Annonce
Assens For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Assens

Vending: Arne Holgersen & Co. A/S i Jordløse er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Arne Holgersen & Co. A/S i Jordløse. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9387 til 195.173 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 493.619 kroner til 683.495 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jordløse-firmaet fra 848.784 til 944.519. Virksomheden ledes af direktør Arne Holgersen. Virksomhedens reelle ejere er Arne Holgersen. I Erhvervsstyrelsens register er Arne Holgersen & Co. A/S anbragt i branchen "Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udleje, bortforpagte og iøvrigt drive handel med forlystelsesautomater samt reparation af forlystelsesautomater og elektromekaniske artikler og andet i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Køng går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Køng-virksomheden Hansen & Pedersen Handelsfirma A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 998.000 til -398.872 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 927.381. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 11,4 millioner til 11 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henning Tage Bjerg Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Henning Tage Bjerg Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er Hansen & Pedersen Handelsfirma A/S anbragt i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og investering af enhver artKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Skoulund ApS i Barløse går fra overskud til underskudOverskuddet i Barløse-virksomheden Skoulund ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 159.258 til -362.717 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 318.497 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 213.032 kroner året før til -248.516 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 470.713 til 100.962 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Karstensen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Karstensen. Skoulund ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt B&BKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ørsted Lastvognscenter ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ørsted Lastvognscenter ApS, der er en virksomhed i Ørsted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 520.492 til 984.535 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,7 millioner kroner til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ørsted-virksomheden fra 4,5 millioner til 5,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim Hansen. I første omgang er det ØRSTED LASTVOGNSCENTER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Hansen, der er den dominerende ejer. Ørsted Lastvognscenter ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er Selskabets formål er, at handel og finansiering med automobiler og landbrugsmaskiner samt drift af autoværksted samt anden virksomhed i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ørsted-virksomheden Ørsted Ejendomsselskab ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ørsted Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i Ørsted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 531.209 til 447.587 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 531.209 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 845.316 kroner i det foregående regnskab til 807.471. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ørsted-virksomheden fra 3,8 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim Hansen. I første omgang er det ØRSTED LASTVOGNSCENTER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Hansen, der er den dominerende ejer. Ørsted Ejendomsselskab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i BarløseOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Skou-Byg ApS, der er en virksomhed i Barløse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 168.612 til 88.342 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 169.336 kroner i det foregående regnskab til 88.722 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Barløse-virksomheden fra 171.520 til 171.759. Virksomheden ledes af direktør Lars Karstensen. I første omgang er det Skoulund ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Karstensen, der er den dominerende ejer. Skou-Byg ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service med maskiner og tekniske anlægKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Vissenbjerg fik igen tabVissenbjerg-virksomheden Skovdyrkerne Fyn - Produktion ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6000 til -6628 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6000 kroner til -6625 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 89.000 til 82.536 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Jantzen Pedersen. I første omgang er det SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A., der står som ejer. I sidste ende er det Hans Christian Eberhard Groth Teisen,Jens Jørgen Madsen,Hans Henri Rudolf Iuel,Anders Jørgen Nielsen,Erik Poul Ole Noël Willadsen,Pernille de Fine Lützhøft, der er de dominerende ejere. Skovdyrkerne Fyn - Produktion ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af andre flerårige afgrøder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af skovprodukter, herunder juletræer og klippegrønt, samt produktion heraf på forpagtede arealer, idet sådan produktion skal understøtte produktionen hos medlemmerne af Skovdyrkerforeningen Fyn og dermed være til gavn for disseKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i de seneste regnskabstal for Assens Kommunes virksomheder.
Annonce
Assens For abonnenter

Sådan har de holdt sammen på firmaet i 20 år: - Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad mine medarbejdere hedder, og hvordan de ser ud

Annonce

Kylian Mbappé knuste Danmark, da det egentlig gik bedre og bedre - nu skal Danmark vinde over Australien for at gå videre ved VM

Annonce
Annonce
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

På et splitsekund endte Jørgen i koma, og Susanne måtte tage styringen i virksomheden: - De sagde, at vi skulle forberede os på det værste

Odense For abonnenter

Leder af opholdssted røg tilbage i misbrug - nu er han dømt og udvist: - Hvis jeg havde 10 gram kokain, tog jeg dem

Odense

Udsalget, der slår black friday: Odense Glasværk sælger ud i konkurssalg med store rabatter

Sport For abonnenter

Søndagsnavne - med GOG-opvarmning til jubilæum, OB-talenter og Ronaldo-VM-feber på sportspub

Batoul blev forfulgt i månedsvis: Til sidst overnattede stalkeren foran hendes dør

For abonnenter

Judi hængte sig i familiens gyngestativ: Nu håber hans mor at andre unge kan få hjælp i tide

For abonnenter

Kendt tv-vært følger i oldefars fodspor og lægger grunden til en virksomhed i Kronjyllands hovedstad

Odense

Dyrt indkøbt skrald veksles i kæmpemæssig ovn til billig varme: Nu har Odense-firma 'vundet' næsten en million ton affald

Novo Nordisk tjener kassen på, at de rige i Hollywood hamstrer fedmemedicin - nu er der bare ikke nok til sukkersygepatienterne

Faaborg-Midtfyn

Fransk sejr - både i Qatar og Faaborg!

Nordfyn For abonnenter

200 år gammelt hotel får sur smiley: - Det er bestemt ikke det, som vi er kendt for

GOG For abonnenter

Gylden lørdag for GOG - og for Nicolai Nygaard

Annonce