Annonce
Nyborg For abonnenter

Her er ugens regnskaber fra Nyborg

Aiko Sushi Nyborg ApS i Nyborg er stabil: Holder fast i sit overskud

Virksomheden Aiko Sushi Nyborg ApS, der har adresse i Nyborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 175.758 til 235.223 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Årets omsætning blev på 2,1 millioner kroner. Der oplyses ikke omsætningstal for året før.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 1,2 millioner kroner, året før var tallet 1,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Sidste år voksede formuen i Nyborg-firmaet fra 241.506 til 424.763 kroner.

Firmaet ledes af direktør Thanh Phong Pham, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Aiko Sushi Nyborg ApS anbragt i branchen "Restauranter." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Drive cafe og restationsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Ejendomsudlejer i Nyborg tjente færre penge i seneste regnskabsår

LANDROVEJ 2011 ApS, der er et selskab i Nyborg, har oplevet en relativ stor nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 259.645 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,1 millioner kroner til 272.075 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 235.852 kroner efter skat, et overskud på 235.852 kroner efter skat, faldt formuen i LANDROVEJ 2011 ApS fra 1,2 millioner til 315.852 kroner.

Firmaet ledes af direktør Elisabeth Wilhelmine Birgithe Waaler. I første omgang er det E.A. HOLDING NYBORG ApS, der står som ejer. I sidste ende er Elisabeth Wilhelmine Birgithe Waaler den dominerende ejer.

LANDROVEJ 2011 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udleje ejendomme samt investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Udlejningsfirma i Nyborg tjente noget mindre i seneste regnskabsår

Nyborg-firmaet E.A. HOLDING NYBORG ApS har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste år. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 770.366 til 223.820 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2020, der endte med et resultat før skat på 770.366 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -10.375 kroner til -9227 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 230.093 kroner efter skat et overskud på 230.093 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i E.A. HOLDING NYBORG ApS fra 3,6 millioner til 3,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Elisabeth Wilhelmine Birgithe Waaler, der også er ejer.

E.A. HOLDING NYBORG ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at være holdingselskab samt investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Maler-virksomhed i Nyborg vender minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden ELISABETHS MALERFIRMA A/S, der har adresse i Nyborg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -102.891 til 23.941 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2016, der endte med et resultat før skat på 673.569 kroner.

Der var i gennemsnit 5 ansatte i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 1,4 millioner kroner til 2,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Nyborg-firmaet fra 417.777 til 436.204 kroner.

Firmaet ledes af direktør Elisabeth Wilhelmine Birgithe Waaler. I første omgang er det E.A. HOLDING NYBORG ApS, der står som ejer. I sidste ende er Elisabeth Wilhelmine Birgithe Waaler den dominerende ejer.

ELISABETHS MALERFIRMA A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve malervirksomhed, handel samt anden hermed forbunden virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Byggeselskab i Tårup får overskud

Der blev tjent penge i det seneste år i Struktørfirmaet R&T v. Bo Paaske ApS, der er et selskab i Tårup. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 835.699 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Årets bruttofortjeneste endte på 846.588 kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Tårup-virksomheden endte på 699.927 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Mikkel Runøe. I første omgang er det RUNØE HOLDING ApS,TEIL HOLDING ApS,B.Paaske Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Martin John Teil Nielsen,Mikkel Runøe,Bo Paaske de dominerende ejere.

Struktørfirmaet R&T v. Bo Paaske ApS tilhører branchen "Opførelse af bygninger." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Udførelse af betonentrepriser inkl. ejendomsudvikling, udlejning og salg"

Klik her for at se regnskabet.

Egetoft Ejendomme ApS i Nyborg er stabil: Holder fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Egetoft Ejendomme ApS, der er et selskab i Nyborg. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 81.944 til 102.795 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 150.261 kroner til 163.480 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Nyborg-virksomheden fra 793.306 til 864.489 kroner.

Selskabet ledes af direktør Frank Jakobsen. I første omgang er det FRANK EGETOFT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Frank Jakobsen den dominerende ejer.

Egetoft Ejendomme ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomheden beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Tømrermester Frank Egetoft ApS i Nyborg ramt af underskud

Overskud er blevet til underskud i Nyborg-virksomheden Tømrermester Frank Egetoft ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 62.229 til -51.773 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 358.787 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 6 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 2,0 millioner kroner til 2,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 538.931 til 494.707 kroner.

Firmaet ledes af direktør Frank Jakobsen. I første omgang er det FRANK EGETOFT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Frank Jakobsen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Tømrermester Frank Egetoft ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Sit formål har firmaet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Indtjeningen skrumpede hos rådgivningsfirma i Nyborg

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nyborg-virksomheden OVDAL.DK ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 1,6 millioner til 809.401 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er skåret ned fra 3,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,5 millioner kroner i det seneste regnskab - en formindskelse på 27,9 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 627.210 kroner efter skat et overskud på 627.210 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i OVDAL.DK ApS fra 1,4 millioner til 756.049 kroner.

Firmaet ledes af direktør Mathias Ovdal. I første omgang er det OVDAL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Mathias Ovdal den dominerende ejer.

OVDAL.DK ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med udvikling, drift, produktion og salg af interaktive kommunikationsløsninger samt anden konsulentvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ellinge Murerforretning ApS i Ullerslev tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Ellinge Murerforretning ApS i Ullerslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 365.076 til 549.101 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 6, året før var det 5.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 2,4 millioner kroner til 2,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Ullerslev-selskabet fra 670.908 til 948.656 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Klavs Schwartz. I første omgang er det KLAVS SCHWARTZ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Klavs Schwartz den dominerende ejer.

Ellinge Murerforretning ApS hører hjemme i branchen "Murere." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er Handel, håndværk og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Går tilbage: Micma Mink ApS må se underskud i øjnene

Overskud er blevet til underskud i virksomheden Micma Mink ApS i Bovense. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 412.711 til -38.792 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 617.292 kroner til 160.436 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -567.271 til -606.063 kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Peter Vestergaard Bergholdt, der også er ejer.

Micma Mink ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af pelsdyr mv.." Selskabet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive minkavl og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Underskud hos Autocentret Nyborg ApS er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Nyborg-virksomheden Autocentret Nyborg ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -20.434 til 186.715 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 3.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 889.228 kroner til 969.882 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Nyborg-virksomheden fra -335.259 til -190.544 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Bo Lundsgaard Mogensen og ejes af Bo Lundsgaard Mogensen,Niels-Erik Willy Hjorth Kristiansen.

Autocentret Nyborg ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med Autoreparationsværksteder, engroshandel og detailhandel inden for autobranchen, samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Fremgang: Colorpoint Industrigulve ApS i Korkendrup gik fra minus til millionplus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Colorpoint Industrigulve ApS, der er en virksomhed i Korkendrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -169.566 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 1,3 millioner kroner til 3,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Korkendrup-firmaet fra 762.925 til 2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Katarzyna Beata Kristiansen og ejes af Mikael Høilund Kristiansen.

I Erhvervsstyrelsens register er Colorpoint Industrigulve ApS anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er virksomhed med gulvbelægning og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Sonne Invest ApS i Nyborg er stabil: Holder fast i et plus

I det seneste år har der igen været overskud i Sonne Invest ApS, der er en virksomhed i Nyborg. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 20.418 til 106.440 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -28.238 kroner til 68.302 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Nyborg-firmaet fra 243.179 til 315.839 kroner.

Firmaet ledes af direktør Henrik Sonne-Schmidt, der også er ejer.

Sonne Invest ApS tilhører branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder." Sit formål har firmaet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er investering"

Klik her for at se regnskabet.

Siøvej - Nyborg ApS i Nyborg er stabil: Holder fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Nyborg-firmaet Siøvej - Nyborg ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 70.587 til 131.176 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 183.850 kroner til 195.498 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Nyborg-virksomheden fra 650.088 til 752.406 kroner.

Selskabet ledes af direktør Martin Steen. I første omgang er det STEEN - NYBORG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Martin Steen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Siøvej - Nyborg ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomheden beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er udlejning af ejendomme og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Steen - Nyborg Holding ApS i Nyborg er stabil: Holder fast i sit plus

Virksomheden Steen - Nyborg Holding ApS, der har adresse i Nyborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det splinternye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 42.920 til 88.967 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Sidste år steg formuen i Nyborg-selskabet fra 599.859 til 697.182 kroner.

Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Virksomheden ledes af direktør Martin Steen, der også er ejer.

Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at være formueadministrerende, herunder helt eller delvist eje aktier eller anparter i andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: Blikkenslagerfirma i Nyborg holder sig i rødt

Firmaet JØRGEN THOMSEN. NYBORG ApS, der har adresse i Nyborg, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -69.670 til -217.342 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 138.817 kroner.

Omregnet var der i alt 3 fuldtidsmedarbejdere i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 828.105 kroner til 729.995 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 276.934 til 106.810 kroner.

Firmaet ledes af direktør Søren Peter Thomsen, der også er ejer.

JØRGEN THOMSEN. NYBORG ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive VVS- og blikkenslagerforretning"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Illich Instituttet ApS holdt fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet Illich Instituttet ApS, der har adresse i Nyborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 78.938 til 274.805 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 151.157 kroner til 270.569 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Nyborg-virksomheden fra 469.877 til 573.030 kroner.

Firmaet ledes af direktør Bjarne Vilhelm Lühr Hansen, der også er ejer.

Illich Instituttet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivervirksomhed." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stårende virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Konsulentvirksomhed i Ullerslev er gået fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MJM Consult ApS i Ullerslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -16.000 til 13.865 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2,017, der endte med et resultat før skat på 610.084 kroner.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -15.000 kroner til 16.519 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Ullerslev-firmaet fra 55.000 til 69.311 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Mikkel Juul Madsen. I første omgang er det Mjuul Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Mikkel Juul Madsen den dominerende ejer.

MJM Consult ApS tilhører branchen "Anden teknisk rådgivning." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er konsulentvirksomhed og køb og salg af byggematerialer samt al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Dyk ned i de friske regnskabstal fra Nyborg Kommunes virksomheder, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Odense For abonnenter

Hun skulle på ferie med mor og far - 10 dage senere sendte 17-årig et desperat nødråb til sin veninde i Odense

21-årige Amalie nåede at få sit budskab ud i hele Danmark på få dage: Nu er hun død

Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Se video - arkæologer i ekstase over 'usædvanligt' fund i Odense Å: - Det er helt utroligt, at vi ikke har opdaget noget så stort før nu

Odense For abonnenter

Ja til at rive ned og bygge nyt: Nu kan nye boliger erstatte gammelt supermarked i Odense

Nordfyn

Nyvalgt nordfynsk kommunalpolitiker forlader Venstre: Har meldt sig under Støjbergs faner

Faaborg-Midtfyn

- Folk har generelt været begejstrede: Kammerateriet er klar til at give strandbaren i Faaborg et skud mere

Kæmpehøst luner hos landbruget - men den giver dig ikke billigere brød

Odense

Nye våben skal sprænge fødekæden til banderne: Regering vil gøre det lettere at tvangsfjerne dømte bandemedlemmers børn og søskende

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

Nye investeringer på 10 millioner kroner på vej til dansk software-løsning: Dansk hotelplatform stormer frem i Skandinavien

Assens For abonnenter

En halv million skattekroner for at få cykelfest til Assens: - Pengene er givet rigtig godt ud

Løvkvist: Endelig trak Pape tæppet fra og sprang ud som statsministerkandidat

Erhverv For abonnenter

Aja har vendt en tragedie til en succes med sit eget værtshus: - Jeg tog mit liv op til overvejelse for at finde ud af, hvad jeg ville

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Seriesvindler snød Kasper og Jannie: Den 29-årige svindler blev truet til at stjæle autocampere for at komme gammel hashgæld til livs

Nyborg

Overrasket af udrykning: Grisetransport væltede da den ville give plads til brandbil

Annonce