Annonce
Odense

Her er 11 grønne projekter, som skal styrke Odenses biodiversitet

Et af projekterne er i den nordlige del af Odense Å (Ådalen), som skal gøres større, have flere dyr og få større vandløb. Foto: Michael Bager
Odense Byråd har investeret ni millioner kroner i 11 forskellige projekter, der skal fremme naturen og biodiversiteten i Odense.
Annonce

Odense: Byrådet har investeret ni millioner kroner i Odenses natur. De 11 følgende projekter skal påbegyndes og udvikles i løbet af 2021.

1 Fruens Bøge, Sejerskov og Hunderup Skov

Skovene indeholder en række sjældne svampe, der er knyttet til gamle træer og dødt ved. Flere af arterne findes kun i de her skove eller ganske få andre steder i landet. Skovenes potentialer for biodiversitet skal derfor undersøges og udvikles. Derudover skal der opstilles infostandere, der skal informere borgerne om områdernes biodiversitet.

Projektet forventes at koste 150.000 kroner.

2 Mere og bedre viden giver mere biodiversitet

Odense Kommune vil systematisk kortlægge biodiversiteten i kommunen og særligt de sjældne og truede arter. Arter, som der er dårlig kendskab til, skal også kortlægges. Der er tale om padder og vise insekter.

Derudover skal kommunen udbrede kendskabet til Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal, så alle borgere kan få større viden om udbredelsen af arter i Danmark.

Projektet forventes at koste 200.000 kroner om året i ti år.

3 Munkemaen og Bispeengen

I disse områder er der observeret mere end 170 forskellige fuglearter og er derfor et godt område for fuglekiggere. I engene findes også en lang række sjældne og truede plantearter som seline og kær-fnokurt.

Det er et af kommunens vigtigste områder for biodiversitet for fugle og planter. Målet er at afgrænse området, så det ikke gror til i tagrør og krat, som får fuglene til at forsvinde. Og så skal området gøres til et udflugtsmål og få flere ud i naturen.

Projektet forventes at koste 300.000 kroner.

4 Kratluskerengen, orkide-eng midt i byen

Denne eng er rig på mange forskellige plantearter, hvor mange af dem er sjældne og truede.

Formålet er derfor at sikre de forskellige plantearter i engen. Området skal gøres større ved at inddrage dele af kratskoven, der ligger nord for engen. Der skal opsættes hegn og adgang til engen med låger og gangbroer. Og så skal området istandsættes til besøgende.

Projektet forventes at koste 450.000 kroner.

5 Hesbjerg Skov

Den truede sommerfugleart, engperlemorssommerfuglen, lever i Hesbjerg Skov.

Formålet med indsatsen er at sprede sommerfuglen til andre steder i kommunen og på Fyn. Arten har tidligere været udbredt på Fyn, men findes i dag kun i Hesbjerg Skov. Sommerfuglen er afhængig af mjødurt, som kan findes i Hesbjerg skov.

Projektet forventes at koste 5.500.000 kroner.

6 Odense Å, den sydlige del

Formålet er at lave store sammenhængende græsningsfolde med fugtig eng, tørre overdrevsskrænter og kratskov.

Samtidig skal så meget af ådalens naturlige vanddynamik genskabes ved sløjfning af grøfter og dræn. De eksisterende græsningsområder og enge skal udvides og sammenbindes til store folde.

Projektet forventes at koste 6.500.000-7.500.000 kroner.

7 Seden Øst

Forandringer i klimaet har gjort kystområdet Seden Øst mere udsat for oversvømmelser.

Kommunen vil derfor arbejde med at beskytte beboelsen i området og give naturen plads på strandengsarealerne. Der skal blandt andet etableres paddehuller for at skabe levesteder for strandtudser og fugle.

Projektet forventes at koste 25.000.000-27.000.000 kroner.

8 Fangel Hede

Markfirbens eneste levested er i Fangel Hede. Målet med en projektet er at gøre et endnu større areal velegnet som levested for markfirben, øge bestanden og gøre den mindre sårbar overfor trusler.

Projektet forventes at koste 800.000 kroner.

9 Kohaveskoven

Med sine 140 hektar udgør Kohaveskoven et af de største sammenhængende naturområder i kommunen.

Kohaveskoven skal udvikles til et hotspot for biodiversitet. Det vil sige, at området skal indhegnes med græssende dyr, der går ude hele året. På den måde skal Kohaveskoven udvikles til et kendt besøgsområde.

Projektet forventes at koste 2.200.000 kroner.

10 Odense Å, den nordlige del (Hindehøjen)

Formålet er at lave store sammenhængende græsningsfolde med fugtig eng, tørre overdrevsskrænter og kratskov. Samtidig skal så meget af ådalens naturlige vanddynamik genskabes ved sløjfning af grøfter og dræn. Projektet skal gerne få flere fugle og padder til området.

Projektet forventes at koste 2.500.00 -3.500.000 kroner.

11 Bågø og Seden Strand

Målet er at skabe et sammenhængene naturområde ved Bågø Strand ved Odense Å’s udløb, Seden Strandskov og Seden Strand. Naturområdet vil både have strandeng, skov og tørre overdrev (tør, lysåben og næringsfattig jord) på 80-90 hektar.

Derudover skal der laves fem-otte nye lavvandede vandhuller til strandtudser og fugle. Området skal gerne blive til et udflugtssted for borgerne i Odense.

Projektet forventes at koste 4.000.000 kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live: Pfizer kan ikke levere - Danmark får 100.000 færre doser i første kvartal

Kerteminde For abonnenter

Bygherrer beklager lydproblemer i nye rækkehuse: - Vi løber ikke fra vores ansvar.

Middelfart For abonnenter

Brenderups borgere tog sagen i egen hånd og lavede deres egen solcellepark: Her er fire ting, der fik projektet til at lykkes

Annonce