Annonce
Faaborg-Midtfyn

Helsidesannoncer i ugeaviser: Ældrerådet bruger kommunens penge på at kritisere politikerne

Ældrerådet har indrykket helsidesannoncer i de to lokale ugaviser med et indhold, der stiller sig kritisk overfor kommunalbestyrelsens spareplaner.
Ældrerådet vækker opsigt ved at indrykke helsidesannoncer med kritik af mangel på indflydelse. Det kommer bag på borgmester Hans Stavnsager, der nu vil bede om en forklaring.

Faaborg-Midtfyn: Ældrerådet, det lovpligtige, folkevalgte organ, som kommunalbestyrelsen rådfører sig med i spørgsmål om ældres forhold, har taget usædvanlige midler i brug for at undgå besparelser på rengøringshjælp, klippekortordninger, nattevagter og andre forhold, der kan forringe vilkår for kommunens ældre.

I stort opsatte annoncer i ugeaviserne Midtfynsposten og Ugeavisen Faaborg kritiserer Ældrerådet kommunalbestyrelsen og især borgmester Hans Stavnsager for ikke at tage Ældrerådet nok med på råd. Det er vel at mærke annoncer, der betales af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Borgmester Hans Stavnsager er overrasket over det skridt, og vil nu bede Ældrerådet forklare sig.

Annonce
Man kan studse over, at se kommunale midler anvendt på den måde i en tid, hvor spareforslag ellers fylder dagsordenen.

Borgmester Hans Stavnsager om Ældrerådets annonce i de lokale ugeaviser.

Vil med på budgetseminar

Under overskriften "Ældrerådet informerer" sætter Ældrerådet er kritisk fokus på, at rådet ikke bliver inddraget i de politiske budgetforhandlinger i det omfang, medlemmerne kunne ønske sig.

I annoncen fortæller medlem af Ældrerådet, Erik Rahn Jensen, Ryslinge, at han har foreslået kommunalbestyrelsen, at Ældrerådet bliver repræsenteret ved det budgetseminar, kommunalbestyrelsen holder de kommende dage.

"Mit forslag afviste borgmesteren og i begrundelsen for afvisningen sammenlignede han Ældrerådet med foreningen Fynsland og et muligt samtidigt ønske herfra. Det bemærkes at Fynsland er en frivillig organisation oprettet til udvikling af det gode liv i landdistrikterne. Jeg har intet mod Fynsland og mener, foreningen udfører et stort og nyttigt arbejde for kommunens landbefolkning, men sammenligningen finder jeg uheldig. Jeg opfordrer til, at vor i øvrigt gode og behagelige borgmester sammen med den øvrige kommunalbestyrelsen beslutter sig for at lade Ældrerådet blive repræsenteret ved budgetseminaret. Ældrerådet har en budgetgruppe med tre medlemmer, som gerne deltager. Jeg tror endda, at vi evner at finansiere egen forplejning", hedder det blandt andet i helsidesannoncen i de to ugeaviser.

Brug for et fortroligt, politisk rum

Den invitation kommer Ældrerådet dog til at vente forgæves på, lader borgmester Hans Stavnsager (S), forstå:

- Politikerne har brug for et fortroligt rum, hvor vi kan prøve holdninger og argumenter af overfor hinanden - uden at være forpligtede af det, der bliver sagt. Vi har medarbejdere inde en halv dag, men vi kan ikke lave særskilte forhandlinger med Ældrerådet på et budgetseminar. I givet fald ville der være andre interessenter, vi også skulle invitere. For eksempel Handicaprådet, Ungerådet eller Fynsland.

- Det er jo ikke sådan, at vi ikke hører Ældrerådet. Mødet, Erik Rahn Jensen refererer til, holdt vi politikere netop med Ældrerådet og Handicaprådet. Og Ældrerådet har en høringsret, rådet også bruger, ligesom de er velkomne på de borgermøder vi holder, såvel på Facebook som ved borgermøder.

Spareforslag på ældreområdet

I kommunens sparekatalog er der peget på en stribe områder, hvor velfærden til de ældre trues af sparekniven.

Rengøringshjælp sættes ned fra hver anden til hver tredje uge. Kan ramme cirka 1200 ældre og give en årlig besparelse på cirka to mio. kr.

Fjernelse af den såkaldte klippekortsordning, hvor ældre kan spare op til en halv times personaleledsagelse om ugen. Tiden kan for eksempel bruges på indkøbsture, udflugter eller sociale arrangementer. Sidste år blev den brugt af 640 ældre. Kan spare op til 5,2 mio. kr. om året.

Reduktion i antallet af nattevagter på de mindre plejehjem Lysbjergparken, Steensvang og Lykkevalg, ligesom sygeplejen også foreslås reduceret fra to til en nattevagt. Sammenlagt kan her spares 1,7 mio. kr. om året.

Administrationen for Sundhed og Omsorg har også peget på de såkaldte værdighedsmidler, en ekstra pulje på godt 11,5 mio. kr., kommunen får fra staten, øremærket til ældreområdet. Fra næste år er der ikke længere krav om, hvordan pengene skal bruges, og ifølge et spareforslag kan der findes små tre mio. kr. på blandt andet velfærdsteknologi, særlige indsatser på demensområdet og uddannelse af personale. Her kan findes 2,7 mio. næste år, stigende til 4,2 mio. kr. fra 2022.

Der ligger endvidere et forsalg om at nedlægge en stilling som frivillighedskoordinator, en besparelse på godt en halv mio. kr.

Ældrerådet skal forklare sig

Borgmesteren er overrasket over, at Ældrerådet, der er finansieret af Faaborg-Midtfyn Kommune, bruger en del af sine penge på at kritisere kommunale procedurer:

- Man kan studse over at se kommunale midler anvendt på den måde i en tid, hvor spareforslag ellers fylder dagsordenen. Jeg vil ved lejlighed spørge Ældrerådet, hvorfor det har valgt at gøre sådan, siger Hans Stavnsager.

I annoncen i ugeaviserne indgår også Ældrerådets høringssvar til det sparekatalog, kommunen udsendte for en måned siden. Sammenfattende kan man sige, at Ældrerådet afviser hvert eneste af spareforslagene.

- Det er helt legitimt,at Ældrerådet forsvarer ældreområdet, og Ældrerådet er jo netop et rådgivende organ for kommunalbestyrelsen. Men hvis de virkelig ville hjælpe os politikere, og hvis de ikke synes det hele bare er skidt og møg, så ville det være en støtte for os, hvis Ældrerådet identificerer de områder, hvor besparelserne gør mindst ondt, siger borgmesteren.

I det såkaldte sparekatalog, der samlet anviser besparelser på over 50 mio. kr., er der forslag om besparelser på ældre- og handicapområderne på cirka 12,5 mio. kr. Lige nu tyder de økonomiske beregninger på, at det vil være nødvendigt at spare cirka 25 mio. kr. på næste års kommunale budget.

Borgmester Hans Stavnsager undrer sig over Ældrerådets kommunikationsform. Foto: Kim Rune

Erik Rahn Jensen forklarer, hvorfor han synes Ældrerådet skal med til kommunalbestyrelsens budgetseminar.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Odense

FIF-hæder til Torben Simonsen

Annonce