ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder handel og investering. Derudover er det i overensstemmelse med selskabets formål at hæfte direkte, kautionere, stille sikkerhed for tredjemandKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Lonico ApS i HaarbyLonico ApS, der er en virksomhed i Haarby, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,0 millioner til 909.374 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Forrige år var der i gennemsnit 23 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 27 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 13,5 millioner kroner til 15,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haarby-virksomheden fra 8,9 millioner til 9,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Nielsen. I første omgang er det Lonico Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Nielsen,Kim Thønning Lorentzen,Stefan Marr Thønning Lorentzen, der er de dominerende ejere. Lonico ApS hører hjemme i branchen "Anden anlægsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt anden efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: La Tour ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårLa Tour ApS, der er en virksomhed i Nårup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 38.603 til 723.088 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 21.712 kroner i det foregående regnskabsår til 708.734 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nårup-virksomheden fra 912.063 til 1,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Peter Haslund-Vinding. I første omgang er det HASLUND-VINDING HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Haslund-Vinding, der er den dominerende ejer. La Tour ApS hører hjemme i branchen "Konferencecentre og kursusejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er besiddelse af fast ejendom, handel og investering og i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kristoffersen Møbelfabrik ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kristoffersen Møbelfabrik ApS, der er en virksomhed i Haarby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 293.037 til 499.538 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 6,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haarby-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Sander Eriksen. I første omgang er det GRAPHIC PUZZLE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Sander Eriksen, der er den dominerende ejer. Kristoffersen Møbelfabrik ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre møbler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive salg og fremstilling af møbler og boligudstyrKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ida Plum ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ida Plum ApS, der er en virksomhed i Assens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,2 millioner til 5,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 3651 kroner året før til -32.151 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-virksomheden fra 11,1 millioner til 13,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Martin Kolind Bertelsen. Virksomhedens reelle ejere er Poul Martin Kolind Bertelsen. Ida Plum ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele samt al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Influx A/SUnderskuddet i Vissenbjerg-virksomheden Influx A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -1,1 millioner til -770.501 kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 20 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 17 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 10,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 487.236 til -88.378 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Ebbe Bojer. I første omgang er det JENS PILEGAARD HOLDING A/S,Tpe ApS,E. Bojer Holding ApS,Fl.larsen ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Pilegaard,Flemming Larsen, der er de dominerende ejere. Influx A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive produktions-, salgs- og servicevirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Georgia Horses ApS i Glamsbjerg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Georgia Horses ApS, der er et firma i Glamsbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 558.783 til -525.650 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 558.783 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 702.017 kroner året før til -149.972 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -232.898 til -758.547 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Georgia Timmermann. I første omgang er det GT HORSES ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Georgia Timmermann, der er den dominerende ejer. Georgia Horses ApS hører hjemme i branchen "Andre sportsaktiviteter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og kursusaktiviteter indenfor hestebranchenKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sally Invest ApS fik millionoverskudSally Invest ApS, der er en virksomhed i Assens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 132.000 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 35.000 kroner i det foregående regnskabsår til 491.017 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-virksomheden fra 5,8 millioner til 7 millioner. Firmaet ledes af direktør Mariane Skov Gundersen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Gundersen. Sally Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Assens er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EN-VISION ApS i Assens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -36.382 til 20.556 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -4033 kroner til -2811 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-firmaet fra 299.853 til 320.409. Virksomheden ledes af direktør Jens Evald Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Evald Kristensen. I Erhvervsstyrelsens register er EN-VISION ApS anbragt i branchen "Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er er at drive virksomhed i form af rådgivning m.v. indenfor forretningsudvikling, investering, financiering og anden dermed beslægtet virksomhed
Tallene er vendt: Virksomhed i Ebberup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KVR Vikar & Rekruttering ApS i Ebberup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -36.970 til 11.494 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 12.274 kroner i det foregående regnskabsår til 590.304 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ebberup-firmaet fra -60.911 til -51.945. Virksomheden ledes af direktør Flemming Kjær Andersen. I første omgang er det Flemming Kjær Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Kjær Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KVR Vikar & Rekruttering ApS anbragt i branchen "Arbejdsformidlingskontorer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive franchisekæde samt vikar- og rekrutteringsbureau
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Aarup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet DAN-COOL ApS i Aarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -36.882 til 124.680 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 279.149 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aarup-firmaet fra 630.485 til 726.396. Virksomheden ledes af direktør John Skovsende Hansen. Virksomhedens reelle ejere er John Skovsende Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er DAN-COOL ApS anbragt i branchen "Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fremstillingsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Torben Nielsen Udlejning ApS i Assens gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Torben Nielsen Udlejning ApS i Assens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -329.168 til 496.694 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -122.554 kroner året før til 500.120 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-firmaet fra 1,6 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Torben Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er Torben Nielsen Udlejning ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt udlejningsvirksomhed i den forbindelse og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Dansk Polymer Import ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dansk Polymer Import ApS, der er en virksomhed i Assens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 745.681 til 4,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -43.225 kroner til -51.954 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-virksomheden fra 13,4 millioner til 16,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Torben Nielsen. Dansk Polymer Import ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med kemiske produkter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive formueadministration, finansiering samt handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos tandlæge-virksomhed i AarupTANDLÆGERNE I AARUP ApS, der er en virksomhed i Aarup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 213.620 til 13.106 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2015, der endte med et resultat før skat på 302.206 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 806.072 kroner i det foregående regnskab til 416.406 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 16.880 kroner efter skat, faldt formuen i TANDLÆGERNE I AARUP ApS fra 835.461 til 742.341 kroner . Firmaet ledes af direktør Tina Wittorff Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Tina Wittorff Sørensen. TANDLÆGERNE I AARUP ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed der er naturligt forbundet hermed
Nyt regnskab: Social Fokus ApS i Kivsmose får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kivsmose-virksomheden Social Fokus ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -58.939 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -58.030 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kim Borregaard Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Borregaard Thomsen. Social Fokus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er beskæftigelse med andre sociale foranstaltninger og dermed beslægtet virksomhed, efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Tommerup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet af 1. maj 2012 ApS i Tommerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2727 til 22.505 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 40.750 kroner i det foregående regnskabsår til 67.024 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tommerup-firmaet fra 71.897 til 89.451. Virksomheden ledes af direktør Carsten Lentz Storm. I første omgang er det CKC GROUP ApS og SKOVSTRUP MARKBRUG ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anne-Grete Pedersen og Carsten Lentz Storm, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet af 1. maj 2012 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i samt udlejning af fast ejendom og anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i de seneste regnskabstal for Assens Kommunes virksomheder.
Annonce
Odense For abonnenter

Lastbil slingrede så meget på Fynske Motorvej, at bilister satte katastrofeblink på: Chauffør havde tårnhøj promille og tæt på dødelig dosis

For abonnenter

Nye oplysninger får fyret direktør til at bryde tavsheden i skandalesag: - Jeg tror, nogen længe har villet af med mig

Annonce
Annonce
Annonce
Odense For abonnenter

Sur smiley og stor bøde til burgerrestaurant: Fandt indtørrede madrester, fedtede belægninger og "en større mængde bananfluer"

Kerteminde For abonnenter

Forladt rådhus får pludselig ny ejer: Sælgeren rejser skarp kritik af kommunen, der står uforstående tilbage

Assens

Tre ikoniske kæmpetrolde har kurs mod Fyn: - Der er mange, der rejser rundt for at se dem

Speedway For abonnenter

Se matchen direkte fra klokken 17.45: Esbjerg Vikings tager imod Region Varde Elitesport

Dalls analyse: Fem grunde til, at De Radikale vil vælte regeringen

Nordfyn

Mette solgte gården og sendte en ansøgning afsted - Under et døgn senere ringede telefonen med et tilbud: - Det er absolut et job, der giver mening

17-årige Astrid er datter af kendt håndboldfar: Nu har hun selv gjort sig bemærket, da hun smadrede boldene i mål ved ungdoms-OL

Cykelsportens VM-trikot er et symbol på, at Servicepos altid vil være bedst: Nu er virksomheden tæt på 100 millioner kroner værd

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Lars forlader kommunens største by, og han er ikke den eneste - snart bliver byen overhalet indenom på indbyggertal:  - Der er bare ingen fremtid her

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

Middelfart

Midlertidige barakker endte med at blive brugt i 30 år: Friskoleelever tog hul på skoleåret i ny og længeventet milliondyr bygning

Odense For abonnenter

Blæste over for rødt og ramte cyklende børn: Nu har vanvidsbilist fået sin dom - med en overraskende beslutning fra dommeren

Faaborg-Midtfyn

Indbrudstyve forsvandt med et noget usædvanligt udbytte: - De har haft et køretøj med

Annonce