Annonce
Assens For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Assens

Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Vissenbjerg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet HBF EJENDOMME ApS i Vissenbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -296.836 til 357.512 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -88.454 kroner året før til 518.391 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vissenbjerg-firmaet fra -749.548 til -471.019. Virksomheden ledes af direktør Ebbe Bojer. I første omgang er det E. Bojer Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ellen Møllebak Bojer, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er HBF EJENDOMME ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Strøjer Ler A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Strøjer Ler A/S, der er en virksomhed i Lillemose. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,7 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lillemose-virksomheden fra 3,5 millioner til 4,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Joachim Strøjer Hansen. I første omgang er det STRØJER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Strøjer Hansen, Joachim Strøjer Hansen og Christian Strøjer, der er de dominerende ejere. Strøjer Ler A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion af keramiske lerprodukter, dekorationsler og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Haarby tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Fonden Haarby-Hallerne, der er en virksomhed i Haarby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 581.108 til 969.515 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Haarby-virksomheden fra 9 millioner til 9,8 millioner. Fonden Haarby-Hallerne hører hjemme i branchen "Drift af sportsanlæg". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at drive hallerne med eventuelt tilkommende yderligere anlæg til nytte for lokalbefolkningen i det beskrevne områdeKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Lillemose-virksomheden Strøjer Tegl A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Strøjer Tegl A/S, der er en virksomhed i Lillemose. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 34,1 millioner til 21,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 34,1 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 97 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 104 ansatte - en fremgang på 7,22 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 103,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 99,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 16,6 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Strøjer Tegl A/S fra 111,3 millioner til 103,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Joachim Strøjer Hansen. I første omgang er det STRØJER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Strøjer Hansen, Joachim Strøjer Hansen og Christian Strøjer, der er de dominerende ejere. Strøjer Tegl A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel, køb af fast ejendom, industriel virksomhed, herunder fremstillingsvirksomhed indenfor teglværksområdet samt anden i tilknytning hertil stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Strøjer Tegl Systems A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Strøjer Tegl Systems A/S, der er en virksomhed i Lillemose. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 965.208 til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lillemose-virksomheden fra 4,1 millioner til 5,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Joachim Strøjer Hansen. I første omgang er det STRØJER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Strøjer Hansen, Joachim Strøjer Hansen og Christian Strøjer, der er de dominerende ejere. Strøjer Tegl Systems A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af beklædningstegl, byggesystemer og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Vicago ApS i Tommerup St gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Vicago ApS i Tommerup St. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -125.911 til 122.376 kroner før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -64.279 kroner året før til 423.819 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tommerup St-firmaet fra -58.211 til 37.165. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob Sten Andersen og Brian Hyldborg. I første omgang er det PRIP ANDERSEN HOLDING ApS og FREJAS SAL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Sten Andersen og Brian Hyldborg, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Vicago ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Assens ryger fra overskud til underskudOverskuddet i FA Service ApS, der er et firma i Assens, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3287 til -102.326 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 286.972 kroner i det foregående regnskabsår til 964.607 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 42.564 til -59.762 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Fayad Hamid Almohamed. Virksomhedens reelle ejere er Fayad Hamid Almohamed. I Erhvervsstyrelsens register er FA Service ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med vejgodstransport, flyttetransport og hermed forbundet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Tommerup tjente flere penge i seneste regnskabKleberg & Küttemann Innovation ApS, der er en virksomhed i Tommerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4000 til 165.994 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit to ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,8 millioner i det foregående regnskabsår til 176.785 - et fald på -90 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tommerup-virksomheden fra 546.000 til 660.058. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Kleberg og Yvonne Küttemann. Virksomhedens reelle ejere er Søren Kleberg og Yvonne Küttemann. Kleberg & Küttemann Innovation ApS hører hjemme i branchen "Organisering af kongresser, messer og udstillinger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungerer som Holding SelskabKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Helt Fair ApS i Haarby går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Helt Fair ApS, der er et firma i Haarby. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 107.000 til -8059 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 107.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 503.000 i det foregående regnskabsår til 37.945 - et fald på -92 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 86.000 til 70.097 kroner . Virksomheden ejes af Henrik Taaning. Helt Fair ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af varer og dermed beslægtede ydelserKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Konsulentvirksomhed i Glamsbjerg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet HSEQ-Certification ApS i Glamsbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -25.759 til 41.813 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -17.819 kroner året før til 119.918 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Glamsbjerg-firmaet fra 20.749 til 52.326. Virksomheden ledes af direktør Dennich Michael Sørensen. I første omgang er det Dennich Michael Sørensen og Dennich Michael Sørensen, der står som ejere. I sidste ende er det Dennich Michael Sørensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er HSEQ-Certification ApS anbragt i branchen "Anden teknisk rådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Bilhandel i Assens fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gustav Christensen Automobiler A/S, der er en virksomhed i Assens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 531.315 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-virksomheden fra 9,9 millioner til 10,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ulrik Højgaard Christensen. I første omgang er det Ulrik Højgaard Christensen og UHC HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ulrik Højgaard Christensen, der er den dominerende ejer. Gustav Christensen Automobiler A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med automobiler, reservedele og tilbehør dertil samt beslægtede varer og reparation af automobilerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Assens-virksomheden Hyggeli ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hyggeli ApS, der er en virksomhed i Assens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 562.080 til 444.538 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 562.080 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dorthe Vissing Sarning. Virksomhedens reelle ejere er Dorthe Vissing Sarning. Hyggeli ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive handel og derved beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i TommerupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i EPEDECO APS, der er et firma i Tommerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 40.779 til 17.080 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 99.513 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 60.892 kroner i det foregående regnskab til 57.683. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tommerup-virksomheden fra 281.584 til 294.890. Firmaet ledes af direktør Erik Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Pedersen. EPEDECO APS hører hjemme i branchen "Landbrugskonsulenter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre rådgivning og konsulentbistand for virksomheder indenfor gartneri, planteskoler m.m. samt aktiviteter i tilknytning hertil. Selskabets formål er endvidere design, produktion og salg af brugskunst
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Strøjer Samlingen A/S i LillemoseStrøjer Samlingen A/S, der er en virksomhed i Lillemose, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,5 millioner til 398.061 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 5,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 2,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lillemose-virksomheden fra 8,9 millioner til 9,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Strøjer Hansen. I første omgang er det STRØJER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Strøjer Hansen, Joachim Strøjer Hansen og Christian Strøjer, der er de dominerende ejere. Strøjer Samlingen A/S hører hjemme i branchen "Museer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at arrangere events og mødeaktivitet samt øvrige markedsføringsaktiviteterKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Strøjer Cars A/SUnderskuddet i Lillemose-virksomheden Strøjer Cars A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -538.401 til -363.365 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,5 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 24,4 millioner til 24,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jørgen Strøjer Hansen. I første omgang er det STRØJER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Strøjer Hansen, Joachim Strøjer Hansen og Christian Strøjer, der er de dominerende ejere. Strøjer Cars A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af biler samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Strøjer Ejendomme A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i Lillemose-virksomheden Strøjer Ejendomme A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -627.724 til -2,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -318.700 kroner. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -118.656 kroner året før til 366.393 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 9,2 millioner til 7,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Strøjer Hansen. I første omgang er det STRØJER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Strøjer Hansen, Joachim Strøjer Hansen og Christian Strøjer, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Strøjer Ejendomme A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål at er drive virksomhed med investering og udlejning af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Assens-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabEDC ASSENS ApS, der er en virksomhed i Assens, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,3 millioner til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner til 5,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-firmaet fra 2,7 millioner til 3,3 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Søren Krog Aksglæde, Lars Pilekær Svendsen og Regina Lemmicke. I første omgang er det Søren Krog Aksglæde Holding ApS, Lars Pilekær Svendsen Holding ApS og Lemmicke Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Krog Aksglæde og Lars Pilekær Svendsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er EDC ASSENS ApS anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ejendomsformidlingsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i TommerupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i ABC Førstehjælp ApS, der er et firma i Tommerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 114.443 til 35.470 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 151.058 kroner til 188.731 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tommerup-virksomheden fra 131.409 til 156.429. Firmaet ledes af direktør Peter Junget Hansen. I første omgang er det D12 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Junget Hansen, der er den dominerende ejer. ABC Førstehjælp ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed og salg og service af førstehjælpsudstyr samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Cabinplant A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Cabinplant A/S, der er en virksomhed i Haarby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 20,9 millioner til 47,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 288 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 282 ansatte - en nedgang på 2,08 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 52,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 82,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Haarby-virksomheden fra 100,7 millioner til 137,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Helskov Hansen og Lars Ryholl. Virksomheden ejes af CTB Denmark Holding ApS. Cabinplant A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udvikling, investering og handel med, samt fabrikation af maskiner og komplette anlæg samt andet industriudstyr, herunder elektroniske styringer og redskaberKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Jumpshop ApS i Tommerup St får underskudDet seneste år er endt med underskud i Tommerup St-virksomheden Jumpshop ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -71.679 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -70.836 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Niels Erik Pedersen. I første omgang er det OCCES ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Erik Pedersen, der er den dominerende ejer. Jumpshop ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive internethandel med trampolinrelaterede produkter samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Jumping Fun ApSOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Tommerup St-virksomheden Jumping Fun ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -436.000 til -552.111 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -163.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -4,8 millioner til -5,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Niels Erik Pedersen. I første omgang er det FREDDAL HOLDING ApS og OCCES ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Erik Pedersen, der er den dominerende ejer. Jumping Fun ApS hører hjemme i branchen "Andre forlystelser og fritidsaktiviteter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive forlystelser samt andet dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Raunsborg ApS i AssensRaunsborg ApS, der er en virksomhed i Assens, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 927.662 til 449.944 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-virksomheden fra 418.118 til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Martin Kolind Bertelsen. I første omgang er det KPH A/S, BERTELSEN & PLUM ApS og LYNGVILD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jim-Martin Alexandar Konstantin Falke-Skjold Wegener Lyngvild, der er den dominerende ejer. Raunsborg ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling og salg af kosmetik og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Frøbjerg ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Danteam Gazelle Fiberbeton ApS , der er et firma i Frøbjerg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2465 til -44.065 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2465 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 17.778 kroner året før til -30.149 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 55.326 til 20.442 kroner . Virksomheden ledes af direktør Camilla Mehl-Ludvigsen. Virksomhedens reelle ejere er Camilla Mehl-Ludvigsen. I Erhvervsstyrelsens register er Danteam Gazelle Fiberbeton ApS anbragt i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fremtille fiberarmerede koncentrater- og cementbaserede tørmørtelblandinger samt at drive agenturvirksomhed på provisionsbasis og honorarlønnet konsulenttjeneste tilligemed anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Koppenbjerg Ejendomme ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårKoppenbjerg Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Koppenbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11.613 til 43.917 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 390.654 kroner i det foregående regnskab til 347.710. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Koppenbjerg-virksomheden fra 2 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bent Jensen og Anita Tove Krarup. Virksomhedens reelle ejere er Bent Jensen og Anita Tove Krarup. Koppenbjerg Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og service samt andet dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Bil Center Assens ApS i Assens gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bil Center Assens ApS i Assens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -163.165 til 46.771 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -183.077 kroner året før til 9444 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-firmaet fra 5,9 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Storm Hindsgaul Madsen. I første omgang er det ASSENS BIL CENTER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Storm Hindsgaul Madsen og Lone Madsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Bil Center Assens ApS anbragt i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive automobilhandel samt handel med værdipapirer, fonds og valutaterminsforretninger af enhver art og næring indenfor finansiel virksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Assens Ejendomme ApS i AssensOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Assens Ejendomme ApS, der er et firma i Assens. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 143.506 til 71.555 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 297.770 kroner i det foregående regnskabsår til 494.534 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-virksomheden fra 4,9 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Storm Hindsgaul Madsen. I første omgang er det ASSENS BIL CENTER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Storm Hindsgaul Madsen og Lone Madsen, der er de dominerende ejere. Assens Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er og salg af fast ejendom, finansiering og administration af samme og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Assens-virksomheden Assens Bil Center ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Assens Bil Center ApS, der er en virksomhed i Assens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,5 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Assens-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Storm Hindsgaul Madsen. Virksomheden ejes af ASSENS BIL CENTER HOLDING ApS, Å STRANDVEJ HOLDING ApS og Niels Sundahl Holding ApS. Assens Bil Center ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive automobilhandel samt handel med værdipapirer, fonds og valutaterminsforretninger af enhver art og næring indenfor financiel virksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vissenbjerg-virksomheden Salipe Regnskab ApsOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Salipe Regnskab Aps, der er en virksomhed i Vissenbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 128.490 til 95.111 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 533.458 kroner til 569.119 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vissenbjerg-virksomheden fra 309.091 til 383.128. Virksomheden ledes af direktør Sara-Line Scharff Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Sara-Line Scharff Pedersen. Salipe Regnskab Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre bogføringsopgaver for virksomheder og private samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene går op: Kiropraktisk Klinik Assens ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kiropraktisk Klinik Assens ApS, der er en virksomhed i Assens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 266.857 til 382.231 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Assens-virksomheden fra 313.609 til 411.311. Virksomheden ledes af direktør Maria Ehs Nielsen. I første omgang er det Holdingselskabet Kiropraktor Maria Ehs ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Maria Ehs Nielsen, der er den dominerende ejer. Kiropraktisk Klinik Assens ApS hører hjemme i branchen "Kiropraktorer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive kiropraktorvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Glamsbjerg fik større overskud end året førPFJ Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Glamsbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 83.675 til 102.409 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 174.338 kroner til 184.071 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Glamsbjerg-virksomheden fra 540.261 til 620.015. Firmaet ledes af direktør Flemming Steen Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Steen Jensen. PFJ Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt en efter direktionens skøn beslægtet form for virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Vissenbjerg fik lidt lavere overskudBukkehave Skov og Land A/S, der er en virksomhed i Vissenbjerg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 936.958 til 868.193 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Bukkehave Skov og Land A/S var ligesom året før på 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Rune Bukkehave. I første omgang er det Rubu Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Bukkehave, der er den dominerende ejer. Bukkehave Skov og Land A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med blomster og planter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivning og handel i EuropaKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Konsulentvirksomhed i Vissenbjerg fik større overskud end året førMIKANIT ApS, der er en virksomhed i Vissenbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 105.419 til 147.372 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Vissenbjerg-virksomheden fra 428.783 til 485.733. Selskabet ledes af direktør Ole Haahr Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Haahr Andersen. MIKANIT ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter
Tallene går op: Topcar ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Topcar ApS, der er en virksomhed i Vissenbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 430.284 til 514.275 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vissenbjerg-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Lars Henrik Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Henrik Jørgensen. Topcar ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er bilhandel og anden dermed forbunden aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Kirke Søby tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i JKJ EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Kirke Søby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 218.733 til 396.314 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 308.119 kroner i det foregående regnskabsår til 514.319 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kirke Søby-virksomheden fra 917.658 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Knud Erik Banke Kristensen og Jan Kjær Johansen Boll. Virksomhedens reelle ejere er Jan Kjær Johansen Boll. JKJ EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med drift af restauration og underholdning samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang: Underskuddet hænger fast i holdingselskab i AssensAssens-virksomheden OPH A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -118.555 til -373.018 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 10 millioner til 8,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Thorvald Bretteville Plum. Virksomhedens reelle ejere er Ole Thorvald Bretteville Plum. OPH A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Blikkenslagervirksomhed i Tommerup St er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Skovlund VVS ApS i Tommerup St. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -134.406 til 344.602 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 803.281 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tommerup St-firmaet fra 1,5 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er Skovlund VVS ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er udførsel af VVS arbejde samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i de seneste regnskabstal for Assens Kommunes virksomheder.
Annonce
Nordfyn For abonnenter

Frida blev student med et snit på 11,9: - Jeg synes, at karakterer i gymnasiet på nogle punkter er korrupte

Se billederne: Sådan har danskerne udsmykket Tour-ruten med alt fra havetrampoliner til mælkekartoner i tusindvis

Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Nu går superarkitekter i gang med at tegne fremtidens havn i Odense: Det kan blive med inspiration fra Sydney, Paris og Japan

Erhverv For abonnenter

Stadil-firma skal som det første vestlige firma i verden børsnoteres i Kina: - Det er som at vinde et racerløb eller et fodboldmesterskab

Erhverv For abonnenter

Opkøb af en million kvadratmeter i Årslev: Derfor gik havnen stille med dørene

Middelfart

Lokalt elektriker-firma overtages af CR Electric: - Vi følte, der skulle ske noget nyt

Kaos med NemID og MitID gør Bo træt og civil ulydig: - Selv om jeg er it-kyndig, er det for bøvlet

Middelfart

Verdens største cykelløb fylder ordrebogen på vestfynske hoteller: - Vi var bange for ikke at have plads nok

Unges mentale helbred fortsætter med at forværres: - Vi har skabt et samfund, hvor kun de psykisk stærkeste unge klarer sig, mens resten tabes

Storbank vil gøre Billund Kommune grønnere

Erhverv For abonnenter

Odense Dry Port: Sådan ser Vestas, Bladt og Fayard på den nye kæmpehavn i Årslev

Har de voksne tabt sutten - eller hvad er lige meningen med at tage vuggestuebørn ud på 'studenterkørsel'?

Tre Spor Nu

For første gang på fynsk motorvej: Halm skal holde biodiversiteten fast på kæmpe støjvold

Odense For abonnenter

Madbod i Storms Pakhus får sur smiley og bøde: - Det er selvfølgelig ikke i orden

Nyborg

Circle K har bestil femdobbelt hjem af varer til Tour de France: - Hvis der er noget, der går galt på dagen, er det ude af vores hænder

Annonce