Annonce
Nyborg For abonnenter

Her er ugens regnskaber fra Nyborg

Overskuddet stiger: H. Korsdal Holding ApS i Nyborg fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet H. Korsdal Holding ApS i Nyborg. Det fremgår af det splinternye regnskab for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Formuen i H. Korsdal Holding ApS var ligesom året før på 14,1 millioner kroner.

Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Firmaet ledes af direktør Hanne Korsdal Olsen, der også er ejer.

Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at være holdingselskab, investering og handel"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Ullerslev holdt fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Investeringsselskabet af 15/4 1989 ApS, der er en virksomhed i Ullerslev. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 66.000 til 244.972 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 307.000 kroner til 372.735 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ullerslev-virksomheden fra 414.000 til 603.944 kroner.

Selskabet ledes af direktør Søren Thor, der også er ejer.

Investeringsselskabet af 15/4 1989 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive udlejningsejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Minus i udlejningsfirma i Nyborg er blevet til gevinst

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden NPH Ejendomme ApS i Nyborg. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -16.461 til 12.338 kroner før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 9286 kroner til 38.540 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Nyborg-virksomheden fra 401.973 til 406.984 kroner.

Selskabet ledes af direktør Frank Hansen. I første omgang er det Jan Skov Poulsen,FRANK HANSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Frank Hansen,Jan Skov Poulsen de dominerende ejere.

NPH Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger." Sit formål har selskabet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på at eje og udleje ejendomme, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: M. Mølgaard Holding ApS fik sit overskud reduceret noget

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Ullerslev-firmaet M. Mølgaard Holding ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,4 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -7500 kroner til -8000 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 2,1 millioner kroner efter skat, et overskud på 2,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i M. Mølgaard Holding ApS fra 10,8 millioner til 8,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Mikkel Mølgaard Steffensen, der også er ejer.

M. Mølgaard Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at være holdingselskab og investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Handelsselskab i Nyborg fik sit overskud reduceret noget

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden STEFFCA A/S, der har adresse i Nyborg. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 11,6 millioner til 5,4 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2020, der endte med et resultat før skat på 11,6 millioner kroner.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 34 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 32 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 29,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 23,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 4,2 millioner kroner efter skat et overskud på 4,2 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i STEFFCA A/S fra 22,2 millioner til 18,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Martin Mølgaard Steffensen. I første omgang er det GAMMELGAARDENS HOLDING ApS,M. MØLGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Mikkel Mølgaard Steffensen,Martin Mølgaard Steffensen de dominerende ejere.

STEFFCA A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-specialiseret engroshandel." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er køb og salg af varmefaste materialer"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Firma i Nyborg fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet ASBJØRN NYHOLT ApS i Nyborg.false Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 233.445 til 325.596 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var i gennemsnit 1 ansat i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 712.354 kroner til 792.774 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Nyborg-selskabet fra 1,7 millioner til 1,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Asbjørn Nyholt. I første omgang er det Asbjørn Nyholt, der står som ejer. I sidste ende er Asbjørn Nyholt,Asbjørn Nyholt de dominerende ejere.

ASBJØRN NYHOLT ApS tilhører branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er yde konsulent og tekniske tjenesteydelser inden for viden om plæner m.m"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: H. Avdic Flex ApS i Nyborg vender underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i H. Avdic Flex ApS, der er et selskab i Nyborg. Det fremgår af regnskabet for 2021, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5137 til 3012 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 271.592 kroner til 219.868 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 1956 kroner efter skat, et overskud på 1956 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i H. Avdic Flex ApS fra 65.012 til 56.969 kroner.

Firmaet ledes af direktør Haris Avdic, der også er ejer.

H. Avdic Flex ApS tilhører branchen "Turistkørsel og anden landpassagertransport." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at udøve virksomhed som offentlig service transport (OST-kørsel), samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Friske tal: Nyborg-selskab offentliggør nyt regnskab

Det seneste år er endt med underskud i firmaet RaceConnect ApS i Nyborg. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 0 til -14.705 kroner før skat.

Årets bruttotab blev noteret til -13.850 kroner. Der er ingen tal for denne post året før.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 40.000 til 28.530 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Morten Toft. I første omgang er det MORTEN TOFT HOLDING ApS,Accelathon Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Morten Toft den dominerende ejer.

RaceConnect ApS hører hjemme i branchen "Andre sportsaktiviteter." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er drive handel, industri og tjenesteydelser samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Dyk ned i de friske regnskabstal fra Nyborg Kommunes virksomheder, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Odense For abonnenter

Blæste over for rødt og ramte cyklende børn: Nu har vanvidsbilist fået sin dom - med en overraskende beslutning fra dommeren

17-årige Astrid er datter af kendt håndboldfar: Nu har hun selv gjort sig bemærket, da hun smadrede boldene i mål og blev topscorer ved stor ungdomsturnering

Annonce
Annonce
Annonce
Assens For abonnenter

Thomas har hævet pensionsopsparingen, fået grønt lys fra kæresten og givet en campingvogn til ungerne: Nu satser han det hele på at være sin egen chef

Kerteminde For abonnenter

- Min datter gik i klasse med den dreng: De er politikere, forældre og dybt berørte efter voldelig havnefest

Odense

Først da kammeraten ringede, gik det op for ham: Heldig odenseaner vinder en million

Nyborg

Kommune frikendt for krænkelseskultur - men undersøgelse afslører rod i arbejdsgangene på rådhuset

For abonnenter

Nye oplysninger får fyret direktør til at bryde tavsheden i skandalesag: - Jeg tror, nogen længe har villet af med mig

Nyborg

Undersøgelse om 'syg' kultur præsenteret: Overraskende konklusion om krænkelseskultur i Nyborg Kommune

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

For abonnenter

Har du Vestas-aktier? Derfor skal du være vågen onsdag morgen

Kerteminde

Natteravnen Anette var til Havnefesten: Én ting undrer hende rigtig meget

For abonnenter

Nej til Chromebooks skaber massiv bekymring: - Det går især ud over de børn med faglige udfordringer

Assens

47-årig lastbilchauffør slingrede rundt på motorvejen og skiftede pludselig retning: - Han blæste væsentligt over det tilladte

Kerteminde For abonnenter

Andreas og Frederik opsøgt og overfaldet: Fyns Politi efterforsker syv voldssager efter usædvanlig voldelig Havnefest

Kultur

Engangspikken kommer igen i Odense: Tessa bliver hovednavn på årets Generator-festival

Annonce