Annonce
Odense

Her er fem pointer fra ny plan: Færre biler og flere cykler i centrum

Hvis flere cykler og bruger kollektiv trafik, bliver der bedre plads på vejene og mere liv i byen. Det princip arbejder den nye kommuneplan ud fra. Arkivfoto: Louise Koustrup

Trafik, parkeringsmuligheder og den måde, vi kommer rundt på, optager i den grad odenseanerne og de butiksdrivende.

Vi skal kunne komme nemt fra ét sted til et andet, og byen skal indrettes på en måde, som sikrer en god afvikling af trafikken.

Samtidig vil man også give mere plads til gående og cyklende, som skaber liv i byen.

Her er fem nedslag i den nye kommuneplans afsnit om "trafik og mobilitet":

1 Bedre forhold for cyklister

Tæt på halvdelen af alle familier i Odense har ikke bil, og for mange af dem er cyklen det vigtigste transportmiddel.

Odense har over 560 kilometer cykelstier, men mangler cykelstier nogle få steder - alle langs større veje - før det samlede cykelstinet er komplet. De strækninger udpeges i kommuneplanen.

På nogle af strækninger er det ikke muligt at lave nye cykelstier på grund af pladsmangel, men her kan man så i stedet lave hastighedsdæmpende tiltag eller cykelbaner.

Gode cykelparkeringsforhold skal også prioriteres, fx omkring de nye letbanestationer, så det er let at komme af med sin cykel, tæt på hvor man skal være.

2 Nemt at skifte fra bil til cykel, letbane eller bus

Kommuneplanen udpeger 17 strategisk placerede trafikale knudepunkter, hvor det skal være nemt at skifte fra bil til cykel, bus eller den nye letbane.

Her er det gratis at parkere sin bil, og hvis man vil fortsætte på cykel, skal det være muligt at få låst sin cykel inde, når man ikke bruger den.

Gående, cyklister og kollektiv trafik prioriteres med hurtige, direkte forbindelser, mens biltrafikken styres ud på ringveje og indfaldsveje.

3 Bedre busforbindelser og p-muligheder

Den kollektive trafik i Odense skal gøres mere attraktiv.

Dels skal busdriften være mere pålidelig, dels skal busserne have mulighed for at komme hurtigere frem gennem særlige busbaner og trafiklys-ordninger.

Det areal, man bruger til parkering i midtbyen, skal minimeres eller placeres under jorden, hvis muligt, hedder det i kommuneplanen. I stedet skal pladser prioriteres til at være med til at gøre Odense til Danmarks grønneste storby.

Planen er dog stadig, at der skal være et velfungerende udbud af parkeringspladser i Odense, med god mulighed for at finde en ledig plads. Der skal også laves flere pladser til el- og hybridbiler.

4 Stort område venter på afgørelse

Motorvej E20 kobler Odense til resten af landet, og Ring 3, Ring 2 og Cityringen sikrer sammen med de store indfaldsveje en god fordeling af trafikken.

Motorvejen er en vigtig del af Ring 3, men den yderste ringvej er endnu ikke færdig.

Ring 3 øst er etableret fra Seden til E20, hvorefter den fortsætter via motorvejen til en udlagt interessezone for Ring 3 vest. Denne zone, som omfatter delstrækningerne Stavis Ådal, Ryds Ådal og Elmelundsområdet, afventer stadig en politisk beslutning, om projektet føres ud i livet eller ej.

Ring 3 vest vil i fremtiden kunne skabe forbindelse fra E20 til Næsbyhoved-Broby.

5 Landingspladser til droner

Den nye kommuneplan nævner også muligheden for at lave landingspladser til droner. De skal fx sikre, at Odense er klar til den nyeste teknologi inden for vareudbringning eller medicinlevering.

Foreløbig går man i gang med at undersøge, hvordan mulighederne er.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Sigtelse i sag om knivstik: Varetægtsfængslet kvinde stak mindst seks gange for at dræbe

Middelfart For abonnenter

Yvonnes handicappede søn får frataget nattevagt: - Vi er simpelthen bange for, at han dør

Annonce