Annonce
Nyborg For abonnenter

Her er ugens regnskaber fra Nyborg

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ullerslev-virksomheden Chrone Industrimontage ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Chrone Industrimontage ApS, der er en virksomhed i Ullerslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 95.030 til 79.927 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 157.037 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 549.294 kroner i det foregående regnskab til 286.299 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Ullerslev-virksomheden fra 53.641 til 103.522. Virksomheden ledes af direktør Jan Chrone Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Chrone Christensen. Chrone Industrimontage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er Smedevirksomhed, industrimontage og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ullerslev-virksomheden Chrone Industrimontage ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Chrone Industrimontage ApS, der er en virksomhed i Ullerslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 95.030 til 79.953 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 549.294 kroner i det foregående regnskab til 286.325 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ullerslev-virksomheden fra 53.641 til 152.352. Virksomheden ledes af direktør Jan Chrone Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Chrone Christensen. Chrone Industrimontage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er Smedevirksomhed, industrimontage og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Fyns Klovbeskæring ApS i Nyborg går fra overskud til underskudOverskuddet i Nyborg-virksomheden Fyns Klovbeskæring ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 59.857 til -96.475 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 59.857 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 372.922 i det foregående regnskabsår til 161.708 - et fald på -57 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -108.686 til -183.937 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kristen Kromann-Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Kristen Kromann-Kristensen. Fyns Klovbeskæring ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre klovbeskæring og andre relaterede ydelser
Underskuddet er blevet mindre hos Highways Media ApSNyborg-virksomheden Highways Media ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -39.417 til -16.395 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -39.407 kroner til -15.786 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 9107 til -3681 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Lange. I første omgang er det Highways Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Lange, der er den dominerende ejer. Highways Media ApS hører hjemme i branchen "Webportaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at formidle rejserådgivning til private og virksomheder via online formidling og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Gl Fjellerup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KHN Power ApS, der er en virksomhed i Gl Fjellerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 243.463 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gl Fjellerup-virksomheden fra 303.622 til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kenneth Hauberg-Nielsen. I første omgang er det KHN HOLDING og FYN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Hauberg-Nielsen, der er den dominerende ejer. KHN Power ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anlæg af veje og motorveje". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i HolckenhavnHolckenhavn-virksomheden kenneththulesen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -8982 til -3317 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -8982 kroner til -3317 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. På trods af et underskud på -3317 kroner efter skat voksede egenkapitalen i kenneththulesen ApS sidste år fra -77.741 til -41.059 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kenneth Kristian Thulesen. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Kristian Thulesen. I Erhvervsstyrelsens register er kenneththulesen ApS anbragt i branchen "Anden undervisning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive coaching virksomhed, hvor coaching af privat personer og virksomheder foregår. Uddannelse af privat personer og virksomheder
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i NyborgNyborg-virksomheden STRANDLYST&CO ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -23.533 til -38.953 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 72.024 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 177.993 i det foregående regnskabsår til 67.688 - et fald på -62 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -4237 til -36.086 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kenneth Strandlyst. Virksomhedens reelle ejere er Anette Strandlyst. STRANDLYST&CO ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at tilbyde bogholderi, regnskabsmæssig og økonomisk assistance
Røde tal forsvandt: Daloon A/S i Nyborg er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Daloon A/S i Nyborg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9,9 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 108 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 105 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 63,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 62,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Nyborg-firmaet fra -6,1 millioner til 11 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Elkjær Vang. I første omgang er det Ignio Holding B.V., der står som ejer. I sidste ende er det Robert Deen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Daloon A/S anbragt i branchen "Fremstilling af færdigretter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at fremstille og markedsføre levnedsmidler og anden hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Kirk Hedegaard ApSOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Kogsbølle-virksomheden Kirk Hedegaard ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -629.597 til -770.899 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 436.822 kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 13 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 24 ansatte - en fremgang på 84,62 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,4 millioner til -2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Rasmus Kirk Henriksen. Virksomhedens reelle ejere er Lene Henriksen, Rasmus Kirk Henriksen, Søren Kirk Henriksen og Kristina Hedegaard. Kirk Hedegaard ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restauration og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i NyborgNyborg-virksomheden LS FLEXO ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -14.015 til -111.464 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 40.274 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -2754 kroner til -98.991 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 44.494 til -66.970 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Schantz Simonsen. I første omgang er det L. SCHANTZ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Schantz Simonsen, der er den dominerende ejer. LS FLEXO ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er fremstilling af maskiner og værktøjer og dermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Virksomhed i Nyborg får overskudI det seneste år har der igen været overskud i Nyborg-virksomheden SCHANTZ ENGINEERING ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 251.803 kroner. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 353.640 kroner i det foregående regnskabsår til 705.564 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nyborg-firmaet fra -444.962 til -248.555. Selskabet ledes af direktør Lars Schantz Simonsen. I første omgang er det L. SCHANTZ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Schantz Simonsen og Lars Schantz Simonsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er SCHANTZ ENGINEERING ApS anbragt i branchen "Vikarbureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udleje Ingeniør timer indenfor områderne Salg, Markedsføring, Konstruktion og Produktion. Konkret er der ikke tale om en Konsulent virksomhed men udelukkende en virksomhed som udlejer kompetencer indenfor Ingeniør faget til brug i Små og mellem store virksomheder
Nyt regnskab: Virksomhed i Ullerslev har underskudUllerslev-virksomheden PT Entreprenør ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -36.993 til -34.172 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 15.832 kroner i det foregående regnskabsår til 31.446 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 77.089 til 45.183 kroner . Firmaet ledes af direktør Thomas Birkkjær Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Birkkjær Hansen og Peder Pahuus Greve. I Erhvervsstyrelsens register er PT Entreprenør ApS anbragt i branchen "Anden anlægsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejning og anlægsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Nyborg fik lidt lavere overskudJP 10 ApS, der er en virksomhed i Nyborg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,8 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,7 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nyborg-virksomheden fra 53,4 millioner til 55,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Charlotte Pohlmann. I første omgang er det JP EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Margit Pohlmann, Charlotte Pohlmann og Niels Johan Pohlmann, der er de dominerende ejere. JP 10 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere faste ejendomme, investerings- og finansieringsvirksomhed og virksomhed, der står i forbindelse hermed samt al anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med selskabets øvrige formålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Nyborg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JP Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Nyborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 36,2 millioner til 56,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 14,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 13,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nyborg-virksomheden fra 277,5 millioner til 304 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Johan Pohlmann. I første omgang er det CPNJP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Margit Pohlmann, Charlotte Pohlmann og Niels Johan Pohlmann, der er de dominerende ejere. JP Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere faste ejendomme, investerings- og finansieringsvirksomhed og virksomhed, der står i forbindelse hermed samt al anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med selskabets øvrige formålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Nyborg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i CPNJP ApS, der er en virksomhed i Nyborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 29,8 millioner til 50,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4837 kroner til -6488 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nyborg-virksomheden fra 306,1 millioner til 356,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Johan Pohlmann. I første omgang er det NIN ApS, C.I.C. ApS og Joma Capital ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Margit Pohlmann, Charlotte Pohlmann og Niels Johan Pohlmann, der er de dominerende ejere. CPNJP ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investerings- og finanseringsvirksomhed og virksomhed, der står i forbindelse hermed samt al anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med selskabets øvrige formålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: ApS N0074 fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ApS N0074, der er en virksomhed i Nyborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22,0 millioner til 38,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -33.664 kroner til -65.532 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nyborg-virksomheden fra 143,8 millioner til 181,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Johan Pohlmann. Virksomhedens reelle ejere er Niels Johan Pohlmann. ApS N0074 har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er er at eje aktier og kapitalandele i andre selskaber, der driver ejendomsinvesteringsvirksomhed, anden investering- og/eller finansieringsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder indgå bl.a. lånefinansierede forretninger på de finansielle markeder, eventuel via optagelse af valutalån, investering i værdipapirer samt stille sikkerhed for koncernforbundne selskabers engagementer. Selskabets formål er endvidere selv direkte at drive den ovenfor nævnte virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Panorama Travel ApS i Ravnholt går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Panorama Travel ApS, der er et firma i Ravnholt. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 121.706 til -50.025 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 214.937 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 442.128 kroner året før til -37.457 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 154.765 til 115.324 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Bonde og Rasmus Sebastian Nielsen. I første omgang er det Søren Bonde, Rasmus Sebastian Nielsen og Morten Svane, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Bonde og Rasmus Sebastian Nielsen, der er de dominerende ejere. Panorama Travel ApS hører hjemme i branchen "Rejsebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at sælge kulturelle pakkerejserKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ullerslev-virksomheden Colorpoint Gulvteknik ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Colorpoint Gulvteknik ApS, der er en virksomhed i Ullerslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 915.689 til 594.625 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 973.604 kroner i det foregående regnskab til 680.369 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ullerslev-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Katarzyna Beata Kristiansen. Virksomhedens reelle ejere er Katarzyna Beata Kristiansen. Colorpoint Gulvteknik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er overfladebehandling af gulve og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nyborg-virksomheden Weiskvist ApSWeiskvist ApS, der er en virksomhed i Nyborg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 67.720 til 63.152 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 314.387 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 82.410 kroner i det foregående regnskab til 75.620. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 46.900 kroner efter skat, faldt formuen i Weiskvist ApS fra 2,4 millioner til 2,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Schram Weiskvist. Virksomhedens reelle ejere er Per Schram Weiskvist. Weiskvist ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med motordrevne køretøjer, og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Datavej 12 ApS i Skaboeshuse ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Datavej 12 ApS, der er et firma i Skaboeshuse. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4,4 millioner til -358.917 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 4,4 millioner kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 5,0 millioner i det foregående regnskabsår til 173.547 - et fald på -97 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 3,3 millioner til 3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ulla Pedersen og Svend Møller. I første omgang er det DAN AGENTUR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Møller, der er den dominerende ejer. Datavej 12 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i F. H. Maskinteknik ApS i ØrbækF. H. Maskinteknik ApS, der er en virksomhed i Ørbæk, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 460.916 til 224.031 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,5 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ørbæk-virksomheden fra 552.376 til 613.102. Firmaet ledes af direktør Flemming Harboe. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Harboe. F. H. Maskinteknik ApS hører hjemme i branchen "Maskinforarbejdning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med reparation og forarbejdning samt fremstilling inden for maskinteknik og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: B. Klüwer ApS i Skellerup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet B. Klüwer ApS i Skellerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -72.852 til 118.027 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 604.131 kroner i det foregående regnskab til 499.571. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 118.027 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i B. Klüwer ApS ikke, men var ligesom året før på -32.852 kroner. Virksomheden ledes af direktør Brian Klüwer Christensen. I første omgang er det B.Klüwer Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Klüwer Christensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er B. Klüwer ApS anbragt i branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er smedevirksomhed samt dermed forbunden virksomhed
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Ørbæk hold fast i overskuddetINV Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Ørbæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 151.700 til 153.388 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 300.996 kroner til 312.897 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ørbæk-virksomheden fra 187.758 til 299.411. Firmaet ledes af direktør Jacob Nilsson. Virksomhedens reelle ejere er Jacob Nilsson. INV Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og udlejning af ejendomme, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Nyborg fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i ERP Denmark ApS, der er en virksomhed i Nyborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 779.000 til 907.631 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nyborg-virksomheden fra -2,9 millioner til -2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Frahm. I første omgang er det European Recycling Platform ERP SAS, der står som ejer. I sidste ende er det Frank Binder, der er den dominerende ejer. ERP Denmark ApS hører hjemme i branchen "Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som returselskab til opfyldelse af producentansvaret for affald af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og andet affald i henhold til lov om miljøbeskyttelse og overensstemmelse med dansk og EU lovgivning. The company's objective is to do business as a take-back company in compliance with the manu-facturers liability regarding electronic waste, waste batteries and other waste, according to the Danish Environmental Protection Act, and in accordance with Danish and EU legislationKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Ravn Furniture ApSNyborg-virksomheden Ravn Furniture ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -161.157 til -133.455 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -143.227 kroner til -117.105 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -17.661 til -22.994 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Finn Ravn. I første omgang er det FIRA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Ravn, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ravn Furniture ApS anbragt i branchen "Fremstilling af andre møbler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nyborg-virksomheden Gerritsgade 27 ApSGerritsgade 27 ApS, der er en virksomhed i Nyborg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 544.132 til 493.517 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 721.054 kroner i det foregående regnskab til 669.772. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nyborg-virksomheden fra 3,7 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Ravn. I første omgang er det FIRA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Ravn, der er den dominerende ejer. Gerritsgade 27 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og investering samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Ejendomsvirksomhed i Nyborg får milliontabUnderskuddet i Nyborg-virksomheden CCR-Skejby ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -537.975 til -4,5 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -465.651 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -38.514 kroner til -160.432 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -4,4 millioner kroner efter skat, voksede formuen i CCR-Skejby ApS sidste år fra 320.092 til 438.805 . Virksomheden ledes af direktør Finn Ravn. I første omgang er det FIRA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Ravn, der er den dominerende ejer. CCR-Skejby ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Nyborg fik lidt lavere overskudFira RT 1 ApS, der er en virksomhed i Nyborg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 837.399 til 794.161 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nyborg-virksomheden fra 3,9 millioner til 4,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Ravn. I første omgang er det FIRA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Ravn, der er den dominerende ejer. Fira RT 1 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i erhvervsejendomme samt dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Skaboeshuse fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i MEJ Newco ApS, der er en virksomhed i Skaboeshuse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 448.671 til 645.307 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9475 kroner til -9725 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skaboeshuse-virksomheden fra 5 millioner til 5,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mogens Egelykke Jensen. I første omgang er det EJM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mogens Egelykke Jensen, der er den dominerende ejer. MEJ Newco ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i danske og udenlandske selskaberKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i de friske regnskabstal fra Nyborg Kommunes virksomheder, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Odense For abonnenter

Blæste over for rødt og ramte cyklende børn: Nu har vanvidsbilist fået sin dom - med en overraskende beslutning fra dommeren

For abonnenter

Nye oplysninger får fyret direktør til at bryde tavsheden i skandalesag: - Jeg tror, nogen længe har villet af med mig

Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Aftalt for længst: Direktør afviser sammenhæng mellem gratis rejsedage og letbanens lave passagertal

Assens For abonnenter

Thomas har hævet pensionsopsparingen, fået grønt lys fra kæresten og givet en campingvogn til ungerne: Nu satser han det hele på at være sin egen chef

Odense

Først da kammeraten ringede, gik det op for ham: Heldig odenseaner vinder en million

Navne For abonnenter

Erik fra Hansen's Værtshus døde for 10 år siden. Minderne lever stadig: - Jeg havde en drøm om et værtshus

Pia K: Danmark havde set anderledes ud uden DF - det vil jeg i hvert fald altid kunne tænke på

Nyborg

Undersøgelse om 'syg' kultur præsenteret: Overraskende konklusion om krænkelseskultur i Nyborg Kommune

17-årige Astrid er datter af kendt håndboldfar: Nu har hun selv gjort sig bemærket, da hun smadrede boldene i mål og blev topscorer ved stor ungdomsturnering

For abonnenter

Har du Vestas-aktier? Derfor skal du være vågen onsdag morgen

Kerteminde

Natteravnen Anette var til Havnefesten: Én ting undrer hende rigtig meget

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

Erhverv For abonnenter

Stor Odense-fabrik købte ind for en formue: - Vi skal være meget mere avancerede

Kerteminde For abonnenter

- Min datter gik i klasse med den dreng: De er politikere, forældre og dybt berørte efter voldelig havnefest

Nyborg

Kommune frikendt for krænkelseskultur - men undersøgelse afslører rod i arbejdsgangene på rådhuset

Annonce