Annonce
Nyborg For abonnenter

Her er ugens regnskaber fra Nyborg

Overskuddet stiger: Regnskabsvirksomhed i Ullerslev tjente flere penge i seneste regnskabsårKL REGNSKAB ApS, der er en virksomhed i Ullerslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1523 til 3629 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 38.402 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 62.236 kroner til 63.620 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Ullerslev-virksomheden fra 390.382 til 393.221. Firmaet ledes af direktør Lars Kurt Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Kurt Rasmussen. KL REGNSKAB ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt regnskabsservice og dertil knyttet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i NyborgOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HTN TRANSPORT ApS, der er en virksomhed i Nyborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 122.506 til 102.069 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 140.912 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 627.219 kroner i det foregående regnskab til 624.694. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nyborg-virksomheden fra 604.232 til 683.188. Virksomheden ledes af direktør Henrik Josef Thinggaard Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Josef Thinggaard Nielsen. HTN TRANSPORT ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med godstransport samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene er vendt: Virksomhed i Nyborg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet 3PN Kurer ApS i Nyborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -39.476 til 70.875 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 316.467 kroner til 396.754 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Nyborg-firmaet fra -74.590 til 95.283. Virksomheden ledes af direktør Per Bergmann Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Per Bergmann Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er 3PN Kurer ApS anbragt i branchen "Andre post- og kurertjenester". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive kurer og anden godstransport efter direktørens valg
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Ørbæk fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KMA Ørbæk ApS, der er en virksomhed i Ørbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,1 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -85.720 kroner til -99.845 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ørbæk-virksomheden fra 10,1 millioner til 11,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Keld Møller Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Keld Møller Andersen. KMA Ørbæk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueadministration, investering og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Tandlæge-virksomhed i Nyborg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tandlægerne Adám Vad og Zsuzsanna Budai ApS i Nyborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -246.933 til 364.730 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nyborg-firmaet fra 102.689 til 396.156. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Zsuzsanna Budai og Adam Krisztian Vad. Virksomhedens reelle ejere er Zsuzsanna Budai og Adam Krisztian Vad. I Erhvervsstyrelsens register er Tandlægerne Adám Vad og Zsuzsanna Budai ApS anbragt i branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos holdingselskab i ØrbækJMA Ørbæk ApS, der er en virksomhed i Ørbæk, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 243.806 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. På trods af et overskud på 190.169 kroner efter skat, faldt formuen i JMA Ørbæk ApS fra 20,3 millioner til 19,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Møller Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Møller Andersen. JMA Ørbæk ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueadministration, investering og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i NyborgOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nyborg Forsyning og Service A/S, der er en virksomhed i Nyborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 25,7 millioner til 21,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 27,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 57 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 58 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 102,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 99,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Nyborg-virksomheden fra 579,7 millioner til 617,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erik Hansen. Virksomheden ejes af Nyborg Kommune. Nyborg Forsyning og Service A/S hører hjemme i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive forsyningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål kan opfyldes gennem datterselskaber i ind- og udlandKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Vindinge fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Simply Guiding IPSCenter Danmark ApS, der er en virksomhed i Vindinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,9 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 9,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vindinge-virksomheden fra 2,6 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Olaf Nielsen. I første omgang er det HR. Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Olaf Nielsen, der er den dominerende ejer. Simply Guiding IPSCenter Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med virksomhedsrettede forløb for borgere baseret på IPS metoden samt uddannelse i IPS metoden for jobcenter medarbejdere og andre fagpersoner, og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Aktivitetshuset Sprotoften ApSNyborg-virksomheden Aktivitetshuset Sprotoften ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7875 til -4312 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1047 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -7875 kroner til -4312 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 36.552 til 32.240 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christof Hänni Kristensen. Virksomheden ejes af AB-Sprotoften. I Erhvervsstyrelsens register er Aktivitetshuset Sprotoften ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af erhvervsarealer tilhørende kapitalejerenKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i de friske regnskabstal fra Nyborg Kommunes virksomheder, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Odense For abonnenter

For fire år siden sagde de deres gode job op for at forfølge drømmen: Derfor har Kristian og Astrid nu lukket populær café

Ikke ren, men rørt: Rolf Sørensen om doping, tårer og dansk Tour-start

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Odense Havn og Kerteminde Kommune indgår opsigtsvækkende handel: - Det er en virkelig god aftale

Nordfyn For abonnenter

Finn kom til at købe en golfbane uden hans kone vidste det: Nu er det slut, og fredag overtager ny ejer

Sport

Vive La France - Tour'en er i Danmark: Følg med her

Kerteminde

25 tons tung båd i frit fald: På et tidspunkt begyndte det at knage - og så sagde det bang

Thulesen Dahl skal være havnedirektør

Odense

Mobiler i hænderne gør trafikken i Odense mere farlig: Læserne har talrige eksempler

Forvaltningsekspert om embedsværkets rolle i minksagen: - Det bliver et historisk blodbad

For abonnenter

Michael Mortensen oplevede historisk resultat: Mere end en milliard i overskud

Nyborg

Tour de fængsel: Indsatte bag kæmpe hyldest

For abonnenter

Mette Frederiksens brutale højre hånd fra Esbjerg har fået hård kritik i mink-sagen: Genlæs portrættet af Barbara Bertelsen

Fyn

Chefredaktøren anbefaler: Gul bølge forude - kom ud og vær med

Assens For abonnenter

Offeret Chris efter dom i grov kidnapningssag: - Jeg er ked af, at dommen er blevet anket, for det forlænger mit traume

Navne

Dødsfald: Dobel var nier hele livet. Ved gravøllet skal hans røde trøje hænges op

Annonce